Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr
Imie i nazwisko
Aleksandra Hecel-Czaplicka
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7207
Pokój
401 (budynek A)
Aleksandra Hecel-Czaplicka

Kariera naukowa

Mgr 2013, Dr 2017

Konsultacje

czwartek 10:00-11:30

Kariera naukowa

 • 11

  2017

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  2013

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

 • 07

  2011

  Zmiana stopnia/tytułu na lic.

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 74.789

Liczba publikacji: 17

1. Hecel Aleksandra, Kola Arian, Valensin Daniela, Kozłowski Henryk, Rowińska-Żyrek Magdalena
Metal complexes of two specific regions of ZnuA, a periplasmic zinc(II) transporter from Escherichia coli.
Inorganic Chemistry, 2020, 59, 1947-1958
IF: 4.825
10.1021/acs.inorgchem.9b03298
Zobacz w repozytorium

2. Kola Arian, Hecel Aleksandra, Lamponi Stefania, Valensin Daniela
Novel perspective on Alzheimer’s disease treatment: rosmarinic acid molecular interplay with copper(II) and amyloid β.
Life, 2020, 10, 118/1-118/18
IF: 2.991
10.3390/life10070118
Zobacz w repozytorium

3. Ben-Shushan Shira, Hecel Aleksandra, Rowińska-Żyrek Magdalena, Kozłowski Henryk, Miller Yifat
Zinc binding sites conserved in short neuropeptides containing a diphenylalanine motif.
Inorganic Chemistry, 2020, 59, 925-929
IF: 4.825
10.1021/acs.inorgchem.9b03199
Zobacz w repozytorium

4. Hecel Aleksandra, Ostrowska Małgorzata, Stokowa-Sołtys Kamila, Wątły Joanna, Dudek Dorota, Miller Adriana, Potocki Sławomir, Matera-Witkiewicz Agnieszka, Domínguez-Martín Alicia, Kozłowski Henryk, Rowińska-Żyrek Magdalena
Zinc(II)—the overlooked éminence grise of chloroquine’s fight against COVID-19?
Pharmaceuticals, 2020, 13, 228/1-228/29
IF: 4.286
10.3390/ph13090228
Zobacz w repozytorium

5. Hecel Aleksandra, Kołkowska Paulina, Krzywoszyńska Karolina, Szebesczyk Agnieszka, Rowińska-Żyrek Magdalena, Kozłowski Henryk
Ag+ complexes as potential therapeutic agents in medicine and pharmacy.
Current Medicinal Chemistry, 2019, 26, 624-647
IF: 4.184
10.2174/0929867324666170920125943
Zobacz w repozytorium

6. Hecel Aleksandra, Rowińska-Żyrek Magdalena, Kozłowski Henryk
Copper(II)-induced restructuring of ZnuD, a Zinc(II) transporter from Neisseria meningitidis. 
Inorganic Chemistry, 2019, 58, 5932-5942
IF: 4.825
10.1021/acs.inorgchem.9b00265
Zobacz w repozytorium

7. Hecel Aleksandra, Valensin Daniela, Kozłowski Henryk
How copper ions and membrane environment influence the structure of the human and chicken tandem repeats domain?
Journal of Inorganic Biochemistry, 2019, 191, 143-153
IF: 3.212
10.1016/j.jinorgbio.2018.11.012
Zobacz w repozytorium

8. De Gregorio Giuseppe, Biasotto Francesco, Hecel Aleksandra, Łuczkowski Marek, Kozłowski Henryk, Valensin Daniela
Structural analysis of copper(I) interaction with amyloid β peptide.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2019, 195, 31-38
IF: 3.212
10.1016/j.jinorgbio.2019.03.006
Zobacz w repozytorium

9. Wątły Joanna, Hecel Aleksandra, Wieczorek Robert, Świątek-Kozłowska Jolanta, Kozłowski Henryk, Rowińska-Żyrek Magdalena
Uncapping the N-terminus of a ubiquitous His-tag peptide enhances its Cu2+ binding affinity.
Dalton Transactions, 2019, 48, 13567-13579
IF: 4.174
10.1039/c9dt01635j
Zobacz w repozytorium

10. Hecel Aleksandra, Wątły Joanna, Rowińska-Żyrek Magdalena, Świątek-Kozłowska Jolanta, Kozłowski Henryk
Histidine tracts in human transcription factors: insight into metal ion coordination ability.
Journal of Biological Inorganic Chemistry, 2018, 23, 81-90
IF: 3.632
10.1007/s00775-017-1512-x
Zobacz w repozytorium

11. Wątły Joanna, Hecel Aleksandra, Rowińska-Żyrek Magdalena, Kozłowski Henryk
Impact of histidine spacing on modified polyhistidine tag : metal ion interactions.
Inorganica Chimica Acta, 2018, 472, 119-126
IF: 2.433
10.1016/j.ica.2017.06.053
Zobacz w repozytorium

12. Wątły Joanna, Hecel Aleksandra, Kołkowska Paulina, Kozłowski Henryk, Rowińska-Żyrek Magdalena
Poly-Xaa sequences in proteins - biological role and interactions with metal ions : chemical and medical aspects.
Current Medicinal Chemistry, 2018, 25, 22-48
IF: 3.894
10.2174/0929867324666170428104928
Zobacz w repozytorium

13. Hecel Aleksandra, Draghi Sara, Valensin Daniela, Kozłowski Henryk
The effect of a membrane-mimicking environment on the interactions of Cu2+with an amyloidogenic fragment of chicken prion protein.
Dalton Transactions, 2017, 46, 7758-7769
IF: 4.099
10.1039/c7dt01069a
Zobacz w repozytorium

14. Kołkowska Paulina, Hecel Aleksandra, Kędzierska Dorota, Ostrowska Małgorzata, Walencik Paulina K., Wątły Joanna, Zdyb Karolina, Spodzieja Marta, Rodziewicz-Motowidlo Sylwia, Potocki Sławomir, Łuczkowski Marek, Gumienna-Kontecka Elżbieta, Rowińska-Żyrek Magdalena
HENRYK - an endless source of metal coordination surprises.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 163, 258-265
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2016.02.030
Zobacz w repozytorium

15. Hecel Aleksandra, de Ricco Riccardo, Valensin Daniela
Influence of membrane environments and copper ions on the structural features of amyloidogenic proteins correlated to neurodegeneration.
Coordination Chemistry Reviews, 2016, 327-328, 8-19
IF: 13.324
10.1016/j.ccr.2016.06.018
Zobacz w repozytorium

16. Valensin Daniela, Padula Emilia Maria, Hecel Aleksandra, Łuczkowski Marek, Kozłowski Henryk
Specific binding modes of Cu(I) and Ag(I) with neurotoxic domain of the human prion protein.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 155, 26-35
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2015.11.015
Zobacz w repozytorium

17. Hecel Aleksandra, Migliorini Caterina, Valensin Daniela, Łuczkowski Marek, Kozłowski Henryk
Impact of SDS surfactant on the interactions of Cu2+ ions with the amyloidogenic region of human prion protein.
Dalton Transactions, 2015, 44, 13125-13132
IF: 4.177
10.1039/c5dt01488c
Zobacz w repozytorium

 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie