Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr
Imie i nazwisko
Joanna Wątły
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7207
Pokój
401 (budynek A)
Joanna Wątły

Kariera naukowa

Mgr 2013, Dr 2017

Kariera naukowa

 • 01

  2017

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 05

  2012

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

 • 07

  2010

  Zmiana stopnia/tytułu na lic.

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 66.245

Liczba publikacji: 17

1. Hecel Aleksandra, Ostrowska Małgorzata, Stokowa-Sołtys Kamila, Wątły Joanna, Dudek Dorota, Miller Adriana, Potocki Sławomir, Matera-Witkiewicz Agnieszka, Domínguez-Martín Alicia, Kozłowski Henryk, Rowińska-Żyrek Magdalena
Zinc(II)—the overlooked éminence grise of chloroquine’s fight against COVID-19?
Pharmaceuticals, 2020, 13, 228/1-228/29
IF: 4.286
10.3390/ph13090228
Zobacz w repozytorium

2. Rowińska-Żyrek Magdalena, Więch Anna, Wątły Joanna, Wieczorek Robert, Witkowska Danuta, Ożyhar Andrzej, Orłowski Marek
Copper(II)-binding induces a unique polyproline type II helical structure within the ion-binding segment in the intrinsically disordered F-domain of ecdysteroid receptor from Aedes aegypti.
Inorganic Chemistry, 2019, 58, 11782-11792
IF: 4.825
10.1021/acs.inorgchem.9b01826
Zobacz w repozytorium

3. Więch Anna, Rowińska-Żyrek Magdalena, Wątły Joanna, Czarnota Aleksandra, Hołubowicz Rafał, Szewczuk Zbigniew, Ożyhar Andrzej, Orłowski Marek
The intrinsically disordered C-terminal F domain of the ecdysteroid receptor from Aedes aegypti exhibits metal ion-binding ability.
Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2019, 186, 42-55
IF: 3.813
10.1016/j.jsbmb.2018.09.008
Zobacz w repozytorium

4. Wątły Joanna, Hecel Aleksandra, Wieczorek Robert, Świątek-Kozłowska Jolanta, Kozłowski Henryk, Rowińska-Żyrek Magdalena
Uncapping the N-terminus of a ubiquitous His-tag peptide enhances its Cu2+ binding affinity.
Dalton Transactions, 2019, 48, 13567-13579
IF: 4.174
10.1039/c9dt01635j
Zobacz w repozytorium

5. Hecel Aleksandra, Wątły Joanna, Rowińska-Żyrek Magdalena, Świątek-Kozłowska Jolanta, Kozłowski Henryk
Histidine tracts in human transcription factors: insight into metal ion coordination ability.
Journal of Biological Inorganic Chemistry, 2018, 23, 81-90
IF: 3.632
10.1007/s00775-017-1512-x
Zobacz w repozytorium

6. Wątły Joanna, Hecel Aleksandra, Rowińska-Żyrek Magdalena, Kozłowski Henryk
Impact of histidine spacing on modified polyhistidine tag : metal ion interactions.
Inorganica Chimica Acta, 2018, 472, 119-126
IF: 2.433
10.1016/j.ica.2017.06.053
Zobacz w repozytorium

7. Wątły Joanna, Hecel Aleksandra, Kołkowska Paulina, Kozłowski Henryk, Rowińska-Żyrek Magdalena
Poly-Xaa sequences in proteins - biological role and interactions with metal ions : chemical and medical aspects.
Current Medicinal Chemistry, 2018, 25, 22-48
IF: 3.894
10.2174/0929867324666170428104928
Zobacz w repozytorium

8. Remelli Maurizio, Brasili Davide, Guerrini Remo, Pontecchiani Fabio, Potocki Sławomir, Rowińska-Żyrek Magdalena, Wątły Joanna, Kozłowski Henryk
Zn(II) and Ni(II) complexes with poly-histidyl peptides derived from a snake venom.
Inorganica Chimica Acta, 2018, 472, 149-156
IF: 2.433
10.1016/j.ica.2017.05.070
Zobacz w repozytorium

9. Zamariola Giulia, Wątły Joanna, Gallerani Eleonora, Gavioli Riccardo, Guerrini Remo, Kozłowski Henryk, Remelli Maurizio
AGHLDDLPGALSAL : a hemoglobin fragment potentially competing with albumin to bind transition metal ions.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 163, 301-310
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2016.04.001
Zobacz w repozytorium

10. Remelli Maurizio, Ceciliato Carlo, Guerrini Remo, Kołkowska Paulina, Krzywoszyńska Karolina, Salvadori Severo, Valensin Daniela, Wątły Joanna, Kozłowski Henryk
DOES hemopressin bind metal ions in vivo ?
Dalton Transactions, 2016, 45, 18267-18280
IF: 4.029
10.1039/c6dt03598a
Zobacz w repozytorium

11. Walencik Paulina K., Wątły Joanna, Rowińska-Żyrek Magdalena
Fungal zinc homeostasis - a tug of war between the pathogen and host.
Current Medicinal Chemistry, 2016, 23, 3717-3729
IF: 3.249
10.2174/0929867323666160817163834
Zobacz w repozytorium

12. Kołkowska Paulina, Hecel Aleksandra, Kędzierska Dorota, Ostrowska Małgorzata, Walencik Paulina K., Wątły Joanna, Zdyb Karolina, Spodzieja Marta, Rodziewicz-Motowidlo Sylwia, Potocki Sławomir, Łuczkowski Marek, Gumienna-Kontecka Elżbieta, Rowińska-Żyrek Magdalena
HENRYK - an endless source of metal coordination surprises.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 163, 258-265
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2016.02.030
Zobacz w repozytorium

13. Brasili Davide, Wątły Joanna, Simonovsky Eyal, Guerrini Remo, Barbosa Nuno A., Wieczorek Robert, Remelli Maurizio, Kozłowski Henryk, Miller Yifat
The unusual metal ion binding ability of histidyl tags and their mutated derivatives.
Dalton Transactions, 2016, 45, 5629-5639
IF: 4.029
10.1039/C5DT04747A
Zobacz w repozytorium

14. Wątły Joanna, Potocki Sławomir, Rowińska-Żyrek Magdalena
Zinc homeostasis at the bacteria/host interface : from coordination chemistry to nutritional immunity.
Chemistry-A European Journal, 2016, 22, 15992-16010
IF: 5.317
10.1002/chem.201602376
Zobacz w repozytorium

15. Wątły Joanna, Simonovsky Eyal, Barbosa Nuno A., Spodzieja Marta, Wieczorek Robert, Rodziewicz-Motowidlo Sylwia, Miller Yifat, Kozłowski Henryk
African viper poly-his tag peptide fragment efficiently binds metal ions and is folded into an α-helical structure.
Inorganic Chemistry, 2015, 54, 7692-7702
IF: 4.82
10.1021/acs.inorgchem.5b01029
Zobacz w repozytorium

16. Kozłowski Henryk, Kołkowska Paulina, Wątły Joanna, Krzywoszyńska Karolina, Potocki Sławomir
General aspects of metal toxicity.
Current Medicinal Chemistry, 2014, 21, 3721-3740
IF: 3.853
10.2174/0929867321666140716093838
Zobacz w repozytorium

17. Wątły Joanna, Simonovsky Eyal, Wieczorek Robert, Barbosa Nuno A., Miller Yifat, Kozłowski Henryk
Insight into the coordination and the binding sites of Cu2+ by the histidyl-6-tag using experimental and computational tools.
Inorganic Chemistry, 2014, 53, 6675-6683
IF: 4.762
10.1021/ic500387u
Zobacz w repozytorium

 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  11:30

  3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 21 września 2020 r.            ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 24 września 2020 r.  o  godz. 11.30    (tryb zdalny)     Porządek ...

  zdalnie