Historia Zespołów Badawczych

Historia Zespołów Badawczych
Zespoły Naukowe (ZN-), nazywane obecnie Zespołami Badawczymi (ZB-), są  tworzone w celu realizacji badań naukowych, których profil określa nazwa zespołu. Od roku 2007 Zespoły Badawcze wchodzą w skład struktury Uniwersytetu, wcześniej funkcjonowały tylko w strukturze Instytutu a później Wydziału. Numeracja Zespołów została wprowadzona w formie ZN-X w 1992 r., od  roku 2002 r. przyjęto oznaczenie ZB-X.
W 1971 r. w Instytucie Chemii istniało 17 Zespołów Naukowych, w 2014 r. na Wydziale Chemii jest 18 Zespołów Badawczych i 1 Pracownia Badawcza.
 
1. Zespół struktury związków koordynacyjnych, od 1975 r. Zespół struktury i teorii wiązań koordynacyjnych, a od 1981 do 1991 Zespół fizykochemii koordynacyjnej i bionieorganicznej..
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 1991 r. była prof. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska.
 
2. Zespół katalitycznego wiązania gazów, od 1975 r. Zespół molekularnych układów bionieorganicznych i aktywacji cząsteczek gazów, od 1980 do 1990 r. Zespół aktywacji cząsteczek kompleksami metali, od 1990 do 1993 r. Zespół aktywacji cząsteczek i kinetyki, od 1993 r. Zespół aktywacji małych cząsteczek i kinetyki ZB-l do 2012 r.
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 1980 r. była prof. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska,
Kierownikiem Zespołu od 1980 do 2012 r. był  prof. Piotr Sobota.

 
3. Zespół hydrometalurgii i chemii metali rzadkich.
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 1980 r. była prof. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
4. Zespół chemii radiacyjnej, od 1974. do 1980 r. Zespół badań radiacyjnych.
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 1980 r. była prof. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska.
 
5. Zespół zastosowań radioizotopów, od 1981 do 1984 r. Zespół chemii jądrowej.
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 1984 r. był prof. Stanisław Wajda.
 
6. Zespół rentgenografii strukturalnej, od 1994 r. Zespół krystalografii ZB-14.
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 2003 r. był doktor a później prof. Tadeusz Głowniak.
Od 2003 r. Zespołem kieruje prof. Tadeusz Lis.

 
7. Zespół kinetyki procesów homogennych, od 1974 do 1989 r. Zespół kinetyki chemicznej.
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 1989 r. była prof. Maria Wrońska.
 
8. Zespół dielektryków i struktury związków organicznych.
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 1997 r. był prof. Lucjan Sobczyk
 
9. Zespół elektrochemii i termodynamiki związków koordynacyjnych..
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 1991 r. był prof. Lech Pajdowski.
 
10. Zespół badań termochemicznych.
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 1992 r. był doc. Władysław Kąkołowicz..
 
11. Zespół polarograficznych procesów elektrodowych, od 1974 do 1984 r. Zespół badań polarograficznych.
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 1984 r. był doc. Jan Biernat.
 
12.  Zespół spektroskopii oscylacyjnej i struktury cząsteczkowej, od 1975 r. do 1995 r. Zespół chemii kwantowej i spektroskopii molekularnej.
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 1995 r. był prof. Henryk Ratajczak.
 
13.  Zespół spektroskopii lantanowców, od 1992 r. Zespół spektroskopii, struktury i elektrochemii związków koordynacyjnych pierwiastków d- i f-elektronowych, ZB-16.
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 2006 r. była dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka, prof. UWr,
od 2006 r. Zespołem kieruje dr hab. Anna Mondry, prof. UWr.
 
14.  Zespół chemii i stereochemii peptydów, od 1991 r. Zespół chemii i stereochemii peptydów i białek, ZB-3. 
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 2002 r. był prof. Ignacy Siemion, od 2002 r. Zespołem kieruje prof. Zbigniew Szewczuk.
 
15. Zespół chemii i stereochemii związków alicyklicznych i aromatycznych, od 1981 do 1988 r. Zespół chemii i stereochemii związków alicyklicznych, aromatycznych i heterocyklicznych, od 1988 do 1991 r. Zespół syntezy organicznej.
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 1988 r. była prof. Lidia Prajer-Janczewska, w latach 1988 -1991 r. p.o. kierownika był  prof. Ignacy Siemion.
 
16. Zespół elektrochemii i termodynamiki stopionych soli, od 1993 r. Zespół elektrochemii ZB-10.
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 2004 r. był prof. Adolf Kisza, od 2004 r. Zespołem kieruje prof. Maria Grzeszczuk.
 
17. Zespół katalizy homogenicznej ZB -12.
Kierownikiem Zespołu od 1971 do 2004 r. był prof. Józef J. Ziółkowski, od 2004 r. Zespołem kieruje prof. Anna M. Trzeciak.
 
W 1975 r. utworzono Zespół:
 
18. Zespół bionieorganicznych związków kompleksowych.
Kierownikiem Zespołu od 1975 r. do 1991 r. była prof. Helena Przywarska-Boniecka.
 
W 1979 r. utworzono dwa Zespoły:
 
19. Zespół chemii związków metaloorganicznych, od 1990 r. Zespół chemii metaloorganicznej. Kierownikiem Zespołu od 1979 do 2009  r. był  prof. Florian Pruchnik.
20.Zespół strukturalnej chemii bionieorganicznej, od 1992 r. Zespół chemii bionieorganicznej i biomedycznej, ZB-2.
Kierownikiem Zespołu od 1979  r. do 2016 r. był prof. Henryk Kozłowski. 
 
W 1986 r. utworzono dwa Zespoły:
 
21. Zespół magnetochemii związków kompleksowych, od 1993 r. Zespół magnetyzmu molekularnego.Kierownikiem Zespołu od 1986 do 2009 r. był prof. Jerzy Mroziński.
22. Zespół struktury i dynamiki kompleksów metali, od 1994 do 2013 r. Zespół struktury i dynamiki związków koordynacyjnych, ZB-17.
Kierownikiem Zespołu od 1986 do 2013  r. był  dr hab. Mikołaj Rudolf, prof. UW.r
 
W 1990 r. utworzono trzy Zespoły:
 
23. Zespół chemii metaloporfiryn, ZB-6.
Kierownikiem Zespołu jest prof. Lechosław Latos-Grażyński.
24. Zespół zastosowań strukturalnych spektroskopii EPR, od 1992 r. Zespół zastosowań
strukturalnych EPR, ZB-18.
Kierownikiem Zespołu jest prof Adam Jezierski
25. Zespół chemii uranu,
Kierownikiem Zespołu w latach 1990-2002 był prof. Janusz Drożdżyński.
 
W 1991 r. utworzono Zespół:
 
26. Zespół spektroskopii lantanowców, od 1992 r. Zespół fizykochemii lantanowców i struktury cieczy, od 1993 r. Zespół fizykochemii lantanowcówZB-11
Kierownikiem Zespołu od 1991 do 2008 r  była prof. Janina Legendziewicz.
 
W 1992 r. utworzono dwa Zespoły:
 
27. Zespół chemii owadów, od 1994 r. do 2007 r. Zespół chemii produktów naturalnych
bezkręgowców, ZB-7.
Kierownikiem Zespołu w latach 1992-2007 była prof. Danuta Konopińska.
28. Zespół spektroskopii cieczy molekularnych, ZB-15. .Kierownikiem Zespołu od 1992 do 2013 r. był  prof. Jerzy P. Hawranek.
 
W 1995 r., po zakończeniu działalności Zespołu chemii kwantowej i spektroskopii molekularnej utworzono dwa Zespoły:
 
29. Zespół spektroskopii asocjatów, stanów przejściowych reakcji i strukturalnych przejść fazowych ZB-4.
Kierownikiem Zespołuw latach 1995-2015 była  prof. Zofia Miełke.
30. Zespół teoretycznego modelowania procesów chemicznych, ZB-19.
Kierownikiem Zespołu jest prof. Zdzisław Latajka.
 
W 1997 r. po zakończeniu działalności Zespołu dielektryków i struktury związków organicznych i utworzono trzy Zespoły:
 
31. Zespół struktury i oddziaływań molekularnych, ZB-9.
Kierownikiem Zespołu od 1997 do 2009 r . był  prof. Aleksander Koll..
Kierownikiem zespołu od 2009 do 2017 r. była prof. Maria Rospenk.
Od 2019 r. kierownikiem jest dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr.

32. Zespół ferroelektryków i ciekłych kryształów, ZB-20.
Kierownikiem Zespołu jest prof. Ryszard Jakubas.
33. Zespół dielektryków, ZB-21. Zespół zakończył działalność.
Kierownikiem Zespołu od 1997 do 2012 r. był  prof. Hubert Kołodziej.
 
W 2004 r. utworzono Zespół:
 
34. Zespół fotokatalizy, ZB-8a
Kierownikiem Zespołu w latach 2004-2014 była  prof. Teresa Szymańska-Buzar.
 
W 2008 r. utworzono Zespół:
 
35. Zespół fizykochemii lantanowców, ZB-11a.
Kierownikiem Zespołu jest prof. Eugeniusz Zych.
 
W 2009 r. utworzono Zespół:
 
36. Zespół nieorganicznej chemii supramolekularnej, ZB-13a.
Kierownikiem Zespołu jest prof. Jerzy Lisowski. 
 
W 2013 r. utworzono trzy Zespoły i Pracownię Badawczą:
 
37Zespół chemii metaloorganicznej i materiałów funkcjonalnych, ZB-1a.
Kierownikiem Zespołu jest prof. Sławomir Szafert.
38. Zespół chemometrii i spektroskopii stosowanej, ZB-15a. 
Kierownikiem Zespołu jest prof. Mirosław Czarnecki. 
39. Zespół chemii i struktury heterocykli oraz ich sieci koordynacyjnych, ZB-17a. 
Kierownikiem Zespołu jest prof. Leszek Z. Ciuni.k.
40. Pracownia Analityki Stosowanej, PB-1. Od 2018 Zespół Analityki Stosowanej, ZB-8
Kierownikiem Zespołu jest dr hab. Lucjan Jerzykiewicz.
 
W 2015 r. utworzono dwa Zespoły
 
41. Zespół spektroskopii molekularnej i fotochemii, ZB-4a 
Kierownikiem Zespołu jest prof. Maria Wierzejewska.
42. Zespół syntezy organicznej, ZB-5a
Kierownikiem jest prof. Marcin Stępień.
 
W 2017 r.po zakończeniu działalności  Zespołu chemii bionieorganicznej i biomedycznej utworzono dwa zespoły:
 
43. Zespół biologicznej chemii nieorganicznej, ZB-2a
Kierownikiem Zespołu jest dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr
44. Zespół chemii medycznej, ZB-7a
Kierownikiem Zespołu w latach 2017-2018 była prof. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk.

W 2019 r. utworzono Zespół:

45. Zespół Chemii Biomateriałów, ZB-7a.
Kierownikiem Zespołu jest dr hab. Łukasz John

 

Data ostatniej modyfikacji: 28-06-2019 10:28:54
 • 30
  Maj 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 5/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 5/2023, które odbędzie się dnia 30 maja 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 27
  Kwiecień 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 4/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2023, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 25
  Kwiecień 2023
  10:15

  3. posiedzenie Rady Wydziału 2023

   Wrocław, dnia 19 kwietnia 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: Informacje Dziekana Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 17
  Kwiecień 2023
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra MArcina Małeckiego

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 17 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 na Wydziale Chemii w sali 145 odbędzie siępubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego pt.:”Układy alkinylowe i poliynowe w projektowaniu ...

  s.145
 • 06
  Kwiecień 2023
  11:15

  3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 3 kwietnia 2023 r.     ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 6 kwietnia 2023 r. o godz. 11.15  (tryb zdalny)      Porządek dzienny: Opinia w sprawie ...

  MS Teams