Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr
Imie i nazwisko
Ewa Mieczyńska
Stanowisko

starszy wykładowca

Telefon
+48 71 375 7315, 7160
Pokój
108a (budynek A), 2036 (budynek biotechnologii)

Kariera naukowa

Mgr 1986, Dr 1996

Kariera naukowa

 • 10

  1996

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 07

  1986

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 49.620

Liczba publikacji: 21

1. Bárta Ondřej, Císařová Ivana, Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M., Štěpnička Petr
Synthesis and catalytic evaluation of phosphanylferrocene ligands with cationic guanidinium pendants and varied phosphane substituents.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2019, 2019, 4846-4854
IF: 2.529
10.1002/ejic.201901057
Zobacz w repozytorium

2. Mieczyńska Ewa, Grzybek Ryszard, Trzeciak Anna M.
Rhodium pyrrolylphosphine complexes as highly active and selective catalysts for propene hydroformylation: the effect of water and aldehyde on the reaction regioselectivity.
ChemCatChem, 2018, 10, 305-310
IF: 4.495
10.1002/cctc.201700917
Zobacz w repozytorium

3. Tarnowicz Stanisława, Alsalahi Waleed, Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M.
Heck arylation of allyl alcohol catalyzed by Pd(0) nanoparticles.
Tetrahedron, 2017, 73, 5605-5612
IF: 2.377
10.1016/j.tet.2017.03.034
Zobacz w repozytorium

4. Mieczyńska Ewa, Lisowski Jerzy, Trzeciak Anna M.
A macrocyclic Pd(II)-Ni(II) complex in Heck and Suzuki reactions.
Inorganica Chimica Acta, 2015, 431, 145-149
IF: 1.918
10.1016/j.ica.2014.11.008
Zobacz w repozytorium

5. Mieczyńska Ewa, Borkowski Tomasz, Cypryk Marek, Pospiech P., Trzeciak Anna M.
Palladium supported on triazolyl-functionalized polysiloxane as recyclable catalyst for Suzuki-Miyaura cross-coupling.
Applied Catalysis A-General, 2014, 470, 24-30
IF: 3.942
10.1016/j.apcata.2013.10.032
Zobacz w repozytorium

6. Skarżyńska Anna, Mieczyńska Ewa, Siczek Miłosz
On rhodium complexes bearing H-spirophosphorane derived ligands : Synthesis, structural and catalytic properties.
Journal of Organometallic Chemistry, 2013, 743, 179-186
IF: 2.302
10.1016/j.jorganchem.2013.06.020
Zobacz w repozytorium

7. Mieczyńska Ewa, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Spent automotive three-way catalysts towards C–C bond forming reactions.
Applied Catalysis A-General, 2012, 421-422, 148-153
IF: 3.41
10.1016/j.apcata.2012.02.012
Zobacz w repozytorium

8. Mieczyńska Ewa, Gniewek Andrzej, Pryjomska-Ray Iweta, Trzeciak Anna M., Grabowska H., Zawadzki Mirosław
The Heck arylation of mono- and disubstituted olefins catalyzed by palladium supported on alumina-based oxides.
Applied Catalysis A-General, 2011, 393, 195-205
IF: 3.903
10.1016/j.apcata.2010.11.041
Zobacz w repozytorium

9. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M.
Selective Heck arylation of cyclohexene with homogeneous and heterogeneous palladium catalysts.
Molecules, 2010, 15, 2166-2177
IF: 1.988
10.3390/molecules15042166
Zobacz w repozytorium

10. Benito-Garagorri D., Kirchner K., Trzeciak Anna M., Mieczyńska Ewa, Ziółkowski Józef J.
Palladium complexes with aminophosphine and aminophosphite based PNP and PCP pincer-type ligands as catalysts of Heck reaction.
Polish Journal of Chemistry, 2008, 82, 1687-1694
IF: 0.518

Zobacz w repozytorium

11. Trzeciak Anna M., Mieczyńska Ewa, Ziółkowski Józef J., Bukowski W., Bukowska Agnieszka, Noworól Jarosław, Okal Janina
Palladium(0) nanoparticles encapsulated in diamine-modified glycidyl methacrylate polymer (GMA-CHDA) applied as catalyst of Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
New Journal of Chemistry, 2008, 32, 1124-1130
IF: 2.942
10.1039/b717995b
Zobacz w repozytorium

12. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Kownacki I., Marciniec Bogdan
Hydroformylation and related reactions of vinylsilanes catalyzed by siloxide complexes of rhodium(I) and iridium(I).
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2005, 237, 246-253
IF: 2.348

Zobacz w repozytorium

13. Trzeciak Anna M., Štěpnička Petr, Mieczyńska Ewa, Ziółkowski Józef J.
Rhodium(I) complexes with 1'-(diphenylphosphino)ferrocenecarboxylic acid as active and recyclable catalysts for 1-hexane hydroformylation.
Journal of Organometallic Chemistry, 2005, 690, 3260-3267
IF: 2.025

Zobacz w repozytorium

14. Standfest-Hauser C. M., Lummerstorfer T., Schmid R., Hoffmann H., Kirchner K., Puchberger M., Trzeciak Anna M., Mieczyńska Ewa, Tylus Włodzimierz, Ziółkowski Józef J.
Rhodium phosphine complexes immobilized on silica as active catalysts for 1-hexene hydroformylation and arene hydrogenation.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2004, 210, 179-187
IF: 2.316

Zobacz w repozytorium

15. Trzeciak Anna M., Mieczyńska Ewa, Ziółkowski Józef J.
The new organometallic rhodium-iron homogeneous catalytic system for hydroformylation.
Topics in Catalysis, 2000, 12-lis, 461-468
IF: 3.242

Zobacz w repozytorium

16. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Hydrogenation and hydroformylation of C4 unsaturated alcohols with an [Rh(acac)(CO) 2] / PNS catalyst in water solution (PNS = Ph2PCH2CH2CONHC(CH3) 2CH2SO3Li).
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 1999, 148, 59-68
IF: 1.744

Zobacz w repozytorium

17. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M., Grzybek Ryszard, Ziółkowski Józef J.
New rhodium systems for biphasic hydrogenation and hydroformylation of 1-hexene.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 1998, 132, 203-212
IF: 1.657

Zobacz w repozytorium

18. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Lis Tadeusz
Impact of dioxygen and carboxylic acids on the transformation of rhodium(I) to rhodium(III) complexes.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1995, 105-109
IF: 1.955

Zobacz w repozytorium

19. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Lis Tadeusz
Preparation and structure of di-(μ-salicylato-0,0') - bis(1,5cyclooctadiene)-dirhodium(I).
Polyhedron, 1994, 13, 655-658
IF: 1.081

Zobacz w repozytorium

20. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Effect of carboxylic acids on the yield and selectivity of the hydroformylation of hex-1-ene catalyzed by [Rh(acac)(CO)(PPh3)].
Journal of Molecular Catalysis, 1993, 80, 189-200
IF: 1.498

Zobacz w repozytorium

21. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Hydroformylation and isomerization of hex-1-ene catalyzed by [Rh(acac)(CO)(PPh3)]: effect of modifying ligands.
Journal of Molecular Catalysis, 1992, 73, 1-8
IF: 1.43

Zobacz w repozytorium

 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  11:30

  3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 21 września 2020 r.            ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 24 września 2020 r.  o  godz. 11.30    (tryb zdalny)     Porządek ...

  zdalnie