Nowi Profesorowie na Wydziale Chemii UWr - styczeń 2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować o dwóch nominacjach profesorskich, które zostały przyznane pracownikom naszego Wydziału w grudniu 2021 roku - prof. Pauli Gawryszewskiej-Wilczyńskiej (Zespół Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii) oraz prof. Jerzemu Sokolnickiemu (Zespół Materiałów Luminescencyjnych). Naszym nowym Profesorom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów zarówno w dalszej karierze naukowej jak i życiu prywatnym.
 
obraz
Profesor Paula Gawryszewska-Wilczyńska ukończyła studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej w 1991 roku, natomiast pracę doktorską wykonywała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. J. Legendziewicz. Stopień doktora otrzymała w 1998 r, a staż podoktorski odbyła w zespole prof. Jamesa P. Riehl na Michigan Technological University w USA, gdzie zapoznała się z bardzo intersującym zjawiskiem kołowo spolaryzowanej luminescencji generowanej pod wpływem kołowo spolaryzowanego promieniowania wzbudzającego. W styczniu 2013 roku zakończył się Jej proces habilitacyjny, natomiast 20 grudnia 2021 otrzymała nominację profesorską od Prezydenta RP.
Zainteresowania naukowe prof. Gawryszewskiej-Wilczyńskiej obejmują:
 • Konwertery promieniowania elektromagnetycznego na bazie chelatów lantanowców o właściwościach magnesów molekularnych;
 • Wzmacnianie luminescencji lantanowców poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami srebra i złota – plazmofory;
 • Dynamikę stanów wzbudzonych w związkach koordynacyjnych
Prywatnie pani Profesor jest pasjonatką baletu klasycznego i nowoczesnego. Uwielbia jeździć na nartach zjazdowych, łyżworolkach i grać w badmintona. Najbardziej relaksują Ją wędrówki górskie.
 
Wybrane publikacje:
 1. Kasprzycka Ewa, Trush Victor A., Amirkhanov Vladimir M., Jerzykiewicz Lucjan B., Malta Oscar L., Legendziewicz Janina, Gawryszewska Paula
  Contribution of energy transfer from the singlet state to the sensitization of Eu3+ and Tb3+ luminescence by sulfonylamidophosphates
  Chemistry-A European Journal, 2017, 23, 1318-1330
 2. Pham Yen H., Trush Victor A., Carneiro Neto Albano N., Korabik Maria, Sokolnicki Jerzy, Weselski Marek, Malta Oscar L., Amirkhanov Vladimir M., Gawryszewska Paula
  Lanthanide complexes with N-phosphorylated carboxamide as UV converters with excellent emission quantum yield and single-ion magnet behavior
  Journal of Materials Chemistry C, 2020, 8, 9993-10009
 3. Kasprzycka Ewa, Carneiro Neto Albano N., Trush Victor A., Jerzykiewicz Lucjan, Amirkhanov Vladimir M., Malta Oscar L., Legendziewicz Janina, Gawryszewska Paula
  How minor structural changes generate major consequences in photophysical properties of RE coordination compounds : resonance effect, LMCT state
  Journal of Rare Earths, 2020, 38, 552-563
 4. Carneiro Neto Albano N., Teotonio Ercules E. S., De Sá Gilberto F., Brito Hermi F., Legendziewicz Janina, Carlos Luis D., Felinto Maria Claudia F. C., Gawryszewska Paula, Moura Renaldo T., Longo Ricardo L., Faustino Wagner M., Malta Oscar L.
  Modeling intramolecular energy transfer in lanthanide chelates : a critical review and recent advances
  Handbook on the physics and chemistry of rare earths. Vol. 56
   Amsterdam: Elsevier, 2019, 55-162
 
obraz
Profesor Jerzy Sokolnicki po obronie pracy magisterskiej (w 1981 roku) podjął pracę w Instytucie Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po przerwie w pracy naukowej, wymuszonej wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce, powrócił do działalności naukowej na Wydziale Chemii UWr w Zespole Fizykochemii Lantanowców. Doktorat obronił w 1998 roku, po czym odbył staż podoktorski na Michigan Technological University w USA. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2013 roku, natomiast 20 grudnia 2021 Prezydent RP nadał Mu tytuł profesora.
Zainteresowania naukowe profesora Sokolnickiego skupiają się wokół następujących zagadnień:
 • Synteza, badania strukturalne, morfologiczne i spektroskopowe luminoforów dla diod emitujących światło białe,
 • Zjawisko opóźnionej fluorescencji aktywowanej termicznie –TADF,
 • Zjawisko konwersji energii wzbudzenia w górę, efekt anteny.
W swoim wolnym czasie Pan Profesor oddaje się dwóm pasjom: żeglarstwu i narciarstwu. Chętnie odpoczywa przy muzyce i literaturze pięknej.
Wybrane publikacje:
 1. Petoud S., Muller Gilles, Moore E. G., Xu J., Sokolnicki Jerzy, Riehl James P., Le U. N., Cohen S. M., Raymond K. N.
  Brilliant Sm, Eu, Tb, and Dy chiral lanthanide complexes with strong circularly polarized luminescence
  Journal of the American Chemical Society, 2007, 129, 77-83
 2. Sokolnicki Jerzy
  Upconversion luminescence from Er3+ in nanocrystalline Y2Si2O7:Er3+ and Y2Si2O7:Yb3+, Er3+ phosphors
  Materials Chemistry and Physics, 2011, 131, 306-312
 3. Pasiński Damian, Sokolnicki Jerzy
  Synthesis, characterization and luminescence properties of Ca2Si(O,N)4:Ce3+ and Sr2Si(O,N)4:Ce3+ oxonitridosilicate phosphor
  Dyes and Pigments, 2018, 159, 283-289
 4. Pasiński Damian, Sokolnicki Jerzy
  Broadband orange phosphor by energy transfer between Ce3+ and Mn2+ in Ca3Al2Ge3O12 garnet host.
  Journal of Alloys and Compounds, 2019, 786, 808-816
Opracowanie: Anna Rola, Joanna Wątły
Data ostatniej modyfikacji: 13-01-2022 11:32:07
 • 25
  Styczeń 2022
  12:15

  1. posiedzenie Rady Wydziału w roku 2022

                                                                                                                                                                        ...

  zdalnie
 • 25
  Styczeń 2022
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne posiedzenie nr 1/2022

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 1/2022, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2022 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień   Porządek ...

  zdalnie
 • 21
  Styczeń 2022
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kot

  zdalnie (MS Teams)
 • 18
  Styczeń 2022
  05:00
 • 11
  Styczeń 2022
  05:00