ZB-12 Zespół Katalizy i Chemii Koordynacyjnej

Kierownik: prof. dr hab. Anna Trzeciak
Zespół Katalizy i Chemii Koordynacyjnej
 • Kataliza z udziałem kompleksów metali – badania relacji między strukturą katalizatora i jego aktywnością
 • Zastosowanie związków metali przejściowych i nanocząstek metali jako katalizatorów homogenicznych i heterogenizowanych w syntezie organicznej i w ważnych procesach przemysłowych
 • Reakcje katalityczne w warunkach zielonej chemii – zastosowanie wody i cieczy jonowych jako środowiska reakcji, zastosowanie mikrofal i ultradźwięków jako źródła energii
 • Identyfikacja i badania strukturalne kompleksów aktywnych, które uczestniczą w elementarnych etapach reakcji katalitycznej i badania mechanizmów reakcji.
 • Chemia i zastosowanie związków rodu w hydroformylacji, uwodornieniu, izomeryzacji i polimeryzacji substratów nienasyconych.
 • Chemia molibdenu, wanadu i kobaltu i zastosowanie związków tych metali w reakcjach utleniania i epoksydacji węglowodorów.
 • Chemia renu, synteza asymetryczna, autokataliza asymetryczna
 • Chemia i zastosowanie związków palladu w reakcjach Hecka, Suzuki, Sonogashira i innych reakcjach tworzenia wiązań C-C.
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie