Harmonogram posiedzeń komisji ds oceny śródokresowej doktorantów kolegium doktorskiego chemii

Doktorant

Promotor

Godzina

6.07.21

Komisja A

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr.; dr hab. Anna Piecha-Bisiorek;  dr hab. Wiktor Zierkiewicz, prof. PWr

 

Daria Budzikur

dr hab. Katarzyna Ślepokura

9:30-10:10

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQzYTRlM2ItMWE2Ni00NjNmLTkzOTItYmQ5YjUwNDQ2MzRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2295c42791-fe11-44e2-807f-819a8c4fe291%22%7d

 

Komisja B

 

prof. dr hab. Sławomir Szafert; prof. dr hab. Anna Trzeciak; dr. hab. Wiktor Zierkiewicz, prof. PWr

 

Marcin Kaźmierczak

dr hab. Robert Bronisz

10:15-10:55

Aleksandr  Tołoczko

dr hab. Robert Bronisz

11:00-11:40

Karol Wydra

prof. dr hab. Jerzy Lisowski

11:45-12:25

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWUzODkyMTMtZDgwYi00MTQ1LThmOTAtMGRmMThlNTk5ZDcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2295c42791-fe11-44e2-807f-819a8c4fe291%22%7d

 

Komisja F

 

dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska prof. UWr.; dr hab. Joanna Cybińska; dr hab. Wiktor Zierkiewicz, prof. PWr

 

Joanna Jedoń

prof. dr hab. Eugeniusz Zych

12:30-13:10

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY1MjdkNTgtZjRhMi00YzI0LWJjNjEtODU5MmM2ZGI2NzBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2295c42791-fe11-44e2-807f-819a8c4fe291%22%7d

 

8.07.21

Komisja C

 

dr hab. Piotr Smoleński, prof. UWr.; dr hab. Radosław Starosta, prof. dr hab. Łukasz Berlicki  (PWr)

 

Valentyn Dzyhovskyi

dr hab. Magdalena Rowińska-Żyrek

9:00-9:40

Anna Rola

dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr

9.45-10:25

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGYwZGJhMWYtNzJmMy00ZTgwLTg4MWItNDgzN2ZiZTA0ZDI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2295c42791-fe11-44e2-807f-819a8c4fe291%22%7d

 

Komisja D

 

prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk;  dr hab. Katarzyna Cieślik-Boczula;  prof. dr hab. Łukasz Berlicki  (PWr)

 

Ozge Pehlivan

prof. dr hab. Piotr Stefanowicz

10:30-11:10

Michalina Zawadzka

prof. dr hab. Piotr Stefanowicz

11:15-11-55

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRjYzk1NGEtZjA5MC00ZmM0LWJjY2YtNjFkMzlmMDE0NTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2295c42791-fe11-44e2-807f-819a8c4fe291%22%7d

 

Komisja E

 

prof. dr hab. Piotr Chmielewski;  dr hab. Łukasz John; prof. dr hab. Łukasz Berlicki  (PWr)

 

Edyta Kierasińska

prof. dr hab. Jolanta Ejfler

12:00-12:40

Maksym Matviyishyn

Dr hab. Bartosz Szyszko

12:45-13:25

Magdalena Stępień

prof. dr hab. Jolanta Ejfler

13:30-14:10

Osoby zainteresowane przysłuchiwaniu się części jawnej posiedzenia, proszone są o wysłanie swojej prośby do przewodniczącego Komisji prof. Piotra Chmielewskiego
(e-mail: piotr.chmielewski@chem.uni.wroc.pl), który udostępni link do spotkania.

Data ostatniej modyfikacji: 07-07-2021 08:33:35
 • 13
  Lipiec 2021
  10:15

  6. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 6/2021, które odbędzie się dnia 13 lipca 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

 • 09
  Lipiec 2021
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Dudek

  zdalnie (aplikacja Teams)
 • 08
  Lipiec 2021
  10:00

  1. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 1 lipca 2021 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 8 lipca 2021 r. (czwartek)  o  godz. 10.00    (tryb zdalny)     Porządek ...

 • 29
  Czerwiec 2021
  09:00
 • 22
  Czerwiec 2021
  01:00

  3. posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 16 czerwca 2021 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2021 r.  o  godz. 13.00    (tryb zdalny)     Porządek dzienny: Informacje ...