Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr
Imie i nazwisko
Paulina Pąchalska
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7366, 7386
Pokój
107 (budynek A), 512 (budynek A)

Kariera naukowa

Mgr 2012, Dr 2017

Konsultacje

wtorek 10:30 - 12:30

Kariera naukowa

 • 05

  2017

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  2012

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

 • 07

  2010

  Zmiana stopnia/tytułu na lic.

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 19.492

Liczba publikacji: 6

1. Kocięcka Paulina, Trzeciak Anna M.
Efficient hydroarylation of terminal alkynes with sodium tetraphenylborate performed in water under mild conditions.
Applied Catalysis A-General, 2020, 589, 117243/1-117243/8
IF: 5.006
10.1016/j.apcata.2019.117243
Zobacz w repozytorium

2. Kocięcka Paulina, Czeluśniak Izabela, Panek Jarosław, Szymańska-Buzar Teresa
Unusual product formation in tungsten(0)-catalysed reactions of propargylic alcohols and secondary amines : hydroamination and the construction of the tetrahydrofuran ring.
Molecular Catalysis, 2018, 455, 23-31
IF: 2.938
10.1016/j.mcat.2018.05.022
Zobacz w repozytorium

3. Kober Ewa, Petrus Rafał, Kocięcka Paulina, Janas Zofia, Sobota Piotr
Lithium diaminebis(aryloxido) complexes : synthesis, structures and reactivity in L-lactide polymerization.
Polyhedron, 2015, 85, 814-823
IF: 2.108
10.1016/j.poly.2014.10.006
Zobacz w repozytorium

4. Kocięcka Paulina, Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
Efficient and selective synthesis of E-vinylamines via tungsten(0)-catalyzed hydroamination of terminal alkynes.
Advanced Synthesis and Catalysis, 2014, 356, 3319-3324
IF: 5.663
10.1002/adsc.201400568
Zobacz w repozytorium

5. Kocięcka Paulina, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Photochemical synthesis, structure and spectroscopic properties of [W(CO)4(C5H10N)2CH2].
Inorganic Chemistry Communications, 2014, 45, 105-107
IF: 1.777
10.1016/j.inoche.2014.04.023
Zobacz w repozytorium

6. Czeluśniak Izabela, Kocięcka Paulina, Szymańska-Buzar Teresa
The effect of the oxidation state of molybdenum complexes on the catalytic transformation of terminal alkynes:cyclotrimerization vs. polymerization.
Journal of Organometallic Chemistry, 2012, 716, 70-78
IF: 2
10.1016/j.jorganchem.2012.05.044
Zobacz w repozytorium

 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  11:30

  3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 21 września 2020 r.            ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 24 września 2020 r.  o  godz. 11.30    (tryb zdalny)     Porządek ...

  zdalnie