ZB-18 Zespół Zastosowań Strukturalnych EPR

Zespół Zastosowań Strukturalnych EPR

Osiągnięcia

Widma EPR wysokich częstości oraz struktury obliczone w oparciu o metody DFT: kompleksu ołowiu(II) z rodnikiem o-semichinonowym otrzymanym z kwasu 3,4-dihydroxybenzoesowego (lewa strona) oraz wyjściowego rodnika w roztworze wodnym (prawa strona). Zarówno kompleks jak i wolny rodnik są modelami układów powstających w kwasach huminowych. Widma EPR wysokich częstości (416.00 GHz) zostały zarejestrowane na spektrometrze udostępnionym w NHMFL (http://www.magnet.fsu.edu/).

 

 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr. Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali autoreferat_Janusz Gregoliński

  zdalnie
 • 22
  Wrzesień 2020
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wirwis

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 22
  Wrzesień 2020
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piasty

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 21
  Wrzesień 2020
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krupy

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 15
  Wrzesień 2020
  12:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie