Ambasadorowie Nauki

Ambasadorowie Nauki

 „Ambasadorowie Nauki” to projekt edukacyjny Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – wykłady popularnonaukowe
przygotowane specjalnie dla szkół. Dzięki nim pokazujemy, jak niezwykły jest świat chemii: świat barw, zapachów, reakcji,
wymiany energii. Rozbudzamy zainteresowania uczniów, zaciekawiamy otaczającymi nas zjawiskami, zachęcamy do zastanowienia
nad codziennymi czynnościami, które mają swoją chemiczną podstawę.
    
    Szybo zachodzące zmiany w szkolnictwie powodują, że nauczanie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych jest minimalizowane przy jednoczesnym wzroście wymagań w stosunku do uczniów i nauczycieli. Fakt ten utrudnia dogłębne wyjaśnianie zagadnień
z zakresu tych nauk. Zaproponowany cykl wykładów pomaga wypełnić powstającą lukę. Nasza propozycja adresowana jest do wszystkichuczniów szkó ł podstawowych, gimnazjalnych  oraz licealnych, zarówno profili biologiczno-chemicznych jak
i humanistycznych. Ponadto w naszej ofercie znajdują się wykłady rozszerzające wiedzę, kierowane do uczniów szczególnie zainteresowanych chemią, dla tych, którzy przygotowują się do Olimpiady Chemicznej lub realizują zagadnienia fizykochemii
w programie Międzynarodowej Matury.
           
     Nasi Ambasadorowie to grupa młodych nauczycieli akademickich, którzy z pasją i zaangażowaniem potrafią przekazywać wiedzę. Wykłady mają charakter prezentacji popularnonaukowych dostosowanych do podstawy programowej nauczania.

Mamy nadzieję, że wygłoszone wykłady staną się źródłem pomocy i inspiracji dla nauczycieli.

 
Miejsce i czas wykładów:

Wykłady trwają 35-45 min. Mogą odbywać się w umówionym terminie w salach wykładowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Joliot–Curie 14.


Zgłoszenia:

Osoba kontaktowa:  dr hab. Alina Bieńko

Zgłoszenia prosimy  kierować na adres:
alina.bienko@chem.uni.wroc.pl
 
List prosimy zatytułować: „Ambasadorowie”
lub telefonicznie: 71 375 7258
 
Lub za pośrednictwem strony internetowej wypełniając formularz zgłoszeniowy:

www.chem.uni.wroc.pl/ambasadorowie_nauki_zgloszenie

 

W zgłoszeniu prosimy o podanie: tytułu wybranego wykładu, propozycji terminu, numeru szkoły, adresu, klasy, przewidywanej liczby słuchaczy oraz danych kontaktowych
 
• przeprowadzenie wykładu wymaga podpisania umowy między szkołą a Wydziałem Chemii UWr.
• koszt wykładu przeprowadzonego na Wydziale Chemii to 150 zł brutto;
Data ostatniej modyfikacji: 13-02-2019 09:24:36
 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie