Informacje osobiste

Stopień/tytuł
prof. dr hab.
Imie i nazwisko
Maria Wierzejewska
Stanowisko

profesor

Telefon
+48 71 375 7332
Pokój
117 (budynek A)
Maria Wierzejewska

Kariera naukowa

Mgr 1976, Dr 1982, Dr hab. 2004, Prof. 2019

Konsultacje

wtorek 9.00-10.00, czwartek 9.00-10.00


Inne funkcje

Opiekun Specjalizacji Analityka Instrumentalna

Kariera naukowa

 • 05

  2019

  Zmiana stopnia/tytułu na prof. dr hab.

 • 12

  2004

  Zmiana stopnia/tytułu na dr hab.

 • 04

  1982

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  1976

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 152.726

Liczba publikacji: 67

1. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Kochman Michał Andrzej, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria
Phototransformations of 2-aminonicotinic acid resolved with matrix isolation infrared spectroscopy and ab initio calculations.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2021, 410, 113187/1-113187/12
IF: 3.306
10.1016/j.jphotochem.2021.113187
Zobacz w repozytorium

2. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria
FTIR matrix isolation studies of thermal decomposition of 1,2,4-triazolyl-3-carboxylic acid.
Journal of Molecular Structure, 2020, 1209, 127938/1-127938/7
IF: 2.463
10.1016/j.molstruc.2020.127938
Zobacz w repozytorium

3. Kosendiak Iwona, Ahokas Jussi M. E., Krupa Justyna, Lundell Jan, Wierzejewska Maria
Complexes of glycolic acid with nitrogen isolated in argon matrices. I. Structures and thermal effects.
Molecules, 2019, 24, 3262/1-3262/13
IF: 3.267
10.3390/molecules24183262
Zobacz w repozytorium

4. Kosendiak Iwona, Ahokas Jussi M. E., Krupa Justyna, Lundell Jan, Wierzejewska Maria
Complexes of glycolic acid with nitrogen isolated in argon matrices. II. Vibrational overtone excitations
Molecules, 2019, 24, 3245/1-3245/11
IF: 3.267
10.3390/molecules24183245
Zobacz w repozytorium

5. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Sałdyka Magdalena, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria, Khomenko Dmytro M., Doroschuk Roman O.
Infrared spectra and photochemistry of 2-(tetrazol-5-yl)benzoic acid isolated in nitrogen matrices.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2019, 371, 292-299
IF: 3.306
10.1016/j.jphotochem.2018.11.031
Zobacz w repozytorium

6. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Sałdyka Magdalena, Bil Andrzej, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria, Khomenko Dmytro M., Doroschuk Roman O.
Phototransformations of 2-(1,2,4-triazol-3-yl)benzoic acid in low temperature matrices.
Journal of Physical Chemistry A, 2019, 123, 841-850
IF: 2.6
10.1021/acs.jpca.8b10762
Zobacz w repozytorium

7. Ahokas Jussi M. E., Kosendiak Iwona, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria, Lundell Jan
Raman spectroscopy of glycolic acid complexes with N2.
Journal of Molecular Structure, 2019, 1183, 367-372
IF: 2.463
10.1016/j.molstruc.2019.01.080
Zobacz w repozytorium

8. Zhang Hongli, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria, Biczysko Małgorzata
The role of dispersion and anharmonic corrections in conformational analysis of flexible molecules : the allyl group rotamerization of matrix isolated safrole.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2019, 21, 8352-8364
IF: 3.43
10.1039/c9cp00926d
Zobacz w repozytorium

9. Ahokas Jussi M. E., Kosendiak Iwona, Krupa Justyna, Lundell Jan, Wierzejewska Maria
FTIR matrix isolation and theoretical studies of glycolic acid dimers.
Journal of Molecular Structure, 2018, 1163, 294-299
IF: 2.12
10.1016/j.molstruc.2018.03.019
Zobacz w repozytorium

10. Ahokas Jussi M. E., Kosendiak Iwona, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria, Lundell Jan
High vibrational overtone excitation-induced conformational isomerization of glycolic acid in solid argon matrix.
Journal of Raman Spectroscopy, 2018, 49, 2036-2045
IF: 2.809
10.1002/jrs.5474
Zobacz w repozytorium

11. Vdovenko Sergey I., Gerus Igor I., Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Wierzejewska Maria, Zhuk Yuri I., Kukhar Valery P.
Special feature of kinetics of ZcE isomerization of β-N-methylaminovinyl trifluoromethyl ketone in Ar matrix exposed to UV radiation and spontaneous E ⇌ Z  isomerization of α-methyl-β-N-methylaminovinyl trifluoromethyl ketone.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2018, 199, 130-140
IF: 2.931
10.1016/j.saa.2018.03.049
Zobacz w repozytorium

12. Biczysko Małgorzata, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Theoretical studies of atmospheric molecular complexes interacting with NIR to UV light.
Faraday Discussions, 2018, 212, 421-441
IF: 3.712
10.1039/c8fd00094h
Zobacz w repozytorium

13. Krupa Justyna, Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Wierzejewska Maria
UV laser-induced photolysis of matrix isolated o-guaiacol.
Journal of Molecular Structure, 2018, 1172, 55-64
IF: 2.12
10.1016/j.molstruc.2018.05.098
Zobacz w repozytorium

14. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Structural and spectroscopic properties of complexes formed between HNCS and SO2 in low temperature matrices.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2017, 183, 144-149
IF: 2.88
10.1016/j.saa.2017.04.049
Zobacz w repozytorium

15. Vdovenko Sergey I., Gerus Igor I., Zhuk Yuri I., Kukhar Valery P., Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Wierzejewska Maria, Daniliuc Constantin-Gabriel
The conformational analysis of push-pull enaminones using FTIR and NMR spectroscopy, and quantum chemical calculations. VI. β—NMethyl-aminovinyl trifluoromethyl ketone and α—methyl—β—N—methylaminovinyl trifluoromethyl ketone.
Journal of Molecular Structure, 2017, 1128, 741-753
IF: 2.011
10.1016/j.molstruc.2016.09.049
Zobacz w repozytorium

16. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Bil Andrzej, Wierzejewska Maria
UV-induced proton transfer in 3-amino-1,2,4-triazole.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2017, 335, 124-129
IF: 2.891
10.1016/j.jphotochem.2016.11.023
Zobacz w repozytorium

17. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
New aspects of UV photolysis of hydrogen peroxide : nitrogen matrix isolation FTIR and theoretical studies.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2016, 330, 134-139
IF: 2.625
10.1016/j.jphotochem.2016.07.033
Zobacz w repozytorium

18. Wierzejewska Maria, Yaremko Anatoly M., Virko Serdej V., Barnes Austin J., Ratajczak Henryk
On the unusual IR spectra of the pentachlorophenol - trimethylamine complex in low temperature matrices.
Chemical Physics Letters, 2016, 660, 102-106
IF: 1.815
10.1016/j.cplett.2016.07.052
Zobacz w repozytorium

19. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Structure of isothiocyanic acid dimers. Theoretical and FTIR matrix isolation studies.
Chemical Physics Letters, 2016, 652, 46-49
IF: 1.815
10.1016/j.cplett.2016.04.031
Zobacz w repozytorium

20. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Sałdyka Magdalena, Wierzejewska Maria, Khomenko Dmytro M., Doroschuk Roman O.
Theoretical DFT and matrix isolation FTIR studies of 2-(1,2,4-triazolyl) phenol isomers.
Chemical Physics Letters, 2016, 657, 156-161
IF: 1.815
10.1016/j.cplett.2016.06.005
Zobacz w repozytorium

21. Krupa Justyna, Kosendiak Iwona, Wierzejewska Maria
New data on photochemistry of the interstellar molecule: HNCS. Identification of the S···HCN complex.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17, 22431-22437
IF: 4.449
10.1039/C5CP03663A
Zobacz w repozytorium

22. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
UV-tunable laser induced photolysis of matrix isolated anisole.
Chemical Physics Letters, 2015, 618, 219-224
IF: 1.86
10.1016/j.cplett.2014.11.020
Zobacz w repozytorium

23. Jędrzkiewicz Dawid, Czeluśniak Izabela, Wierzejewska Maria, Szafert Sławomir, Ejfler Jolanta
Well-controlled, zinc-catalyzed synthesis of low molecular weight oligolactides by ring opening reaction.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2015, 396, 155-163
IF: 3.958
10.1016/j.molcata.2014.10.007
Zobacz w repozytorium

24. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Carboxylic group and its tetrazolyl isostere in one molecule. Matrix isolation FTIR and DFT studies on thermal decomposition and photochemistry of (tetrazol-5-yl)acetic acid.
Journal of Physical Chemistry A, 2014, 118, 2072-2082
IF: 2.693
10.1021/jp5001804
Zobacz w repozytorium

25. Olbert-Majkut Adriana, Lundell Jan, Wierzejewska Maria
Light-induced opening and closing of the intramolecular hydrogen bond in glyoxylic acid.
Journal of Physical Chemistry A, 2014, 118, 350-357
IF: 2.693
10.1021/jp409982f
Zobacz w repozytorium

26. Olbert-Majkut Adriana, Wierzejewska Maria, Lundell Jan
Light-induced, site-selective isomerization of glyoxylic acid in solid xenon.
Chemical Physics Letters, 2014, 616-617, 91-97
IF: 1.897
10.1016/j.cplett.2014.10.023
Zobacz w repozytorium

27. Ratajczak Henryk, Wierzejewska Maria, Barnes Austin J., Yaremko Anatoly M., Virko Serdej V.
On the unusual IR spectra of the acetic acid-trimethylamine complex in low temperature matrices.
Chemical Physics, 2014, 436-437, 17-21
IF: 1.652
10.1016/j.chemphys.2014.03.009
Zobacz w repozytorium

28. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Photochemical transformations of 5-methyltetrazole. Matrix isolation FTIR and DFT studies.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2014, 277, 37-44
IF: 2.495
10.1016/j.jphotochem.2013.12.011
Zobacz w repozytorium

29. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria, Nunes Cláudio M., Fausto Rui
UV-tunable laser induced phototransformations of matrix isolated anethole.
Journal of Chemical Physics, 2014, 140, 105102/1-105102/10
IF: 2.952
10.1063/1.4867896
Zobacz w repozytorium

30. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Mucha Małgorzata, Weselski Marek, Wierzejewska Maria
Conformational properties and photochemistry of new allyl tetrazoles; matrix isolation FTIR and computational approach.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2013, 251, 118-127
IF: 2.291
10.1016/j.jphotochem.2012.10.023
Zobacz w repozytorium

31. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Jesariew Dominik M., Podruczna Marta, Wierzejewska Maria
Infrared spectra and X-ray structure of (tetrazol-5-yl)acetic acid.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2013, 108, 229-235
IF: 2.129
10.1016/j.saa.2013.01.086
Zobacz w repozytorium

32. Krupa Justyna, Olbert-Majkut Adriana, Reva I. D., Fausto Rui, Wierzejewska Maria
Ultraviolet-tunable laser induced phototransformations of matrix isolated isoeugenol and eugenol.
Journal of Physical Chemistry B, 2012, 116, 11148-11158
IF: 3.607
10.1021/jp306339g
Zobacz w repozytorium

33. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Reva I. D., Bronisz Robert, Giuliano B. M., Fausto Rui, Wierzejewska Maria
Conformational behavior and tautomer selective photochemistry in low temperature matrices: the case of 5-(1H-tetrazol-1-yl)-1,2,4-triazole.
Journal of Physical Chemistry A, 2011, 115, 5693-5707
IF: 2.946
10.1021/jp202925r
Zobacz w repozytorium

34. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Olbert-Majkut Adriana, Podruczna Marta, Bronisz Robert, Wierzejewska Maria
Conformational properties and photochemistry of tetrazolylpyridines in low temperature matrices. Spectroscopic evidence for the photochemical carbon-to-nitrogen rearrangement.
Tetrahedron, 2011, 67, 8572-8582
IF: 3.025
10.1016/j.tet.2011.08.055
Zobacz w repozytorium

35. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Białońska Agata, Bronisz Robert, Wierzejewska Maria
Structural, spectroscopic and conformational properties of 2-methyl-2(1H-tetrazol-1-yl)propan-1-ol experimental and theoretical approach.
Journal of Molecular Structure, 2010, 976, 431-439
IF: 1.599
10.1016/j.molstruc.2010.03.038
Zobacz w repozytorium

36. Wierzejewska Maria, Olbert-Majkut Adriana
Conformational behavior of the simplest dipeptide: Formylglycine. Quantum chemical and matrix isolation FTIR study.
Chemical Physics Letters, 2009, 476, 287-292
IF: 2.291

Zobacz w repozytorium

37. Ilczyszyn Maria M., Lis Tadeusz, Wierzejewska Maria
Sodium DL-phenylglycinate trihydrate: structural, vibrational and theoretcal studies.
Journal of Molecular Structure, 2009, 937, 2-9
IF: 1.551
10.1016/j.molstruc.2009.07.039
Zobacz w repozytorium

38. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Bronisz Robert, Wierzejewska Maria
Theoretical and matrix isolation FTIR studies of 3-amino-1,2,4-triazole and its isomers.
Chemical Physics Letters, 2009, 473, 238-246
IF: 2.291

Zobacz w repozytorium

39. Ilczyszyn Maria M., Lis Tadeusz, Wierzejewska Maria, Zatajska M.
Vibrational, structural and theoretical studies of potassium DL-phenylglycinate.
Journal of Molecular Structure, 2009, 919, 303-311
IF: 1.551
10.1016/j.molstruc.2008.09.023
Zobacz w repozytorium

40. Wierzejewska Maria, Sompolski Daniel J.
Ab initio MP2 and FTIR matrix isolation studies on tert-butanethiol complexes with water.
Journal of Molecular Structure, 2008, 872, 166-175
IF: 1.594

Zobacz w repozytorium

41. Olbert-Majkut Adriana, Wierzejewska Maria
Conformational study of eugenol by density functional theory method and matrix-isolation infrared spectroscopy.
Journal of Physical Chemistry A, 2008, 112, 5691-5699
IF: 2.871

Zobacz w repozytorium

42. Michalska D., Bieńko Dariusz C., Czarnik-Matusewicz Bogusława, Wierzejewska Maria, Sandorfy C., Zeegers-Huyskens Th.
Theoretical and experimental studies of enflurane. Infrared spectra in solution, in low-temperature argon matrix and blue shifts resulting from dimerization.
Journal of Physical Chemistry B, 2007, 111, 12228-12238
IF: 4.086

Zobacz w repozytorium

43. Wierzejewska Maria, Olbert-Majkut Adriana
Theoretical studies of the reaction channels on the SO2/OH/NO singlet potential energy surface.
Journal of Physical Chemistry A, 2007, 111, 2790-2796
IF: 2.918

Zobacz w repozytorium

44. Wierzejewska Maria, Sałdyka Magdalena
Theoretical study of hydrogen bonded complexes of dimethyl disulfide or dimethyl peroxide with nitric acid.
Journal of Molecular Structure, 2006, 786, 33-38
IF: 1.495

Zobacz w repozytorium

45. Wierzejewska Maria, Sałdyka Magdalena
Are hydrogen bonds to sulfur and oxygen different? Theoretical study of dimethylsulfide and dimethylether complexes with nitric acid.
Chemical Physics Letters, 2004, 391, 143-147
IF: 2.438

Zobacz w repozytorium

46. Wierzejewska Maria, Wieczorek Robert
Infrared matrix isolation and ab initio studies on isothiocyanic acid HNCS and its complexes with nitrogen and xenon.
Chemical Physics, 2003, 287, 169-181
IF: 2.07

Zobacz w repozytorium

47. Wierzejewska Maria, Moc Jerzy
Isomerization and dissociation of CHNS : quantum mechanical study.
Journal of Physical Chemistry A, 2003, 107, 11209-11216
IF: 2.792

Zobacz w repozytorium

48. Moc Jerzy, Wierzejewska Maria
Isomerization pathways of singlet Ga2H2: quantum-mechanical predictions.
Chemical Physics Letters, 2003, 380, 304-312
IF: 2.438

Zobacz w repozytorium

49. Wierzejewska Maria, Olbert-Majkut Adriana
Matrix isolation spectra and ab initio calculations of isothiocyanic acid complexes with carbon monoxide.
Journal of Physical Chemistry A, 2003, 107, 1928-1934
IF: 2.792

Zobacz w repozytorium

50. Wierzejewska Maria, Olbert-Majkut Adriana
Photolysis of matrix isolated HONO/SO2 system. Identification and infrared spectra of nitrososulfonic acid HO(NO)SO2 and hydroxysulfonyl HOSO2 radical.
Journal of Physical Chemistry A, 2003, 107, 10944-10952
IF: 2.792

Zobacz w repozytorium

51. Wierzejewska Maria, Mielke Zofia
Photolysis of isothiocyanic acid HNCS in low-temperature matrices. Infrared detection of HSCN and HSNC isomers.
Chemical Physics Letters, 2001, 349, 227-234
IF: 2.364

Zobacz w repozytorium

52. Ilczyszyn Maria M., Wierzejewska Maria, Ciunik Zbigniew
Crystal structure and vibrational spectra of bis(betaine) sulfamate.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2000, 2, 3503-3510
IF: 1.653

Zobacz w repozytorium

53. Wierzejewska Maria
FTIR matrix isolation studies of complexes of dimethylsulfide, dimethyldisulfide and hydrogen sulfide with nitric acid.
Vibrational Spectroscopy, 2000, 23, 253-262
IF: 1.245

Zobacz w repozytorium

54. Wierzejewska Maria
Infrared matrix isolatin studies of complexes formed between dimethylsulfide, dimethyldisulfide and nitrous acid.
Journal of Molecular Structure, 2000, 520, 199-214
IF: 0.849

Zobacz w repozytorium

55. Stepanian S. G., Reva I. D., Radchenko E. D., Latajka Zdzisław, Wierzejewska Maria, Ratajczak Henryk
Combined matrix isolation IR spectroscopic and ab initio quantum chemical study of the molecular structure of aminomethylphosphinic acid.
Journal of Molecular Structure, 1999, 484, 19-30
IF: 0.868

Zobacz w repozytorium

56. Wierzejewska Maria, Dziadosz Magdalena
Infrared matrix isolation studies of carbon disulfide and carbon dioxide complexes with nitrous and nitric acids.
Journal of Molecular Structure, 1999, 513, 155-167
IF: 0.868

Zobacz w repozytorium

57. Wierzejewska Maria, Mielke Zofia, Wieczorek Robert, Latajka Zdzisław
Infrared matrix isolation and theoretical studies of SO2-HNO3 and SO2-HONO systems.
Chemical Physics, 1998, 228, 17-29
IF: 1.707

Zobacz w repozytorium

58. Tokhadze K. G., Denisov G. S., Wierzejewska Maria, Drozd M. K.
First example of the ABC ν(OH) absorption structure for both gaseous and crystalline phase: infrared studies of dimethylphosphinic acid.
Journal of Molecular Structure, 1997, 404, 55-62
IF: 0.884

Zobacz w repozytorium

59. Mielke Zofia, Wierzejewska Maria, Olbert Adriana, Krajewska Magdalena, Tokhadze K. G.
Matrix infrared spectra of nitrous acid complexes with some oxygen bases.
Journal of Molecular Structure, 1997, 436-437, 339-347
IF: 0.884

Zobacz w repozytorium

60. Wierzejewska Maria, Ratajczak Henryk
Matrix isolation infrared studies of complexes formed between substituted phenols and trimethylamine.
Journal of Molecular Structure, 1997, 416, 121-132
IF: 0.884

Zobacz w repozytorium

61. Schriver-Mazzuoli L., Schriver A., Wierzejewska Maria
Fourier transform infrared study of sulfur dioxide dimer. II. Argon matrix.
Chemical Physics, 1995, 199, 227-243
IF: 2.053

Zobacz w repozytorium

62. Wierzejewska Maria, Schriver A., Schriver-Mazzuoli L.
FT infrared study of sulfur dioxide dimer. I. Nitrogen matrix.
Chemical Physics, 1994, 183, 117-126
IF: 1.867

Zobacz w repozytorium

63. Tokhadze K. G., Dubnova N., Mielke Zofia, Wierzejewska-Hnat Maria, Ratajczak Henryk
On the structure of the ν1(HF) band of the HCN···HF complex.
Journal of Molecular Structure, 1993, 297, 161-167
IF: 0.894

Zobacz w repozytorium

64. Tokhadze K. G., Dubnova N., Mielke Zofia, Wierzejewska-Hnat Maria, Ratajczak Henryk
The evolution of the νHF band of weak HCN…HF, CH3CN…HF complexes on transition from gas to liquid state.
Chemical Physics Letters, 1993, 202, 87-92
IF: 3.018

Zobacz w repozytorium

65. Baran Jan, Wierzejewska-Hnat Maria
Polarized FT-IR spectra of adamantanol derivatives. Part III. Adamantan 1-ol and its deuterated analogue.
Journal of Molecular Structure, 1991, 244, 87-101
IF: 0.942

Zobacz w repozytorium

66. Baran Jan, Kanters J. A., Lutz E. T. G., Van der Maas J. H., Schouten A., Wierzejewska-Hnat Maria
Polarized FTIR spectra and low temperature structure of adamantanol derivatives. Part I. 2-(2,4,6-trimethylphenyl)adamantan-2-ol.
Journal of Molecular Structure, 1990, 222, 305-317
IF: 0.942

Zobacz w repozytorium

67. Baran Jan, Wierzejewska-Hnat Maria, Lutz E. T. G., Van der Maas J. H.
Polarized FTIR spectra of adamantanol derivatives. Part II. 2-phenyladamantan-2-ol.
Journal of Molecular Structure, 1990, 237, 355-365
IF: 0.942

Zobacz w repozytorium

 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie