Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr inż.
Imie i nazwisko
Małgorzata Ostrowska
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7201
Pokój
408 (budynek A)
Małgorzata Ostrowska

Kariera naukowa

Mgr 2013, Dr 2019

Kariera naukowa

 • 07

  2019

  Zmiana stopnia/tytułu na dr inż.

 • 04

  2016

  Zmiana stopnia/tytułu na inż.

 • 06

  2013

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr inż.

 • 07

  2011

  Zmiana stopnia/tytułu na lic.

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 56.729

Liczba publikacji: 13

1. Peana Massimiliano, Gumienna-Kontecka Elżbieta, Piras Francesca, Ostrowska Małgorzata, Piasta Karolina, Krzywoszyńska Karolina, Medici Serenella, Zoroddu Maria Antonietta
Exploring the specificity of rationally designed peptides reconstituted from the cell-free extract of Deinococcus radiodurans toward Mn(II) and Cu(II).
Inorganic Chemistry, 2020, 59, 4661-4684
IF: 4.825
10.1021/acs.inorgchem.9b03737
Zobacz w repozytorium

2. Olyshevets Iryna, Ovchynnikov Vladimir A., Kariaka Nataliia S., Dyakonenko Viktoriya V., Shishkina Svitlana V., Sliva Tatiana Yu., Ostrowska Małgorzata, Jedyńczuk Aleksandra, Gumienna-Kontecka Elżbieta, Amirkhanov Vladimir M.
Lanthanide complexes based on a new bis-chelating carbacylamidophosphate (CAPh) scorpionate-like ligand.
RSC Advances, 2020, 10, 24808-24816
IF: 3.119
10.1039/d0ra04714g
Zobacz w repozytorium

3. Krzywoszyńska Karolina, Świątek-Kozłowska Jolanta, Potocki Sławomir, Ostrowska Małgorzata, Kozłowski Henryk
Triplet of cysteines – coordinational riddle?
Journal of Inorganic Biochemistry, 2020, 204, 110957/1-110957/10
IF: 3.212
10.1016/j.jinorgbio.2019.110957
Zobacz w repozytorium

4. Hecel Aleksandra, Ostrowska Małgorzata, Stokowa-Sołtys Kamila, Wątły Joanna, Dudek Dorota, Miller Adriana, Potocki Sławomir, Matera-Witkiewicz Agnieszka, Domínguez-Martín Alicia, Kozłowski Henryk, Rowińska-Żyrek Magdalena
Zinc(II)—the overlooked éminence grise of chloroquine’s fight against COVID-19?
Pharmaceuticals, 2020, 13, 228/1-228/29
IF: 4.286
10.3390/ph13090228
Zobacz w repozytorium

5. Ostrowska Małgorzata, Golenya Irina A., Haukka Matti, Fritsky Igor O., Gumienna-Kontecka Elżbieta
Complex formation of copper(II), nickel(II) and zinc(II) with ethylophosphonoacetohydroxamic acid : solution speciation, synthesis and structural characterization.
New Journal of Chemistry, 2019, 43, 10237-10249
IF: 3.288
10.1039/c9nj01175g
Zobacz w repozytorium

6. Ostrowska Małgorzata, Toporivska Yuliya, Golenya Irina A., Shova Sergiu, Fritsky Igor O., Pecoraro Vincent L., Gumienna-Kontecka Elżbieta
Explaining how α-hydroxamate ligands control the formation of Cu(II)-, Ni(II)-, and Zn(II)-containing metallacrowns.
Inorganic Chemistry, 2019, 58, 16642-16659
IF: 4.825
10.1021/acs.inorgchem.9b02724
Zobacz w repozytorium

7. Zdyb Karolina, Plutenko Maxym O., Lampeka Rostyslav D., Haukka Matti, Ostrowska Małgorzata, Fritsky Igor O., Gumienna-Kontecka Elżbieta
Cu(II), Ni(II) and Zn(II) mononuclear building blocks based on new polynucleating azomethine ligand : synthesis and characterization.
Polyhedron, 2017, 137, 60-71
IF: 2.067
10.1016/j.poly.2017.07.009
Zobacz w repozytorium

8. Kołkowska Paulina, Hecel Aleksandra, Kędzierska Dorota, Ostrowska Małgorzata, Walencik Paulina K., Wątły Joanna, Zdyb Karolina, Spodzieja Marta, Rodziewicz-Motowidlo Sylwia, Potocki Sławomir, Łuczkowski Marek, Gumienna-Kontecka Elżbieta, Rowińska-Żyrek Magdalena
HENRYK - an endless source of metal coordination surprises.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 163, 258-265
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2016.02.030
Zobacz w repozytorium

9. Peana Massimiliano, Medici Serenella, Pangburn Heather A., Lamkin Thomas J., Ostrowska Małgorzata, Gumienna-Kontecka Elżbieta, Zoroddu Maria Antonietta
Manganese binding to antioxidant peptides involved in extreme radiation resistance in Deinococcus radiodurans.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 164, 49-58
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2016.08.012
Zobacz w repozytorium

10. Remelli Maurizio, Peana Massimiliano, Medici Serenella, Ostrowska Małgorzata, Gumienna-Kontecka Elżbieta, Zoroddu Maria Antonietta
Manganism and Parkinson's disease: Mn(II) and Zn(II) interaction with a 30-amino acid fragment.
Dalton Transactions, 2016, 45, 5151-5161
IF: 4.029
10.1039/C6DT00184J
Zobacz w repozytorium

11. Ostrowska Małgorzata, Fritsky Igor O., Gumienna-Kontecka Elżbieta, Pavlishchuk Anna V.
Metallacrown-based compounds : applications in catalysis, luminescence, molecular magnetism, and adsorption.
Coordination Chemistry Reviews, 2016, 327-328, 304-332
IF: 13.324
10.1016/j.ccr.2016.04.017
Zobacz w repozytorium

12. Lachowicz Joanna Izabela, Nurchi Valeria Marina, Crisponi Guido, Jaraquemada-Pelaez Maria de Guadalupe, Ostrowska Małgorzata, Jezierska Julia, Gumienna-Kontecka Elżbieta, Peana Massimiliano, Zoroddu Maria Antonietta, Choquesillo-Lazarte Duane, Niclós-Gutíerrez Juan, González-Pérez Josefa M.
Zinc(II) and copper(II) complexes with hydroxypyrone iron chelators.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2015, 151, 94-106
IF: 3.205
10.1016/j.jinorgbio.2015.08.011
Zobacz w repozytorium

13. Gumienna-Kontecka Elżbieta, Pyrkosz-Bulska Monika, Szebesczyk Agnieszka, Ostrowska Małgorzata
Iron gies in systemic metal overload, neurodegeneration and cancer.chelating strate.
Current Medicinal Chemistry, 2014, 21, 3741-3767
IF: 3.853
10.2174/0929867321666140706143402
Zobacz w repozytorium

 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  11:30

  3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 21 września 2020 r.            ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 24 września 2020 r.  o  godz. 11.30    (tryb zdalny)     Porządek ...

  zdalnie