Informacje osobiste

Stopień/tytuł
mgr
Imie i nazwisko
Paulina Trombik
Stanowisko

doktorant (3 rok)

Telefon
+48 71 375 7300
Pokój
311 (budynek A)
Paulina Trombik

Kariera naukowa

Mgr 2018

Konsultacje

Czwartek, godz. 13:30 - 15:00.

Kariera naukowa

 • 06

  2018

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 8.394

Liczba publikacji: 2

1. Trombik Paulina, Cieślik-Boczula Katarzyna
Influence of phenothiazine molecules on the interactions between positively charged poly-ʟ-lysine and negatively charged DPPC/DPPG membranes.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2020, 227, 117563/1-117563/11
IF: 3.232
10.1016/j.saa.2019.117563
Zobacz w repozytorium

2. Cieślik-Boczula Katarzyna, Trombik Paulina
Resveratrol modulates fibrillogenesis in a poly L lysine peptide.
International Journal of Biological Macromolecules, 2019, 125, 630-641
IF: 5.162
10.1016/j.ijbiomac.2018.12.100
Zobacz w repozytorium

 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  11:30

  3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 21 września 2020 r.            ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 24 września 2020 r.  o  godz. 11.30    (tryb zdalny)     Porządek ...

  zdalnie