Dodatkowe kwalifikacje

Dodatkowe kwalifikacje

Kształcenie do zawodu nauczyciela jest dodatkowym kształceniem, realizowanym przez studentów kierunku Chemia, Chemia medyczna, Chemia i Toksykologia Sadowa, którzy na danym kierunku uzyskują przygotowanie merytoryczne do nauczania chemii (grupa zajęć A1*).

Program studiów określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania – chemia.

 

Plan zajęć kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (wariant I)

Dla studentów rozpoczynających przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na studiach licencjackich i kontynuujących kształcenie na studiach magisterskich

Rok i semestr studiów

Grupa zajęć

C i D * Przygotowanie dydaktyczne

Wydział Chemii

 

Grupa zajęć B *

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

CEN

 

Studia I stopnia (licencjackie)

 

Rok II, semestr 4

 

-

1) Psychologia dla nauczycieli

(W- 15 godz.)

2) Psychologia rozwoju człowieka

(K - 15 godz.)

3) Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe

(K - 15 godz.)

1 + 1 + 1 pkt. ECTS

Rok III,

semestr 5

-

4) Pedagogika dla nauczycieli

(W - 15 godz., K - 15 godz.)

1 + 1 pkt. ECTS

5) Pedagogika – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

(K – 30 godz.)

 2 pkt. ECTS

Studia II stopnia (magisterskie)

 

 

Rok I

semestr 2

1) Podstawy dydaktyki

(W - 15 godz.)

1 pkt. ECTS

2) Podstawy dydaktyki

(K - 30 godz.)

 2 pkt. ECTS

 

3) Dydaktyka  chemii -szkoła podstawowa

(L - 30 godz.)

 2 pkt. ECTS

 

 

 

6) Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela **

(Warsztat – 30 godz.)

2 pkt. ECTS

7) Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela **

(Warsztat – 15 godz.)

 1 pkt. ECTS

 

8) Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole

(Warsztat - 15 godz.)

1 pkt. ECTS

9) Emisja głosu –grupa zajęć C*

(Warsztat - 15 godz.)

1 pkt. ECTS

 

 

Wrzesień

5) Praktyka dydaktyczna ciągła -  chemia w szkole podstawowej (60 godz.)

3 pkt. ECTS

 

Rok II

semestr 3

6) Dydaktyka chemii - liceum

(L - 30 godz.)

 2 pkt. ECTS

7) Technika szkolnego eksperymentu

(L - 30 godz.)

 3 pkt. ECTS

 

10) Praktyka psychologiczno- pedagogiczna w szkole     

(30 godz., praktyka śródroczna)**

2 pkt. ECTS

11) Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela**  

(Warsztat - 30 godz.)

2 pkt. ECTS

 

Rok II

semestr 4

8) Praktyka dydaktyczna śródroczna – chemia w liceum (60 godz.)

3 pkt. ECTS

 

 

 

 

Plan zajęć kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (wariant II)

Dla studentów rozpoczynających kształcenie na studiach drugiego stopnia

 

 

Rok i semestr studiów

 

Grupa zajęć C i D *

Przygotowanie dydaktyczne

 

Wydział Chemii

 

Grupa zajęć B *

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

CEN

Studia II stopnia (magisterskie)

 

Rok I

semestr 1

-

1) Psychologia dla nauczycieli

(W- 15 godz.)

2) Psychologia rozwoju człowieka

(K - 15 godz.)

3) Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe

(K - 15 godz.)

1 + 1 + 1 pkt. ECTS

4) Pedagogika dla nauczycieli

(W - 15 godz., K - 15 godz.)

1 + 1 pkt. ECTS

 

Rok I

semestr 2

1) Podstawy dydaktyki

(W - 15 godz.)

 1 pkt. ECTS

2. Podstawy dydaktyki

(K - 30 godz.)

 2 pkt. ECTS

3) Dydaktyka  chemii-szkoła podstawowa

(L - 30 godz.)

 2 pkt. ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Pedagogika – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

(K – 30 godz.)

 2 pkt. ECTS

6) Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela **

(Warsztat – 30 godz.)

2 pkt. ECTS

7) Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela**

(Warsztat – 15 godz.)

 1 pkt. ECTS

8) Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole

(Warsztat - 15 godz.)

1 pkt. ECTS

9) Emisja głosu–grupa zajęć C*

(K - 15 godz.)

 1 pkt. ECTS

 

Wrzesień

4) Praktyka dydaktyczna ciągła -  chemia w szkole podstawowej (60 godz.)

3 pkt. ECTS

 

 

 

Rok II

semestr 3

5) Dydaktyka chemii - liceum

(L - 30 godz.)

 2 pkt. ECTS

6) Technika szkolnego eksperymentu

(L - 30 godz.)

 3 pkt. ECTS

10) Praktyka psychologiczno- pedagogiczna w szkole      (30 godz., praktyka śródroczna)

2 pkt. ECTS

 

Rok II

semestr 4

7) Praktyka dydaktyczna śródroczna – chemia w liceum (60 godz.)

3 pkt. ECTS

 

11) Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela** 

(Warsztat - 30 godz.)

2 pkt. ECTS

 

 

*oznaczenia zgodne ze Standardem kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela

** godziny zajęć są zintegrowane z realizacją praktyk zawodowych (psychologiczno-pedagogicznych)

Liczba godzin kształcenia w ramach wariantu I i II oraz punktów ECTS jest zgodna z minimum określonym w Rozp. MEN z 1.08.2017 r., które stanowi załącznik do Obwieszczenia MEN z dnia 1 lipca 2020  (Dz.U. z dnia 24 lipca 2020 r., poz.1289) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Kształcenie jest zgodne z Rozp. MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z dnia 2 sierpnia 2019 r., poz.1450) i ZARZĄDZENIEM  Nr 13 i 51/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia i 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Wrocławskim trybu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studenci, którzy rozpoczęli studia pierwszego stopnia w roku ak. 2018/2019, i rozpoczęli kształcenie do zawodu nauczyciela zgodnie z wcześniejszym standardem kształcenia nauczycieli z 2012 r., kontynuują wariant A, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie CEN Uniwersytety Wrocławskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ostatniej modyfikacji: 24-06-2021 08:06:50
 • 06
  Czerwiec 2023
  10:15

  4. posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 31 maja 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 4. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana 2. Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 30
  Maj 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 5/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 5/2023, które odbędzie się dnia 30 maja 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 27
  Kwiecień 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 4/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2023, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 25
  Kwiecień 2023
  10:15

  3. posiedzenie Rady Wydziału 2023

   Wrocław, dnia 19 kwietnia 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: Informacje Dziekana Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 17
  Kwiecień 2023
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 17 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 na Wydziale Chemii w sali 145 odbędzie siępubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego pt.:”Układy alkinylowe i poliynowe w projektowaniu ...

  s.145