Informacje osobiste

Imie i nazwisko
Jerzy Jański
(Emerytowany pracownik )
Telefon
+48 71 375 7287
Pokój
808 (budynek A)
Jerzy Jański

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 28.340

Liczba publikacji: 15

1. Gerasymchuk Yuriy S., Guzik Małgorzata, Jański Jerzy, Boulon Georges, Legendziewicz Janina
Comparison of ab initio HF and DFT calculations of the structure and spectroscopy of two dimeric systems of chloro Yb(III) mono-phthalocyanine in polymeric lattice.
Optical Materials, 2020, 108, 110153/1-110153/6
IF: 2.779
10.1016/j.optmat.2020.110153
Zobacz w repozytorium

2. Jański Jerzy, Orzechowski Kazimierz, Sobczyk Lucjan
The electron attraction effect on the structure and properties of hydrogen bonded systems. Phenol-pyridine complex as an example.
Chemical Physics Letters, 2020, 744, 137218/1-137218/3
IF: 2.029
10.1016/j.cplett.2020.137218
Zobacz w repozytorium

3. Kuduk-Jaworska Janina, Jański Jerzy, Roszak Szczepan
The hybrid models, containing hydrolytic and electron-driven processes, in theoretical study of oxaliplatin biotransformation.
Journal of Molecular Modeling, 2020, 26, 286/1-286/13
IF: 1.346
10.1007/s00894-020-04549-4
Zobacz w repozytorium

4. Gerasymchuk Yuriy S., Guzik Małgorzata, Lisiecki Radosław, Sobczyk Marcin, Jański Jerzy, Koll Aleksander, Boulon Georges, Legendziewicz Janina
Photophysical properties and ab initio HF and DFT calculations of the structure and spectroscopy of axially chloro substituted Yb(III) monophthalocyanines in different systems.
Journal of Luminescence, 2018, 193, 84-89
IF: 2.961
10.1016/j.jlumin.2017.09.002
Zobacz w repozytorium

5. Kuduk-Jaworska Janina, Jański Jerzy, Roszak Szczepan
Comparative study of hydrolytic and electron-driven processes in carboplatin biotransformation.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2017, 170, 148-159
IF: 3.063
10.1016/j.jinorgbio.2017.02.003
Zobacz w repozytorium

6. Nowicka-Scheibe J., Pawlukojć Andrzej, Sobczyk Lucjan, Jański Jerzy
On 2:1 melamine—squaric acid dihydrate complex : the structure and vibrational spectra.
Journal of Molecular Structure, 2017, 1127, 590-596
IF: 2.011
10.1016/j.molstruc.2016.08.024
Zobacz w repozytorium

7. Gerasymchuk Yuriy S., Tomachynski L. A., Guzik Małgorzata, Koll Aleksander, Jański Jerzy, Guyot Yannick, Stręk Wiesław, Boulon Georges, Legendziewicz Janina
Photophysical and theoretical studies of structure and spectroscopic behaviour of axially substituted Yb(III) mono-phthalocyanines in different media.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2015, 309, 65-71
IF: 2.477
10.1016/j.jphotochem.2015.04.022
Zobacz w repozytorium

8. Żurowska Bogumiła, Brzuszkiewicz Anna, Jański Jerzy, Boduszek Bogdan
Solid-state transition metal chemistry with imidazol-2-yl-methyl [N-(n-butyl)amino]-diphenylphosphine oxide (2-izmape). Crystal structure of the [Cu(2-izmape)2](ClO4)2 complex.
Inorganica Chimica Acta, 2013, 406, 315-319
IF: 2.041
10.1016/j.ica.2013.06.035
Zobacz w repozytorium

9. Kuduk-Jaworska Janina, Chojnacki Henryk, Jański Jerzy
Non-empirical quantum chemical studies on electron transfer reactions in trans- and cis-diamminedichloroplatinum(II) complexes.
Journal of Molecular Modeling, 2011, 17, 2411-2421
IF: 1.797
10.1007/s00894-011-1060-1
Zobacz w repozytorium

10. Koll Aleksander, Jański Jerzy, Karpfen A., Wolschann P.
Bifunctional influence of 3-chloro substitution on structural and energetic characteristics of N-methyl-salicylidene imines.
Journal of Molecular Structure, 2010, 976, 19-29
IF: 1.599
10.1016/j.molstruc.2009.12.028
Zobacz w repozytorium

11. Rutkowski K. S., Melikova S. M., Jański Jerzy, Koll Aleksander
Cryospectroscopic and ab initio anharmonic studies of acetylene-trimethylamine H-bonded complex.
Chemical Physics, 2010, 375, 92-100
IF: 2.017
10.1016/j.chemphys.2010.07.028
Zobacz w repozytorium

12. Chojnacki Henryk, Kuduk-Jaworska Janina, Jaroszewicz Iwona, Jański Jerzy
In silico approach to cisplatin toxicity. Quantum chemical studies on platinum(II)-cysteine systems.
Journal of Molecular Modeling, 2009, 15, 659-664
IF: 2.336
10.1007/s00894-009-0469-2
Zobacz w repozytorium

13. Chojnacki Henryk, Kuduk-Jaworska Janina, Jaroszewicz Iwona, Jański Jerzy
Non-empirical quantum chemical studies on hydration of trans- and cis-[Pt(NH3)2Cl2]. Possible role of relativistic effects.
Polish Journal of Chemistry, 2009, 83, 1013-1024
IF: 0.523

Zobacz w repozytorium

14. Jański Jerzy, Koll Aleksander
Solvent and substitution influence on the character of tautomers resulting from proton transer reaction in some phenol derivatives.
Structural Chemistry, 2004, 15, 353-361
IF: 0.833

Zobacz w repozytorium

15. Koll Aleksander, Jański Jerzy, Mavri J.
The proton localization in solid 2-(N-Diethylamino-N-oxomethyl)-4,6-dichlorophenol by quantum mechanical calculations.
Polish Journal of Chemistry, 2002, 76, 471-481
IF: 0.528

Zobacz w repozytorium

 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie