4. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2021,
które odbędzie się
dnia 18 maja 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym 

Przewodniczący

Prof. dr hab. Marcin Stępień

 

 

Porządek obrad

 

Sprawy osobowe

 1. Powołanie promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wierzbickiej oraz określenie metod weryfikacji efektów kształcenia i powołanie komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
 2. Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Aleksandry Zaręby oraz określenie metod weryfikacji efektów kształcenia i powołanie komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
 3. Powołanie recenzentów i uściślenie tematu rozprawy doktorskiej mgr Doroty Dudek.
 4. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej Krzysztofa Bartkowskiego.
 5. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne mgr Denise Bellotti na podstawie umowy o wspólnych studiach doktoranckich między Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem w Ferrarze.
 6. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne Mehmetowi Martowi.
 7. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej Mehmeta Marta.
 8. Zmiana promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne mgr Paulinie Grocholskiej.
 9. Wniosek mgr Małgorzaty Sójki o wyrażenie zgody na przygotowanie rozprawy doktorskiej w języku angielskim.

Pozostałe

 1. Uchylenie Uchwały Nr 6/2019 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Poparcie zasad tworzenia zespołów badawczych.
 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Nr 3/2021 w dniu 30 marca 2021 r.
 4. Wolne wnioski.
Data ostatniej modyfikacji: 18-05-2021 09:34:06