Informacje osobiste

Imie i nazwisko
Jerzy Jański
(Emerytowany pracownik )
Telefon
+48 71 375 7287
Pokój
808 (budynek A)
Jerzy Jański

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 33.349

Liczba publikacji: 16

1. Jański Jerzy, Roszak Szczepan, Orzechowski Kazimierz, Sobczyk Lucjan
The electron attachment effect on the structure and properties of ortho-hydroxyaryl Schiff and Mannich bases : the hydrogen/proton transfer processes.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2022, 24, 1338-1344
IF: 3.945
10.1039/d1cp03723d
Zobacz w repozytorium

2. Gerasymchuk Yuriy S., Guzik Małgorzata, Jański Jerzy, Boulon Georges, Legendziewicz Janina
Comparison of ab initio HF and DFT calculations of the structure and spectroscopy of two dimeric systems of chloro Yb(III) mono-phthalocyanine in polymeric lattice.
Optical Materials, 2020, 108, 110153/1-110153/6
IF: 3.08
10.1016/j.optmat.2020.110153
Zobacz w repozytorium

3. Jański Jerzy, Orzechowski Kazimierz, Sobczyk Lucjan
The electron attraction effect on the structure and properties of hydrogen bonded systems. Phenol-pyridine complex as an example.
Chemical Physics Letters, 2020, 744, 137218/1-137218/3
IF: 2.328
10.1016/j.cplett.2020.137218
Zobacz w repozytorium

4. Kuduk-Jaworska Janina, Jański Jerzy, Roszak Szczepan
The hybrid models, containing hydrolytic and electron-driven processes, in theoretical study of oxaliplatin biotransformation.
Journal of Molecular Modeling, 2020, 26, 286/1-286/13
IF: 1.81
10.1007/s00894-020-04549-4
Zobacz w repozytorium

5. Gerasymchuk Yuriy S., Guzik Małgorzata, Lisiecki Radosław, Sobczyk Marcin, Jański Jerzy, Koll Aleksander, Boulon Georges, Legendziewicz Janina
Photophysical properties and ab initio HF and DFT calculations of the structure and spectroscopy of axially chloro substituted Yb(III) monophthalocyanines in different systems.
Journal of Luminescence, 2018, 193, 84-89
IF: 2.961
10.1016/j.jlumin.2017.09.002
Zobacz w repozytorium

6. Kuduk-Jaworska Janina, Jański Jerzy, Roszak Szczepan
Comparative study of hydrolytic and electron-driven processes in carboplatin biotransformation.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2017, 170, 148-159
IF: 3.063
10.1016/j.jinorgbio.2017.02.003
Zobacz w repozytorium

7. Nowicka-Scheibe J., Pawlukojć Andrzej, Sobczyk Lucjan, Jański Jerzy
On 2:1 melamine—squaric acid dihydrate complex : the structure and vibrational spectra.
Journal of Molecular Structure, 2017, 1127, 590-596
IF: 2.011
10.1016/j.molstruc.2016.08.024
Zobacz w repozytorium

8. Gerasymchuk Yuriy S., Tomachynski L. A., Guzik Małgorzata, Koll Aleksander, Jański Jerzy, Guyot Yannick, Stręk Wiesław, Boulon Georges, Legendziewicz Janina
Photophysical and theoretical studies of structure and spectroscopic behaviour of axially substituted Yb(III) mono-phthalocyanines in different media.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2015, 309, 65-71
IF: 2.477
10.1016/j.jphotochem.2015.04.022
Zobacz w repozytorium

9. Żurowska Bogumiła, Brzuszkiewicz Anna, Jański Jerzy, Boduszek Bogdan
Solid-state transition metal chemistry with imidazol-2-yl-methyl [N-(n-butyl)amino]-diphenylphosphine oxide (2-izmape). Crystal structure of the [Cu(2-izmape)2](ClO4)2 complex.
Inorganica Chimica Acta, 2013, 406, 315-319
IF: 2.041
10.1016/j.ica.2013.06.035
Zobacz w repozytorium

10. Kuduk-Jaworska Janina, Chojnacki Henryk, Jański Jerzy
Non-empirical quantum chemical studies on electron transfer reactions in trans- and cis-diamminedichloroplatinum(II) complexes.
Journal of Molecular Modeling, 2011, 17, 2411-2421
IF: 1.797
10.1007/s00894-011-1060-1
Zobacz w repozytorium

11. Koll Aleksander, Jański Jerzy, Karpfen A., Wolschann P.
Bifunctional influence of 3-chloro substitution on structural and energetic characteristics of N-methyl-salicylidene imines.
Journal of Molecular Structure, 2010, 976, 19-29
IF: 1.599
10.1016/j.molstruc.2009.12.028
Zobacz w repozytorium

12. Rutkowski K. S., Melikova S. M., Jański Jerzy, Koll Aleksander
Cryospectroscopic and ab initio anharmonic studies of acetylene-trimethylamine H-bonded complex.
Chemical Physics, 2010, 375, 92-100
IF: 2.017
10.1016/j.chemphys.2010.07.028
Zobacz w repozytorium

13. Chojnacki Henryk, Kuduk-Jaworska Janina, Jaroszewicz Iwona, Jański Jerzy
In silico approach to cisplatin toxicity. Quantum chemical studies on platinum(II)-cysteine systems.
Journal of Molecular Modeling, 2009, 15, 659-664
IF: 2.336
10.1007/s00894-009-0469-2
Zobacz w repozytorium

14. Chojnacki Henryk, Kuduk-Jaworska Janina, Jaroszewicz Iwona, Jański Jerzy
Non-empirical quantum chemical studies on hydration of trans- and cis-[Pt(NH3)2Cl2]. Possible role of relativistic effects.
Polish Journal of Chemistry, 2009, 83, 1013-1024
IF: 0.523

Zobacz w repozytorium

15. Jański Jerzy, Koll Aleksander
Solvent and substitution influence on the character of tautomers resulting from proton transer reaction in some phenol derivatives.
Structural Chemistry, 2004, 15, 353-361
IF: 0.833
10.1023/B:STUC.0000037890.17802.9a
Zobacz w repozytorium

16. Koll Aleksander, Jański Jerzy, Mavri J.
The proton localization in solid 2-(N-Diethylamino-N-oxomethyl)-4,6-dichlorophenol by quantum mechanical calculations.
Polish Journal of Chemistry, 2002, 76, 471-481
IF: 0.528

Zobacz w repozytorium

 • 28
  Marzec 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 3/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 3/2023, które odbędzie się dnia 28 marca 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 16
  Marzec 2023
  10:15

  2. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 14 marca 2023 r.     ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 16 marca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)       Porządek dzienny: Opinia wniosków o ...

  MS TEAMS
 • 14
  Marzec 2023
  10:15

  2. posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 1 marca 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 14 marca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)     Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana 2. Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 02
  Marzec 2023
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wierzbickiej

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 2 marca 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wierzbickiej na temat: "Synteza peptydów cyklicznych w wyniku przeniesienia acylu z atomu azotu ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 28
  Luty 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 2/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 2/2023, które odbędzie się dnia 28 lutego 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin StępieńPorządek ...

  MS Teams