Informacje osobiste

Stopień/tytuł
prof. dr hab.
Imie i nazwisko
Jolanta Ejfler
Stanowisko

profesor

Funkcja

Prodziekan ds. innowacji i rozwoju

Kierownik: Zakład Technologii Chemicznej

Telefon
+48 71 375 7310
Pokój
1053 (budynek biotechnologii)
Jolanta Ejfler

Kariera naukowa

Mgr 1997, Dr 1994, Dr hab. 2010

Konsultacje

Wtorki 12-14 za pośrednictwem platformy MS Teams

Kariera naukowa

 • 09

  2020

  Zmiana stopnia/tytułu na prof. dr hab.

 • 06

  2010

  Zmiana stopnia/tytułu na dr hab.

 • 04

  1994

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  1987

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 125.887

Liczba publikacji: 41

1. Jędrzkiewicz Dawid, Kowalczyk Sebastian, Plichta Andrzej, Ejfler Jolanta
Lastingly colored polylactide synthesized by dye-initiated polymerization.
Polymers, 2020, 12, 1980/1-1980/17
IF: 3.426
10.3390/polym12091980
Zobacz w repozytorium

2. Piec Kamila, Kostera Sylwia, Jędrzkiewicz Dawid, Ejfler Jolanta, John Łukasz
Mono-substituted amine-oligosilsesquioxanes as functional tools in Pd(II) coordination chemistry : synthesis and properties.
New Journal of Chemistry, 2020, 44, 10786-10795
IF: 3.288
10.1039/d0nj01568g
Zobacz w repozytorium

3. Trybuła Danuta, Marszałek-Harych Aleksandra, Gazińska Małgorzata, Berski Sławomir, Jędrzkiewicz Dawid, Ejfler Jolanta
N-activated 1,3-benzoxazine monomer as a key agent in polybenzoxazine synthesis.
Macromolecules, 2020, 53, 8202-8215
IF: 5.918
10.1021/acs.macromol.0c02036
Zobacz w repozytorium

4. Zienkiewicz Jan A., Strzęp Adam, Jędrzkiewicz Dawid, Nowak Nicole, Rewak-Soroczyńska Justyna, Watras Adam, Ejfler Jolanta, Wiglusz Rafał J.
Preparation and characterization of self-assembled poly(l-lactide) on the surface of β-tricalcium diphosphate(V) for bone tissue theranostics.
Nanomaterials, 2020, 10, 331/1-331/14
IF: 4.324
10.3390/nano10020331
Zobacz w repozytorium

5. Marszałek-Harych Aleksandra, Trybuła Danuta, Jędrzkiewicz Dawid, Ejfler Jolanta
Scrabbling around in synthetic nuances managing sodium compounds: bisphenol/bisnaphthol synthesis by hydroxyl group masking.
Inorganic Chemistry, 2020, 59, 6895-6904
IF: 4.825
10.1021/acs.inorgchem.0c00310
Zobacz w repozytorium

6. Arendt-Pindel Agata, Marszałek-Harych Aleksandra, Gębarowska Elżbieta, Gębarowski Tomasz, Jędrzkiewicz Dawid, Pląskowska Elżbieta, Zalewski Dariusz, Gulia Nurbey, Szafert Sławomir, Ejfler Jolanta
Design and functionalization of bioactive benzoxazines : an unexpected ortho-substitution effect.
New Journal of Chemistry, 2019, 43, 12042-12053
IF: 3.288
10.1039/c8nj06440g
Zobacz w repozytorium

7. Lorkowski Jan, Żak Patrycja, Kubicki Maciej, Pietraszuk Cezary, Jędrzkiewicz Dawid, Ejfler Jolanta
Dimeric palladium 1,2,3-triazol-5-ylidene complexes : synthesis, structure, reactivity and catalytic properties in Suzuki coupling.
New Journal of Chemistry, 2018, 42, 10134-10141
IF: 3.069
10.1039/c8nj00981c
Zobacz w repozytorium

8. Jędrzkiewicz Dawid, Marszałek-Harych Aleksandra, Ejfler Jolanta
Serendipitous synthesis found in the nuances of homoleptic zinc complex formation.
Inorganic Chemistry, 2018, 57, 8169-8180
IF: 4.85
10.1021/acs.inorgchem.8b00550
Zobacz w repozytorium

9. Marszałek-Harych Aleksandra, Jędrzkiewicz Dawid, Ejfler Jolanta
Bio- and chemocatalysis cascades as a bridge between biology and chemistry for green polymer synthesis.
Cellular and Molecular Biology Letters, 2017, 22, 28/1-28/14
IF: 1.291
10.1186/s11658-017-0061-1
Zobacz w repozytorium

10. Jędrzkiewicz Dawid, Kantorska Danuta Maria, Wojtaszak Jakub, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir
DFT calculations as a ligand toolbox for the synthesis of active initiators for ROP of cyclic esters.
Dalton Transactions, 2017, 46, 4929-4942
IF: 4.099
10.1039/c7dt00394c
Zobacz w repozytorium

11. Jędrzkiewicz Dawid, Adamus Grażyna, Kwiecień Michał, John Łukasz, Ejfler Jolanta
Lactide as the playmaker of the ROP game: theoretical and experimental investigation of ring-opening polymerization of lactide initiated by aminonaphtholate zinc complexes.
Inorganic Chemistry, 2017, 56, 1349-1365
IF: 4.7
10.1021/acs.inorgchem.6b02439
Zobacz w repozytorium

12. Janeta Mateusz, John Łukasz, Ejfler Jolanta, Lis Tadeusz, Szafert Sławomir
Multifunctional imine-POSS as uncommon 3D nanobuilding blocks for supramolecular hybrid materials : synthesis, structural characterization, and properties.
Dalton Transactions, 2016, 45, 12312-12321
IF: 4.029
10.1039/C6DT02134D
Zobacz w repozytorium

13. John Łukasz, Janeta Mateusz, Rajczakowska M., Ejfler Jolanta, Łydżba D., Szafert Sławomir
Synthesis and microstructural properties of the scaffold based on a 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate-POSS hybrid towards potential tissue engineering applications.
RSC Advances, 2016, 6, 66037-66047
IF: 3.108
10.1039/C6RA10364B
Zobacz w repozytorium

14. Jędrzkiewicz Dawid, Ejfler Jolanta, John Łukasz, Szafert Sławomir
Zebra reaction or the recipe for the synthesis of heterodimeric zinc complexes.
Dalton Transactions, 2016, 45, 2829-2838
IF: 4.029
10.1039/C5DT03883A
Zobacz w repozytorium

15. Jędrzkiewicz Dawid, Ejfler Jolanta, Gulia Nurbey, John Łukasz, Szafert Sławomir
Designing ancillary ligands for heteroleptic/homoleptic zinc complex formation: synthesis, structures and application in ROP of lactides.
Dalton Transactions, 2015, 44, 13700-13715
IF: 4.177
10.1039/c5dt01553g
Zobacz w repozytorium

16. Janeta Mateusz, John Łukasz, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir
Novel organic-inorganic hybrids based on T8 and T10 silsesquioxanes: synthesis, cage-rearrangement and properties.
RSC Advances, 2015, 5, 72340-72351
IF: 3.289
10.1039/C5RA10136K
Zobacz w repozytorium

17. Jędrzkiewicz Dawid, Czeluśniak Izabela, Wierzejewska Maria, Szafert Sławomir, Ejfler Jolanta
Well-controlled, zinc-catalyzed synthesis of low molecular weight oligolactides by ring opening reaction.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2015, 396, 155-163
IF: 3.958
10.1016/j.molcata.2014.10.007
Zobacz w repozytorium

18. Janeta Mateusz, John Łukasz, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir
High-yield synthesis of amido-functionalized polyoctahedral oligomeric silsesquioxanes by using acyl chlorides.
Chemistry-A European Journal, 2014, 20, 15966-15974
IF: 5.731
10.1002/chem.201404153
Zobacz w repozytorium

19. Wojtaszak Jakub, Mierzwicki Krzysztof, Szafert Sławomir, Gulia Nurbey, Ejfler Jolanta
Homoleptic aminophenolates of Zn, Mg and Ca. Synthesis, structure, DFT studies and polymerization activity in ROP of lactides.
Dalton Transactions, 2014, 43, 2424-2436
IF: 4.197
10.1039/c3dt52868e
Zobacz w repozytorium

20. Gulia Nurbey, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir
Macromolecular polyyne-containing benzoxazines for cross-linked polymerization.
Tetrahedron Letters, 2012, 53, 5471-5474
IF: 2.397
10.1016/j.tetlet.2012.07.141
Zobacz w repozytorium

21. Grala Agnieszka, Ejfler Jolanta, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Chemoselective alcoholysis of lactide mediated by a magnesium catalyst: an efficient route to alkyl lactyllactate.
Dalton Transactions, 2011, 40, 4042-4044
IF: 3.838
10.1039/c1dt10087d
Zobacz w repozytorium

22. Ejfler Jolanta, Krauzy-Dziedzic Katarzyna, Szafert Sławomir, Jerzykiewicz Lucjan, Sobota Piotr
Synthesis, characterization, and catalytic studies of (aryloxido)magnesium complexes.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2010, 23, 3602-3609
IF: 2.91
10.1002/ejic.200901207
Zobacz w repozytorium

23. Ejfler Jolanta, Krauzy-Dziedzic Katarzyna, Szafert Sławomir, Lis Tadeusz, Sobota Piotr
Novel chiral and achiral benzoxazine monomers and their thermal polymerization.
Macromolecules, 2009, 42, 4008-4015
IF: 4.539
10.1021/ma900336m
Zobacz w repozytorium

24. Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, Mierzwicki Krzysztof, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Homo- and heteroleptic zinc aminophenolates as initiators for lactide polymerization.
Dalton Transactions, 2008, 6556-6562
IF: 3.58

Zobacz w repozytorium

25. Krauzy-Dziedzic Katarzyna, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, Sobota Piotr
Titanium and zirconium benzofuranoxides : crystal structures and catalytic properties.
Dalton Transactions, 2008, 2620-2626
IF: 3.58

Zobacz w repozytorium

26. Utko Józef, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, John Łukasz, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Deoligomerization by cocomplexation: syntheses and structures of aluminium-calcium alkoxides and aryloxides.
Inorganic Chemistry, 2006, 45, 5302-5306
IF: 3.911

Zobacz w repozytorium

27. Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Titanium complexes supported by bis(aryloxo) ligand: structure and lactide polymerization activities.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2006, 257, 105-111
IF: 2.511

Zobacz w repozytorium

28. Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Highly efficient magnesium initiators for lactide polymerization.
Dalton Transactions, 2005, 2047-2050
IF: 3.003

Zobacz w repozytorium

29. Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Hojniak Marek, Sobota Piotr
The influence of cocatalysts on phenylacetylene oligo-and polymerization.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2004, 224, 93-96
IF: 2.316

Zobacz w repozytorium

30. Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, Jiao H., Sobota Piotr
Syntheses of new hexacoordinate germanium(IV) complexes. Crystal structures and properties of [GeCl4(TMEDA)] and [GeCl2(N3)2(TMEDA)].
New Journal of Chemistry, 2002, 26, 803-805
IF: 2.06

Zobacz w repozytorium

31. Sobota Piotr, Przybylak Szymon, Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Jerzykiewicz Lucjan B.
Synthesis and structural characterization of magnesium and titanium siloxanes.
Inorganica Chimica Acta, 2002, 334, 159-164
IF: 1.566

Zobacz w repozytorium

32. Sobota Piotr, Utko Józef, Sztajnowska Katarzyna, Ejfler Jolanta, Jerzykiewicz Lucjan B.
Polynuclear magnesium and magnesium-titanium species. Syntheses and crystal structures of [Mg43η2-ddbfo)2(μ,η2-ddbfo)2(μ,η1-ddbfo)21-ddbfo)2],[Mg43-OMe)2(μ,η2-ddbfo)2(μ,η1-ddbfo)21-ddbfo)2(CH3OH)5], and [Mg432-thffo)2(μ,η2-thffo)2(μ,η1-thffo)2{μ-OTi(DIPP)3}2] aggregates.
Inorganic Chemistry, 2000, 39, 235-239
IF: 2.712

Zobacz w repozytorium

33. Sobota Piotr, Utko Józef, Ejfler Jolanta, Jerzykiewicz Lucjan B.
Syntheses and molecular structures of [Mg4(THFFO)6(OSiPh3)2] and [Al3Mg(μ3-O)(THFFO)3(Me)6] relevant to Ziegler-Natta catalyst intermediates (THFFO = 2-tetrahydrofurfuroxide).
Organometallics, 2000, 19, 4929-4931
IF: 3.169

Zobacz w repozytorium

34. Szczegot Krzysztof, Sibelska-Wiercigroch I., Ejfler Jolanta, Flisak Z.
Titanium-magnesium catalysts containing tetrahydrofuran and ethyl acetate for ethylene polymerization.
Polimery, 2000, 45, 344-348
IF: 0.332

Zobacz w repozytorium

35. Szczegot Krzysztof, Ejfler Jolanta, Sibelska-Wiercigroch I.
Ethylene polymerization on vanadium-magnesium catalysts activated with organoaluminium compounds.(Pol.).
Polimery, 1996, 41, 406-411

Zobacz w repozytorium

36. Sobota Piotr, Fritsky Igor O., Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, Głowiak Tadeusz
The crystal structures and properties of [VCl3(THF)2(H2O)] and VCl3(THF)2(H2O)]· THF.
Polyhedron, 1996, 15, 381-384
IF: 1.324

Zobacz w repozytorium

37. Sobota Piotr, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, Głowiak Tadeusz, Fritsky Igor O., Szczegot Krzysztof
Synthesis and characterization of new di- and tetra-meric vanadium intermediates of olefin polymerization catalysts. Crystal structure of [V2(μ-Cl)2Cl4(MeCO2Et)4] and [{VOCl2[CH2(CO2Et)2]}4]· 2CH2Cl2.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1995, 1727-1732
IF: 1.955

Zobacz w repozytorium

38. Sobota Piotr, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, Szczegot Krzysztof, Sawka-Dobrowolska Wanda
New intermediates for the synthesis of olefin polymerization catalysts: the complexes [M2(μ-Cl)2Cl4(thf)4] (M = Ti or V, thf = tetrahydrofuran) : crystal structures and properties.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1993, 2353-2357
IF: 1.966

Zobacz w repozytorium

39. Lis Tadeusz, Ejfler Jolanta, Utko Józef, Sobota Andrzej
The crystal structure of cis and trans isomers of [TiCl4(thf)2].
Polish Journal of Chemistry, 1992, 66, 93-99

Zobacz w repozytorium

40. Sobota Piotr, Ejfler Jolanta, Utko Józef, Lis Tadeusz
Di-μ-chloro-tetrachlorobis(diethyl o-phthalate)dititanium(III), a new intermediate for the synthesis of titanium(III) compounds: crystal structure and properties.
Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 410, 149-157
IF: 1.539

Zobacz w repozytorium

41. Sobota Piotr, Ejfler Jolanta, Płuziński Tadeusz, Lis Tadeusz
The formation of molecular compounds in the reaction between [MgCl2(THF)2] and [MoCl3O(THF)2]. Crystal structure of [{MoCl4O(THF)}2Mg(THF)4]·CH2Cl2.
Polyhedron, 1991, 10, 2457-2461
IF: 1.083

Zobacz w repozytorium

 • 18
  Maj 2021
  02:00
 • 18
  Maj 2021
  10:15

  4. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2021, które odbędzie się dnia 18 maja 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień       Porządek ...

 • 13
  Maj 2021
  05:00

  I spotkanie Forum Grantowego WChUWr

  W imieniu Prorektora ds. Nauki, Dziekana Wydziału Chemii oraz Przewodniczącego RDN Nauki Chemiczne, zapraszamy na I Spotkanie Forum Grantowego Wydziału Chemii, które odbędzie się 13. maja 2021 r. (czwartek) o g. 17:00 w aplikacji MS Teams.

 • 13
  Maj 2021
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mehmeta Marta

  tryb zdalny ( MS Teams)
 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)