ZB-12 Zespół Katalizy i Chemii Koordynacyjnej

Kierownik: prof. dr hab. Anna Trzeciak
Zespół Katalizy i Chemii Koordynacyjnej

Osiągnięcia

Wyjaśnienie mechanizmu aktywacji halogenków arylowych przez koloid Pd(0) w środowisku soli tetraalkiloamoniowych.
Wykazanie, że w warunkach reakcji Hecka lub metoksykarbonylacji z nanocząstek Pd(0) tworzą się rozpuszczalne kompleksy,
które biorą udział w reakcji katalitycznej. Wyniki te wnoszą istotny wkład do zrozumienia roli nanocząstek Pd(0) w reakcjach katalitycznych.

Poznanie mechanizmu autokatalizy asymetrycznej na przykładzie kompleksów renu. Mechanizm ten można wykorzystać do syntezy enancjomorficznych materiałów do zastosowania w katalizie, optyce nieliniowej i w syntezie leków.

 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr. Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali autoreferat_Janusz Gregoliński

  zdalnie
 • 22
  Wrzesień 2020
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wirwis

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 22
  Wrzesień 2020
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piasty

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 21
  Wrzesień 2020
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krupy

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 15
  Wrzesień 2020
  12:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie