Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr hab.
Imie i nazwisko
Andrzej Kochel
Stanowisko

adiunkt

Funkcja
Telefon
+48 71 375 7220
Pokój
510 (budynek A)
Andrzej Kochel

Kariera naukowa

Mgr 1998, Dr 2002, Dr hab. 2014

Konsultacje

Poniedziałek 7.30-9.30 online MsTeams
Proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy.
W sytuacji gdy nie odpowiada Państwu termin
konsultacji możliwe jest ustalenie drogą e-mailową
innego teminu indywidualnego spotkania.

Dane biograficzne

Działalność dydaktyczna:

1998-2002 – podczas pisania pracy doktorskiej prowadziłem zajęcia:

- Laboratorium Podstaw Chemii,

- Laboratorium z metod fizykochemicznych – magnetochemia,

- Laboratorium z Krystalografii.

2005-2014 – na stanowisku adiunkta prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:

-Laboratorium z Podstaw Chemii (2005-2014),

- Laboratorium z Chemii Jądrowej (2008-2014),

- Laboratorium z Podstaw Chemii dla Szkół Średnich (2005-2014),

- Wykład z Chemii Radiacyjnej (2010-2014),

- Zajęcia komputerowe z Modelowania Molekularnego (2005-2008).

Zainteresowania naukowe

 

Synteza solwotermalna CPs w reaktorach Berghof, struktura i właściwości magnetyczne polimerów koordynacyjnych metali przejściowych.

Kariera naukowa

 • 12

  2014

  Zmiana stopnia/tytułu na dr hab.

 • 06

  2002

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  1998

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 160.128

Liczba publikacji: 93

1. Twaróg Kamil, Hołyńska Małgorzata, Kochel Andrzej
A new photoluminescent coordination polymer constructed with an N-donor ligand having extended coordination capabilities derived from quinoline and pyridine.
Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 2020, C76, 500-506
IF: 1.09
10.1107/s2053229620004593
Zobacz w repozytorium

2. Samadaei Mahzeiar, Pinter Matthias, Senfter Daniel, Madlener Sibylle, Rohr-Udilova Nataliya, Iwan Dominika, Kamińska Karolina, Wojaczyńska Elżbieta, Wojaczyński Jacek, Kochel Andrzej
Synthesis and cytotoxic activity of chiral sulfonamides based on the 2-azabicycloalkane skeleton.
Molecules, 2020, 25, 2355/1-2355/10
IF: 3.267
10.3390/molecules25102355
Zobacz w repozytorium

3. Mastalarz Henryk, Mastalarz Agnieszka, Wietrzyk Joanna, Milczarek Magdalena, Kochel Andrzej, Regiec Andrzej
Synthesis of platinum(II) complexes with some 1-methylnitropyrazoles and in vitro research on their cytotoxic activity.
Pharmaceuticals, 2020, 13, 433/1-433/21
IF: 4.286
10.3390/ph13120433
Zobacz w repozytorium

4. Redzicka Aleksandra, Szczukowski Łukasz, Kochel Andrzej, Wiatrak Benita, Gębczak Katarzyna, Czyżnikowska Żaneta
COX-1/COX-2 inhibition activities and molecular docking study of newly designed and synthesized pyrrolo[3,4-c]pyrrole Mannich bases.
Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2019, 27, 3918-3928
IF: 3.073
10.1016/j.bmc.2019.07.033
Zobacz w repozytorium

5. Kwocz Agnieszka, Panek Jarosław J., Jezierska Aneta, Hetmańczyk Łukasz, Pawlukojć Andrzej, Kochel Andrzej, Lipkowski Paweł, Filarowski Aleksander
A molecular roundabout: triple cyclically arranged hydrogen bonds in light of experiment and theory.
New Journal of Chemistry, 2018, 42, 19467-19477
IF: 3.069
10.1039/c8nj04339f
Zobacz w repozytorium

6. Twaróg Kamil, Hołyńska Małgorzata, Kochel Andrzej
A new 2D framework based on 2,3'-bipyridine-2',3-dicarboxylate copper(II) units : synthesis, structure and photoluminescence properties.
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2018, 28, 548-557
IF: 1.637
10.1007/s10904-017-0774-7
Zobacz w repozytorium

7. Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Kochel Andrzej, Wróbel Robert
Coordination studies of nitrogen-containing aryl phosphine ligands PˆN and PˆNˆN with rhodium.
Journal of Organometallic Chemistry, 2018, 860, 30-48
IF: 2.066
10.1016/j.jorganchem.2018.01.060
Zobacz w repozytorium

8. Redzicka Aleksandra, Szczukowski Łukasz, Kochel Andrzej
Crystal structure of 4,6-dimethyl-5-(3-chlorophenyl)-2-{[4-(3,4-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]methyl}-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,5H)-dione.
X-ray Structure Analysis Online, 2018, 34, 55-56
10.2116/xraystruct.34.55
Zobacz w repozytorium

9. Leen Volker, Laine Marina, Ngongo Joseph Molisho, Lipkowski Paweł, Verbelen Bram, Kochel Andrzej, Dehaen Wim, Van der Auweraer Mark, Nadtochenko Viktor, Filarowski Aleksander
Impact of the keto—enol tautomeric equilibrium on the BODIPY chromophore.
Journal of Physical Chemistry A, 2018, 122, 5955-5961
IF: 2.641
10.1021/acs.jpca.8b03489
Zobacz w repozytorium

10. Jaworska Joanna, Korbecka Izabela, Kochel Andrzej, Galewski Zbigniew
4-(4'-alkyloxyphenylazo)benzoyl chlorides not only intermediates but photosensitive mesogens for optical switching.
Journal of Molecular Liquids, 2017, 225, 877-882
IF: 4.513
10.1016/j.molliq.2016.11.014
Zobacz w repozytorium

11. Kamińska Karolina, Wojaczyńska Elżbieta, Santi Claudio, Sancineto Luca, Pensa Marianna Francesca, Kochel Andrzej, Wieczorek Robert, Wojaczyński Jacek, Slupski Gauthier
An enantiopure diselenide based on a chiral bicyclic backbone—synthesis and configuration assignment.
Tetrahedron-Asymmetry, 2017, 28, 1367-1372
10.1016/j.tetasy.2017.08.008
Zobacz w repozytorium

12. Kamińska Karolina, Wojaczyńska Elżbieta, Skarżewski Jacek, Kochel Andrzej, Wojaczyński Jacek
Application of sulfonyl chlorides and chiral amines in the efficient synthesis of nonracemic sulfinamides.
Tetrahedron-Asymmetry, 2017, 28, 561-566
10.1016/j.tetasy.2017.03.004
Zobacz w repozytorium

13. Iwanejko Jakub, Wojaczyńska Elżbieta, Trynda Justyna, Maciejewska Magdalena, Wietrzyk Joanna, Kochel Andrzej, Wojaczyński Jacek
New chiral Mannich adducts of di-tert-butylphenols and a bicyclic imine : synthesis and antiproliferative activity.
Tetrahedron, 2017, 73, 2276-2282
IF: 2.377
10.1016/j.tet.2017.03.017
Zobacz w repozytorium

14. Laine Marina, Barbosa Nuno A., Kochel Andrzej, Osiecka B. J., Szewczyk G., Sarna T., Ziółkowski Piotr, Wieczorek Robert, Filarowski Aleksander
Synthesis, structural, spectroscopic, computational and cytotoxic studies of BODIPY dyes.
Sensors and Actuators B-Chemical, 2017, 238, 548-555
IF: 5.667
10.1016/j.snb.2016.07.103
Zobacz w repozytorium

15. Wojciechowska Agnieszka, Kochel Andrzej, Zierkiewicz Wiktor
1-D Framework L-arginine zinc(II) units bridged by oxalate: synthesis, structure, properties, and theoretical studies.
Journal of Coordination Chemistry, 2016, 69, 886-900
IF: 1.795
10.1080/00958972.2016.1147561
Zobacz w repozytorium

16. Wojciechowska Agnieszka, Kochel Andrzej, Duczmal Marek
Supramolecular assemblies in [Cu(L-Arg)2(H2O)]C2O4 · 6H2O complex : structural, spectroscopic, magnetic and thermal behavior.
Materials Chemistry and Physics, 2016, 182, 472-480
IF: 2.084
10.1016/j.matchemphys.2016.07.059
Zobacz w repozytorium

17. Koźlecki Tomasz, Tolstoy Peter M., Kwocz Agnieszka, Vovk Mikhail A., Kochel Andrzej, Polowczyk Izabela, Tretyakov Peter Yu., Filarowski Aleksander
Conformational state of β-hydroxynaphthylamides: Barriers for the rotation of the amide group around CN bond and dynamics of the morpholine ring.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2015, 149, 254-262
IF: 2.653
10.1016/j.saa.2015.04.052
Zobacz w repozytorium

18. Hołyńska Małgorzata, Kołodziejczak Jerzy, Kochel Andrzej
Hydrothermal synthesis and characterization of an Mn(II) coordination polymer with 3,3'-bpdc·H2O as ligand.
Inorganica Chimica Acta, 2015, 436, 214-219
IF: 1.918
10.1016/j.ica.2015.08.001
Zobacz w repozytorium

19. Kwocz Agnieszka, Kochel Andrzej, Chudoba Dorota, Filarowski Aleksander
Tautomeric design of ortho-hydroxyheterocyclic Schiff bases.
Journal of Molecular Structure, 2015, 1080, 52-56
IF: 1.78
10.1016/j.molstruc.2014.09.073
Zobacz w repozytorium

20. Hołyńska Małgorzata, Filarowski Aleksander, Kochel Andrzej, Twaróg Kamil M.
Why does the 2,2'-bipyridine-4-methyl-3,3'-dicarboxylic acid not form MOFs: synthesis, crystal structure and properties of a new organic ligand.
Journal of Chemical Crystallography, 2015, 45, 363-368
IF: 0.572
10.1007/s10870-015-0591-1
Zobacz w repozytorium

21. Kocięcka Paulina, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Photochemical synthesis, structure and spectroscopic properties of [W(CO)4(C5H10N)2CH2].
Inorganic Chemistry Communications, 2014, 45, 105-107
IF: 1.777
10.1016/j.inoche.2014.04.023
Zobacz w repozytorium

22. Smoleński Piotr, Jaros Sabina W., Pettinari Claudio P., Lupidi Giulio, Quassinti Luana, Bramucci Massimo, Vitali Luca A., Petrelli Dezemona, Kochel Andrzej, Kirillov Alexander M.
New water-soluble polypyridine silver(I) derivatives of 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane (PTA) with significant antimicrobial and antiproliferative activities.
Dalton Transactions, 2013, 42, 6572-6581
IF: 4.097
10.1039/c3dt33026e
Zobacz w repozytorium

23. Puszko Aniela, Kochel Andrzej, Wietrzyk Joanna, Filip-Psurska Beata, Jezierska Julia, Puszyńska-Tuszkanow Mariola, Staszak Zbigniew, Adach Anna, Lorenc Jadwiga, Cieślak-Golonka Maria
Structure-activity relationship disturbed by a solvolytic process: study on the [Cu(II)-4-nitropyridine N-oxide derivative] system.
Polyhedron, 2013, 50, 146-153
IF: 2.047
10.1016/j.poly.2012.09.060
Zobacz w repozytorium

24. Kochel Andrzej, Hołyńska Małgorzata
Two new coordination polymers employing 2,2'-bipyridine-3,3', 6,6'-tetracarboxylate as a ligand.
Inorganica Chimica Acta, 2013, 408, 193-198
IF: 2.041
10.1016/j.ica.2013.08.007
Zobacz w repozytorium

25. Kochel Andrzej, Hołyńska Małgorzata, Twaróg Kamil M.
Cleavage of a C–C bond during a solvothermal process leading to a mononuclear rhenium(III) product.
Inorganic Chemistry Communications, 2012, 24, 47-49
IF: 2.016
10.1016/j.inoche.2012.07.042
Zobacz w repozytorium

26. Handzlik Jarosław, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
H-Ge bond activation by tungsten carbonyls: an experimental and theoretical study.
Polyhedron, 2012, 31, 622-631
IF: 1.813
10.1016/j.poly.2011.10.040
Zobacz w repozytorium

27. Mirzaei Masoud, Eshtiagh-Hosseini Hossein, Hassanpoor Azam, Szymańska-Buzar Teresa, Mague Joel T., Korabik Maria, Kochel Andrzej
Two new CuII 1D-coordination polymers containing 1,4-pyrazine-2,3-dicarboxylic acid, 2-aminopyridine, and 5-bromo-6-methyl-2(4-methylpiperazine-1-yl)pyrimidine-4-amine: X-ray crystal structure, spectroscopic and magnetic studies.
Inorganica Chimica Acta, 2012, 391, 232-238
IF: 1.687
10.1016/j.ica.2012.04.045
Zobacz w repozytorium

28. Eshtiagh-Hosseini Hossein, Hassanpoor Azam, Mirzaei Masoud, Szymańska-Buzar Teresa, Kochel Andrzej
Bis(2-amino-6-methylpyridinium)trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)-cuprate(II) hexahydrate.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2011, E67, m455-m456, 1-9
IF: 0.347
10.1107/S1600536811008981
Zobacz w repozytorium

29. Kochel Andrzej, Hołyńska Małgorzata
Diammonium hexakis(thiocyanato-κN)-rhenate(IV) dimethyl sulfone tetra-solvate.
Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 2011, C67, m134-m136
IF: 0.518
10.1107/S0108270111010535
Zobacz w repozytorium

30. Wojciechowska Agnieszka, Kochel Andrzej, Komorowska Małgorzata Anna
Synthesis, crystal structure and spectroscopy studies of a novel five-coordinated Zn(II) ion complex with L-tyrosine and imidazole.
Polyhedron, 2011, 30, 2361-2367
IF: 2.057
10.1016/j.poly.2011.05.010
Zobacz w repozytorium

31. Kochel Andrzej
trans-(2,2'-bipyrimidine)diiodido(iso-propoxido)oxidorhenium(V).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2010, E66, m42-m43, 1-10
IF: 0.413
10.1107/S1600536809052556
Zobacz w repozytorium

32. Kołodziejczak Jerzy, Adamczyk-Wożniak A., Sporzyński A., Kochel Andrzej, Koll Aleksander
Competitive intra- and intermolecular interactions in secondary Mannich bases.
Journal of Molecular Structure, 2010, 976, 290-296
IF: 1.599
10.1016/j.molstruc.2010.03.076
Zobacz w repozytorium

33. Starosta Radosław, Florek Magdalena, Król Jarosław, Puchalska Małgorzata, Kochel Andrzej
Copper(I) iodide complexes containing new aliphatic aminophosphine ligands and diimines—luminescent properties and antibacterial activity.
New Journal of Chemistry, 2010, 34, 1441-1449
IF: 2.631
10.1039/B9NJ00636B
Zobacz w repozytorium

34. Filarowski Aleksander, Kluba Małgorzata, Cieślik-Boczula Katarzyna, Koll Aleksander, Kochel Andrzej, Pandey L., De Borggraeve W. M., Van der Auweraer Mark, Catalán Javier, Boens Noel
Generalized solvent scales as a tool for investigating solvent dependence of spectroscopic and kinetic parameters. Application to fluorescent BODIPY dyes.
Photochemical and Photobiological Sciences, 2010, 9, 996-1008
IF: 2.378
10.1039/c0pp00035c
Zobacz w repozytorium

35. Kochel Andrzej
Solvothermal synthesis, characterization and properties of [ReCl5(py)]- complex with T (Néel) of 5.5 K.
Transition Metal Chemistry, 2010, 35, 1-5
IF: 1.166
10.1007/s11243-009-9287-8
Zobacz w repozytorium

36. Kochel Andrzej, Hołyńska Małgorzata
Synthesis and structural characterization of the novel unusual oxido-bridged rhenium complex with Re atoms in two different coordination environments.
Inorganic Chemistry Communications, 2010, 13, 782-785
IF: 1.974
10.1016/j.inoche.2010.03.046
Zobacz w repozytorium

37. Smoleński Piotr, Kochel Andrzej
Synthesis of the first monodentate S- and O-coordinating 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane-7-chalcogenides [CoCl(bpy)2 (Z-PTA=Z)]X (Z=S, O; bpy - 2,2'-bipyridine; X =BF4, PF6) and [CoCl(bpy)2(N-PTA)]BF4 (PTA = 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane).
Polyhedron, 2010, 29, 1561-1566
IF: 2.034
10.1016/j.poly.2010.02.004
Zobacz w repozytorium

38. Krasowska Małgorzata, Kochel Andrzej, Filarowski Aleksander
The conformational analysis of 2-hydroxyaryl Schiff thiosemicarbazones.
CrystEngComm, 2010, 12, 1955-1962
IF: 4.006
10.1039/B921402J
Zobacz w repozytorium

39. Kochel Andrzej
2-(2-ammonioethyl)pyridinium hexachloridorhenate(IV).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2009, E65, m245-m245, 1-11
IF: 0.411
10.1107/S1600536808044097
Zobacz w repozytorium

40. Zyder Magdalena, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
A new versatile binuclear seven-coordinate complex of molybdenum(II),[(μ-Cl)2{Mo(μ-Cl)(SnCl3)(CO)3}2]2-.
Journal of Organometallic Chemistry, 2009, 694, 4196-4203
IF: 2.347

Zobacz w repozytorium

41. Regiec Andrzej, Mastalarz Henryk, Mastalarz Agnieszka, Kochel Andrzej
Methylation of 4-nitro-3(5)-pyrazolecarboxylic acid.
Tetrahedron Letters, 2009, 50, 2624-2627
IF: 2.66

Zobacz w repozytorium

42. Zyder Magdalena, Kochel Andrzej, Handzlik Jarosław, Szymańska-Buzar Teresa
Photochemical reaction of Mo(CO)6 with Et2GeH2: NMR and DFT studies of reaction products; crystal structure of a novel complex[{Mo(μ-η2-H—GeEt2)(CO)4}2].
Organometallics, 2009, 28, 5857-5865
IF: 4.204

Zobacz w repozytorium

43. Pruchnik Florian P., Pruchnik Hanna, Kochel Andrzej
Structure and properties of tetra-μ-ethanimidamidato -κNN'-dirhodium(1+) complexes.
Polyhedron, 2009, 28, 769-774
IF: 2.207

Zobacz w repozytorium

44. Dodoff N. I., Kubiak Maria, Kuduk-Jaworska Janina, Mastalarz Agnieszka, Kochel Andrzej, Vassilieva V., Vassilev N., Trendafilova N., Georgieva I., Lalia-Kantouri M., Apostolova M.
Structure, NMR spectra and cytotoxic effect of palladium(II) and platinum(II) complexes of glyoxylic acid oxime.
Chemija, 2009, 20, 208-217
IF: 0.254

Zobacz w repozytorium

45. Kochel Andrzej
Synthesis and magnetic properties of the copper(II) complex derived from dimethyl aminomethylphosphine oxide ligand . X-ray crystal structure of DMAO and [Cu(NO3)2(POC3H10N)2].
Inorganica Chimica Acta, 2009, 362, 1379-1382
IF: 2.322
10.1016/j.ica.2008.05.025
Zobacz w repozytorium

46. Legendziewicz Janina, Guzik Małgorzata, Gliński Jacek, Jerie Kazimierz, Baranowski Andrzej, Kochel Andrzej
Application of spectroscopy and positron annihilation methods in studies of the gel-glasses materials.
Journal of Alloys and Compounds, 2008, 451, 172-178
IF: 1.51

Zobacz w repozytorium

47. Handzlik Jarosław, Stosur Magdalena, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Norbornadiene complexes of molybdenum(II) and their transformation to a catalyst for ring-opening metathesis polymerization: DFT calculations - X-ray crystal structure of a new norbornadiene complex [MoCl(GeCl3)(CO)34-nbd)].
Inorganica Chimica Acta, 2008, 361, 502-512
IF: 1.94

Zobacz w repozytorium

48. Filarowski Aleksander, Kochel Andrzej, Kluba Małgorzata, Kamounah F. S.
Structural and aromatic aspects of tautomeric equilibrium in hydroxy aryl Schiff bases.
Journal of Physical Organic Chemistry, 2008, 21, 939-944
IF: 1.415

Zobacz w repozytorium

49. Kołodziejczak Jerzy, Jezierska Aneta, Panek Jarosław J., De Borggraeve W. M., Kochel Andrzej, Jose R. A., Koll Aleksander
Structural property investgations of 1-[2-(2-methoxyphenyl)ethyl]piperidinium chloride: an experimental and computational study.
Journal of Molecular Structure, 2008, 891, 184-191
IF: 1.594

Zobacz w repozytorium

50. Majewska Paulina, Rospenk Maria, Czarnik-Matusewicz Bogusława, Kochel Andrzej, Sobczyk Lucjan, Dąbrowski R.
Structure and polarized IR spectra of 4-isothiocyanatophenyl 4-heptylbenzoate (7TPB).
Chemical Physics, 2008, 354, 186-195
IF: 1.961

Zobacz w repozytorium

51. Żurowska Bogumiła, Kochel Andrzej
Synthesis, characterization and crystal structure of [Cu(2-pic)2Br2][(2-picH)2].
Journal of Molecular Structure, 2008, 877, 100-104
IF: 1.594

Zobacz w repozytorium

52. Stefanowicz Piotr, Jaremko Mariusz, Jaremko Łukasz, Kochel Andrzej
(3S)-benzylN-(1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl)carbamate: two-dimensional sheets built from O—H···O, N—H···O, C=O···C=O and C—H···O interactions linked into a three-dimensional complex frameworkviaC—H···π(arene) interactions.
Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 2007, C63, 204-206
IF: 0.719

Zobacz w repozytorium

53. Malinowska Anna, Górski Marcin, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
A novel dianionic seven-coordinate complex of tungsten(II), [WCl3(GeCl3)(CO)3]2-: synthesis, spectroscopic properties and X-ray crystal structure.
Inorganic Chemistry Communications, 2007, 10, 1233-1235
IF: 1.85

Zobacz w repozytorium

54. Gądek Agnieszka, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Activation of the Si-H bond of Et2SiH2 on photochemical reaction with W(CO)6: spectroscopic characterization of intermediate W–Si compounds and the revisited crystal structure of the bis{(μ-η2-hydridodiethylsilyl)tetracarbonyltungsten(I)} complex [{W(μ-η2-H-SiEt2)(CO)4}2].
Journal of Organometallic Chemistry, 2007, 692, 3765-3777
IF: 2.168

Zobacz w repozytorium

55. Malinowska Anna, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
An anionic binuclear complex of tungsten(II), [(μ-Cl)3{W(SnCl3)(CO)3}2]-, and its reactivity towards norbornene.
Journal of Organometallic Chemistry, 2007, 692, 3994-3999
IF: 2.168
10.1016/j.jorganchem.2007.06.013
Zobacz w repozytorium

56. Kochel Andrzej
Bis(2-amino-6-methylpyridinium) aquatetrabromidooxidorhenate(V) bromide.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2007, E63, m2533, 1-8
IF: 0.508

Zobacz w repozytorium

57. Kochel Andrzej
Bis(tetraphenylarsonium) hexabromorhenate(IV).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2007, E63, m596-m597
IF: 0.508

Zobacz w repozytorium

58. Wiśniewski Marek Z., Wojciechowska Agnieszka, Kochel Andrzej, Wysokiński Rafał
Structural and spectroscopic study of trans-bis(1,3,5-trimethylpyrazole)-bis(O,O'-nitrate) copper(II) complex.
Polish Journal of Chemistry, 2007, 81, 1277-1288
IF: 0.483

Zobacz w repozytorium

59. Dodoff N. I., Kovala-Demertzi Dimitra, Kuduk-Jaworska Janina, Kubiak Maria, Kochel Andrzej
Structure of (dimethyl sulfoxide-S) {glyoxylic acid thiosemicarbazonato(2–)-O,N,S}platinum(II).
Crystal Research and Technology, 2007, 42, 517-521
IF: 0.768

Zobacz w repozytorium

60. Kochel Andrzej
Synthesis and structural characterization of the Re3 triangular 4,4'-bipyridinium aqua-tris(μ-triiodo)-octachlorotrirhenium dihydrate complex.
Inorganic Chemistry Communications, 2007, 10, 1440-1443
IF: 1.85

Zobacz w repozytorium

61. Kochel Andrzej
Tetrakis(2,2':6',2''-terpyridinium) hexabromidorhenate(IV) bis[aquatetrabromidooxidorhenate(V) tetrabromide dihydrate.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2007, E63, m1968, 1-11
IF: 0.508

Zobacz w repozytorium

62. Filarowski Aleksander, Kochel Andrzej, Hansen Poul Erik, Urbanowicz Agnieszka, Szymborska Katarzyna
The role of ring substituents on hydrogen bonding of 5-cyano-2-hydroxyacetophenone and 2-hydroxy-4-methoxy-5-nitroacetophenone in the ground and excited states.
Journal of Molecular Structure, 2007, 844-845, 77-82
IF: 1.486

Zobacz w repozytorium

63. Majewska Paulina, Rospenk Maria, Czarnik-Matusewicz Bogusława, Kochel Andrzej, Sobczyk Lucjan, Dąbrowski R.
X-ray diffraction, DFT theoretical, and IR polarized spectroscopic studies of the crystal-like E-mesophase of 4'-hexyloxy-isothiocyanatotolane (6OTOLT).
Chemical Physics, 2007, 340, 227-236
IF: 1.805

Zobacz w repozytorium

64. Kochel Andrzej
2,2':6',2''-terpyridinium perrhenate.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2006, E62, m37-m38
IF: 0.567

Zobacz w repozytorium

65. Kochel Andrzej
4-(4-pyridyl)pyridinium triiodide.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2006, E62, o5605-o5606
IF: 0.567

Zobacz w repozytorium

66. Górski Marcin, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
A new synthetic route to pentacarbonylalkene complexes of tungsten(0): X-ray crystal structure of [W(CO)52-C2H4)].
Inorganic Chemistry Communications, 2006, 9, 136-138
IF: 1.787

Zobacz w repozytorium

67. Dodoff N. I., Kovala-Demertzi Dimitra, Kubiak Maria, Kuduk-Jaworska Janina, Kochel Andrzej, Gorneva G. A.
Dimethyl sulfoxide containing platinum(II) and palladium(II) chelate complexes of glyoxylic and pyruvic acid thiosemicarbazones. A new class of cytotoxic metal complexes.
Zeitschrift für Naturforschung Section B: A Journal of Chemical Sciences, 2006, 61b, 1110-1122
IF: 0.825

Zobacz w repozytorium

68. Gregoliński Janusz, Kochel Andrzej, Lisowski Jerzy
Lanthanide complexes of 2 + 2 meso-type macrocycle derived fromtrans1,2-diaminocyclohexane and 2,6-diformylpyridine: X-ray crystal structures of La(III) and Sm(III) complexes.
Polyhedron, 2006, 25, 2745-2754
IF: 1.843

Zobacz w repozytorium

69. Filarowski Aleksander, Kochel Andrzej, Koll Aleksander, Bator Grażyna , Mukherjee Samaresh
Phase transition and intramolecular hydrogen bonding in nitro derivatives of ortho-hydroxy acetophenones.
Journal of Molecular Structure, 2006, 785, 7-13
IF: 1.495

Zobacz w repozytorium

70. Stosur Magdalena, Kochel Andrzej, Keller Antoni, Szymańska-Buzar Teresa
Photochemical reaction of Mo(CO)6 with Et2SiH2: spectroscopic characterization and crystal structure of the bis{(μ-η2-hydridodiethylsilyl)tetracarbonylmolybdenum(I)}complex [{Mo(μ-η2-H-SiEt2)(CO)4}2].
Organometallics, 2006, 25, 3791-3794
IF: 3.632

Zobacz w repozytorium

71. Górski Marcin, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Photochemical reaction of W(CO)6 with GeCl4 as a source of germyl and germylene compounds acting as initiators for ring-opening metathesis polymerization of norbornene.
Journal of Organometallic Chemistry, 2006, 691, 3708-3714
IF: 2.332

Zobacz w repozytorium

72. Pruchnik Florian P., Dawid Urszula, Kochel Andrzej
Structure and properties of the dinuclear complex [Co2(μ-OAc)2(OAc)2(μ-H2O)(phen)2].
Polyhedron, 2006, 25, 3647-3652
IF: 1.843

Zobacz w repozytorium

73. Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Ciunik Zbigniew, Kochel Andrzej
Syntheses and molecular structure of some Rh and Ru complexes with the chelating diphenyl (2-pyridyl)phosphine ligand.
Inorganic Chemistry, 2006, 45, 3369-3377
IF: 3.911

Zobacz w repozytorium

74. Kochel Andrzej
Tetrakis(3-aminopyridine-κN1)dioxorhenium(V) iodide 3-aminopyridine solvate dihydrate.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2006, E62, m1740-m1742
IF: 0.567

Zobacz w repozytorium

75. Kawski P., Kochel Andrzej, Perevozkina M. G., Filarowski Aleksander
The intramolecular hydrogen bond in 2-hydroxy-benzamides.
Journal of Molecular Structure, 2006, 790, 65-73
IF: 1.495

Zobacz w repozytorium

76. Kochel Andrzej
2,2'-Bipyrimidinium hexachlororhenate(IV) dihydrate.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2005, E61, m759-m760
IF: 0.581

Zobacz w repozytorium

77. Kochel Andrzej
4-Acetylpyridinium chloride.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2005, E61, o926-o927
IF: 0.581

Zobacz w repozytorium

78. Górski Marcin, Kochel Andrzej, Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
A comparative study of 1,5-cyclooctadiene complexes of W(0) and W(II). X-ray crystal structure of [W(CO)422-1,5-C8H12)] and [W(μ-Cl)(SnCl3)(CO)322-1,5-C8H12)].
Inorganic Chemistry Communications, 2005, 8, 202-204
IF: 1.826

Zobacz w repozytorium

79. Górski Marcin, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
A very labile monomeric 1,5-cyclooctadiene complex of W(II) and its transformation to dimeric [(μ-Cl)2W2(GeCl3)2(CO)6(NCMe)2].
Inorganic Chemistry Communications, 2005, 8, 500-502
IF: 1.826

Zobacz w repozytorium

80. Kochel Andrzej
Bis[4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridinium(+)] tetraoxorhenate(VII) triiodide.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2005, E61, m1368-m1369
IF: 0.581

Zobacz w repozytorium

81. Gądek Agnieszka, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Photochemical reactions of W(CO)6 with hydrosilanes: synthesis, spectroscopic characteristic, and crystal structure of W(CO)36-PhSiHPh2).
Journal of Organometallic Chemistry, 2005, 690, 685-690
IF: 2.025

Zobacz w repozytorium

82. Filarowski Aleksander, Kochel Andrzej, Cieślik Katarzyna, Koll Aleksander
Steric and aromatic impact on intramolecular hydrogen bonds in o-hydroxyaryl ketones and ketimines.
Journal of Physical Organic Chemistry, 2005, 18, 986-993
IF: 1.52
10.1002/poc.942
Zobacz w repozytorium

83. Kochel Andrzej
Bis(4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridinium) hexachlororhenium(IV) dihydrate.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2004, E60, m859-m860
IF: 0.491

Zobacz w repozytorium

84. Kochel Andrzej
Synthesis, structure and magnetic susceptibility of ammonium hexaiodorhenate(IV).
Materials Science-Poland, 2004, 22, 69-75
IF: 0.164
http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol22no1/articles/ms_2003_003.pdf
Zobacz w repozytorium

85. Górski Marcin, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Synthesis, structure, and unusual reactivity of the first norbornene carbonyl complexes of tungsten.
Organometallics, 2004, 23, 3037-3046
IF: 3.196

Zobacz w repozytorium

86. Filarowski Aleksander, Koll Aleksander, Kochel Andrzej, Kalenik Jerzy, Hansen Poul Erik
The intramolecular hydrogen bond in ortho-hydroxy acetophenones.
Journal of Molecular Structure, 2004, 700, 67-72
IF: 1.2

Zobacz w repozytorium

87. Kochel Andrzej, Malinka Wiesław, Redzicka Aleksandra
Crystal structure of 1,2,3,4-tetrahydro-2,6-diphenyl-3,5,7-trimethyl-6H-pyrrolo[3,4-d]pyridazine-1,4-dione, C21H19N3O2.
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2003, 218, 235-236
IF: 0.349

Zobacz w repozytorium

88. Kochel Andrzej
Crystal structure of pyridynium pentachloro(pyridine)rhenate(IV), (C5H6N)(C5H5N)ReCl5.
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2003, 218, 207-208
IF: 0.349

Zobacz w repozytorium

89. Gądek Agnieszka, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Synthesis, spectroscopic characteristics, and crystal structure of μ-diphenylsilylene(decacarbonyl) ditungsten complex (μSiPh2)W2(CO)10.
Organometallics, 2003, 22, 4869-4872
IF: 3.375

Zobacz w repozytorium

90. Małecka Jolanta, Kochel Andrzej, Mroziński Jerzy
(Ph4P)2[ReCl5(tcm)] - a new precursor of molecular magnets.
Materials Science-Poland, 2002, 20, 91-96
IF: 0.099
http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol20no2/articles/ms_2002_888.pdf
Zobacz w repozytorium

91. Mroziński Jerzy, Kochel Andrzej, Lis Tadeusz
Crystal structure and magnetic properties of hexachlororhenates(IV) with aromatic amine cations.
Journal of Molecular Structure, 2002, 641, 109-117
IF: 1.122

Zobacz w repozytorium

92. Małecka Jolanta, Kochel Andrzej, Mroziński Jerzy
Synthesis, magnetic and spectroscopic study of (Ph4As)2[Re(NCS)6]·2H2O.
Polish Journal of Chemistry, 2002, 76, 1509-1512
IF: 0.528

Zobacz w repozytorium

93. Mroziński Jerzy, Kochel Andrzej, Lis Tadeusz
Synthesis, structure and magnetic properties of trans-tetrachloro-bis-(pyridine)-rhenium(IV).
Journal of Molecular Structure, 2002, 610, 53-58
IF: 1.122

Zobacz w repozytorium

 • 18
  Maj 2021
  02:00
 • 13
  Maj 2021
  05:00

  I spotkanie Forum Grantowego WChUWr

  W imieniu Prorektora ds. Nauki, Dziekana Wydziału Chemii oraz Przewodniczącego RDN Nauki Chemiczne, zapraszamy na I Spotkanie Forum Grantowego Wydziału Chemii, które odbędzie się 13. maja 2021 r. (czwartek) o g. 17:00 w aplikacji MS Teams.

 • 13
  Maj 2021
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mehmeta Marta

  tryb zdalny ( MS Teams)
 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)