Informacje osobiste

Stopień/tytuł
mgr
Imie i nazwisko
Mateusz Kondratowicz
Stanowisko

doktorant (4 rok)

referent techniczny

Telefon
+48 71 375 7274, 7633
Pokój
16 (budynek B), 2043 (budynek biotechnologii)
Mateusz Kondratowicz

Kariera naukowa

Mgr 2013

Zainteresowania naukowe

Synteza karbazolofanów oraz związków makrocyklicznych na płaszczyznach hiperbolicznych. Heteroaromatyczne układy skondensowane zawierające wnęki. Nieklasyczne zakończenia nanorurek węglowych. 

Kariera naukowa

 • 07

  2013

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 33.381

Liczba publikacji: 3

1. Kabali Senthil Kumar, Kondratowicz Mateusz, Lis Tadeusz, Chmielewski Piotr J., Cybińska Joanna, Zafra José L., Casado Juan, Vives Thomas, Crassous Jeanne, Favereau Ludovic, Stępień Marcin
Lemniscular [16]cycloparaphenylene: a radially conjugated figure-eight aromatic molecule.
Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 7421-7427
IF: 14.612
10.1021/jacs.9b01797
Zobacz w repozytorium

2. Myśliwiec Damian, Kondratowicz Mateusz, Lis Tadeusz, Chmielewski Piotr J., Stępień Marcin
Highly strained nonclassical nanotube end-caps. A single-step solution synthesis from strain-free, non-macrocyclic precursors.
Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 1643-1649
IF: 13.038
10.1021/ja511951x
Zobacz w repozytorium

3. Kondratowicz Mateusz, Myśliwiec Damian, Lis Tadeusz, Stępień Marcin
Heteroaromatic belts through fold-in synthesis: mechanistic insights into a macrocycle-templated Friedel-Crafts alkylation.
Chemistry-A European Journal, 2014, 20, 14981-14985
IF: 5.731
10.1002/chem.201404470
Zobacz w repozytorium

 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie