Nowa strona internetowa

Nowa strona internetowa

Rozpoczeliśmy stopniową migracje danych ze starej strony internetowej na nową. Wszelkie problemy lub uwagi należy zgłaszać za pomocą wydziałowego systemu zgłoszeń

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wydział Chemii został laureatem konkursu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

Więcej informacji

Wiadomości
 • 28
  Marzec 2019
  12:00

  Wykład przedhabilitacyjny dr Małgorzaty Puchalskiej

  Kompensacja ładunku a właściwości luminescencyjne jonów Ln3+ w glinianach i galanach o strukturze grossytu

  sala 145
 • 21
  Marzec 2019
  12:00

  Wykład przedhabilitacyjny dr Wojciecha Burego

  Dr Wojciech Bury Projektowanie materiałów porowatych zawierających cynk i cyrkon oraz ich zastosowanie w sorpcji małych cząsteczek.

  s. 145
 • 12
  Marzec 2019
  10:15

  Rada Wydziału 12.03.2019 (porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2.  posiedzenie Rady Wydziału Porządek dzienny: 1.   Informacje Dziekana 2.  Sprawy dydaktyczne a) Uchwała: Określenie limitów przyjęć na studia stacjonarne I i II stopnia na rok       ...

  s. 145
 • 11
  Marzec 2019
  12:00

  62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Obchody Jubileuszu 100-lecia Towarzystwa

  Więcej informacji w załączniku: Obchody Jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Chemicznego

  Warszawa
 • 07
  Marzec 2019
  12:00

  Wykład przedhabilitacyjny dr Andrzeja Bila

  Dr Andrzej Bil Reaktywność, dynamika i struktura cząsteczek z wiązaniem spolaryzowanym – opis teoretyczny

  s. 145