Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr inż.
Imie i nazwisko
Waleed Alsalahi
Stanowisko

asystent

Telefon
+48 71 375 7315
Pokój
108a (budynek A)
Waleed Alsalahi

Kariera naukowa

Mgr 2012, Dr 2018

Kariera naukowa

 • 07

  2018

  Zmiana stopnia/tytułu na dr inż.

 • 03

  2011

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr inż.

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 33.054

Liczba publikacji: 9

1. Alsalahi Waleed, Trzeciak Anna M.
Hydroformylation of unsaturated esters and 2,3-dihydrofuran under solventless conditions at room temperature catalysed by rhodium N-pyrrolyl phosphine catalysts
New Journal of Chemistry, 2019, 43, 16990-16999
IF: 3.288
10.1039/c9nj04438h
Zobacz w repozytorium

2. Zábranský Martin, Císařová Ivana, Trzeciak Anna M., Alsalahi Waleed, Štěpnička Petr
Synthesis, structural characterization, and hydroformylation activity of rhodium(I) complexes with a polar phosphinoferrocene sulfonate ligand.
Organometallics, 2019, 38, 479-488
IF: 3.804
10.1021/acs.organomet.8b00800
Zobacz w repozytorium

3. Alsalahi Waleed, Tylus Włodzimierz, Trzeciak Anna M.
Green synthesis of rhodium nanoparticles that are catalytically active in benzene hydrogenation and 1-hexene hydroformylation.
ChemCatChem, 2018, 10, 2051-2058
IF: 4.495
10.1002/cctc.201701644
Zobacz w repozytorium

4. Alsalahi Waleed, Trzeciak Anna M.
Rh/DNA nanoparticles, synthesis, characterization and catalytic activity in "on water" asymmetric  hydroformylation reaction.
ChemistrySelect, 2018, 3, 1727-1736
IF: 1.716
10.1002/slct.201702877
Zobacz w repozytorium

5. Tarnowicz Stanisława, Alsalahi Waleed, Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M.
Heck arylation of allyl alcohol catalyzed by Pd(0) nanoparticles.
Tetrahedron, 2017, 73, 5605-5612
IF: 2.377
10.1016/j.tet.2017.03.034
Zobacz w repozytorium

6. Alsalahi Waleed, Grzybek Ryszard, Trzeciak Anna M.
N-pyrrolylphosphines as ligands for highly regioselective rhodium-catalyzed 1-butene hydroformylation : effect of water on the reaction selectivity.
Catalysis Science and Technology, 2017, 7, 3097-3103
IF: 5.365
10.1039/c7cy00200a
Zobacz w repozytorium

7. Alsalahi Waleed, Trzeciak Anna M.
Comparison of "on water" and solventless procedures in the rhodium-catalyzed hydroformylation of diolefins, alkynes, and unsaturated alcohols.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2016, 423, 41-48
IF: 4.211
10.1016/j.molcata.2016.06.003
Zobacz w repozytorium

8. Alsalahi Waleed, Trzeciak Anna M.
Advantages of the solventless hydroformylation of olefins.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2015, 408, 147-151
IF: 3.958
10.1016/j.molcata.2015.07.021
Zobacz w repozytorium

9. Alsalahi Waleed, Trzeciak Anna M.
"On water" hydroformylation of 1-hexene using Rh/PAA (PAA=polyacrylic acid) as catalyst.
RSC Advances, 2014, 4, 30384-30391
IF: 3.84
10.1039/c4ra03568b
Zobacz w repozytorium

 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  11:30

  3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 21 września 2020 r.            ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 24 września 2020 r.  o  godz. 11.30    (tryb zdalny)     Porządek ...

  zdalnie