Informacje osobiste

Stopień/tytuł
mgr
Imie i nazwisko
Klaudia Mencel
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7288
Pokój
54 (budynek B)
Klaudia Mencel

Kariera naukowa

Mgr 2016

Kariera naukowa

 • 06

  2016

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

 • 07

  2014

  Zmiana stopnia/tytułu na lic.

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 26.085

Liczba publikacji: 6

1. Jakubas Ryszard, Rok Magdalena, Mencel Klaudia, Bator Grażyna , Piecha-Bisiorek Anna
Correlation between crystal structures and polar (ferroelectric) properties of hybrids of haloantimonates(III) and halobismuthates(III).
Inorganic Chemistry Frontiers, 2020, 7, 2107-2128
IF: 5.958
10.1039/d0qi00265h
Zobacz w repozytorium

2. Mencel Klaudia, Gągor Anna, Jakubas Ryszard, Ciżman Agnieszka, Medycki Wojciech, Zaręba Jan K., Piecha-Bisiorek Anna
Ferroelectricity in a lead free organic–inorganic 0D hybrid: formamidinium bromoantimonate(III).
Journal of Materials Chemistry C, 2020, 8, 5025-5028
IF: 7.059
10.1039/d0tc00168f
Zobacz w repozytorium

3. Mencel Klaudia, Piecha-Bisiorek Anna, Jakubas Ryszard, Kinzhybalo Vasyl V., Medycki Wojciech
Hybrid organic-inorganic bismuth(III)-based material [4-NH2C5H4NH]7[BiCl6]2Cl. Crystal structure, dielectric properties and molecular motions of 4-aminopyridinium cations.

Journal of Molecular Structure, 2019, 1179, 297-303
IF: 2.463
10.1016/j.molstruc.2018.10.096
Zobacz w repozytorium

4. Mencel Klaudia, Starynowicz Przemysław, Siczek Miłosz, Piecha-Bisiorek Anna, Jakubas Ryszard, Medycki Wojciech
Symmetry breaking structural phase transitions, dielectric properties and molecular motions of formamidinium cations in 1D and 2D hybrid compounds: (NH2CHNH2)3[Bi2Cl9] and (NH2CHNH2)3[Bi2Br9]
Dalton Transactions, 2019, 48, 14829-14838
IF: 4.174
10.1039/c9dt02916h
Zobacz w repozytorium

5. Piecha-Bisiorek Anna, Mencel Klaudia, Kinzhybalo Vasyl V., Szota Aleksandra, Jakubas Ryszard, Medycki Wojciech, Zawrocki Wiktor
Ferroelasticity and piezoelectricity of organic-inorganic hybrid materials with a one-dimensional anionic structure: so similar, yet so different.
CrystEngComm, 2018, 20, 2112-2119
IF: 3.382
10.1039/c8ce00140e
Zobacz w repozytorium

6. Mencel Klaudia, Durlak Piotr, Rok Magdalena, Jakubas Ryszard, Baran Jan, Medycki Wojciech, Ciżman Agnieszka, Piecha-Bisiorek Anna
Widely used hardly known : an insight into electric and dynamic properties of formamidinium iodide.
RSC Advances, 2018, 8, 26506-26516
IF: 3.049
10.1039/c8ra03871f
Zobacz w repozytorium

 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  11:30

  3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 21 września 2020 r.            ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 24 września 2020 r.  o  godz. 11.30    (tryb zdalny)     Porządek ...

  zdalnie