Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja - rok akademicki 2023/2024

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się pod adresem: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/

 
W roku akademickim 2023/2024 kandydaci mogą wybrać następujące kierunki:

Studia I stopia 
1. Chemia -
specjalności:
 • Chemia ogólna,
 • Analityka chemiczna,
 • Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii 
2. Chemia medyczna
3. Chemia i toksykologia sądowa
4. Zielona chemia - NOWY KIERUNEK !!!
5. Chemistry (j. ang.) - płatne
Studia II stopnia
1. Chemia
- specjalności:
 • Analityka instrumentalna
 • Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii 
 • Chemia organiczna
 • Chemia nieorganiczna i kataliza
 • Chemia fizyczna
2. Chemia medyczna
3. Chemia i toksykologia sądowa 
4. Chemia – specjalność advanced synthesis in chemistry (j.ang.) - płatneWykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów z maturą zagraniczną i dla cudzoziemców na studia I stopnia w języku polskim na kierunki Chemia, Zielona Chemia, Chemia medyczna oraz Chemia i Toksykologia Sądowa (pobierz).

Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów z dyplomem zagranicznym i dla cudzoziemców na studia II stopnia w języku polskim na kierunki Chemia (pobierz), Chemia medyczna (pobierz) oraz Chemia i Toksykologia Sądowa (pobierz).


W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunku Chemia I i II stopnia kandydat musi dokonać wyboru specjalności. Do Kandydatów znajdujących się na liście rankingowej zostanie wysłany formularz przypisania do specjalności w FORMS do wypełnienia on-line. 
Wyboru specjalności dokonuje się przez określenie priorytetu.
W skali od 1 do 3 (I stopień) i od 1 do 5 (II stopień), numer 1 oznacza najwyższy priorytet.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów w zakresie wybranej specjalności (I stopień), w przypadku II stopnia w oparciu o priorytet i średnią ze studiów.
Przypisanie do specjalności zostanie wysłane do Państwa za pomocą systemu IRK po zakończonej rekrutacji.

Wzór rezygnacji (pobierz)
Wzór pełnomocnictwa (pobierz)
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych - kandydaci niepełnoletni (pobierz)

Miejsce składania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna,
Sala Uniwersalna I (UI),
Wydział Chemii,
ul. F. Joliot-Curie 14,
50-383 Wrocław

MAPKA


Kontakt dla Kandydatów

rekrutacja.chemia@uwr.edu.pl (cały rok)tel. kom. +48 695 650 883 (od 7 lipca 2023 r.)
tel. kom. +48 721 121 654 (od 7 lipca 2023 r.) 

 

Przewodnicząca WKR
dr Justyna Krupa

Sekretarze WKR

dr Andrzej Burakowski
dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa
dr Anna Pyra

 

Data ostatniej modyfikacji: 25-11-2022 14:36:22
 • 28
  Marzec 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 3/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 3/2023, które odbędzie się dnia 28 marca 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 16
  Marzec 2023
  10:15

  2. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 14 marca 2023 r.     ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 16 marca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)       Porządek dzienny: Opinia wniosków o ...

  MS TEAMS
 • 14
  Marzec 2023
  10:15

  2. posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 1 marca 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 14 marca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)     Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana 2. Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 02
  Marzec 2023
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wierzbickiej

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 2 marca 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wierzbickiej na temat: "Synteza peptydów cyklicznych w wyniku przeniesienia acylu z atomu azotu ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 28
  Luty 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 2/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 2/2023, które odbędzie się dnia 28 lutego 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin StępieńPorządek ...

  MS Teams