Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna

Z poczty elektronicznej Wydziału Chemii pracownicy i doktoranci mogą korzystać przy użyciu wygodnego interfejsu webmail dostępnego pod adresem: https://mail.chem.uni.wroc.pl/
Bezpośredni link do webmaila został także umieszczony na stronie głównej Wydziału, w jej górnej części.

Mogą Państwo również używać dowolnego programu pocztowego obsługującego protokoły SMTP oraz IMAP.

Konfigurując programy do obsługi poczty (Outlook, Thunderbird, itp.) a także wszelkiego rodzaju urządzenia mobilne - telefony komórkowe, tablety, należy wprowadzać następujące parametry:

Serwer poczty wychodzącej:
- protokół SMTP:
adres serwera: mail.chem.uni.wroc.pl
port: 587

Serwer poczty przychodzącej:
- protokół IMAP:
adres serwera: mail.chem.uni.wroc.pl
port: 143


Serwer Wydziału Chemii obsługuje też protokół POP3, jednakże zdecydowanie zaleca się stosowanie protokołu IMAP - wówczas wszystkie foldery w różnych programach, a także w interfejsie webmailowym będą w pełni ze sobą zsynchronizowane - wiadomości są cały czas przechowywane na serwerze.

Loginem we wszystkich wymienionych usługach (poczty wychodzącej i przychodzącej) jest pełny adres mailowy w postaci: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl

Hasło można zmienić po zalogowaniu do interfejsu webmail pod adresem: https://mail.chem.uni.wroc.pl/
Należy wejść w zakładkę Ustawienia » Hasło


Rozmiar skrzynek pocztowych na Wydziale Chemii jest nielimitowany. Jedynym ograniczeniem obecnie nałożonym na wydziałowe skrzynki pocztowe jest wielkość pojedynczej wiadomości wynosząca 100MB.Ostrzeżenie przed próbami wyłudzenia haseł do kont pocztowych oraz niebezpiecznymi programami


W związku z regularnie rozsyłanymi przez przestępców e-mailami z prośbami o podanie loginów i haseł do poczty prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

1. Pamiętaj, że administrator poczty nigdy nie poprosi Cię o hasło do Twojego konta, ani nie prześle linku do formularza wymagającego jego podania. Jeśli otrzymasz list z taką prośbą, oznacza to, że NIE POCHODZI ON OD ADMINISTRATORA, innymi słowy - jest sfałszowany, więc NIGDY na niego nie odpowiadaj.

2. Nie odpowiadaj również na e-mail, który wydaje Ci się podejrzany, np. został napisany niegramatycznie (za pomocą automatycznego tłumacza) lub wysłany od osoby, której nie znasz. NIGDY również nie klikaj na żaden adres strony (link) w takim e-mailu ani nie otwieraj przesłanych w nim załączników, które mogą zawierać tzw. trojany czyli programy umożliwiające zdalną kontrolę nad komputerem lub powodujące zaszyfrowanie dokumentów znajdujących się na dysku komputera.

3. Przed podaniem loginu i hasła na stronie poczty Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego upewnij się, czy jesteś na właściwej (a nie fałszywej, lecz wyglądającej identycznie jak prawdziwa) stronie. Można to sprawdzić poprzez porównanie adresu znajdującego się w górnej belce Twojej przeglądarki internetowej. Prawidłowy adres to: https://mail.chem.uni.wroc.pl/


Filtry antyspamowe działające na serwerach Wydziału Chemii wychwytują i blokują większość tego typu e-maili, jednakże może się zdarzyć, że e-mail służący do wyłudzenia danych użytkownika się przez nie przedostanie. Może się tak stać w sytuacji, gdy atak wyłudzający jest sprofilowany na pracowników Wydziału Chemii i jest wysłany z przechwyconego konta pocztowego np. pracownika innej uczelni.

 


Listy mailingowe


Na Wydziale Chemii utworzone zostało kilka, aktualizowanych automatycznie, zbiorczych list mailingowych:
 • wszyscy@chem.uni.wroc.pl - wiadomość dostarczana jest do wszystkich użytkowników poczty w domenie chem.uni.wroc.pl, także osób nie zatrudnionych już na Wydziale Chemii, a które to osoby wyraziły chęć dalszego korzystania z poczty elektronicznej w domenie chem.uni.wroc.pl
 • pracownicy@chem.uni.wroc.pl - wiadomość dostarczana jest do wszystkich pracowników Wydziału Chemii
 • doktoranci@chem.uni.wroc.pl - wiadomość dostarczana jest do wszystkich doktorantów Wydziału Chemii
 • samodzielni@chem.uni.wroc.pl - wiadomość dostarczana jest do wszystkich pracowników samodzielnych Wydziału Chemii
 • adiunkt@chem.uni.wroc.pl - wiadomość dostarczana jest do wszystkich pracowników Wydziału Chemii zatrudnionych na stanowisku adiunkta
 • asystent@chem.uni.wroc.pl - wiadomość dostarczana jest do wszystkich pracowników Wydziału Chemii zatrudnionych na stanowisku asystenta
 • radawydzialu@chem.uni.wroc.pl - wiadomość dostarczana jest do wszystkich członków Rady Wydziału, w tym także doktorantów i studentów
 • studenci@chem.uni.wroc.pl - wiadomość dostarczana jest do wszystkich aktywnych studentów Wydziału Chemii
 • kierownicy-zd@chem.uni.wroc.pl - wiadomość dostarczana jest do kierowników Zakładów Dydaktycznych
 • kierownicy-zb@chem.uni.wroc.pl - wiadomość dostarczana jest do kierowników Zespołów Badawczych
 • kierownicy-ps@chem.uni.wroc.pl - wiadomość dostarczana jest do kierowników Pracownii Studenckich
 • kierownicy-lw@chem.uni.wroc.pl - wiadomość dostarczana jest do kierowników Laboratoriów Wydziałowych

UWAGA! Na powyższe adresy można wysyłać wiadomości wyłącznie z wydziałowego konta pocztowego w domenie chem.uni.wroc.plIndywidualne filtry poczty


Serwer pocztowy Wydziału Chemii umożliwia definiowanie indywidualnie przez każdego z użytkowników filtrów poczty przychodzącej. Opcja konfiguracji jest dostępna poprzez interfejs webmail - poczta wydziałowa pod adresem: https://mail.chem.uni.wroc.pl/  - w zakładce Ustawienia » Filtry. Zdefiniowane w tym miejscu reguły filtrujące będą działać niezależnie od stosowanego przez użytkownika programu pocztowego. Webmail jest w tym przypadku wyłącznie narzędziem konfigurującym skrypt, który jest przetwarzany po stronie serwera zawsze w momencie doręczania nowej wiadomości do użytkownika.

UWAGA! Jest to funkcja zaawansowana, zaleca się korzystanie z niej wyłącznie użytkownikom, którzy potrzebują takiej specjalnej funkcji i mają świadomość co oznaczają poszczególne opcje w jej konfiguracji.Poczta studencka


Wydział Chemii nie prowadzi w pełni funkcjonalnych studenckich skrzynek pocztowych. Natomiast dla każdego ze studentów Wydziału utworzony został alias przekierowujący automatycznie wszystkie wiadomości przychodzące na adres zawierający numer indeksu, np. 123456@stud.chem.uni.wroc.pl na prywatny adres mailowy studenta zdefiniowany w systemie USOS.

Adresy wydziałowe studentów wraz z imionami i nazwiskami pracownicy i doktoranci mogą znaleźć w książce adresowej widocznej w interfejsie webmailowym - poczta wydziałowa pod adresem: https://mail.chem.uni.wroc.pl/

Książka ta jest dostępna w zakładce Książka adresowa, jako grupa Student. Książkę można przeszukiwać, a także wyeksportować w formacie vcf. Zawiera ona adresy wszystkich studentów, dla których aktywne są przekierowania, tj. wszystkich obecnie studiujących, a także części osób niedawno skreślonych oraz części absolwentów.
Data ostatniej modyfikacji: 11-02-2019 17:56:59
 • 28
  Marzec 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 3/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 3/2023, które odbędzie się dnia 28 marca 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 16
  Marzec 2023
  10:15

  2. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 14 marca 2023 r.     ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 16 marca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)       Porządek dzienny: Opinia wniosków o ...

  MS TEAMS
 • 14
  Marzec 2023
  10:15

  2. posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 1 marca 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 14 marca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)     Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana 2. Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 02
  Marzec 2023
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wierzbickiej

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 2 marca 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wierzbickiej na temat: "Synteza peptydów cyklicznych w wyniku przeniesienia acylu z atomu azotu ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 28
  Luty 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 2/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 2/2023, które odbędzie się dnia 28 lutego 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin StępieńPorządek ...

  MS Teams