5. posiedzenie Rady Wydziału Chemii

19-10-2021
10:15
zdalnie
 Wrocław, dnia  12 października 2021 r.
 
ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 19 października 2021 r.  o  godz. 10.15   (tryb zdalny)

 

Porządek dzienny:

 1. Informacje Dziekana
 2. Przyjęcie protokołu z dnia 21 września 2021 r.
 3. Sprawy dydaktyczne
  a)Wniosek o zatwierdzenie zmiany stawki wynagrodzenia dla opiekuna praktyk studenckich
 4. Sprawy osobowe
  a)Powołanie nowych Zespołów Badawczych
 5. Sprawy organizacyjne
  a)Opinia projektu Zarządzenia Rektora w sprawie wznowienia i przeprowadzenia w 2021 r. oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego
 6. Wolne wnioski

     

       Przewodniczący Rady Wydziału             

   dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr

 

Data ostatniej modyfikacji: 14-10-2021 10:25:03