Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr
Imie i nazwisko
Kamil Kupietz
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7007
Pokój
1065 (budynek biotechnologii)
Kamil Kupietz

Kariera naukowa

Mgr 2013, Dr 2019

Kariera naukowa

 • 12

  2019

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 07

  2013

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

 • 09

  2011

  Zmiana stopnia/tytułu na lic.

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 45.546

Liczba publikacji: 7

1. Szyszko Bartosz, Chmielewski Piotr J., Przewoźnik Monika, Białek Michał J., Kupietz Kamil, Białońska Agata, Latos-Grażyński Lechosław
Diphenanthrioctaphyrin(1.1.1.0.1.1.1.0): conformational switching controls the stereochemical dynamics of the topologically chiral system.
Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 6060-6072
IF: 14.612
10.1021/jacs.9b01357
Zobacz w repozytorium

2. Kupietz Kamil, Białek Michał J., Białońska Agata, Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
Organocopper(III) phenanthriporphyrin—exocyclic transformations.
Inorganic Chemistry, 2019, 58, 1451-1461
IF: 4.825
10.1021/acs.inorgchem.8b02997
Zobacz w repozytorium

3. Kupietz Kamil, Białek Michał J., Hassa Karolina, Białońska Agata, Latos-Grażyński Lechosław
Oxygenation of phenanthriporphyrin and copper(III) phenanthriporphyrin : an efficient route to phenanthribilinones.
Inorganic Chemistry, 2019, 58, 12446-12456
IF: 4.825
10.1021/acs.inorgchem.9b02183
Zobacz w repozytorium

4. Kupietz Kamil, Białek Michał J., Białońska Agata, Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
Aromaticity control via modifications of a macrocyclic frame: 5,6-dimethoxyphenanthriporphyrin and 5,6-dioxophenanthriporphyrin.
Organic Chemistry Frontiers, 2018, 5, 3068-3076
IF: 5.076
10.1039/c8qo00751a
Zobacz w repozytorium

5. Sprutta Natasza, Hassa Agnieszka, Białek Michał J., Kodź-Wichowska Karolina, Kupietz Kamil, Latos-Grażyński Lechosław
Incorporation of a p-phenylene unit into the azuliporphyrinogens frame-oxidation and ruthenium cluster coordination.
Chemistry-A European Journal, 2018, 24, 14686-14692
IF: 5.16
10.1002/chem.201802972
Zobacz w repozytorium

6. Szyszko Bartosz, Małecki Marcin, Berlicka Anna, Białek Michał J., Białońska Agata, Kupietz Kamil, Pacholska-Dudziak Ewa, Latos-Grażyński Lechosław
Incorporation of a phenanthrene subunit into a sapphyrin framework: synthesis of expanded aceneporphyrinoids.
Chemistry-A European Journal, 2016, 22, 7602-7608
IF: 5.317
10.1002/chem.201600606
Zobacz w repozytorium

7. Szyszko Bartosz, Kupietz Kamil, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław
Gold(III)-mediated contraction of benzene to cyclopentadiene : from p -benziporphyrin to gold(III) true tetraarylcarbaporphyrin.
Chemistry-A European Journal, 2014, 20, 1376-1382
IF: 5.731
10.1002/chem.201304162
Zobacz w repozytorium

 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  11:30

  3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 21 września 2020 r.            ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 24 września 2020 r.  o  godz. 11.30    (tryb zdalny)     Porządek ...

  zdalnie