ZB-2a Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej

Kierownik: dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr
Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej
Obszar zainteresowań naukowych Zespołu obejmuje szerokie spektrum zagadnień biologicznej chemii nieorganicznej, inaczej nazywanej chemią bionieorganiczną czy biomedyczną, a zwłaszcza takie jej działy jak:
 • transport i homeostaza jonów metali (m.in. żelaza, cynku, miedzi, niklu) u patogenów; zależność struktura-funkcja sideroforów/białek i ich kompleksów; układy biomimetyczne;
 • biomimetyki sideroforów jako narzędzia do opracowania nieinwazyjnych, działających in vivo czynników obrazujących pozwalających na bardziej specyficzną i czułą diagnostykę i rozróżnienie źródła infekcji bakteryjnych/grzybiczych oraz leków opartych o zasadę konia trojańskiego;
 • termodynamika, struktura i funkcja kompleksów metal-białko/peptyd; oddziaływania metali z innymi biomolekułami;
 • wpływ wiązania jonów metali na fibrylacje białek uwikłanych w choroby neurodegeneracyjne i autoimmunologiczne; molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, czy Parkinsona;
 • czynniki chelatujące jony metali – poszukiwania nowych efektywnych związków na potrzeby terapii chelatacyjnej, inhibicji enzymów, opracowywania czynników kontrastowych;
 • wielojądrowe związki koordynacyjne i polimery koordynacyjne o obiecujących właściwościach fizyko-chemicznych.
 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie