ZD-2 Zakład Chemii Analitycznej

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Gliński

Strona internetowa

Zakład Chemii Analitycznej prowadzi własny serwis internetowy pod adresem:

http://zd2.chem.uni.wroc.pl

Serwis ten ma za zadanie ułatwić studentom dostęp do różnego rodzaju materiałów dydaktycznych (listy zadań, instrukcje do ćwiczeń, wyniki kolokwiów, etc.).

Materiały zawarte w serwisie są przeznaczone do wewnętrznego użytku przez studentów i pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykorzystanie tych materiałów w innym procesie dydaktycznym lub w celach komercyjnych wymaga zezwolenia autorów.

 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr. Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali autoreferat_Janusz Gregoliński

  zdalnie
 • 22
  Wrzesień 2020
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wirwis

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 22
  Wrzesień 2020
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piasty

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 21
  Wrzesień 2020
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krupy

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 15
  Wrzesień 2020
  12:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie