ZB-4a Zespół Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii

Kierownik: prof. dr hab. Maria Wierzejewska
Zespół Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii
 • Właściwości kompleksów molekularnych, szczególnie kompleksów z wiązaniem wodorowym w fazie gazowej i w matrycach niskotemperaturowych.
 • Badania izomerii, przemian konformacyjnych oraz fotochemii w różnego typu związkach organicznych. Identyfikacja produktów pośrednich za pomocą spektroskopii FTIR i obliczeń kwantowo-mechanicznych.
 • Badania przebiegu reakcji fotochemicznych pod wpływem promieniowania UV-Vis i NIR zachodzących dla wybranych składników atmosfery i ich kompleksów. Badania za pomocą spektroskopii FTIR sprzężonej z techniką matryc niskotemperaturowych i obliczeń kwantowo-mechanicznych.
 • Oddziaływania międzycząsteczkowe w ciele stałym w układach z wiązaniami wodorowymi o różnym charakterze i mocy. Analiza procesów dehydratacji w monokryształach. Badania za pomocą spektroskopii FTIR i NMR.
 • Badania oddziaływania gazowego ksenonu z różnymi układami molekularnymi przy użyciu spektroskopii FTIR, NMR i fluorescencyjnej.
 • Badania strukturalne oraz właściwości spektroskopowe tlenkowych związków metali ziem rzadkich przy zastosowaniu absorpcyjnej i emisyjnej spektroskopii elektronowej, XRD oraz SEM i TEM.
 • Spektroskopia monokryształów nieorganicznych i organicznych wykazujących nieliniowe właściwości optyczne.
 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie