Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr hab.
Imie i nazwisko
Anna Skarżyńska
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7254
Pokój
407 (budynek A)
Anna Skarżyńska

Kariera naukowa

Mgr 1989, Dr 1996, Dr hab. 2014

Konsultacje

w formie zdalnej w czwartki 10:00 - 12:00

Kariera naukowa

 • 10

  2014

  Zmiana stopnia/tytułu na dr hab.

 • 11

  1996

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  1989

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 64.577

Liczba publikacji: 23

1. Skarżyńska Anna, Siczek Miłosz, Gawryszewska Paula, Chaczko Karolina
Coordination chemistry of H‐spirophosphorane ligands towards pentacarbonylchlororhenium(I) : synthesis, structure and catalytic activity of complexes.
Applied Organometallic Chemistry, 2020, 34, e5756/1-e5756/14
IF: 3.14
10.1002/aoc.5756
Zobacz w repozytorium

2. Skarżyńska Anna, Gniewek Andrzej
From bidentate H-spirophosporane ligand to tridentate phosphonate ligand in palladium chemistry.
Inorganica Chimica Acta, 2018, 483, 248-251
IF: 2.433
10.1016/j.ica.2018.08.033
Zobacz w repozytorium

3. Wójcik Przemysław, Sygellou Labrini, Gniewek Andrzej, Skarżyńska Anna, Trzeciak Anna
Carbonylative Suzuki coupling reaction catalyzed by a hydrospirophosphorane palladium complex.
ChemCatChem, 2017, 9, 4397-4409
IF: 4.674
10.1002/cctc.201700946
Zobacz w repozytorium

4. Zatajska Aleksandra, Siczek Miłosz, Skarżyńska Anna, Smoleński Piotr
New water-soluble palladium(II) iodide complexes derived from N-protonated or N-alkyl-1,3,5-triaza-7-phosphaadamantanes: synthesis, crystal structure and catalytic properties in aqua media.
Inorganica Chimica Acta, 2017, 455, 701-706
IF: 2.264
10.1016/j.ica.2016.03.041
Zobacz w repozytorium

5. Skarżyńska Anna
H-spirophosphoranes-promising ligands in transition metal chemistry, an outlook of their coordination and catalytic properties.
Coordination Chemistry Reviews, 2013, 257, 1039-1048
IF: 12.098
10.1016/j.ccr.2012.09.025
Zobacz w repozytorium

6. Skarżyńska Anna, Mieczyńska Ewa, Siczek Miłosz
On rhodium complexes bearing H-spirophosphorane derived ligands : Synthesis, structural and catalytic properties.
Journal of Organometallic Chemistry, 2013, 743, 179-186
IF: 2.302
10.1016/j.jorganchem.2013.06.020
Zobacz w repozytorium

7. Skarżyńska Anna, Siczek Miłosz, Sobczak Jarosław M.
Synthesis, characterisation and catalytic application of oxidorhenium complexes bearing H-spirophosphorane ligands.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2012, 20, 3331-3341
IF: 3.12
10.1002/ejic.201200062
Zobacz w repozytorium

8. Rybak Witold K., Skarżyńska Anna
Tuning enantioselectivity for crystallization-induced asymmetric synthesis of a conglomerating oxo-rhenium(V) complex.
New Journal of Chemistry, 2012, 36, 1966-1968
IF: 2.966
10.1039/C2NJ40510E
Zobacz w repozytorium

9. Skarżyńska Anna, Trzeciak Anna M., Gniewek Andrzej
trans-dichloridobis(3,5-dimethylpyridine-κN)(ethanolato-κO)oxidorhenium(V).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2011, E67, m1154-m1155, 1-9
IF: 0.347
10.1107/S1600536811029588
Zobacz w repozytorium

10. Skarżyńska Anna, Trzeciak Anna M., Gniewek Andrzej
4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2λ5-dioxaphospholan-2-one.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2011, E67, o2159-o2159, 1-6
IF: 0.347
10.1107/S160053681102959X
Zobacz w repozytorium

11. Skarżyńska Anna, Majchrzak M., Trzeciak Anna M., Marciniec Bogdan
An efficient synthesis of functional stilbenes in Hiyama coupling reaction catalysed by H-spirophosphorane palladium complex.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2011, 351, 128-135
IF: 2.947
10.1016/j.molcata.2011.09.025
Zobacz w repozytorium

12. Skarżyńska Anna, Trzeciak Anna M., Siczek Miłosz
Palladium complexes with hydrophosphorane ligands (HP~O and HP~N), catalysts for Heck cross-coupling reactions.
Inorganica Chimica Acta, 2011, 365, 204-210
IF: 1.846
10.1016/j.ica.2010.09.014
Zobacz w repozytorium

13. Skarżyńska Anna, Gniewek Andrzej
Palladium(II) complexes with the unsymmetrical H-spirophosphorane ligand HP(OCMe2CMe2O)(OCH2CMe2NH): synthesis, structural and catalytic studies.
Journal of Organometallic Chemistry, 2011, 696, 2985-2992
IF: 2.384
10.1016/j.jorganchem.2011.05.008
Zobacz w repozytorium

14. Skarżyńska Anna, Ciunik Zbigniew
Mono and dinuclear Re(V) complexes with a hydrospirophosphorane HP~O derived ligand: synthesis, structural analysis and molecular dynamics.
Polyhedron, 2009, 28, 336-342
IF: 2.207

Zobacz w repozytorium

15. Skarżyńska Anna, Siczek Miłosz
Water-controlled reactions selectivity of the ReOCl3(OPPh3)(Sme2) synthon with a hydrophosphorane ligand.
Inorganica Chimica Acta, 2009, 362, 5245-5251
IF: 2.322

Zobacz w repozytorium

16. Skarżyńska Anna, Siczek Miłosz
Reactivity of oxo-rhenium precursortrans-ReOCl3(OPPh3)(SMe2) with diaza heterocyclic congeners: synthesis and spectroscopic characterization of mono and dinuclear compounds.
Polyhedron, 2008, 27, 1930-1936
IF: 1.801

Zobacz w repozytorium

17. Rybak Witold K., Skarżyńska Anna, Szterenberg Ludmiła, Ciunik Zbigniew, Głowiak Tadeusz
Oxo-entity-controlled diastereomer peculiarity of rhenium(V) complexes ReOX2(P~O)py [X=Cl, Br, I; P~O = (OCMe2CMe2O)POCMe2CMe2O(1–);py = pyridine]: synthesis and molecular and crystal structural characterization.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2005, 4964-4975
IF: 2.514

Zobacz w repozytorium

18. Rybak Witold K., Skarżyńska Anna, Głowiak Tadeusz
Efficient asymmetry generation in the synthesis of oxo-rhenium(V) complex cis-[ReOCl2{OCMe2CMe2OP(OCMe2CMe2O)}py].
Angewandte Chemie-International Edition, 2003, 42, 1725-1727
IF: 8.427

Zobacz w repozytorium

19. Rybak Witold K., Skarżyńska Anna
Enantiomeric enrichment of a nonracemic conglomerate of a chiral oxo-rhenium(V) complex.
New Journal of Chemistry, 2003, 27, 1687-1689
IF: 2.272

Zobacz w repozytorium

20. Skarżyńska Anna, Rybak Witold K., Głowiak Tadeusz
Oxo-rhenium(V) complexes containing bridging phosphito ligands. The synthesis, characterisation and X-ray crystal structures of [ReOCl{μ-OP(OR)2}{OCMe2CMe2OP(OCMe2CMe2O)}]2 (R = Me or - CMe2).
Polyhedron, 2001, 20, 2667-2674
IF: 1.2

Zobacz w repozytorium

21. Głowiak Tadeusz, Rybak Witold K., Skarżyńska Anna
Synthesis and structural characterisation of the oxo-rhenium(V) complexes with spirophosphorane derived bidentate ligand (P~O-). Crystal structure of trans-ReOCl2[OCMe2CMe2OP(OCMe2CMe2O)](PPh3).
Polyhedron, 2000, 19, 2667-2672
IF: 1.036

Zobacz w repozytorium

22. Głowiak Tadeusz, Rybak Witold K., Skarżyńska Anna
Synthesis and characterization of oxo-rhenium(V) complexes with monodentate P(OCH3)3 and bidentate [(OC(CH3)2C(CH3)2O)]POC(CH3)2C(CH3)2OP[OC(CH3)2C(CH3)2O] phosphite ligands.
Polyhedron, 1998, 17, 3153-3160
IF: 1.335

Zobacz w repozytorium

23. Rybak Witold K., Zagiczek Anna
Synthesis, structure and catalytic activity of an oxorhenium(V) complex containing chelating phosphite ligand.
Journal of Coordination Chemistry, 1992, 26, 79-82
IF: 0.595

Zobacz w repozytorium

 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie