Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr hab.
Imie i nazwisko
Magdalena Sałdyka
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7348
Pokój
114 (budynek B)
Magdalena Sałdyka

Kariera naukowa

Mgr 1997, Dr 2003, Dr hab. 2020

Konsultacje

poniedziałek, godz. 14-15   p. 114 A
   środa, godz. 11-12  p. 114 A  

Kariera naukowa

 • 01

  2020

  Zmiana stopnia/tytułu na dr hab.

 • 04

  2003

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 05

  1997

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 73.961

Liczba publikacji: 32

1. Sałdyka Magdalena, Coussan Stéphane
Infrared spectra and photodecomposition of benzohydroxamic acid isolated in argon matrices.
Journal of Molecular Structure, 2020, 1219, 128506/1-128506/11
IF: 2.463
10.1016/j.molstruc.2020.128506
Zobacz w repozytorium

2. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Sałdyka Magdalena, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria, Khomenko Dmytro M., Doroschuk Roman O.
Infrared spectra and photochemistry of 2-(tetrazol-5-yl)benzoic acid isolated in nitrogen matrices.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2019, 371, 292-299
IF: 3.306
10.1016/j.jphotochem.2018.11.031
Zobacz w repozytorium

3. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Sałdyka Magdalena, Bil Andrzej, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria, Khomenko Dmytro M., Doroschuk Roman O.
Phototransformations of 2-(1,2,4-triazol-3-yl)benzoic acid in low temperature matrices.
Journal of Physical Chemistry A, 2019, 123, 841-850
IF: 2.6
10.1021/acs.jpca.8b10762
Zobacz w repozytorium

4. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Photochemistry of acetohydroxamic acid in solid argon : FTIR and theoretical studies.
Journal of Physical Chemistry A, 2018, 122, 60-71
IF: 2.641
10.1021/acs.jpca.7b09461
Zobacz w repozytorium

5. Asfin R. E., Rutkowski K. S., Sałdyka Magdalena
Spectroscopic evidence of weak complex formation between N,N-dimethylformamide and fluoroform in the gas phase.
Journal of Molecular Structure, 2018, 1160, 328-332
IF: 2.12
10.1016/j.molstruc.2018.02.020
Zobacz w repozytorium

6. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia, Haupa Karolina
Structural and spectroscopic characterization of DMF complexes with nitrogen, carbon dioxide, ammonia and water : infrared matrix isolation and theoretical studies.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2018, 190, 423-432
IF: 2.931
10.1016/j.saa.2017.09.046
Zobacz w repozytorium

7. Sałdyka Magdalena
N-hydroxyurea dimers: a matrix isolation and theoretical study.
Vibrational Spectroscopy, 2016, 85, 149-156
IF: 1.74
10.1016/j.vibspec.2016.04.015
Zobacz w repozytorium

8. Bil Andrzej, Grzechnik Katarzyna, Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
The OH-initiated oxidation of CS2 in the presence of NO : FTIR matrix-isolation and theoretical studies.
Journal of Physical Chemistry A, 2016, 120, 6753-6760
IF: 2.847
10.1021/acs.jpca.6b06412
Zobacz w repozytorium

9. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Sałdyka Magdalena, Wierzejewska Maria, Khomenko Dmytro M., Doroschuk Roman O.
Theoretical DFT and matrix isolation FTIR studies of 2-(1,2,4-triazolyl) phenol isomers.
Chemical Physics Letters, 2016, 657, 156-161
IF: 1.815
10.1016/j.cplett.2016.06.005
Zobacz w repozytorium

10. Golec Barbara, Mucha Małgorzata, Sałdyka Magdalena, Barnes Austin J., Mielke Zofia
Formaldoxime hydrogen bonded complexes with ammonia and hydrogen chloride.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2015, 136, 68-75
IF: 2.653
10.1016/j.saa.2013.11.017
Zobacz w repozytorium

11. Sałdyka Magdalena
Interaction of N-hydroxyurea with strong proton donors: HCl and HF.
Chemical Physics, 2014, 444, 15-22
IF: 1.652
10.1016/j.chemphys.2014.09.009
Zobacz w repozytorium

12. Sałdyka Magdalena
Photodecomposition of N-hydroxyurea in argon matrices. FTIR and theoretical studies.
RSC Advances, 2013, 3, 1922-1932
IF: 3.708
10.1039/c2ra22694d
Zobacz w repozytorium

13. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia, Mierzwicki Krzysztof, Coussan Stéphane, Roubin P.
CH stretching vibration of N-methylformamide as a sensitive probe of its complexation: infrared matrix isolation and computational study.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2011, 13, 13992-14002
IF: 3.573
10.1039/c1cp20743a
Zobacz w repozytorium

14. Sałdyka Magdalena
Isomerical and structural determination ofN-hydroxyurea: a matrix isolation and theoretical study.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2010, 12, 15111-15118
IF: 3.454
10.1039/C0CP00709A
Zobacz w repozytorium

15. Mucha Małgorzata, Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Infrared matrix isolation and theoretical study of methylglyoxal.
Polish Journal of Chemistry, 2009, 83, 943-956
IF: 0.523

Zobacz w repozytorium

16. Mierzwicki Krzysztof, Mielke Zofia, Sałdyka Magdalena, Coussan Stéphane, Roubin P.
Structure, spectra and stability of a tetrafluoromethane-water complex.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2008, 10, 1292-1297
IF: 4.064

Zobacz w repozytorium

17. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Keto-iminol tautomerism in acetohydroxamic and formohydroxamic acids. Experimental and theoretical study.
Vibrational Spectroscopy, 2007, 45, 46-54
IF: 1.78

Zobacz w repozytorium

18. Mielke Zofia, Coussan Stéphane, Mierzwicki Krzysztof, Roubin P., Sałdyka Magdalena
The complexes between CH3OH and CF4 .Infrared matrix isolation and theoretical studies.
Journal of Physical Chemistry A, 2006, 110, 4712-4718
IF: 3.047

Zobacz w repozytorium

19. Wierzejewska Maria, Sałdyka Magdalena
Theoretical study of hydrogen bonded complexes of dimethyl disulfide or dimethyl peroxide with nitric acid.
Journal of Molecular Structure, 2006, 786, 33-38
IF: 1.495

Zobacz w repozytorium

20. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Dimerization of the keto tautomer of acetohydroxamic acid-infrared matrix isolation and theoretical study.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2005, 61, 1491-1497
IF: 1.29

Zobacz w repozytorium

21. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Intra- and intermolecular hydrogen bonding in formohydroxamic acid complexes with water and ammonia: infrared matrix isolation and theoretical study.
Chemical Physics, 2005, 308, 59-68
IF: 1.934

Zobacz w repozytorium

22. Wierzejewska Maria, Sałdyka Magdalena
Are hydrogen bonds to sulfur and oxygen different? Theoretical study of dimethylsulfide and dimethylether complexes with nitric acid.
Chemical Physics Letters, 2004, 391, 143-147
IF: 2.438

Zobacz w repozytorium

23. Krajewska Magdalena, Latajka Zdzisław, Mielke Zofia, Mierzwicki Krzysztof, Olbert-Majkut Adriana, Sałdyka Magdalena
Hydrogin bonding in allene complexes with nitric and nitrous acids: theoretical and infrared matrix isolation study.
Journal of Physical Chemistry B, 2004, 108, 15578-15586
IF: 3.834

Zobacz w repozytorium

24. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Infrared matrix isolation studies of the acetohydroxamic acid complexes with HF and HCl.
Journal of Molecular Structure, 2004, 692, 163-168
IF: 1.2

Zobacz w repozytorium

25. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
The interaction of formohydroxamic acid with carbon monoxide: FTIR matrix isolation and quantum chemistry studies.
Chemical Physics, 2004, 300, 209-216
IF: 2.316

Zobacz w repozytorium

26. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
The interaction of formohydroxamic acid with nitrogen: FTIR matrix isolation and ab initio studies.
Journal of Molecular Structure, 2004, 708, 183-188
IF: 1.2

Zobacz w repozytorium

27. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Cis-trans isomerism of the keto tautomer of formohydroxamic acid.
Chemical Physics Letters, 2003, 371, 713-718
IF: 2.438

Zobacz w repozytorium

28. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Infrared matrix isolation studies and ab initio calculations of acetohydroxamic acid.
Polish Journal of Chemistry, 2003, 77, 1587-1598
IF: 0.515

Zobacz w repozytorium

29. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Matrix infrared spectra and ab initio calculations of the formohydroxamic acid complexes with HF and HCl.
Journal of Physical Chemistry A, 2003, 107, 2448-2457
IF: 2.792

Zobacz w repozytorium

30. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Photodecomposition of formohydroxamic acid. Matrix isolation FTIR and DFT studies.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2003, 5, 4790-4797
IF: 1.959

Zobacz w repozytorium

31. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Infrared matrix isolation studies and ab initio calculations of formhydroxamic acid.
Journal of Physical Chemistry A, 2002, 106, 3714-3721
IF: 2.765

Zobacz w repozytorium

32. Wierzejewska Maria, Dziadosz Magdalena
Infrared matrix isolation studies of carbon disulfide and carbon dioxide complexes with nitrous and nitric acids.
Journal of Molecular Structure, 1999, 513, 155-167
IF: 0.868

Zobacz w repozytorium

 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie