Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr hab.
Imie i nazwisko
Zofia Janas
(Zmarły pracownik )
Zofia Janas

Kariera naukowa

Mgr 1974, Dr 1983, Dr hab. 2001

Konsultacje

Wtorek: 13.00-15.00 sala 113 (budynek wysoki)

Kariera naukowa

 • 01

  2001

  Zmiana stopnia/tytułu na dr hab.

 • 04

  1983

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 07

  1974

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 98.979

Liczba publikacji: 29

1. Janas Zofia, Jezierska Julia, Ozarowski Andrew, Bieńko Alina, Lis Tadeusz, Jezierski Adam, Krawczyk Marta
Investigation of vanadium(III) and vanadium(IV) compounds supported by the linear diaminebis(phenolate) ligands : correlation between structures and magnetic properties.
Dalton Transactions, 2021, 50, 5184-5196
IF: 4.569
10.1039/d0dt04302h
Zobacz w repozytorium

2. Kober Ewa, Janas Zofia, Jezierska Julia
Oxidation of 1-methyl-1-phenylhydrazine with oxidovanadium(V)—salan complexes : insight into the pathway to the formation of hydrazine by vanadium nitrogenase.
Inorganic Chemistry, 2016, 55, 10888-10898
IF: 4.857
10.1021/acs.inorgchem.6b01283
Zobacz w repozytorium

3. Kober Ewa, Petrus Rafał, Kocięcka Paulina, Janas Zofia, Sobota Piotr
Lithium diaminebis(aryloxido) complexes : synthesis, structures and reactivity in L-lactide polymerization.
Polyhedron, 2015, 85, 814-823
IF: 2.108
10.1016/j.poly.2014.10.006
Zobacz w repozytorium

4. Kober Ewa, Janas Zofia, Nerkowski Tomasz A., Jerzykiewicz Lucjan B.
Magnesium, zinc and aluminium complexes supported by tripodal diaminebis(aryloxido) ligands : synthesis, solid state and solution structure.
Dalton Transactions, 2013, 42, 10847-10854
IF: 4.097
10.1039/c3dt50938a
Zobacz w repozytorium

5. Janas Zofia, Nerkowski Tomasz A., Kober Ewa, Jerzykiewicz Lucjan B., Lis Tadeusz
Lithium complexes supported by tripodal diaminebis(aryloxido) ligands: synthesis and structure.
Dalton Transactions, 2012, 41, 442-447
IF: 3.806
10.1039/C1DT11498K
Zobacz w repozytorium

6. Kober Ewa, Nerkowski Tomasz A., Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B.
Vanadate complexes bearing an imidazolidine-bridged bis(aryloxido) ligand: synthesis and solid state and solution structure.
Dalton Transactions, 2012, 41, 5188-5192
IF: 3.806
10.1039/c2dt30153a
Zobacz w repozytorium

7. Janas Zofia
Well-defined single-site thiobis(phenolate) group 4 metal catalysts for heterogeneous olefin polymerization.
Coordination Chemistry Reviews, 2010, 254, 2227-2233
IF: 10.018
10.1016/j.ccr.2010.05.008
Zobacz w repozytorium

8. Janas Zofia, Godbole Dorota, Nerkowski Tomasz A., Szczegot Krzysztof
Zirconium and hafnium complexes of the thio(bisphenolato) ligand: synthesis structural characterization and testing as 1-hexene polymerization catalysts.
Dalton Transactions, 2009, 41, 8846-8853
IF: 4.081
10.1039/B907560G
Zobacz w repozytorium

9. Janas Zofia, Wiśniewska Dorota, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr, Drabent Krzysztof, Szczegot Krzysztof
Synthesis, structural studies and reactivity of vanadium complexes with tridentate (OSO) ligand.
Dalton Transactions, 2007, 2065-2069
IF: 3.212
10.1039/B616961A
Zobacz w repozytorium

10. Wiśniewska Dorota, Janas Zofia, Sobota Piotr, Jerzykiewicz Lucjan B.
Dimethyl group IV metal complexes of the OSO-type ligand bearing AlMe2 moieties.
Organometallics, 2006, 25, 6166-6169
IF: 3.632
10.1021/om0608051
Zobacz w repozytorium

11. Janas Zofia, Sobota Piotr
Aryloxo and thiolato vanadium complexes as chemical models of the active site of vanadium nitrogenase.
Coordination Chemistry Reviews, 2005, 249, 2144-2155
IF: 9.779

Zobacz w repozytorium

12. Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr, Szczegot Krzysztof, Wiśniewska Dorota
Homo-and heterometallic aluminium and titanium complexes of tridentate (OSO) ligand: synthesis, structure, and catalytic activity.
Organometallics, 2005, 24, 3987-3994
IF: 3.473
10.1021/om050271o
Zobacz w repozytorium

13. Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Przybylak Katarzyna, Sobota Piotr, Szczegot Krzysztof, Wiśniewska Dorota
Titanium complexes of chelating, dianionic O,S,O-bisphenolato ligands: syntheses, characterisation, and catalytic activity.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2005, 6, 1063-1070
IF: 2.514
10.1002/ejic.200400713
Zobacz w repozytorium

14. Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Przybylak Katarzyna, Sobota Piotr, Szczegot Krzysztof
Titanium complexes stabilized by a sulfur-bridged chelating bis(aryloxo) ligand as active catalysts for olefin polymerization.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2004, 8, 1639-1645
IF: 2.336
10.1002/ejic.200300768
Zobacz w repozytorium

15. Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Richards Raymond L., Sobota Piotr
Dithiolate-hydrazido(2-) molybdenum complexes: synthesis and structure.
Inorganica Chimica Acta, 2003, 350, 379-386
IF: 1.578
10.1016/S0020-1693(03)00051-3
Zobacz w repozytorium

16. Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Przybylak Szymon, Richards Raymond L., Sobota Piotr
Syntheses and structural characterization of vanadium and aluminum thiolates.
Organometallics, 2000, 19, 4252-4257
IF: 3.169
10.1021/om000301h
Zobacz w repozytorium

17. Davies S. C., Hughes D. L., Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Richards Raymond L., Sanders J. Roger, Silverston J. E., Sobota Piotr
Vanadium complexes of the N(CH2CH2S)33-and O(CH2CH2S)22- ligands with coligands relevant to nitrogen fixation processes.
Inorganic Chemistry, 2000, 39, 3485-3498
IF: 2.712
10.1021/ic9909476
Zobacz w repozytorium

18. Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr, Utko Józef
Synthesis and crystal structures of the heptamagnesium cationic and mixed magnesium(II)/nickel(II) molecular 2-tetrahydrofurfuroxo aggregates.
New Journal of Chemistry, 1999, 23, 185-188
IF: 2.206
10.1039/A807745B
Zobacz w repozytorium

19. Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Richards Raymond L., Sobota Piotr
Synthesis and molecular structure of vanadium(III) dithiolate complexes: a new class of alkene polymerization catalysts.
Chemical Communications, 1999, 1015-1016
IF: 3.477
10.1039/A900916G
Zobacz w repozytorium

20. Henderson R. A., Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Richards Raymond L., Sobota Piotr
Vanadium phenoxide complexes with oxide, nitride or hydrazide co-ligands: preparation and crystal structures of [V(OC6H3Pri2-2,6) 3NLi(C4H8O) 3], [{VO2(OC6H3Pri2-2,6) 2}2{μ-Li(C4H8O) 2}2] and [V(NNMe2)(OC6H3Pri2-2,6) 3].
Inorganica Chimica Acta, 1999, 285, 178-183
IF: 1.295
10.1016/s0020-1693(98)00331-4
Zobacz w repozytorium

21. Henderson R. A., Hughes D. L., Janas Zofia, Richards Raymond L., Sobota Piotr, Szafert Sławomir
Preparation and crystal structures of the mononuclear vanadium phenoxide complexes [VCl(OC6H3Pr2i-2,6)2(C4H8O)2] and [VO(OC6H3Pr2i-2,6)3]: procatalysts for ethylene polymerisation.
Journal of Organometallic Chemistry, 1998, 554, 195-201
IF: 1.612
10.1016/S0022-328X(97)00774-2
Zobacz w repozytorium

22. Janas Zofia, Sobota Piotr, Klimowicz M., Szafert Sławomir, Szczegot Krzysztof, Jerzykiewicz Lucjan B.
2-tetrahydrofurfuroxo-vanadium-(III) and (IV) complexes. Synthesis, structures and reactivities of [V2Mg232-thffo)2(μ,η2-thffo)4Cl4]*2CH2Cl2 and [V2(μ,η2-thffo)2Cl2 O2].
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1997, 20, 3897-3901
IF: 2.251
10.1039/A703828C
Zobacz w repozytorium

23. Davies S. C., Hughes D. L., Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Richards Raymond L., Sanders J. Roger, Sobota Piotr
Vanadium complexes of the N(CH2CH2S)3-3- ligand with co-ligands relevant to nitrogen fixation processes.
Chemical Communications, 1997, 14, 1261-1262
IF: 3.2
10.1039/A702885G
Zobacz w repozytorium

24. Janas Zofia, Lis Tadeusz, Sobota Piotr
Formation of mono- and multimanganese cationic species. Crystal structure of [Mn4(μ-Cl)6(THF)12][SnCl5(THF)]2.
Inorganic Chemistry, 1996, 35, 5737-5739
IF: 2.99

Zobacz w repozytorium

25. Sobota Piotr, Utko Józef, Janas Zofia, Szafert Sławomir
New intermediates for the synthesis of alkene polymerization catalysts: the complex [Mg43η2-OCH2CH(CH2)3O}2{μ,η2-OCH2CH(CH2)3O}4Cl2]; crystal structure and properties.
Chemical Communications, 1996, 1923-1924
IF: 3.107

Zobacz w repozytorium

26. Sobota Piotr, Utko Józef, Szafert Sławomir, Janas Zofia, Głowiak Tadeusz
Polynuclear aggregation of cobalt and manganese dichlorides.Synthesis, properties and structures of monomeric[CoCl2(tmen), ionic [Co33-Cl)2-(μ-Cl)3(tmen)3][BPh4], polymeric MnCl2· tmen and tetranuclear [Mn4-(μ-CL)6Cl2(tmen)4](tmen=Me2NCH2CH2NMe2).
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1996, 3469-3473
IF: 2.2

Zobacz w repozytorium

27. LeFloc’h C., Henderson R. A., Hitchcock P. B., Hughes D. L., Janas Zofia, Richards Raymond L., Sobota Piotr, Szafert Sławomir
Reactions of substituted hydrazines with vanadium(III) compounds: crystal structures of [NH2Me2]2[VCl3)2(μ-NNMe2)3], [V(OC6H3Pri2-2,6)3(NH2NMe2)2] and [V(OC6H3Pri2-2,6)3(NH2NMePh)2].
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1996, 2755-2762
IF: 2.2

Zobacz w repozytorium

28. Janas Zofia, Sobota Piotr, Kasprzak Maria, Głowiak Tadeusz
Synthesis and molecular structure of a tetranuclear vanadium(III)-magnesium(II) complex a procatalyst for the alkene polymerization process.
Chemical Communications, 1996, 2727-2728
IF: 3.107

Zobacz w repozytorium

29. Janas Zofia, Sobota Piotr, Lis Tadeusz
Interaction of tin chlorides with iron, chromium and vanadium chlorides in tetrahydrofuran. Crystal structures of [Fe2(μ-Cl)3(thf)6][SnCl5(thf)], [Sn2(μ-OH)2Cl6(thf)2]·2thf and trans[CrCl2(thf)4][SnCl5(thf)].
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1991, 2429-2434
IF: 1.587

Zobacz w repozytorium

 • 06
  Czerwiec 2023
  10:15

  4. posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 31 maja 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 4. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana 2. Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 30
  Maj 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 5/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 5/2023, które odbędzie się dnia 30 maja 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 27
  Kwiecień 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 4/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2023, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 25
  Kwiecień 2023
  10:15

  3. posiedzenie Rady Wydziału 2023

   Wrocław, dnia 19 kwietnia 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: Informacje Dziekana Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 17
  Kwiecień 2023
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 17 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 na Wydziale Chemii w sali 145 odbędzie siępubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego pt.:”Układy alkinylowe i poliynowe w projektowaniu ...

  s.145