ZB-14a Zespół Struktury i Dynamiki Makroukładów

Kierownik: dr hab. Jarosław Panek
Zespół Struktury i Dynamiki Makroukładów
Zespół Struktury i Dynamiki Makroukładów został powołany w październiku 2019 r. Główny obszar naszej działalności to zastosowanie metod chemii obliczeniowej do analizy strukturalnej i funkcjonalnej białek, kompleksów makromolekularnych, roztworów. Wśród stosowanych przez nas narzędzi badawczych znajdują się:
 • obliczenia statyczne metodami chemii kwantowej (DFT, ab initio), w tym wyznaczanie parametrów spektroskopowych oraz energii kompleksowania (wyznaczanie miejsc wiążących),
 • obliczenia dynamiczne z użyciem klasycznych pól siłowych,
 • obliczenia dynamiczne z użyciem technik Cara-Parrinello i Borna-Oppenheimera oraz metod przyspieszonego przeszukania przestrzeni fazowej, celem m.in. odwzorowania dynamiki sieci wiązań wodorowych,
 • techniki dokowania dla ustalenia potencjalnych miejsc receptora wiążących ligand,
 • synteza solwotermalna polimerów koordynacyjnych w reaktorach Berghof,
 • krystalochemia połączeń metaloorganicznych.

Strona Zespołu
 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie