ZB-4a Zespół Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii

Kierownik: prof. dr hab. Maria Wierzejewska
Zespół Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii

Tematy prac magisterskich

Tematy prac magisterskich w roku 2013/2014:

 

 1. Spektroskopia oscylacyjna wybranych związków z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych

Małgorzata Nakonieczna

Promotor: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr.

Opiekun: dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa

 1. Wybrane kompleksy molekularne kwasu octowego - prekursory aerozoli atmosferycznych. Badania spektroskopowe i atmosferyczne

Mariola Michalak

Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke

 1. Badania spektroskopowe i teoretyczne wybranych kompleksów molekularnych kwasu benzoesowego

Ewa Kirpo

Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke

 1. Oddziaływania ksenonu z wybranymi kwasami

Barbara Kotwicka

Promotor: dr hab. Marek Ilczyszyn

 1. Oddziaływanie gazowego ksenonu z albuminą ludzką i wołową

Marta Michalec

Promotor: dr hab. Marek Ilczyszyn

 1. Badania spektroskopowe kompleksów N,N,-dimetyloformamidu ze słabymi zasadami

Martyna Marynowska

Promotor: dr Magdalena Sałdyka

 1. Charakterystyka właściwości optycznych Pr3+:Y2Te4O11

Tomasz Strzałkowski

Promotor: dr Marcin Sobczyk

 

Tematy prac magisterskich w roku 2014/2015:

 1. Reakcje rotameryzacji kwasu glikolowego indukowane promieniowaniem NIR

Iwona Kosendiak

Promotor: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr.

Opiekun: dr Adriana Olbert-Majkut

 1. Analiza struktury elektronowej jonu Er3+ w monokrysztale Na[Er(SP)4] (SP- = C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)2-)

Kamil Korzeniowski

Promotor: dr Marcin Sobczyk

 

Prace magisterskie zaplanowane na rok akademicki 2015/2016:

 1. Badania teoretyczne i spektroskopowe kompleksów kwasu izotiocyjanowego
  z wodą i tlenkiem siarki (IV)

Promotor: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr.

Opiekun: dr Justyna Krupa

 1. Fotochemia 2-(1H-1,2,4-triazol-5-ylo)benzamidu w matrycach niskotemperaturowych

Promotor: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr.

Opiekun: dr Magdalena Sałdyka

 1. Badania spektroskopowe i teoretyczne kwasu 2-(1H-1,2,4-triazol-5-ylo)benzoesowego.

Promotor: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr.

Opiekun: dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa

 1. Preferencje fotochemiczne 1H-1,2,4-triazol-3-tiolu izolowanego w matrycach gazów szlachetnych

Promotor: dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa

 1. Fotochemia kwasu acetohydroksamowego w matrycach niskotemperaturowych

Promotor: dr Magdalena Sałdyka

Prace magisterskie zaplanowane na rok akademicki 2016/2017:

1. Fotochemia kwasu 2-(1H-tetrazol-5-ylo)benzoesowego izolowanego w matrycach niskotemperaturowych

   Promotor: Dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr; Opiekun: Dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa

2. Analiza konformacyjna i tautomeryczna wybranych pochodnych azoli w matrycach niskotemperaturowych

   Promotor: Dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr; Opiekun: Dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa

3. Badania fotochemii układów o znaczeniu w chemii atmosferycznej przy pomocy spektroskopii w 

   podczerwieni i metod chemii kwantowej.

   Promotor: Dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr; Opiekun: Dr Justyna Krupa

4. Fotochemia kwasu nikotynohydroksamowego izolowanego w matrycach niskotemperaturowych

   Promotor: Dr Magdalena Sałdyka

5. Badania strukturalne, spektroskopowe i kalorymetryczne kryształu pirazolu z kwasem

   trifluorometanosulfonowym.

   Promotor: Dr hab. Maria Ilczyszyn

6. Oddziaływanie ksenonu z wybranymi aminokwasami.

   Promotor: Dr hab. Maria Ilczyszyn

7.Opracowanie metod syntezy nanostruktur tantalanów metali ziem rzadkich.

  Promotor: Dr hab. Marcin Sobczyk

8.  Modulowanie barwy fluorescencji w szkłach tellurowych domieszkowanych jonami lantanowców.

    Promotor: Dr hab. Marcin Sobczyk

9. Wzmocnienie emisji jonów lantanowców w szkłach tellurowych.

   Promotor: Dr hab. Marcin Sobczyk

10. Fotofizyczne i teoretyczne aspekty transferu energii ligand – metal w związkach koordynacyjnych

    lantanowców z pochodnymi amidofosforanów i 2- pirydylo-1,2,3-triazolu

    Promotor: Dr hab. Paulina Gawryszewska

 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie