Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr
Imie i nazwisko
Urszula Komarnicka
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7273
Pokój
112 (budynek A)
Urszula Komarnicka

Kariera naukowa

Mgr 2011, Dr 2016

Konsultacje

czwartek godz. 11.00 - 13.00, p.112 - możliwe również inne terminy po wcześniejszym ustaleniu

Kariera naukowa

 • 09

  2016

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 07

  2011

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

 • 07

  2009

  Zmiana stopnia/tytułu na lic.

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 86.190

Liczba publikacji: 28

1. Guz-Regner Katarzyna, Komarnicka Urszula Katarzyna, Futoma-Kołoch Bożena, Wernecki Maciej, Cal Magdalena, Kozieł Sandra, Ziółkowska Aleksandra, Bugla-Płoskońska Gabriela
Antibacterial activity and action mode of Cu(I) and Cu(II) complexes with phosphines derived from fluoroquinolone against clinical and multidrug-resistant bacterial strains.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2020, 210, 111124/1-111124/11
IF: 3.224
10.1016/j.jinorgbio.2020.111124
Zobacz w repozytorium

2. Komarnicka Urszula K., Kozieł Sandra, Zabierowski Piotr, Kruszyński Rafał, Lesiów Monika K., Tisato Francesco, Porchia Marina, Kyzioł Agnieszka
Copper(I) complexes with phosphines P(p-OCH3-Ph)2CH2OH and P(p-OCH3-Ph)2CH2SarGly : synthesis, multimodal DNA interactions, and prooxidative and in vitro antiproliferative activity.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2020, 203, 110926/1-110926/14
IF: 3.224
10.1016/j.jinorgbio.2019.110926
Zobacz w repozytorium

3. Wojciechowska Agnieszka, Szuster-Ciesielska Agnieszka, Sztandera Monika, Bregier-Jarzębowska Romualda, Jarząb Anna, Rojek Tomasz, Komarnicka Urszula K., Bojarska-Junak Agnieszka, Jezierska Julia
L‐argininato copper(II) complexes in solution exert significant selective anticancer and antimicrobial activities.
Applied Organometallic Chemistry, 2020, 34, e5698/1-e5698/16
IF: 3.259
10.1002/aoc.5698
Zobacz w repozytorium

4. Kędziora Anna, Lesiów Monika Katarzyna, Krupa Katarzyna, Korzeniowska-Kowal Agnieszka, Adamski Ryszard, Komarnicka Urszula Katarzyna, Stokowa-Sołtys Kamila, Bugla-Płoskońska Gabriela, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Protocol of proceedings with Fusobacterium nucleatum and optimization of ABTS method for detection of reactive oxygen species.
Future Microbiology, 2020, 15, 259-271
IF: 2.746
10.2217/fmb-2019-0010
Zobacz w repozytorium

5. Lesiów Monika K., Pietrzyk Piotr, Kyzioł Agnieszka, Komarnicka Urszula K.
Cu(II) complexes with fomA protein fragments of fusobacterium nucleatum increase oxidative stress and malondialdehyde level.
Chemical Research in Toxicology, 2019, 32, 2227-2237
IF: 3.274
10.1021/acs.chemrestox.9b00269
Zobacz w repozytorium

6. Lesiów Monika Katarzyna, Komarnicka Urszula Katarzyna, Kyzioł Agnieszka, Bieńko Alina, Pietrzyk Piotr
ROS-mediated lipid peroxidation as a result of Cu(II) interaction with FomA protein fragments of F. nucleatum: relevance to colorectal carcinogenesis.
Metallomics, 2019, 11, 2066-2077
IF: 3.571
10.1039/c9mt00179d
Zobacz w repozytorium

7. Kyzioł Agnieszka, Cierniak Agnieszka, Gubernator Jerzy, Markowski A., Jeżowska-Bojczuk Małgorzata, Komarnicka Urszula K.
Copper(I) complexes with phosphine derived from sparfloxacin. Part III: multifaceted cell death and preliminary study of liposomal formulation of selected copper(I) complexes.
Dalton Transactions, 2018, 47, 1981-1992
IF: 4.052
10.1039/c7dt03917d
Zobacz w repozytorium

8. Bykowska Aleksandra, Komarnicka Urszula K., Jeżowska-Bojczuk Małgorzata, Kyzioł Agnieszka
CuI and CuII complexes with phosphine derivatives of fluoroquinolone antibiotics : a comparative study on the cytotoxic mode of action.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2018, 181, 1-10
IF: 3.224
10.1016/j.jinorgbio.2018.01.008
Zobacz w repozytorium

9. Kołoczek Przemysław, Skórska-Stania Agnieszka, Cierniak Agnieszka, Sebastian Victor, Komarnicka Urszula K., Płotek Michał, Kyzioł Agnieszka
Polymeric micelle-mediated delivery of half-sandwich ruthenium(II) complexes with phosphanes derived from fluoroloquinolones for lung adenocarcinoma treatment.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2018, 128, 69-81
IF: 4.708
10.1016/j.ejpb.2018.04.016
Zobacz w repozytorium

10. Lesiów Monika Katarzyna, Komarnicka Urszula K., Stokowa-Sołtys Kamila, Rolka Krzysztof, Łęgowska Anna, Ptaszyńska Natalia, Wieczorek Robert, Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Relationship between copper(II) complexes with FomA adhesin fragments of F. nucleatum and colorectal cancer. Coordination pattern and ability to promote ROS production.
Dalton Transactions, 2018, 47, 5445-5458
IF: 4.052
10.1039/c7dt04103a
Zobacz w repozytorium

11. Komarnicka Urszula K., Kozieł Sandra, Starosta Radosław, Kyzioł Agnieszka
Selective Cu(I) complex with phosphine-peptide (SarGly) conjugate contra breast cancer : synthesis, spectroscopic characterization and insight into cytotoxic action.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2018, 186, 162-175
IF: 3.224
10.1016/j.jinorgbio.2018.06.009
Zobacz w repozytorium

12. Walencik Paulina K., Stokowa-Sołtys Kamila, Wieczorek Robert, Komarnicka Urszula K., Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Impact of the Cu(II) ions on the chemical and biological properties of goserelin : coordination pattern, DNA degradation, oxidative reactivity and in vitro cytotoxicity.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2017, 175, 167-178
IF: 3.063
10.1016/j.jinorgbio.2017.07.016
Zobacz w repozytorium

13. Płotek Michał, Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Skórska-Stania Agnieszka, Kołoczek Przemysław, Kyzioł Agnieszka
Ruthenium(II) piano stool coordination compounds with aminomethylphosphanes : synthesis, characterisation and preliminary biological study in vitro.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2017, 170, 178-187
IF: 3.063
10.1016/j.jinorgbio.2017.02.017
Zobacz w repozytorium

14. Komarnicka Urszula K., Starosta Radosław, Płotek Michał, de Almeida Rodrigo F. M., Jeżowska-Bojczuk Małgorzata, Kyzioł Agnieszka
Copper(I) complexes with phosphine derived from sparfloxacin. Part II: a first insight into the cytotoxic action mode.
Dalton Transactions, 2016, 45, 5052-5063
IF: 4.029
10.1039/C5DT04011F
Zobacz w repozytorium

15. Komarnicka Urszula K., Starosta Radosław, Kyzioł Agnieszka, Płotek Michał, Puchalska Małgorzata, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
New copper(I) complexes bearing lomefloxacin motif : spectroscopic properties, in vitro cytotoxicity and interactions with DNA and human serum albumin.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 165, 25-35
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2016.09.015
Zobacz w repozytorium

16. Płotek Michał, Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Skórska-Stania Agnieszka, Kołoczek Przemysław, Dudek Karol, Kyzioł Agnieszka
Tertiary to secondary reduction of aminomethylphosphane derived from 1-ethylpiperazine as a result of its coordination to ruthenium(II) centre : the first insight into the nature of process.
Journal of Molecular Structure, 2016, 1121, 104-110
IF: 1.753
10.1016/j.molstruc.2016.05.053
Zobacz w repozytorium

17. Komarnicka Urszula K., Starosta Radosław, Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Copper(I) complexes with phosphine derived from sparfloxacin. Part I – structures, spectroscopic properties and cytotoxicity.
Dalton Transactions, 2015, 44, 12688-12699
IF: 4.177
10.1039/c5dt01146a
Zobacz w repozytorium

18. Nagaj Justyna, Kołkowska Paulina, Bykowska Aleksandra, Komarnicka Urszula K., Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Interaction of methotrexate, an anticancer agent, with copper(II) ions : coordination pattern, DNA-cleaving properties and cytotoxic studies.
Medicinal Chemistry Research, 2015, 24, 115-123
IF: 1.436
10.1007/s00044-014-1074-1
Zobacz w repozytorium

19. Płotek Michał, Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Skórska-Stania Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata, Stochel Grażyna, Kyzioł Agnieszka
New ruthenium(II) coordination compounds possessing bidentate aminomethylphosphane ligands : synthesis, characterization and preliminary biological study in vitro.
Dalton Transactions, 2015, 44, 13969-13978
IF: 4.177
10.1039/c5dt01119a
Zobacz w repozytorium

20. Komarnicka Urszula K., Starosta Radosław, Guz-Regner Katarzyna, Bugla-Płoskońska Gabriela, Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Phosphine derivatives of sparfloxacin- synthesis, structures and in vitro activity.
Journal of Molecular Structure, 2015, 1096, 55-63
IF: 1.78
10.1016/j.molstruc.2015.04.044
Zobacz w repozytorium

21. Płotek Michał, Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Skórska-Stania Agnieszka, Stochel Grażyna, Kyzioł Agnieszka, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Unexpected formation of [Ru(η5-C5H5)(PH{CH2N(CH2CH2)2O}2)(PPh3)2]BF4 – the first "piano-stool" ruthenium complex bearing a secondary aminomethylphosphane ligand.
RSC Advances, 2015, 5, 2952-2955
IF: 3.289
10.1039/C4RA13037E
Zobacz w repozytorium

22. Bykowska Aleksandra, Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Ciunik Zbigniew, Kyzioł Agnieszka, Guz-Regner Katarzyna, Bugla-Płoskońska Gabriela, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Phosphine derivatives of ciprofloxacin and norfloxacin, a new class of potential therapeutic agents.
New Journal of Chemistry, 2014, 38, 1062-1071
IF: 3.086
10.1039/c3nj01243c
Zobacz w repozytorium

23. Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Puchalska Małgorzata
Solid state luminescence of CuI and CuNCS complexes with phenanthrolines and a new tris (aminomethyl) phosphine derived from N-methyl-2-phenylethanamine.
Journal of Luminescence, 2014, 145, 430-437
IF: 2.719
10.1016/j.jlumin.2013.07.015
Zobacz w repozytorium

24. Płotek Michał, Starosta Radosław, Nitek W., Komarnicka Urszula K., Stochel Grażyna, Kyzioł Agnieszka
Synthesis and characterization of copper(I) coordination compounds with (1-(2-pyridylazo)-2-naphthol) and (4-(2-pyridylazo)resorcinol).
Polyhedron, 2014, 68, 357-364
IF: 2.011
10.1016/j.poly.2013.11.004
Zobacz w repozytorium

25. Starosta Radosław, Brzuszkiewicz Anna, Bykowska Aleksandra, Komarnicka Urszula K., Bażanów Barbara, Florek Magdalena, Gadzała Łukasz, Jackulak Natalia, Król Jarosław, Marycz Krzysztof
A novel copper(I) complex, [CuI(2,2'-biquinoline)P(CH2N(CH2CH2)2O)3]-synthesis, characterisation and comparative studies on biological activity.
Polyhedron, 2013, 50, 481-489
IF: 2.047
10.1016/j.poly.2012.11.033
Zobacz w repozytorium

26. Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Puchalska Małgorzata
Luminescent copper(I) (pseudo)halide complexes with neocuproine and a novel bulky tris (aminomethyl) phosphine derived from 2-piperazinopyridine.
Journal of Luminescence, 2013, 143, 137-144
IF: 2.367
10.1016/j.jlumin.2013.04.050
Zobacz w repozytorium

27. Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Sobczyk Marcin, Barys Maciej
Laser induced multi-component luminescence of [CuNCS(1,10-phen)P(CH2N(CH2CH2)2O)3]–the first example of CuNCS complexes with diimines and tris(aminomethyl)phosphanes.
Journal of Luminescence, 2012, 132, 1842-1847
IF: 2.144
10.1016/j.jlumin.2012.03.015
Zobacz w repozytorium

28. Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Puchalska Małgorzata, Barys Maciej
Solid state luminescence of copper(I) (pseudo)halide complexes with neocuproine and aminomethylphosphanes derived from morpholine and thiomorpholine.
New Journal of Chemistry, 2012, 36, 1673-1683
IF: 2.966
10.1039/C2NJ40229G
Zobacz w repozytorium

 • 30
  Czerwiec 2020
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej i Rada Wydziału 30.06.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r.  o  godz. 10:15   (w trybie zdalnym). Porządek obrad: I. Sprawy osobowe: Powołanie promotora rozprawy doktorskiej ...

  zdalnie
 • 18
  Czerwiec 2020
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej oraz Posiedzenie Rady Wydziału 18.06.2020

  Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne oraz 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędą się w dniu 18 czerwca 2020 r.  (czwartek) w godzinach :  godz. 10:15  -Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej   ...

  zdalnie
 • 18
  Czerwiec 2020
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej i Rada Wydziału 18.06.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 r.  o  godz. 10:15   (w trybie zdalnym). Porządek obrad: I. Sprawy osobowe: Powołanie promotora rozprawy doktorskiej ...

  zdalnie
 • 17
  Czerwiec 2020
  12:15

  WYKŁAD PRZEDHABILITACYJNY DR BARTOSZA SZYSZKO

  Dr Bartosz Szyszko  Rozbudowane porfirynoidy - makrocykliczne przełączniki i elementy konstrukcyjne układów supramolekularnych[Bartosz Szyszko - Autoreferat]Link do rozmowy na Zoom: https://zoom.us/j/99624144500 Po otwarciu linka proszę ...

  Zoom
 • 03
  Marzec 2020
  12:15

  Rada Wydziału 03.03.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 3 marca 2020 r.  o  godz. 12.15  w sali 145.   Porządek dzienny:   1. Informacje Dziekana  2. Sprawy dydaktyczne  3. Sprawy osobowe:      ...

  sala 145