Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr
Imie i nazwisko
Marcin Moskwa
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7236
Pokój
507

Kariera naukowa

Mgr 2015, Dr 2019

Konsultacje

Godziny konsultacji po ówczesnym kontakcie e-mailowym

Kariera naukowa

 • 07

  2019

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  2015

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

 • 09

  2013

  Zmiana stopnia/tytułu na lic.

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 37.303

Liczba publikacji: 10

1. Rok Magdalena, Moskwa Marcin, Pawlukojć Andrzej, Janicki Rafał, Zuba Iga, Zieliński Piotr, Sobieszczyk Paweł, Bator Grażyna
Phase transition tuning by Fe(III)/Co(III) substitution in switchable cyano-bridged perovskites: (C3H5N2)2[KFexCo1-x(CN)6].
Dalton Transactions, 2020, 49, 5503-5512
IF: 4.174
10.1039/d0dt00615g
Zobacz w repozytorium

2. Rok Magdalena, Zarychta Bartosz, Moskwa Marcin, Dziuk Błażej, Medycki Wojciech, Bator Grażyna
Structural phase transitions coupled with prominent dielectric anomalies and dielectric relaxation in [(CH3)3NH]2[KCo(CN)6] and mixed [(CH3)3NH]2[KFexCo1−x(CN)6] double perovskite hybrids.
Dalton Transactions, 2020, 49, 1830-1838
IF: 4.174
10.1039/c9dt04703d
Zobacz w repozytorium

3. Moskwa Marcin, Ganczar Emilia, Sobieszczyk Paweł, Medycki Wojciech, Zieliński Piotr, Jakubas Ryszard, Bator Grażyna
Temperature-stimulus responsive ferroelastic molecular–ionic crystal: (C8H20N)[BF4].
Journal of Physical Chemistry C, 2020, 124, 18209-18218
IF: 4.189
10.1021/acs.jpcc.0c05322
Zobacz w repozytorium

4. Rok Magdalena, Moskwa Marcin, Dopieralski Przemysław, Medycki Wojciech, Zamponi Michaela, Bator Grażyna
The influence of structure on the methyl group dynamics of polymorphic complexes: 6,6′-dimethyl-2,2′-dipyridyl with halo derivatives of benzoquinone acids.
CrystEngComm, 2020, 22, 6811-6821
IF: 3.117
10.1039/d0ce00973c
Zobacz w repozytorium

5. Rok Magdalena, Moskwa Marcin, Działowa Marta, Bieńko Alina, Rajnák Cyril, Boča Roman, Bator Grażyna
Multifunctional materials based on the double-perovskite organic–inorganic hybrid (CH3NH3)2[KCr(CN)6] showing switchable dielectric, magnetic, and semiconducting behaviour
Dalton Transactions, 2019, 48, 16650-16660
IF: 4.174
10.1039/c9dt03553b
Zobacz w repozytorium

6. Rok Magdalena, Bator Grażyna , Sawka-Dobrowolska Wanda, Durlak Piotr, Moskwa Marcin, Medycki Wojciech, Sobczyk Lucjan, Zamponi Michaela
Crystal structural analysis of methyl-substituted pyrazines with anilic acids: a combined diffraction, inelastic neutron scattering, 1H-NMR study and theoretical approach.
CrystEngComm, 2018, 20, 2016-2028
IF: 3.382
10.1039/c8ce00040a
Zobacz w repozytorium

7. Moskwa Marcin, Bator Grażyna , Rok Magdalena, Medycki Wojciech, Miniewicz Andrzej, Jakubas Ryszard
Investigations of organic–inorganic hybrids based on homopiperidinium cation with haloantimonates(III) and halobismuthates(III) : crystal structures, reversible phase transitions, semiconducting and molecular dynamic properties.
Dalton Transactions, 2018, 47, 13507-13522
IF: 4.052
10.1039/c8dt03121e
Zobacz w repozytorium

8. Owczarek Magdalena T., Szklarz Przemysław, Moskwa Marcin, Jakubas Ryszard
Morpholinium chloroindate(III) complex: a rare acentric structural arrangement leading to piezoelectric properties.
CrystEngComm, 2018, 20, 703-709
IF: 3.382
10.1039/c7ce01756a
Zobacz w repozytorium

9. Moskwa Marcin, Bator Grażyna , Piecha-Bisiorek Anna, Jakubas Ryszard, Medycki Wojciech, Ciżman Agnieszka, Baran Jan
X-ray structure and investigation of molecular motions by dielectric, vibrational and 1H NMR methods for two organic-inorganic hybrid piperazinium compounds: (C4H12N2)2[Sb2Cl10]·2H2O and (C4H12N2)2[Sb2Br10]·2H2O
Materials Research Bulletin, 2018, 104, 202-211
IF: 3.355
10.1016/j.materresbull.2018.03.048
Zobacz w repozytorium

10. Rok Magdalena, Szklarz Przemysław, Moskwa Marcin, Kijewska Monika, Baran Jan, Bator Grażyna , Medycki Wojciech, Zamponi Michaela
Structures and phase transitions in neat 4,4'-di-tert-butyl-2,2'-bipyridyl and in its molecular complexes with either bromanilic or iodanilic acid.
CrystEngComm, 2017, 19, 6883-6895
IF: 3.304
10.1039/c7ce01481c
Zobacz w repozytorium

 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie