Informacje osobiste

Stopień/tytuł
mgr
Imie i nazwisko
Stanisława Tarnowicz-Ligus
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7315, 7161
Pokój
108a (budynek A), 2037 (budynek biotechnologii)
Stanisława Tarnowicz-Ligus

Kariera naukowa

Mgr 2013

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 8.351

Liczba publikacji: 4

1. Tarnowicz-Ligus Stanisława, Augustyniak Adam, Trzeciak Anna M.
Incorporation of PdCl2P2 complexes in Ni-MOF for catalyzing Heck arylation of functionalized olefins.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2019, 39-40, 4282-4288
IF: 2.578
10.1002/ejic.201900618
Zobacz w repozytorium

2. Tarnowicz-Ligus Stanisława, Trzeciak Anna M.
Heck transformations of biological compounds catalyzed by phosphine-free palladium.
Molecules, 2018, 23, 2227/1-2227/10
IF: 3.06
10.3390/molecules23092227
Zobacz w repozytorium

3. Tarnowicz Stanisława, Alsalahi Waleed, Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M.
Heck arylation of allyl alcohol catalyzed by Pd(0) nanoparticles.
Tetrahedron, 2017, 73, 5605-5612
IF: 2.377
10.1016/j.tet.2017.03.034
Zobacz w repozytorium

4. Tarnowicz Stanisława, Trzeciak Anna M., Nowicki Janusz
Wpływ hydroksylowych cieczy jonowych na reakcję Hecka katalizowaną związkami palladu = Effect of hydroxy-functionalized ionic liquids on the palladium-catalyzed Heck reaction.
Przemysł Chemiczny, 2016, 95, 843-846
IF: 0.385
10.15199/62.2016.4.26
Zobacz w repozytorium

 • 30
  Czerwiec 2020
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej i Rada Wydziału 30.06.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r.  o  godz. 10:15   (w trybie zdalnym). Porządek obrad: I. Sprawy osobowe: Powołanie promotora rozprawy doktorskiej ...

  zdalnie
 • 18
  Czerwiec 2020
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej oraz Posiedzenie Rady Wydziału 18.06.2020

  Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne oraz 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędą się w dniu 18 czerwca 2020 r.  (czwartek) w godzinach :  godz. 10:15  -Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej   ...

  zdalnie
 • 18
  Czerwiec 2020
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej i Rada Wydziału 18.06.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 r.  o  godz. 10:15   (w trybie zdalnym). Porządek obrad: I. Sprawy osobowe: Powołanie promotora rozprawy doktorskiej ...

  zdalnie
 • 17
  Czerwiec 2020
  12:15

  WYKŁAD PRZEDHABILITACYJNY DR BARTOSZA SZYSZKO

  Dr Bartosz Szyszko  Rozbudowane porfirynoidy - makrocykliczne przełączniki i elementy konstrukcyjne układów supramolekularnych[Bartosz Szyszko - Autoreferat]Link do rozmowy na Zoom: https://zoom.us/j/99624144500 Po otwarciu linka proszę ...

  Zoom
 • 03
  Marzec 2020
  12:15

  Rada Wydziału 03.03.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 3 marca 2020 r.  o  godz. 12.15  w sali 145.   Porządek dzienny:   1. Informacje Dziekana  2. Sprawy dydaktyczne  3. Sprawy osobowe:      ...

  sala 145