Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr hab.
Imie i nazwisko
Józef Utko
(Emerytowany pracownik )
Telefon
+48 71 375 7313
Pokój
29 (budynek B)
Józef Utko

Kariera naukowa

Mgr 1972, Dr 1984, Dr hab. 2012

Kariera naukowa

 • 05

  2012

  Zmiana stopnia/tytułu na dr hab.

 • 02

  1984

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 10

  1972

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 165.009

Liczba publikacji: 60

1. Petrus Rafał, Chomiak Katarzyna, Utko Józef, Wilk-Kozubek Magdalena, Lis Tadeusz, Cybińska Joanna, Sobota Piotr
Convenient route to heterometallic group 4–zinc precursors for binary oxide nanomaterials.
Inorganic Chemistry, 2020, 59, 8108-8120
IF: 4.825
10.1021/acs.inorgchem.0c00399
Zobacz w repozytorium

2. Petrus Rafał, Chomiak Katarzyna, Utko Józef, Bieńko Alina, Lis Tadeusz, Sobota Piotr
Heterometallic group 4–lanthanide oxo-alkoxide precursors for synthesis of binary oxide nanomaterials.
Inorganic Chemistry, 2020, 59, 16545-16556
IF: 4.825
10.1021/acs.inorgchem.0c02478
Zobacz w repozytorium

3. Petrus Rafał M., Drąg-Jarząbek Anna, Utko Józef, Lis Tadeusz, Sobota Piotr
Transformation of molecular compounds with Ba(Sr)/Al/Si and Ca(Sr, Ba)/Ti(Zr, Hf)/Si heteroelements as new efficient route to metal silicate materials.
Dalton Transactions, 2019, 48, 4283-4298
IF: 4.174
10.1039/C8DT03796E
Zobacz w repozytorium

4. Petrus Rafał M., Utko Józef, Lis Tadeusz, Sobota Piotr
Impact of group 13 metals on Cp2TiCl2 reduction and structural characterization of resulting compounds.
Inorganic Chemistry, 2017, 56, 3324-3334
IF: 4.7
10.1021/acs.inorgchem.6b02824
Zobacz w repozytorium

5. Petrus Rafał M., Drąg-Jarząbek Anna, Utko Józef, Bykowski Dominik, Lis Tadeusz, Sobota Piotr
Molecular routes to group IV magnesium and calcium nanocrystalline ceramics.
Inorganic Chemistry, 2017, 56, 11365-11374
IF: 4.7
10.1021/acs.inorgchem.7b01772
Zobacz w repozytorium

6. Sobocińska Maria, Antkowiak Michał, Wojciechowski W., Kamieniarz Grzegorz, Utko Józef, Lis Tadeusz
New tetranuclear manganese clusters with [Mn3IIMnIII] and [Mn2IIMn2III] metallic cores exhibiting low and high spin ground state.
Dalton Transactions, 2016, 45, 7303-7311
IF: 4.029
10.1039/C5DT04869A
Zobacz w repozytorium

7. Sobota Piotr, Utko Józef, Lis Tadeusz, John Łukasz, Petrus Rafał, Drąg-Jarząbek Anna
Unexpected reactions between Ziegler-Natta catalyst components and structural characterization of resulting intermediates.
Inorganic Chemistry, 2016, 55, 4636-4642
IF: 4.857
10.1021/acs.inorgchem.6b00489
Zobacz w repozytorium

8. Utko Józef, Canaj Angelos B., Milios Constantinos J., Dobrzyńska Danuta, Pawlus Katarzyna, Mikołajczyk Alicja, Lis Tadeusz
Constructing anhydrous halide bridged manganese(II) clusters: synthesis, structures and magnetic properties.
Inorganica Chimica Acta, 2014, 409, 458-464
IF: 2.046
10.1016/j.ica.2013.09.017
Zobacz w repozytorium

9. Utko Józef, Canaj Angelos B., Milios Constantinos J., Sobocińska Maria, Lis Tadeusz
New members in the [Mn10] supertetrahedron family.
Inorganic Chemistry Communications, 2014, 45, 71-74
IF: 1.777
10.1016/j.inoche.2014.03.040
Zobacz w repozytorium

10. Kosińska-Klähn Magdalena, John Łukasz, Drąg-Jarząbek Anna, Utko Józef, Petrus Rafał, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Transformation of barium–titanium chloro–alkoxide compound to BaTiO3 nanoparticles by BaCl2 elimination.
Inorganic Chemistry, 2014, 53, 1630-1636
IF: 4.762
10.1021/ic402987n
Zobacz w repozytorium

11. Han Tomasz, Utko Józef, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Design of a magnesium-pridinolum complex for polylactide-drug conjugates formation.
Dalton Transactions, 2011, 40, 12660-12662
IF: 3.838
10.1039/c1dt11545f
Zobacz w repozytorium

12. Sobota Piotr, Drąg-Jarząbek Anna, Utko Józef, Jerzykiewicz Lucjan B.
Promoting effect of calcium alkoxide on the protonation of Cp groups of Cp2TiCl2.
Organometallics, 2011, 30, 1741-1743
IF: 3.963
10.1021/om1011787
Zobacz w repozytorium

13. Jerzykiewicz Lucjan B., Utko Józef, Duczmal Marek, Starynowicz Przemysław, Sobota Piotr
Tetranuclear manganese complexes with [MnII4] and [MnII2MnIII2] units: syntheses, structures, magnetic properties, and DFT study.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2010, 28, 4492-4498
IF: 2.91
10.1002/ejic.201000381
Zobacz w repozytorium

14. Sobota Piotr, Drąg-Jarząbek Anna, John Łukasz, Utko Józef, Jerzykiewicz Lucjan B., Duczmal Marek
Cyclopentadienyl/alkoxo ligand exchange in group 4 metallocenes: a convenient route to heterometallic species.
Inorganic Chemistry, 2009, 48, 6584-6593
IF: 4.657

Zobacz w repozytorium

15. Jerzykiewicz Lucjan B., Utko Józef, Duczmal Marek, Sobota Piotr
Titanocene as a precursor for a cyclopentadienyl-free titanium(III)-manganese(II) cluster: a new approach for nano-size materials.
Dalton Transactions, 2009, 28, 5450-5452
IF: 4.081
10.1039/b904830h
Zobacz w repozytorium

16. Jerzykiewicz Lucjan B., Utko Józef, Sobota Piotr
cis -dichloridobis[2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-κ2O,O']manganese(II).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2008, E64, m657-m658
IF: 0.367
10.1107/S1600536808009549
Zobacz w repozytorium

17. John Łukasz, Utko Józef, Szafert Sławomir, Jerzykiewicz Lucjan B., Kępiński L., Sobota Piotr
Synthesis and characterization of mixed-metal aryloxo-organometallic precursors for oxide-ceramic materials.
Chemistry of Materials, 2008, 20, 4231-4239
IF: 5.046

Zobacz w repozytorium

18. Sobota Piotr, Utko Józef, John Łukasz, Jerzykiewicz Lucjan B., Drąg-Jarząbek Anna
Unexpected cyclopentadienyl/alkoxo ligand exchange in titano- and zirconocene. New opportunities.
Inorganic Chemistry, 2008, 47, 7939-7941
IF: 4.147

Zobacz w repozytorium

19. Jerzykiewicz Lucjan B., Utko Józef, Sobota Piotr
A pentanuclear bimetallic complex of manganese(II) and aluminium(III) ions: tetra-μ2-iodido-iodidobis(μ3-2-methoxyethanolato)bis(μ2-2-methoxyethanolato)dimethyl(tetrahydrofuran-κO)aluminium(III)tetramanganese(II).
Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 2007, C63, 501-503
IF: 0.719

Zobacz w repozytorium

20. Kobyłka Michał J., Jerzykiewicz Lucjan B., Patton J. T., Przybylak Szymon, Utko Józef, Sobota Piotr
Ligand migration in the reaction of titanium complexes with AlMe3.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2007, 72, 541-559
IF: 0.879

Zobacz w repozytorium

21. Jerzykiewicz Lucjan B., Utko Józef, Duczmal Marek, Sobota Piotr
Syntheses, structure and properties of a manganese-calcium cluster containing a Mn4Ca2 core.
Dalton Transactions, 2007, 825-826
IF: 3.212

Zobacz w repozytorium

22. Jerzykiewicz Lucjan B., Utko Józef, John Łukasz, Duczmal Marek, Sobota Piotr
Titanium-manganese compound with a chiral Mn3Ti center.
Inorganic Chemistry, 2007, 46, 9024-9026
IF: 4.123

Zobacz w repozytorium

23. Utko Józef, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir, John Łukasz, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Deoligomerization by cocomplexation: syntheses and structures of aluminium-calcium alkoxides and aryloxides.
Inorganic Chemistry, 2006, 45, 5302-5306
IF: 3.911

Zobacz w repozytorium

24. Jerzykiewicz Lucjan B., Utko Józef, Sobota Piotr
Structural characterization of manganese (II) compounds with methylalumoxane (MAO) and AlMe2 units.
Organometallics, 2006, 25, 4924-4926
IF: 3.632

Zobacz w repozytorium

25. John Łukasz, Utko Józef, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Structural characterization of a methylaluminoxane (MAO)–magnesium dichloride cluster: model of MAO grafted onto a MgCl2 support.
Inorganic Chemistry, 2005, 44, 9131-9133
IF: 3.851

Zobacz w repozytorium

26. Utko Józef, Szafert Sławomir, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Synthesis of homoleptic barium alkoxides and aryloxides and their reactions with Al.(CH3)3: a convenient route to heterometallic species.
Inorganic Chemistry, 2005, 44, 5194-5196
IF: 3.851

Zobacz w repozytorium

27. Utko Józef, Lizurek Agnieszka, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Syntheses and molecular structure of [Mg2(OR)4(AlMe3)2] and [ZrCl3(OR)2(AlMe2)] (OR = 1-methoxy-2-propoxide).
Organometallics, 2004, 23, 296-298
IF: 3.196

Zobacz w repozytorium

28. Utko Józef, Przybylak Szymon, Jerzykiewicz Lucjan B., Szafert Sławomir, Sobota Piotr
A family of group 4 metal alkoxo complexes with an M33-O) core relevant to Ziegler-Natta catalyst intermediates.
Chemistry-A European Journal, 2003, 9, 181-190
IF: 4.353

Zobacz w repozytorium

29. Utko Józef, Przybylak Szymon, Jerzykiewicz Lucjan B., Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław, Sobota Piotr
The first structurally characterized nonorganometallic titanium(III) alkoxo-bridged dinuclear complexes.
Inorganic Chemistry, 2003, 42, 267-269
IF: 3.389

Zobacz w repozytorium

30. Sobota Piotr, Przybylak Szymon, Utko Józef, Jerzykiewicz Lucjan B.
Trapping of AlMe3 with the oxygen atom of the Zr33-O) unit.
Organometallics, 2002, 21, 3497-3499
IF: 3.215

Zobacz w repozytorium

31. Sobota Piotr, Przybylak Katarzyna, Utko Józef, Jerzykiewicz Lucjan B., Pombeiro Armando J. L., Guedes da Silva M. Fátima. C., Szczegot Krzysztof
Syntheses, structure, and reactivity of chiral titanium compounds: procatalysts for olefin polymerization.
Chemistry-A European Journal, 2001, 7, 951-958
IF: 4.614

Zobacz w repozytorium

32. Sobota Piotr, Utko Józef, Sztajnowska Katarzyna, Ejfler Jolanta, Jerzykiewicz Lucjan B.
Polynuclear magnesium and magnesium-titanium species. Syntheses and crystal structures of [Mg43η2-ddbfo)2(μ,η2-ddbfo)2(μ,η1-ddbfo)21-ddbfo)2],[Mg43-OMe)2(μ,η2-ddbfo)2(μ,η1-ddbfo)21-ddbfo)2(CH3OH)5], and [Mg432-thffo)2(μ,η2-thffo)2(μ,η1-thffo)2{μ-OTi(DIPP)3}2] aggregates.
Inorganic Chemistry, 2000, 39, 235-239
IF: 2.712

Zobacz w repozytorium

33. Sobota Piotr, Klimowicz M., Utko Józef, Jerzykiewicz Lucjan B.
Syntheses and crystal structure of [Li4Zn(μ32-ddbfo)2(μ,η2-ddbfo)3Cl(CH3CN)2]·2CH3CN,[Na4(μ,η2-ddbfo)4(CH3CN)4] and [Zn2(μ,η1-ddbfo)2Cl2(py)2] aggregates.
New Journal of Chemistry, 2000, 24, 523-526
IF: 3.009

Zobacz w repozytorium

34. Sobota Piotr, Utko Józef, Ejfler Jolanta, Jerzykiewicz Lucjan B.
Syntheses and molecular structures of [Mg4(THFFO)6(OSiPh3)2] and [Al3Mg(μ3-O)(THFFO)3(Me)6] relevant to Ziegler-Natta catalyst intermediates (THFFO = 2-tetrahydrofurfuroxide).
Organometallics, 2000, 19, 4929-4931
IF: 3.169

Zobacz w repozytorium

35. Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr, Utko Józef
Synthesis and crystal structures of the heptamagnesium cationic and mixed magnesium(II)/nickel(II) molecular 2-tetrahydrofurfuroxo aggregates. .
New Journal of Chemistry, 1999, 23, 185-188
IF: 2.206

Zobacz w repozytorium

36. Sobota Piotr, Utko Józef, Jerzykiewicz Lucjan B.
Polynuclear aggregation of manganese dichloride. Syntheses, properties and structures of polymeric [MnCl2(THF)1,6], dimeric [(THF)4Mg(μ-Cl2Mn Cl2], and ionic [Mg(H2O)2(THF)4][Mg(H2O)4(THF)2][MnCl4]2·2THF compounds.
Inorganic Chemistry, 1998, 37, 3428-3431
IF: 2.965

Zobacz w repozytorium

37. Sobota Piotr, Utko Józef, Sztajnowska Katarzyna, Jerzykiewicz Lucjan B.
Preparation and crystal structures of donor-functionalized 2,2'-oxydiethanol complexes of titanium, yttrium, magnesium and sodium.
New Journal of Chemistry, 1998, 22, 851-855
IF: 1.797

Zobacz w repozytorium

38. Sobota Piotr, Utko Józef, Brusilovets A. I., Jerzykiewicz Lucjan B.
Synthesis, properties and crystal structures of ionic [Al2(μ,η2-thffo)2(EtOH)4Cl2]Cl2, [Al3(μ,η2-thffo)4Cl4][AlEtCl3] and tetranuclear [Al4(μ,η2-thffo)4(μ-OEt)2Cl6] (thffo = OCH2CH(CH2)3O) compounds.
Journal of Organometallic Chemistry, 1998, 553, 379-385
IF: 1.612

Zobacz w repozytorium

39. Jerzykiewicz Lucjan B., Utko Józef, Sobota Piotr
[(Mg0.5,Mn0.5)43η2-OCH2CH(CH2)3O}4EtOH)4Cl4]· 0.5EtOH.
Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 1997, C53, 1393-1396
IF: 0.459

Zobacz w repozytorium

40. Sobota Piotr, Utko Józef, Szafert Sławomir, Szczegot Krzysztof
New 2-tetrahydrofurfuryloxotitanium(IV) intermediates for the synthesis of olefin polymerization catalysts.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1997, 679-683
IF: 2.251

Zobacz w repozytorium

41. Sobota Piotr, Utko Józef, Szafert Sławomir
Synthesis and molecular structures of the magnesium and aluminum adducts of a niobium-oxo complex. X-ray crystal structures of [{NbOCl4(THF)}2Mg(THF)4] and [{NbOCl4(THF)}2AlCl(THF)3].
Inorganic Chemistry, 1997, 36, 2227-2229
IF: 2.736

Zobacz w repozytorium

42. Olejnik Zofia, Lis Tadeusz, Utko Józef, Sobota Piotr
Low-temperature structures of fac-trichloro(tetrahydrofuran)(D,L-tetrahydrofuranol)titanium(III) and fac-trichloro(tetrahydrofuran)(D,L-tetrahydrofurfuroxide)titanium (IV).
Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 1996, C52, 847-850
IF: 0.518

Zobacz w repozytorium

43. Sobota Piotr, Utko Józef, Janas Zofia, Szafert Sławomir
New intermediates for the synthesis of alkene polymerization catalysts: the complex [Mg43η2-OCH2CH(CH2)3O}2{μ,η2-OCH2CH(CH2)3O}4Cl2]; crystal structure and properties.
Chemical Communications, 1996, 1923-1924
IF: 3.107

Zobacz w repozytorium

44. Sobota Piotr, Utko Józef, Szafert Sławomir, Janas Zofia, Głowiak Tadeusz
Polynuclear aggregation of cobalt and manganese dichlorides.Synthesis, properties and structures of monomeric[CoCl2(tmen), ionic [Co33-Cl)2-(μ-Cl)3(tmen)3][BPh4], polymeric MnCl2· tmen and tetranuclear [Mn4-(μ-CL)6Cl2(tmen)4](tmen=Me2NCH2CH2NMe2).
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1996, 3469-3473
IF: 2.2

Zobacz w repozytorium

45. Sobota Piotr, Utko Józef, Szafert Sławomir
Ionization of YCl3 in tetrahydrofuran. Crystal structures of the [trans-YCl2(THF)5][trans-YCl4(THF)2] salt and polymeric [Ycl3· 2THF] compounds.
Inorganic Chemistry, 1994, 33, 5203-5206
IF: 2.522

Zobacz w repozytorium

46. Sobota Piotr, Utko Józef, Szafert Sławomir, Głowiak Tadeusz
The crystal structure and properties of trichloro- bis(tetrahydrofurfuryl propionate-O,O')yttrium(III).
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry, 1994, 42, 191-196
IF: 0.116

Zobacz w repozytorium

47. Lis Tadeusz, Utko Józef, Sobota Piotr
Structure of di-μ-chloro-bis[allyl acetate-Otrichlorotitanium(IV)] at 80 K.
Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 1993, C49, 2089-2091
IF: 0.493

Zobacz w repozytorium

48. Sobota Piotr, Utko Józef, Lis Tadeusz
Synthesis and structure of polymeric [1,3,5-C6H3(CO2Me)3 · 3TiCl4] and dimeric [{μ-1,3,5-C6H3(CO2Me)3}2Cl8Ti2] · 2CH2Cl2 compounds.
Journal of Organometallic Chemistry, 1993, 447, 213-220
IF: 1.552

Zobacz w repozytorium

49. Sobota Piotr, Olejnik Zofia, Utko Józef, Lis Tadeusz
Synthesis, magnetic properties and structure of the [Co43-Cl)22-Cl)4Cl2(THF)6] complex.
Polyhedron, 1993, 12, 613-616
IF: 1.226

Zobacz w repozytorium

50. Utko Józef, Wróblewska Małgorzata, Lis Tadeusz, Sobota Piotr
The crystal structure and properties of [1,3,5-C6H3(CO2Me)3 · 3AlCl3].
Journal of Organometallic Chemistry, 1993, 447, 159-161
IF: 1.552

Zobacz w repozytorium

51. Lis Tadeusz, Ejfler Jolanta, Utko Józef, Sobota Andrzej
The crystal structure of cis and trans isomers of [TiCl4(thf)2].
Polish Journal of Chemistry, 1992, 66, 93-99

Zobacz w repozytorium

52. Sobota Piotr, Szafert Sławomir, Utko Józef, Lis Tadeusz
TiIV and MoV complexes with diesters. The crystal structure of [o-C6H4(CO2CH2CH2Ph)2Cl4Ti],[C2O4(CH2CH2Ph)2Cl4Ti] and [o-C6H4(CO2Et)2Cl3MoO]·C6H6.
Journal of Organometallic Chemistry, 1992, 423, 195-210
IF: 1.476

Zobacz w repozytorium

53. Sobota Piotr, Ejfler Jolanta, Utko Józef, Lis Tadeusz
Di-μ-chloro-tetrachlorobis(diethyl o-phthalate)dititanium(III), a new intermediate for the synthesis of titanium(III) compounds: crystal structure and properties.
Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 410, 149-157
IF: 1.539

Zobacz w repozytorium

54. Sobota Piotr, Utko Józef, Lis Tadeusz
The crystal structure and properties of di-μ-[bis(2-phenylethyl) m-phthalate]octachlorodititanium(IV) bis(dichloromethane).
Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 417, 389-396
IF: 1.539

Zobacz w repozytorium

55. Sobota Piotr, Utko Józef, Lis Tadeusz
Interaction between TiCl4 ando,m- andp-diesters. The crystal structures of [oC6H4(COO-i-Bu)2TiCL4]·CH2CL2 and [p-C6H4(COOMe)2TiCl4].
Journal of Organometallic Chemistry, 1990, 393, 349-358
IF: 1.539

Zobacz w repozytorium

56. Sobota Piotr, Mustafa M. O., Utko Józef, Lis Tadeusz
Preparation and crystal structure of Di-μ-acetato-μ-hydroxo-hexa(ethylacetate)dialuminium tris(tetrachloroaluminate).
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1990, 1809-1812
IF: 1.587

Zobacz w repozytorium

57. Sobota Piotr, Płuziński Tadeusz, Utko Józef, Lis Tadeusz
Evidence for the existence of the [MgCl(THF)5]+ cation. Crystal structures of [MgCl(THF)5][FeCl4]·THF and [MgCl(THF)5][AlCl4]·THF.
Inorganic Chemistry, 1989, 28, 2217-2219
IF: 2.691

Zobacz w repozytorium

58. Utko Józef, Sobota Piotr, Lis Tadeusz, Majewska Katarzyna
Reaction of MgCl2 with AlCl3 in ethyl acetate : the crystal structure of [Mg(CH3OCOC2H5)6][AlCl4]2.
Journal of Organometallic Chemistry, 1989, 359, 295-300
IF: 1.929

Zobacz w repozytorium

59. Sobota Piotr, Mustafa M. O., Utko Józef, Lis Tadeusz
The crystal structure and properties of [AlCl3(C6H5COOC2H5)].
Journal of Organometallic Chemistry, 1989, 368, 257-262
IF: 1.929

Zobacz w repozytorium

60. Utko Józef, Sobota Piotr, Lis Tadeusz
The crystal structure and properties of di-μ-m-diethylphthalateoctachlorodititanium(IV).
Journal of Organometallic Chemistry, 1989, 373, 63-69
IF: 1.929

Zobacz w repozytorium

 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie