Informacje osobiste

Stopień/tytuł
mgr
Imie i nazwisko
Danuta Trybuła
Stanowisko

doktorant (4 rok)

referent techniczny

Telefon
+48 71 375 7021
Pokój
2033 (budynek biotechnologii)

Kariera naukowa

Mgr 2015

Kariera naukowa

 • 07

  2015

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

 • 07

  2013

  Zmiana stopnia/tytułu na lic.

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 8.924

Liczba publikacji: 2

1. Marszałek-Harych Aleksandra, Trybuła Danuta, Jędrzkiewicz Dawid, Ejfler Jolanta
Scrabbling around in synthetic nuances managing sodium compounds: bisphenol/bisnaphthol synthesis by hydroxyl group masking.
Inorganic Chemistry, 2020, 59, 6895-6904
IF: 4.825
10.1021/acs.inorgchem.0c00310
Zobacz w repozytorium

2. Jędrzkiewicz Dawid, Kantorska Danuta Maria, Wojtaszak Jakub, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir
DFT calculations as a ligand toolbox for the synthesis of active initiators for ROP of cyclic esters.
Dalton Transactions, 2017, 46, 4929-4942
IF: 4.099
10.1039/c7dt00394c
Zobacz w repozytorium

 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie