ZB-12 Zespół Katalizy i Chemii Koordynacyjnej

Kierownik: prof. dr hab. Anna Trzeciak
Zespół Katalizy i Chemii Koordynacyjnej
 • Kataliza z udziałem kompleksów metali – badania relacji między strukturą katalizatora i jego aktywnością
 • Zastosowanie związków metali przejściowych i nanocząstek metali jako katalizatorów homogenicznych i heterogenizowanych w syntezie organicznej i w ważnych procesach przemysłowych
 • Reakcje katalityczne w warunkach zielonej chemii – zastosowanie wody i cieczy jonowych jako środowiska reakcji, zastosowanie mikrofal i ultradźwięków jako źródła energii
 • Identyfikacja i badania strukturalne kompleksów aktywnych, które uczestniczą w elementarnych etapach reakcji katalitycznej i badania mechanizmów reakcji.
 • Chemia i zastosowanie związków rodu w hydroformylacji, uwodornieniu, izomeryzacji i polimeryzacji substratów nienasyconych.
 • Chemia molibdenu, wanadu i kobaltu i zastosowanie związków tych metali w reakcjach utleniania i epoksydacji węglowodorów.
 • Chemia renu, synteza asymetryczna, autokataliza asymetryczna
 • Chemia i zastosowanie związków palladu w reakcjach Hecka, Suzuki, Sonogashira i innych reakcjach tworzenia wiązań C-C.
 • 30
  Czerwiec 2020
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej i Rada Wydziału 30.06.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r.  o  godz. 10:15   (w trybie zdalnym). Porządek obrad: I. Sprawy osobowe: Powołanie promotora rozprawy doktorskiej ...

  zdalnie
 • 18
  Czerwiec 2020
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej oraz Posiedzenie Rady Wydziału 18.06.2020

  Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne oraz 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędą się w dniu 18 czerwca 2020 r.  (czwartek) w godzinach :  godz. 10:15  -Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej   ...

  zdalnie
 • 18
  Czerwiec 2020
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej i Rada Wydziału 18.06.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 r.  o  godz. 10:15   (w trybie zdalnym). Porządek obrad: I. Sprawy osobowe: Powołanie promotora rozprawy doktorskiej ...

  zdalnie
 • 17
  Czerwiec 2020
  12:15

  WYKŁAD PRZEDHABILITACYJNY DR BARTOSZA SZYSZKO

  Dr Bartosz Szyszko  Rozbudowane porfirynoidy - makrocykliczne przełączniki i elementy konstrukcyjne układów supramolekularnych[Bartosz Szyszko - Autoreferat]Link do rozmowy na Zoom: https://zoom.us/j/99624144500 Po otwarciu linka proszę ...

  Zoom
 • 03
  Marzec 2020
  12:15

  Rada Wydziału 03.03.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 3 marca 2020 r.  o  godz. 12.15  w sali 145.   Porządek dzienny:   1. Informacje Dziekana  2. Sprawy dydaktyczne  3. Sprawy osobowe:      ...

  sala 145