ZB-2a Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej

Kierownik: dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr
Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty
 • 2018-2021, Horyzont 2020, Ludzie, Działania Marie Curie, 2020-MSCA-RISE-2017, Chiroptical, optical and magnetic probes for protein sensing based on cage metal complexes, Koordynator projektu: dr hab. E. Gumienna-Kontecka, prof. UWr

 • 2018-2023, NCN Projekt badawczy Maestro, Metalofory – zrozumienie (i wizualizacja) transportu metali w patogenach, by pomóc gospodarzowi oszukać najeźdźców, kierownik projektu: prof. dr hab. H. Kozłowski
 • 2018-2023, NCN Projekt badawczy Sonata Bis, Oddziaływanie przeciwdrobnoustrojowych peptydów z jonami metali – zrozumienie relacji między chemią koordynacyjną, strukturą, termodynamiką a sposobem działania, Kierownik projektu: dr M. Rowińska-Żyrek
 • 2018-2021, NCN Projekt badawczy Sonata, Zrozumienie oddziaływań cynku z regulatorami transkrypcji z rodziny ArsR z Mycobacterium tuberculosis, Kierownik projektu: dr S. Potocki
 • 2016-2019, NCN, Projekt badawczy Opus, Wychodząc poza "wystarczająco dobre": w poszukiwaniu efektywnych czynników chelatujących dla radioaktywnych jonów Cu-64, Ga-68 oraz Zr-89, Kierownik projektu: dr hab. E. Gumienna-Kontecka, prof. UWr

 • 2015-2018, NCN, Projekt badawczy Sonata, Zrozumienie oddziaływań cynku z cynkoforami i transporterami Zn(II) w grzybowych patogenach, Kierownik projektu: dr M. Rowińska-Żyrek
 • 2017-2019, NCN Projekt badawczy Preludium, Wpływ struktury ligandów hydroksamowych na właściwości termodynamiczne kompleksów metalakoronowych, Kierownik projektu: mgr Małgorzata Ostrowska
Zakończone projekty


2015-2018, NCN, Projekt badawczy Sonata,
Zrozumienie oddziaływań cynku z cynkoforami i transporterami Zn(II) w grzybowych patogenach, Kierownik projektu: dr M. Rowińska-Żyrek
2017-2018, NCN Projekt badawczy Preludium, Wpływ obecności jonów miedzi i błon biologicznych na strukturę N-terminalnej domeny ludzkiego białka prionowego, Kierownik projektu: dr Aleksandra Hecel
2013-2017, 7 Program Ramowy UE, Ludzie, Działania Marie Curie, Międzynarodowy Program Wymiany Personelu Naukowego, IRSES, Hydroxamate metallacrowns as precursors of novel multifunctional materials, Kierownik projektu: dr hab. E. Gumienna-Kontecka, prof. UWr
2012-2015, NCN
, Projekt badawczy Opus, Biomimetyczne analogi sideroforów jako strukturalne sondy procesów asymilacji żelaza przez mikroorganizmy, Kierownik projektu: dr hab. E. Gumienna-Kontecka, prof. UWr
2011-2014, 7 Program Ramowy UE, Ludzie, Działania Marie Curie, Międzynarodowy Program Wymiany Personelu Naukowego, IRSES, Design and elaboration of novel topological drugs based on cage compounds, Koordynator projektu: dr hab. E. Gumienna-Kontecka, prof. UWr
2010-2013, VISBY - Swedish Institute’s Baltic Sea Region Exchange Program, Development and reactivity studies of biomimetic metal complexes and bioinspired catalysts, Kierownik projektu: dr hab. E. Gumienna-Kontecka, prof. UWr

 

 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie