Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr
Imie i nazwisko
Paulina Bolek
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7644
Pokój
210 (budynek A)
Paulina Bolek

Kariera naukowa

Mgr 2014, Dr 2019

Kariera naukowa

 • 03

  2019

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  2014

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

 • 07

  2012

  Zmiana stopnia/tytułu na lic.

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 39.819

Liczba publikacji: 10

1. Bolek Paulina, Zeler Justyna, Gorbenko Vitalii, Zorenko Tetiana, Popielarski Paweł, Bartosiewicz Karol, Osvet Andres, Batentschuk Miroslaw, Zych Eugeniusz, Zorenko Yuriy
Luminescent properties of nanopowder and single‐crystalline films of TbAG:Ce garnet.
Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics, 2020, 257, 1900495/1-1900495/7
IF: 1.481
10.1002/pssb.201900495
Zobacz w repozytorium

2. Bolek Paulina, Wu Yiquan, Yang Yan, Zych Eugeniusz
Photo- radio- and thermoluminescence of sintered transparent Al2O3:Eu2+ in the range 15–800 K.
Optical Materials, 2020, 105, 109877/1-109877/8
IF: 2.779
10.1016/j.optmat.2020.109877
Zobacz w repozytorium

3. Puchalska Małgorzata, Zych Eugeniusz, Bolek Paulina
Luminescences of Bi3+ and Bi2+ ions in Bi-doped CaAl4O7 phosphor powders obtained via modified Pechini citrate process.
Journal of Alloys and Compounds, 2019, 806, 798-805
IF: 4.65
10.1016/j.jallcom.2019.07.307
Zobacz w repozytorium

4. Bolek Paulina, Kulesza Dagmara, Zych Eugeniusz
On site-selective optically and thermally induced processes in Lu2O3:Tb,Ta storage phosphors.
Journal of Luminescence, 2019, 209, 274-282
IF: 3.28
10.1016/j.jlumin.2019.02.004
Zobacz w repozytorium

5. Boiko Vitalii, Zeler Justyna, Markowska Marta, Dai Zhengfa, Gerus Aleksandra, Bolek Paulina, Zych Eugeniusz, Hreniak Dariusz
Persistent luminescence from Y3Al2Ga3O12 doped with Ce3+ and Cr3+ after X-ray and blue light irradiation.
Journal of Rare Earths, 2019, 37, 1200-1205
IF: 3.104
10.1016/j.jre.2019.03.010
Zobacz w repozytorium

6. Popielarski Paweł, Zeler Justyna, Bolek Paulina, Zorenko Tetiana, Paprocki K., Zych Eugeniusz, Zorenko Yuriy
Radio-, thermo- and photoluminescence properties of Lu2O3:Eu and Lu2O3:Tb nanopowder and film scintillators.
Crystals, 2019, 9, 148/1-148/13
IF: 2.404
10.3390/cryst9030148
Zobacz w repozytorium

7. Sójka Małgorzata, Kulesza Dagmara, Bolek Paulina, Trojan-Piegza Joanna, Zych Eugeniusz
Tracing mechanism of optically and thermally stimulated luminescence in Lu2O3:Tb,M (M = Hf,Zr, Ti) ceramic storage phosphors.
Journal of Rare Earths, 2019, 37, 1170-1175
IF: 3.104
10.1016/j.jre.2018.12.012
Zobacz w repozytorium

8. Bolek Paulina, Kulesza Dagmara, Bos Adrie J. J., Zych Eugeniusz
The role of Ti in charge carriers trapping in the red-emitting Lu2O3:Pr,Ti phosphor.
Journal of Luminescence, 2018, 194, 641-648
IF: 2.961
10.1016/j.jlumin.2017.09.028
Zobacz w repozytorium

9. Zych Eugeniusz, Bolek Paulina, Kulesza Dagmara
On thermoluminescence of Lu2O3:Tb,Ta ceramic storage phosphors.
Journal of Luminescence, 2017, 189, 153-158
IF: 2.732
10.1016/j.jlumin.2017.04.013
Zobacz w repozytorium

10. Kulesza Dagmara, Bolek Paulina, Bos Adrie J. J., Zych Eugeniusz
Lu2O3-based storage phosphors : an (in)harmonious family.
Coordination Chemistry Reviews, 2016, 325, 29-40
IF: 13.324
10.1016/j.ccr.2016.05.006
Zobacz w repozytorium

 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie