Nagroda MEiN dla prof. dr hab. Lechosława Latos-Grażyńskiego

Z wielką radością informujemy, że prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński został laureatem Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego.
 
Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego to prestiżowe wyróżnienie, którym nagradzani są wybitni polscy uczeni za swoją wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. Laureatami Nagrody zostają osoby, które w trakcie kariery zawodowej nie tylko wykreowały oryginalne obszary badawcze, ale wykazały się również zaangażowaniem w sprawowanie opieki naukowej nad młodą kadrą, upowszechniały wiedzę, rozwijały współpracę międzynarodową oraz zarządzały instytucjami naukowymi.
W tym roku do grona laureatów tego ważnego wyróżnienia dołączył profesor Lechosław Latos-Grażyński.

grażyński

Prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
jest kierownikiem Zakładu Chemii Organicznej oraz Zespołu Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn działającego od 1990 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prof. Latos-Grażyński od początku swojej kariery naukowej jest związany z Wydziałem Chemii, gdzie ukończył studia i uzyskał stopnie doktora (w 1978 r.), doktora habilitowanego (w 1986 r.) oraz tytuł profesora (w 1991 r.). Profesor Latos-Grażyński został w 2004 roku wybrany na członka korespondenta, a w 2016 roku na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.
 
Znakomitą część wybitnej twórczości naukowej profesora Latos-Grażyńskiego stanowią badania dotyczące chemii porfiryn i metaloporfiryn. Jego nazwisko i wkład w rozpoznanie chemii układów tetrapirolowych są znane w świecie zarówno chemików organików jak i nieorganików. Jest współautorem 280 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych o bardzo wysokim współczynniku wpływu, takich jak Angewandte Chemie, Journal of the American Chemical Society, Chemistry – A European Journal, Journal of Organic Chemistry oraz Inorganic Chemistry, Chemical Reviews czy Chemical Society Reviews. Wiele z tych prac na stałe weszło do kanonu chemii porfiryn i ich kompleksów z metalami. Świadczy o tym m.in. fakt bardzo częstego cytowania prac jego autorstwa w literaturze naukowej. Całkowita liczba cytowań tych prac wynosi 12323, a ich współczynnik Hirscha 57. Publikacja dotycząca syntezy N-odwróconej porfiryny cytowana była blisko 600 razy, a dwadzieścia innych prac, ponad 100 razy.
 
Zainteresowania naukowe prof. Latos-Grażyńskiego związane są z chemią porfiryn i metaloporfiryn, chemią bionieorganiczną i spektroskopią jądrowego rezonansu magnetycznego układów paramagnetycznych. Ważną rolę w jego pracy badawczej odgrywała współpraca z profesorem Alanem Balchem i profesorem Gerdem La Marem pracującymi na Wydziale Chemii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, na którym prof. Latos-Grażyński spędził w sumie ponad cztery lata.
 
Działalność badawcza Profesora jednoznacznie kojarzy się z chemią porfiryn, ich izomerów, a także analogów o skurczonym i rozszerzonym pierścieniu makrocyklicznym. Niezwykle oryginalne idee prof. Latos-Grażyńskiego oraz jego bardzo liczne prace w tym obszarze plasują go w gronie ojców-założycieli współczesnej szkoły chemii porfirynoidów, czyli związków porfirynopodobnych.


grażyński2
                                                           Na zdjęciu: Zespół Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn w 2019 roku.
           
                                                
Odkrycia prof. Latos-Grażyńskiego, w tym między innymi identyfikacja odwróconej porfiryny oraz szafiryny wśród produktów stochastycznej kondensacji Rothemunda, doprowadziły do zmiany paradygmatu uprzednio przyjętego dla tej dziedziny chemii, wg którego jedynie makrocykl tetrapirolowy jest stabilny i może być wydajnie otrzymywany. Obecnie znanych jest wiele rozszerzonych i skurczonych porfiryn o niezwykłych strukturach, topologiach i właściwościach magnetycznych oraz koordynacyjnych, ale ich uzyskanie nie byłoby możliwe bez zmiany powszechnie przyjętego sposobu myślenia o układach oligopirolowych.
 
Badania prof. Latos-Grażyńskiego weszły do kanonu światowej literatury naukowej, a on sam był wielokrotnie nagradzany prestiżowymi wyróżnieniami. W roku 1998 wkład prof. Latos-Grażyńskiego w rozwój polskiej nauki został uhonorowany nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk ścisłych. Otrzymał również prestiżowe Subsydium dla Uczonych w dziedzinie nauk ścisłych (2000‒2002) przyznane przez tę Fundację.

W roku 2000 uzyskał nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN za serię prac zatytułowaną: „Porfiryny, metaloporfiryny i ich heteropochodne o szczególnej strukturze molekularnej i elektronowej”. Profesor Latos-Grażyński został uhonorowany także przez społeczność międzynarodową przyznanymi wyróżnieniami: Alexander von Humboldt Research Award (2005) oraz Japan Society for the Promotion of Science Invitation Fellowship for Research in Japan (2010). W roku 2014 Polskie Towarzystwo Chemiczne nagrodziło dokonania prof. Latos-Grażyńskiego medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznawanym za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii.
Profesor Latos-Grażyński wygłosił liczne wykłady na zaproszenie na międzynarodowych konferencjach i podczas wizyt w uczelniach ze światowej czołówki, m. in. w Japonii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.
 

Społeczność Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego składa Laureatowi serdeczne gratulacje, łącząc najszczersze wyrazy uznania wobec jego pracy i życząc kolejnych sukcesów.

 

opracowanie: prof. dr hab. Piotr Chmielewski, dr Karolina Hurej, dr Bartosz Szyszko

 

Więcej informacji o zainteresowaniach naukowych prof. Latos-Grażyńskiego
Data ostatniej modyfikacji: 06-10-2021 08:47:46
 • 12
  Lipiec 2022
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 6/2022

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 6/2022, które odbędzie się dnia 12 lipca 2022 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

 • 07
  Lipiec 2022
  02:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Emilii Ganczar

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne informuje, że dnia 7 lipca 2022 r. o godz. 14:00 w sali nr 145 na Wydziale Chemii odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Emilii Ganczar na temat: "Wpływ podstawników halogenowych na ...

  sala 125 Wydział Chemii
 • 29
  Czerwiec 2022
  10:30

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Otręby

  Wydział Chemii, sala 145
 • 29
  Czerwiec 2022
  10:15

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Lilii Moshniahy

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 29 czerwca 2022 r. o godz. 10:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Lilii Moshniahy na temat: "Applications of α–α Coupling and α–α Bridging in the Synthesis of ...

  zdalnie MS Teams
 • 28
  Czerwiec 2022
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 5/2022

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 5/2022, które odbędzie się dnia 28 czerwca r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...