Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr
Imie i nazwisko
Natasza Sprutta
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7392
Pokój
1066 (budynek biotechnologii)
Natasza Sprutta

Kariera naukowa

Mgr 1996, Dr 2001

Konsultacje

2018/2019, semestr letni     wtorek 9:30-11:30

 

Kariera naukowa

 • 09

  2001

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  1996

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 153.677

Liczba publikacji: 21

1. Sprutta Natasza, Hassa Agnieszka, Białek Michał J., Kodź-Wichowska Karolina, Kupietz Kamil, Latos-Grażyński Lechosław
Incorporation of a p-phenylene unit into the azuliporphyrinogens frame-oxidation and ruthenium cluster coordination.
Chemistry-A European Journal, 2018, 24, 14686-14692
IF: 5.16
10.1002/chem.201802972
Zobacz w repozytorium

2. Jurczyszyn Kamil, Woźniak Marta, Symonowicz Krzysztof, Sprutta Natasza, Latos-Grażyński Lechosław, Ziółkowski Piotr, Ivonyak Yurij, Tuchowski Piotr, Trzeciakowski Witold
Assessment of in vivo experiments : the newly synthesized porphyrin with proper light source enhanced effectiveness of PDT comparing to 5-ALA-mediated PDT.
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 2017, 18, 179-184
IF: 2.895
10.1016/j.pdpdt.2017.02.014
Zobacz w repozytorium

3. Stępień Marcin, Gońka Elżbieta, Żyła Marika, Sprutta Natasza
Heterocyclic nanographenes and other polycyclic heteroaromatic compounds: synthetic routes, properties, and applications.
Chemical Reviews, 2017, 117, 3479-3716
IF: 52.613
10.1021/acs.chemrev.6b00076
Zobacz w repozytorium

4. Sung Young Mo, Sprutta Natasza, Kim Jun Oh, Koo Yun Hee, Latos-Grażyński Lechosław, Kim Dongho
Retrieving aromaticity of dithiadiazuliporphyrin by oxidation : illustration by experimental and theoretical investigation.
RSC Advances, 2017, 7, 19502-19505
IF: 2.936
10.1039/c7ra02458d
Zobacz w repozytorium

5. Sprutta Natasza, Wełnic Monika, Białek Michał J., Lis Tadeusz, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław
Carbocations confined in a thiatriazuliporphyrin frame.
Chemistry-A European Journal, 2016, 22, 6974-6980
IF: 5.317
10.1002/chem.201504752
Zobacz w repozytorium

6. Białek Michał J., Sprutta Natasza, Latos-Grażyński Lechosław
Coordination-induced molecular tweezing: ruthenium clusters docked at azuliporphyrinogens.
Inorganic Chemistry, 2016, 55, 12061-12073
IF: 4.857
10.1021/acs.inorgchem.6b02228
Zobacz w repozytorium

7. Szyszko Bartosz, Sprutta Natasza, Chwalisz Paulina, Stępień Marcin, Latos-Grażyński Lechosław
Hückel and Möbius expanded para-benziporphyrins : synthesis and aromaticity switching.
Chemistry-A European Journal, 2014, 20, 1985-1997
IF: 5.731
10.1002/chem.201303676
Zobacz w repozytorium

8. Stępień Marcin, Sprutta Natasza, Latos-Grażyński Lechosław
Figure eights, Möbius bands, and more : conformation and aromaticity of porphyrinoids.
Angewandte Chemie-International Edition, 2011, 50, 4288-4340
IF: 13.455
10.1002/anie.201003353
Zobacz w repozytorium

9. Sprutta Natasza, Maćkowiak Stanisław, Kocik Marzena, Szterenberg Ludmiła, Lis Tadeusz, Latos-Grażyński Lechosław
Tetraazuliporphyrin tetracation.
Angewandte Chemie-International Edition, 2009, 48, 3337-3341
IF: 11.829

Zobacz w repozytorium

10. Sprutta Natasza, Siczek Marta, Latos-Grażyński Lechosław, Pawlicki Miłosz, Szterenberg Ludmiła, Lis Tadeusz
Dioxadiazuliporphyrin: a near-IR redox switchable chromophore.
Journal of Organic Chemistry, 2007, 72, 9501-9509
IF: 3.959

Zobacz w repozytorium

11. Stępień Marcin, Latos-Grażyński Lechosław, Sprutta Natasza, Chwalisz Paulina, Szterenberg Ludmiła
Expanded porphyrin with a split personality: a Hückel-Möbius aromaticity switch.
Angewandte Chemie-International Edition, 2007, 46, 7869-7873
IF: 10.031
10.1002/anie.200700555
Zobacz w repozytorium

12. Chmielewski Michał J., Pawlicki Miłosz, Sprutta Natasza, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław
Cadmium(II) and zinc(II) complexes of S-confused thiaporphyrin.
Inorganic Chemistry, 2006, 45, 8664-8671
IF: 3.911

Zobacz w repozytorium

13. Berlicka Anna, Sprutta Natasza, Latos-Grażyński Lechosław
Dithiaethyneazuliporphyrin - a contracted heterocarbaporphyrin.
Chemical Communications, 2006, 3346-3348
IF: 4.521

Zobacz w repozytorium

14. Sprutta Natasza, Świderska Marta, Latos-Grażyński Lechosław
Dithiadiazuliporphyrin: facile generation of carbaporphyrinoid cation radical and dication.
Journal of the American Chemical Society, 2005, 127, 13108-13109
IF: 7.419

Zobacz w repozytorium

15. Sprutta Natasza, Rath S. P., Olmstead Marylin M., Balch Alan L.
Metal complexes of meso-amino-octaethylporphyrin and the oxidation of NiII(meso-amino-octaethylporphyrin).
Inorganic Chemistry, 2005, 44, 1452-1459
IF: 3.851

Zobacz w repozytorium

16. Sprutta Natasza, Latos-Grażyński Lechosław
25, 27-dithiasapphyrin and pyrrole-inverted isomer of 21, 23-dithiaporphyrin from condensation of pyrrole and 2,5-Bis(p-tolylhydroxymethyl)thiophene.
Organic Letters, 2001, 3, 1933-1936
IF: 3.67

Zobacz w repozytorium

17. Sprutta Natasza, Latos-Grażyński Lechosław
Figure-eight tetrathiaoctaphyrin and dihydrotetrathiaoctaphyrin.
Chemistry-A European Journal, 2001, 7, 5099-5112
IF: 4.614

Zobacz w repozytorium

18. Szterenberg Ludmiła, Sprutta Natasza, Latos-Grażyński Lechosław
Thiaporphyrin with an inverted thiophene ring - DFT studies.
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 2001, 41, 209-214
IF: 1.15

Zobacz w repozytorium

19. Sprutta Natasza, Latos-Grażyński Lechosław
A tetraphenylthiaporphyrin with an inverted thiophene ring.
Tetrahedron Letters, 1999, 40, 8457-8460
IF: 2.4

Zobacz w repozytorium

20. Rachlewicz Krystyna, Sprutta Natasza, Chmielewski Piotr J., Latos-Grażyński Lechosław
Characterisation of new 26,28-diheterosapphyrins : 5,10,15,20-tetraphenyl-26,28-dioxasapphyrin and 5,10,15,20-tetraphenyl-26,28-dithiasapphyrin.
Journal of the Chemical Society-Perkin Transactions II: Physical Organic Chemistry, 1998, 969-975
IF: 1.679

Zobacz w repozytorium

21. Rachlewicz Krystyna, Sprutta Natasza, Latos-Grażyński Lechosław, Chmielewski Piotr J., Szterenberg Ludmiła
Protonation of 5,10,15,20-tetraphenylsapphyrin-identification of inverted and planar dicationic forms.
Journal of the Chemical Society-Perkin Transactions II: Physical Organic Chemistry, 1998, 959-967
IF: 1.679

Zobacz w repozytorium

 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  11:30

  3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 21 września 2020 r.            ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 24 września 2020 r.  o  godz. 11.30    (tryb zdalny)     Porządek ...

  zdalnie