Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr hab.
Imie i nazwisko
Bogumiła Żurowska
(Emerytowany pracownik )
Telefon
+48 71 375 7258
Pokój
310 (budynek A)

Kariera naukowa

Mgr 1969, Dr 1978, Dr hab. 2009

Konsultacje

środa 9-11

Kariera naukowa

 • 10

  2009

  Zmiana stopnia/tytułu na dr hab.

 • 09

  1978

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 09

  1969

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 55.666

Liczba publikacji: 41

1. Żurowska Bogumiła
Structural and magnetic characterization of Cu-picolinate and Cu-quinaldinate and their mixed complexes with water or halides.
Inorganica Chimica Acta, 2014, 418, 136-152
IF: 2.046
10.1016/j.ica.2014.04.007
Zobacz w repozytorium

2. Żurowska Bogumiła, Brzuszkiewicz Anna, Jański Jerzy, Boduszek Bogdan
Solid-state transition metal chemistry with imidazol-2-yl-methyl [N-(n-butyl)amino]-diphenylphosphine oxide (2-izmape). Crystal structure of the [Cu(2-izmape)2](ClO4)2 complex.
Inorganica Chimica Acta, 2013, 406, 315-319
IF: 2.041
10.1016/j.ica.2013.06.035
Zobacz w repozytorium

3. Żurowska Bogumiła, Brzuszkiewicz Anna, Boduszek Bogdan
Synthesis, spectroscopy and magnetic properties of transition-metal complexes with imidazol-2-yl-methyl[N-(n-butyl)amino]-diphenylphosphine oxide (2-izmape) - structure of [Cu(2-izmape)2](BF4)2 complex.
Inorganica Chimica Acta, 2013, 394, 159-163
IF: 2.041
10.1016/j.ica.2012.07.036
Zobacz w repozytorium

4. Żurowska Bogumiła, Ślepokura Katarzyna, Fabijańska Małgorzata, Ochocki Justyn
Synthesis, spectroscopy and magnetism of fluoridoborate transition metal complexes with aminoflavone ligand (3-af). X-ray crystal structure of [Cu(BF4)2(3-af)2] and [Zn(BF4)(3-af)2](BF4)·CH3C(O)OEt.
Inorganica Chimica Acta, 2013, 407, 19-24
IF: 2.041
10.1016/j.ica.2013.07.033
Zobacz w repozytorium

5. Żurowska Bogumiła, Brzuszkiewicz Anna, Boduszek Bogdan
Solid-state transition metal chemistry with quinolin-4-yl-methyl-[N-(η-butyl)amino]-diphenylphosphine oxide (4-qmape): crystal structure of the 4-qmape ligand.
Journal of Molecular Structure, 2012, 1028, 222-226
IF: 1.404
10.1016/j.molstruc.2012.06.038
Zobacz w repozytorium

6. Żurowska Bogumiła, Ślepokura Katarzyna, Kalinowska-Lis Urszula, Boduszek Bogdan
Synthesis, spectroscopy and magnetic properties of transition-metal complexes with diethyl [(η-butylamino-N)(pyridin-2-yl)]methylphosphonate (2-pmape):structure of [Co(2-pmape)2](ClO4)2 complex.
Inorganica Chimica Acta, 2012, 384, 143-148
IF: 1.687
10.1016/j.ica.2011.11.046
Zobacz w repozytorium

7. Kalinowska-Lis Urszula, Żurowska Bogumiła, Ślepokura Katarzyna, Ochocki Justyn
Coordination properties of ethyl bis(pyridin-2-ylmethyl)phosphate ligand with copper and zinc chloride : X-ray crystal structure of Cu(II) complex.
Inorganica Chimica Acta, 2011, 376, 18-22
IF: 1.846
10.1016/j.ica.2011.05.022
Zobacz w repozytorium

8. Wiśniewski Łukasz, Deperasińska Irena, Żurowska Bogumiła, Szemik-Hojniak Anna
Effect of solvent polarity on photophysical parameters of 3-aminoflavone.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2011, 224, 62-67
IF: 2.421
10.1016/j.jphotochem.2011.09.007
Zobacz w repozytorium

9. Kalinowska-Lis Urszula, Żurowska Bogumiła, Ochocki Justyn
Spectroscopic and magnetic evidence of coordination properties of bioactive diethyl (pyridin-4-ylmethyl)phosphate ligand with chloride transition-metal ions.
Chemical Papers, 2011, 65, 660-666
IF: 1.096
10.2478/s 11696-011-0056-8
Zobacz w repozytorium

10. Żurowska Bogumiła, Boduszek Bogdan
Synthesis, spectroscopy and magnetic properties of transition-metal complexes with aminophosphonate derivatives of pyridine.
Materials Science-Poland, 2011, 29, 105-111
IF: 0.366
10.2478/s13536-011-0026-4
Zobacz w repozytorium

11. Żurowska Bogumiła, Kalinowska-Lis Urszula, Ochocki Justyn
Coordination properties of diethyl (pyridyn-2-ylmethyl)phoshate ligand with chloride transition metal salts.
Materials Science-Poland, 2010, 28, 749-755
IF: 0.34
http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol28no3/articles/ms_15_2010-714zur.pdf
Zobacz w repozytorium

12. Żurowska Bogumiła, Białońska Agata, Kotyński A., Ochocki Justyn
Crystal structure and spectroscopic properties of[Zn(2-qmpe)Cl2] containing diethyl (quinolin-2-ylmethyl)phosphonate ligand (2-qmpe).
Materials Science-Poland, 2010, 28, 573-581
IF: 0.34
http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol28no2/articles/ms_20_2010-078zuro.pdf
Zobacz w repozytorium

13. Żurowska Bogumiła, Ochocki Justyn, Białońska Agata, Kalinowska-Lis Urszula
Spectroscopic studies and crystal structure of a dimeric Zn(II) complex with diethyl (pyridin-2-ylmethyl)phosphate.
Journal of Coordination Chemistry, 2010, 63, 3764-3771
IF: 1.932
10.1080/00958972.2010.520710
Zobacz w repozytorium

14. Żurowska Bogumiła, Kotyński A., Ochocki Justyn
Coordination properties of the diethyl(pyridin-3-ylmethyl)phosphonate ligand (3-pmpe) with nitrate transition metal salts.
Materials Science-Poland, 2009, 27, 999-1007
IF: 0.384

Zobacz w repozytorium

15. Żurowska Bogumiła, Ślepokura Katarzyna, Lis Tadeusz, Ochocki Justyn
Different crystal forms of Zn(II) compound with diethyl (pyridin-3-ylmethyl)phosphonate (3-pmpe) ligand: Zn(3-pmpe)Cl2.
Inorganica Chimica Acta, 2009, 362, 733-738
IF: 2.322

Zobacz w repozytorium

16. Żurowska Bogumiła, Kalinowska-Lis Urszula, Brzuszkiewicz Anna, Ochocki Justyn
Spectroscopic and magnetic properties of diethyl (pyridin-4-ylmethyl)phosphate (4-pmOpe) ligand with perchlorate transition metal salts. Crystal structure of [Cu(4-pmOpe)2(ClO4)2].
Inorganica Chimica Acta, 2009, 362, 1435-1440
IF: 2.322

Zobacz w repozytorium

17. Żurowska Bogumiła, Białońska Agata, Ochocki Justyn
Structure and characterization of copper(II) perchlorate with diethyl(pyridin-2-ylmethyl) phosphonate (2-pmpe)ligand: [Cu(2-pmpe)2(CIO4)2].
Materials Science-Poland, 2009, 27, 987-998
IF: 0.384

Zobacz w repozytorium

18. Żurowska Bogumiła, Erxleben A., Glinka Ł., Łęczycka M., Zyner E., Ochocki Justyn
Synthesis, spectroscopy and magnetism of novel metal complexes of 3-aminoflavone (3-af). X-ray crystal structure of 3-af and [Cu(3-af)2(NO3)2].
Inorganica Chimica Acta, 2009, 362, 739-744
IF: 2.322

Zobacz w repozytorium

19. Żurowska Bogumiła, Brzuszkiewicz Anna
Co(II)-promoted transformation of diethyl(quinolin-2-ylmethyl)phosphonate to quinoline-2-carboxylate (2-qca):synthetic, structural and magnetic studies of [Co(2-qca)2(EtOH)2].
Polyhedron, 2008, 27, 1623-1630
IF: 1.801

Zobacz w repozytorium

20. Żurowska Bogumiła, Kalinowska-Lis Urszula, Białońska Agata, Ochocki Justyn
Coordination properties of diethyl (pyridin-2-ylmethyl)phosphate (2-pmOpe) ligand with perchlorate transition metal salts: crystal structure of [Co(2-pmOpe)2(H2O)2](ClO4)2.
Journal of Molecular Structure, 2008, 889, 98-103
IF: 1.594

Zobacz w repozytorium

21. Żurowska Bogumiła, Brzuszkiewicz Anna, Ochocki Justyn
Ferromagnetic exchange coupling in phosphonato-bridged dinuclear copper (II) compound with monoethyl (pyridyn-2-ylmethyl)phosphonate ligand (2-mpmpe): Cu2(2-mpmpe)2(H2O)2(NO3)2.
Polyhedron, 2008, 27, 1721-1728
IF: 1.801

Zobacz w repozytorium

22. Żurowska Bogumiła, Ślepokura Katarzyna
Structure and magnetic properties of polynuclear copper(II) compounds with syn-anti carboxylato- and bromo-bridges.
Inorganica Chimica Acta, 2008, 361, 1213-1221
IF: 1.94

Zobacz w repozytorium

23. Żurowska Bogumiła, Kochel Andrzej
Synthesis, characterization and crystal structure of [Cu(2-pic)2Br2][(2-picH)2].
Journal of Molecular Structure, 2008, 877, 100-104
IF: 1.594

Zobacz w repozytorium

24. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ciunik Zbigniew, Ochocki Justyn
Coordination properties of the diethyl 2-pyridylmethylphosphonate ligand (2-pmpe) with chloride transition-metal salts: X-ray crystal structure of Cd4(2-pmpe)4Cl8.
Journal of Molecular Structure, 2007, 843, 26-31
IF: 1.486

Zobacz w repozytorium

25. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ochocki Justyn
Coordination properties of the diethyl 2-quinolilmethylphosphonate ligand with chloride and nitrate transition-metal salts.
Materials Science-Poland, 2007, 25, 1063-1074
IF: 0.332
http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol25no4/articles/ms_14_2007_085zuro.pdf
Zobacz w repozytorium

26. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ciunik Zbigniew
Magnetic interactions in Cu(pyridine-2-carboxylate)2.
Polish Journal of Chemistry, 2007, 81, 403-410
IF: 0.483

Zobacz w repozytorium

27. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ciunik Zbigniew
One-dimensional copper(II) compound with a double out-of-plane carboxylato-bridge-another polymorphic from of Cu(pyridine-2-carboxylate)2.
Polyhedron, 2007, 26, 1251-1258
IF: 1.756

Zobacz w repozytorium

28. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ciunik Zbigniew
Structure and magnetic properties of a copper(II) compound with syn-anti carboxylato- and linear Cu-Cl-Cu chloro-bridges.
Polyhedron, 2007, 26, 3085-3091
IF: 1.756

Zobacz w repozytorium

29. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ślepokura Katarzyna
Structure and magnetic properties of a double out-of-plane carboxylato-bridged Cu(II) compound with pyridine-2-carboxylate.
Polyhedron, 2007, 26, 3379-3387
IF: 1.756

Zobacz w repozytorium

30. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ciunik Zbigniew, Ochocki Justyn
Crystal structure, spectroscopic and magnetic properties of 2D network high-spin cobalt(II)complex with diethyl 2-pyridylmethylphosphonate.
Journal of Molecular Structure, 2006, 791, 98-105
IF: 1.495

Zobacz w repozytorium

31. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy
Isomeric forms of Cu(quinoline-2-carboxylate)2·H2O : spectroscopic and magnetic properties.
Materials Science-Poland, 2005, 23, 737-744
IF: 0.571
http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol23no3/articles/ms_2005_013.pdf
Zobacz w repozytorium

32. Żurowska Bogumiła, Ochocki Justyn, Mroziński Jerzy, Ciunik Zbigniew, Reedijk Jan
Synthesis, spectroscopic and magnetostructural evidence for the formation of Cu(II) complexes of pyridyl-2-carboxylate (2-pca) and quinolyl-2-carboxylate (2-qca) as a result of a novel oxidative P-dealkylation reaction of diethyl 2-pyridylmethylphosphonate (2-pmpe) and diethyl 2-quinolylmethylphosphonate (2-qmpe) ligands.
Inorganica Chimica Acta, 2004, 357, 755-763
IF: 1.554

Zobacz w repozytorium

33. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy
Ferromagnetic exchange coupling in a two-dimensional copper(II) compound: Cu(pyridine-2-carboxylate)Cl.
Inorganica Chimica Acta, 2003, 342, 23-28
IF: 1.578

Zobacz w repozytorium

34. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Julve M., Lloret F., Maslejova A., Sawka-Dobrowolska Wanda
Structural, spectral, and magnetic properties of end-to-end di-μ-thiocyanato-bridged polymeric complexes of Ni(II) and Co(II). X-ray crystal structure of di-μ-thiocyanatobis(imidazole)nickel(II).
Inorganic Chemistry, 2002, 41, 1771-1777
IF: 2.95

Zobacz w repozytorium

35. Kurzak K., Kuźniarska-Biernacka I., Żurowska Bogumiła
Spectrochemical properties of cobalt(II) complex with bidentate Schiff base in various solvents.
Journal of Solution Chemistry, 1999, 28, 133-151
IF: 0.848

Zobacz w repozytorium

36. Ochocki Justyn, Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Kooijman H., Spek A. L., Reedijk Jan
Synthesis, spectroscopy, and magnetic properties of transition-metal complexes with the diethyl 2-quinolymethylphosphonate (2-qmpe) ligand-crystal structures of [Ni(2-qmpe)4(H2O)2](ClO4)2 and [Mn(2-qmpe)4(H2O)2](ClO4)2 showing unexpected O-binding of the qmpe ligands.
European Journal of Inorganic Chemistry, 1998, 169-175

Zobacz w repozytorium

37. Maslejova A., Uhrinova S., Mroziński Jerzy, Żurowska Bogumiła, Munoz M. C., Julve M.
Study of the mutual influence of ligands in cobalt(II) complexes containing thiocyanate and imidazole derivatives.
Inorganica Chimica Acta, 1997, 255, 343-349
IF: 1.202

Zobacz w repozytorium

38. Mroziński Jerzy, Żurowska Bogumiła, Banaś Bogdan
Synthesis of peroxo complexes of cobalt(III) with amino acids. Stability in a solution and in a solid state.
Materials Science-Poland, 1995, 19, 13-28

Zobacz w repozytorium

39. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ochocki Justyn
IR spectra of the perchlorate compounds of Co(II), Ni(II), Cu(II) with pyridylmethylphosphonate ligands.
Materials Science-Poland, 1992, 18, 23-28

Zobacz w repozytorium

40. Ochocki Justyn, Kostka Renata, Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Gałdecka Ewa, Gałdecki Zdzisław, Reedijk Jan
Synthesis, spectroscopy and magnetism of transition-metal complexes with pyridylmethylphosphonate ligands.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1992, 2955-2960
IF: 1.834

Zobacz w repozytorium

41. Nowakowski Tadeusz, Sysło W. A., Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy
Superconductivity in Y-Ba-Cu-Pb-O system.
Modern Physics Letters B, 1989, 3, 719-721

Zobacz w repozytorium

 • 30
  Czerwiec 2020
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej i Rada Wydziału 30.06.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r.  o  godz. 10:15   (w trybie zdalnym). Porządek obrad: I. Sprawy osobowe: Powołanie promotora rozprawy doktorskiej ...

  zdalnie
 • 18
  Czerwiec 2020
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej oraz Posiedzenie Rady Wydziału 18.06.2020

  Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne oraz 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędą się w dniu 18 czerwca 2020 r.  (czwartek) w godzinach :  godz. 10:15  -Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej   ...

  zdalnie
 • 18
  Czerwiec 2020
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej i Rada Wydziału 18.06.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 r.  o  godz. 10:15   (w trybie zdalnym). Porządek obrad: I. Sprawy osobowe: Powołanie promotora rozprawy doktorskiej ...

  zdalnie
 • 17
  Czerwiec 2020
  12:15

  WYKŁAD PRZEDHABILITACYJNY DR BARTOSZA SZYSZKO

  Dr Bartosz Szyszko  Rozbudowane porfirynoidy - makrocykliczne przełączniki i elementy konstrukcyjne układów supramolekularnych[Bartosz Szyszko - Autoreferat]Link do rozmowy na Zoom: https://zoom.us/j/99624144500 Po otwarciu linka proszę ...

  Zoom
 • 03
  Marzec 2020
  12:15

  Rada Wydziału 03.03.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 3 marca 2020 r.  o  godz. 12.15  w sali 145.   Porządek dzienny:   1. Informacje Dziekana  2. Sprawy dydaktyczne  3. Sprawy osobowe:      ...

  sala 145