4. posiedzenie Rady Wydziału

                                                                                                                                                                                                                         Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

 

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 4. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 17 maja 2022 r. o  godz. 12.15  (tryb zdalny)

 

 

Porządek dzienny:

 1. Informacje Dziekana
 2. Przyjęcie protokołu z dnia: 29 marca 2022 r. , 26 kwietnia 2022 r.
 3. Sprawy osobowe
  a) Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Anety Jezierskiej
  b) Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jarosława Panka
  c) Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. inż. Lucjana Jerzykiewicza
  d) Zgłoszenie dr hab. Bartosza Szyszko do Nagrody Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk „Iuvenes Wratislaviae”
 4. Sprawy organizacyjne 
  a) Powołanie nowego Zespołu Badawczego
 5. Wolne wnioski

     

       Przewodniczący Rady Wydziału

   Dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr

 

Data ostatniej modyfikacji: 12-05-2022 09:02:36