Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr inż.
Imie i nazwisko
Alicja Kluczyk
Stanowisko

adiunkt

Funkcja
Telefon
+48 71 375 7218
Pokój
241 (budynek B)
Alicja Kluczyk

Kariera naukowa

Mgr 1991, Dr 1998

Konsultacje

 2021/22 semestr letni

Wtorki, 14:30 - 16:30
Spotkania na Wydziale lub
kontakt przez aplikację Teams, po ustaleniu przez e-mail
kod zespołu 1nxs5p0
Inny termin możliwy po uzgodnieniu


Kariera naukowa

 • 05

  1998

  Zmiana stopnia/tytułu na dr inż.

 • 07

  1991

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr inż.

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 169.905

Liczba publikacji: 65

1. Kowalska Marta, Popiel Dominik, Walter Martyna, Bąchor Remigiusz, Biernat Monika, Cebrat Marek, Kijewska Monika, Kuczer Mariola, Modzel Maciej, Kluczyk Alicja
Veni, Vidi, Vici: immobilized peptide-based conjugates as tools for capture, analysis, and transformation.
Chemosensors, 2022, 10, 31/1-31/26
IF: 4.229
10.3390/chemosensors10010031
Zobacz w repozytorium

2. Grocholska Paulina, Popiel Dominik, Walter Martyna, Biernat Monika, Cebrat Marek, Kuczer Mariola, Modzel Maciej, Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja
Citius, Altius, Fortius—Advanced Mass Spectrometry in Service of Forensic Analysis
Chemosensors, 2022, 10, 324/1-324/33
IF: 4.229
10.3390/chemosensors10080324
Zobacz w repozytorium

3. Wtorek Karol, Lipiński Piotr F. J., Adamska-Bartłomiejczyk Anna, Piekielna-Ciesielska Justyna, Sukiennik Jarosław, Kluczyk Alicja, Janecka Anna
Synthesis, pharmacological evaluation, and computational studies of cyclic opioid peptidomimetics containing β3-lysine.
Molecules, 2022, 27, 151/1-151/14
IF: 4.927
10.3390/molecules27010151
Zobacz w repozytorium

4. Kluczyk Alicja, Ludwiczak Julita, Modzel Maciej, Kuczer Mariola, Cebrat Marek, Biernat Monika, Bąchor Remigiusz
Argireline: needle‐free botox as analytical challenge.
Chemistry and Biodiversity, 2021, 18, e2000992/1-e2000992/10
IF: 2.745
10.1002/cbdv.202000992
Zobacz w repozytorium

5. Piekielna-Ciesielska Justyna, Artali Roberto, Azzam Ammar A. H., Lambert David G., Kluczyk Alicja, Gentilucci Luca, Janecka Anna
Pharmacological characterization of µ-opioid receptor agonists with biased G protein or β-arrestin signaling, and computational study of conformational changes during receptor activation.
Molecules, 2021, 26, 13/1-13/20
IF: 4.927
10.3390/molecules26010013
Zobacz w repozytorium

6. Sarkar Arijit, Adamska-Bartłomiejczyk Anna, Piekielna-Ciesielska Justyna, Wtorek Karol, Kluczyk Alicja, Borics Attila, Janecka Anna
Design, synthesis and functional analysis of cyclic opioid peptides with Dmt-Tic pharmacophore.
Molecules, 2020, 25, 4260/1-4260/15
IF: 4.411
10.3390/molecules25184260
Zobacz w repozytorium

7. Adamska-Bartłomiejczyk Anna, Lipiński Piotr F. J., Piekielna-Ciesielska Justyna, Kluczyk Alicja, Janecka Anna
Pharmacological profile and molecular modeling of cyclic opioid analogues incorporating various phenylalanine derivatives.
ChemMedChem, 2020, 15, 1322-1329
IF: 3.466
10.1002/cmdc.202000248
Zobacz w repozytorium

8. Wtorek Karol, Artali Roberto, Piekielna-Ciesielska Justyna, Koszuk Jacek, Kluczyk Alicja, Gentilucci Luca, Janecka Anna
Endomorphin-2 analogs containing modified tyrosines: Biological and theoretical investigation of the influence on conformation and pharmacological profile.
European Journal of Medicinal Chemistry, 2019, 179, 527-536
IF: 5.572
10.1016/j.ejmech.2019.06.077
Zobacz w repozytorium

9. Wtorek Karol, Adamska-Bartłomiejczyk Anna, Piekielna-Ciesielska Justyna, Ferrari Federica, Ruzza Chiara, Kluczyk Alicja, Piasecka-Zelga Joanna, Calo Girolamo, Janecka Anna
Synthesis and pharmacological evaluation of hybrids targeting opioid and neurokinin receptors.
Molecules, 2019, 24, 4460/1-4460/14
IF: 3.267
10.3390/molecules24244460
Zobacz w repozytorium

10. Adamska-Bartłomiejczyk Anna, Janecka Anna, Szabó Márton Richárd, Cerlesi Maria Camilla, Calo Girolamo, Kluczyk Alicja, Tömböly Csaba, Borics Attila
Cyclic mu-opioid receptor ligands containing multiple N-methylated amino acid residues.
Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2017, 27, 1644-1648
IF: 2.454
10.1016/j.bmcl.2017.03.016
Zobacz w repozytorium

11. Adamska-Bartłomiejczyk Anna, De Marco Rossella, Gentilucci Luca, Kluczyk Alicja, Janecka Anna
Design and characterization of opioid ligands based on cycle-in-macrocycle scaffold.
Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2017, 25, 2399-2405
IF: 2.881
10.1016/j.bmc.2017.02.057
Zobacz w repozytorium

12. Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Preparation of novel deuterated cyclosporin A standards for quantitative LC-MS analysis.
Journal of Mass Spectrometry, 2017, 52, 817-822
IF: 2.112
10.1002/jms.4025
Zobacz w repozytorium

13. Gach-Janczak Katarzyna, Piekielna-Ciesielska Justyna, Adamska-Bartłomiejczyk Anna, Perlikowska Renata, Kruszyński Rafał, Kluczyk Alicja, Krzywik Julia, Sukiennik Jarosław, Cerlesi Maria Camilla, Calo Girolamo, Wasilewski Andrzej, Zielińska Marta, Janecka Anna
Synthesis and activity of opioid peptidomimetics with β2- and β3-amino acids.
Peptides, 2017, 95, 116-123
IF: 2.851
10.1016/j.peptides.2017.07.015
Zobacz w repozytorium

14. Adamska-Bartłomiejczyk Anna, Borics Attila, Tömböly Csaba, Dvorácskó Szabolcs, Lisowski Marek, Kluczyk Alicja, Wołczański Grzegorz, Piekielna-Ciesielska Justyna, Janecka Anna
Synthesis, receptor binding studies, optical spectroscopic and in silico structural characterization of morphiceptin analogs with cis-4-amino-L-proline residues.
Journal of Peptide Science, 2017, 23, 864-870
IF: 1.969
10.1002/psc.3050
Zobacz w repozytorium

15. Setner Bartosz, Rudowska Magdalena, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
The 5-azoniaspiro[4.4]nonyl group for improved MS peptide analysis : a novel non-fragmenting ionization tag for mass spectrometric sensitive sequencing of peptides.
Analytica Chimica Acta, 2017, 986, 71-81
IF: 5.123
10.1016/j.aca.2017.07.029
Zobacz w repozytorium

16. Biernat Monika, Cydzik Marzena M., Stefanowicz Piotr, Kluczyk Alicja, Artym Jolanta, Zimecki Michał, Szewczuk Zbigniew
Cyclodimerization of immunosuppressive fragment of HLA-DR molecule : design, synthesis and ESI-MS/MS analysis.
Journal of Peptide Science, 2016, 22, 525-532
IF: 1.972
10.1002/psc.2898
Zobacz w repozytorium

17. Jankowski Andrzej, Jankowski Adam, Kluczyk Alicja, Szemik-Hojniak Anna
Effect of neutral salts on the excited state proton transfer in the fluorescent probe anchored to the uncharged micelles.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2016, 329, 203-212
IF: 2.625
10.1016/j.jphotochem.2016.06.028
Zobacz w repozytorium

18. Perlikowska Renata, Piekielna Justyna, Gentilucci Luca, De Marco Rossella, Cerlesi Maria Camilla, Calo Girolamo, Artali Roberto, Tömböly Csaba, Kluczyk Alicja, Janecka Anna
Synthesis of mixed MOR/KOR efficacy cyclic opioid peptide analogs with antinociceptive activity after systemic administration.
European Journal of Medicinal Chemistry, 2016, 109, 276-286
IF: 4.519
10.1016/j.ejmech.2015.12.012
Zobacz w repozytorium

19. Adamska Anna, Kluczyk Alicja, Cerlesi Maria Camilla, Calo Girolamo, Janecka Anna, Borics Attila
Synthesis, biological evaluation and structural analysis of novel peripherally active morphiceptin analogs.
Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2016, 24, 1582-1588
IF: 2.93
10.1016/j.bmc.2016.02.034
Zobacz w repozytorium

20. Kielmas Martyna, Kijewska Monika, Kluczyk Alicja, Oficjalska Jolanta, Gołębiewska Bożena, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Comparison of modification sites in glycated crystallin in vitro and in vivo.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2015, 407, 2557-2567
IF: 3.125
10.1007/s00216-015-8487-7
Zobacz w repozytorium

21. Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Facile synthesis of deuterium-labeled denatonium cation and its application in the quantitative analysis of Bitrex by liquid chromatography-mass spectrometry.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2015, 407, 6557-6561
IF: 3.125
10.1007/s00216-015-8815-y
Zobacz w repozytorium

22. Piekielna Justyna, Kluczyk Alicja, Gentilucci Luca, Cerlesi Maria Camilla, Calo Girolamo, Tömböly Csaba, Łapiński Krzysztof, Janecki Tomasz, Janecka Anna
Ring size in cyclic endomorphin-2 analogs modulates receptor binding affinity and selectivity.
Organic and Biomolecular Chemistry, 2015, 13, 6039-6046
IF: 3.559
10.1039/c5ob00565e
Zobacz w repozytorium

23. Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Synthesis and mass spectrometry analysis of quaternary cryptando-peptidic conjugates.
Journal of Peptide Science, 2015, 21, 879-886
IF: 1.951
10.1002/psc.2830
Zobacz w repozytorium

24. Adamska Anna, Kolesińska Beata, Kluczyk Alicja, Kamiński Zbigniew J., Janecka Anna
Synthesis of linear and cyclic opioid-based peptide analogs containing multiple N-methylated amino acid residues.
Journal of Peptide Science, 2015, 21, 807-810
IF: 1.951
10.1002/psc.2804
Zobacz w repozytorium

25. Piekielna Justyna, Perlikowska Renata, do-Rego Jean Claude, do-Rego Jean-Luc, Cerlesi Maria Camilla, Calo Girolamo, Kluczyk Alicja, Łapiński Krzysztof, Tömböly Csaba, Janecka Anna
Synthesis of mixed opioid affinity cyclic endomorphin-2 analogues with fluorinated phenylalanines.
ACS Medicinal Chemistry Letters, 2015, 6, 579-583
IF: 3.355
10.1021/acsmedchemlett.5b00056
Zobacz w repozytorium

26. Piekielna Justyna, Kluczyk Alicja, Perlikowska Renata, Janecka Anna
Cyclic pentapeptide analogs based on endomorphin-2 structure: cyclization studies using liquid chromatography combined with on-line mass spectrometry and tandem mass spectrometry.
Peptides, 2014, 55, 32-40
IF: 2.618
10.1016/j.peptides.2014.02.001
Zobacz w repozytorium

27. Bąchor Remigiusz, Rudowska Magdalena, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Hydrogen-deuterium exchange of α-carbon protons and fragmentation pathways in N-methylated glycine and alanine-containing peptides derivatized by quaternary ammonium salts.
Journal of Mass Spectrometry, 2014, 49, 529-536
IF: 2.379
10.1002/jms.3371
Zobacz w repozytorium

28. Modzel Maciej, Płóciennik Halina, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Microwave-assisted 18O labeling of Fmoc-protected amino acids.
Journal of Peptide Science, 2014, 20, 896-900
IF: 1.546
10.1002/psc.2682
Zobacz w repozytorium

29. Perlikowska Renata, Malfacini Davide, Cerlesi Maria Camilla, Calo Girolamo, Piekielna Justyna, Floriot Léonore, Henry Tiphaine, do-Rego Jean Claude, Tömböly Csaba, Kluczyk Alicja, Janecka Anna
Pharmacological characterization of endomorphin-2-based cyclic pentapeptides with methylated phenylalanine residues.
Peptides, 2014, 55, 145-150
IF: 2.618
10.1016/j.peptides.2014.03.001
Zobacz w repozytorium

30. Kijewska Monika, Kuc Adam, Kluczyk Alicja, Waliczek Mateusz, Man-Kupisinska Aleksandra, Łukasiewicz Jolanta, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Selective detection of carbohydrates and their peptide conjugates by ESI-MS using synthetic quaternary ammonium salt derivatives of phenylboronic acids.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2014, 25, 966-976
IF: 2.945
10.1007/s13361-014-0857-4
Zobacz w repozytorium

31. Bąchor Remigiusz, Setner Bartosz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
The unusual hydrogen-deuterium exchange of α-carbon protons inN-substituted glycine-containing peptides.
Journal of Mass Spectrometry, 2014, 49, 43-49
IF: 2.379
10.1002/jms.3318
Zobacz w repozytorium

32. Rudowska Magdalena, Wieczorek Robert, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Gas-phase fragmentation of oligoproline peptide ions lacking easily mobilizable protons.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2013, 24, 846-856
IF: 3.193
10.1007/s13361-013-0585-1
Zobacz w repozytorium

33. Wojewska Dominika, Kluczyk Alicja, Ślepokura Katarzyna
Geometric changes around an N atom due to a urethane-type bis(tert-butoxycarbonyl) substituent.
Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry, 2013, C69, 82-86
IF: 0.535
10.1107/S0108270112048846
Zobacz w repozytorium

34. Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
New method of peptide cleavage based on Edman degradation.
Molecular Diversity, 2013, 17, 605-611
IF: 2.544
10.1007/s11030-013-9453-y
Zobacz w repozytorium

35. Kluczyk Alicja, Cydzik Marzena M., Biernat Monika, Bąchor Remigiusz, Pasikowski Paweł, Stefanowicz Piotr, Artym Jolanta, Zimecki Michał, Szewczuk Zbigniew
Dimeric analogs of immunosuppressive decapeptide fragment of ubiquitin.
Journal of Peptide Science, 2012, 18, 456-465
IF: 2.071
10.1002/psc.2416
Zobacz w repozytorium

36. Bąchor Remigiusz, Cydzik Marzena, Rudowska Magdalena, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Sensitive electrospray mass spectrometry analysis of one-bead-one-compound peptide libraries labeled by quaternary ammonium salts.
Molecular Diversity, 2012, 16, 613-618
IF: 2.861
10.1007/s11030-012-9377-y
Zobacz w repozytorium

37. Rudowska Magdalena, Wojewska Dominika, Kluczyk Alicja, Bąchor Remigiusz, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
The hydrogen-deuterium exchange at α-carbon atom in N, N,N,-trialkylglycine residue: ESI-MS studies.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2012, 23, 1024-1028
IF: 3.592
10.1007/s13361-012-0359-1
Zobacz w repozytorium

38. Fichna J., Perlikowska Renata, Wyrębska A., Gach K., Piekielna Justyna, do-Rego Jean Claude, Toth G., Kluczyk Alicja, Janecki Tomasz, Janecka Anna
Effect of 2',6'-dimethyl-L-tyrosine (Dmt) on pharmacological activity of cyclic endomorphin-2 and morphiceptin analogs.
Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2011, 19, 6977-6981
IF: 2.921
10.1016/j.bmc.2011.10.040
Zobacz w repozytorium

39. Jankowski Andrzej, Wiśniewski Łukasz, Jankowski Adam, Kluczyk Alicja, Chmielewski Piotr J., Szemik-Hojniak Anna
Impact of micelle ionic electrical double layer structure on the excited state protolytic reaction in the fluorescent probe bound to the colloidal nanoparticles.
Journal of Physical Chemistry B, 2011, 115, 8078-8087
IF: 3.696
10.1021/jp110670j
Zobacz w repozytorium

40. Kapczyńska Katarzyna, Stefanowicz Piotr, Jaremko Łukasz, Jaremko Mariusz, Kluczyk Alicja, Szewczuk Zbigniew
The efficient synthesis of isotopically labeled peptide-derived Amadori products and their characterization.
Amino Acids, 2011, 40, 923-932
IF: 3.248
10.1007/s00726-010-0714-0
Zobacz w repozytorium

41. Kijewska Monika, Stefanowicz Piotr, Kluczyk Alicja, Szewczuk Zbigniew
The isotopic exchange of oxygen as a tool for detection of the glycation sites in proteins.
Analytical Biochemistry, 2011, 419, 81-87
IF: 2.996
10.1016/j.ab.2011.08.040
Zobacz w repozytorium

42. Stefanowicz Piotr, Kijewska Monika, Kluczyk Alicja, Szewczuk Zbigniew
Detection of glycation sites in proteins by high-resolution mass spectrometry combined with isotopic labeling.
Analytical Biochemistry, 2010, 400, 237-243
IF: 3.236
10.1016/j.ab.2010.02.011
Zobacz w repozytorium

43. Kluczyk Alicja, Rudowska Magdalena, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Microwave-assisted TFA cleavage of peptides from Merrifield resin.
Journal of Peptide Science, 2010, 16, 31-39
IF: 1.954
10.1002/psc.1191
Zobacz w repozytorium

44. Kijewska Monika, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Electrospray ionization mass spectrometric analysis of complexes between peptide-derived Amadori products and borate ions.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2009, 23, 4038-4046
IF: 2.695
10.1002/rcm.4347
Zobacz w repozytorium

45. Skarlas T., Panou-Pomonis E., Kluczyk Alicja, Szewczuk Zbigniew, Zimecki Michał, Kosmopoulou A., Sakarellos-Daitsiotis M., Sakarellos C.
HLA-DQ7β1 and β2 derived peptides as immunomodulators.
Journal of Peptide Science, 2009, 15, 296-304
IF: 1.807
10.1002/psc.1115
Zobacz w repozytorium

46. Koprowska-Ratajska Małgorzata, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Bartosz-Bechowski Hubert, Szewczuk Zbigniew
Solid phase synthesis of peptides containing novel amino acids, substituted 3-benzimidazolealanines.
Amino Acids, 2009, 36, 309-315
IF: 3.877
10.1007/s00726-008-0070-5
Zobacz w repozytorium

47. Stefanowicz Piotr, Kapczyńska Katarzyna, Kluczyk Alicja, Szewczuk Zbigniew
A new procedure for the synthesis of peptide-derived Amadori products on a solid support.
Tetrahedron Letters, 2007, 48, 967-969
IF: 2.615
10.1016/j.tetlet.2006.12.022
Zobacz w repozytorium

48. Kluczyk Alicja, Kiyota T., Lazar C., Popek Tomasz, Roman G., Konishi Y.
Drug evolution concept in drug design: 2. Chimera method.
Medicinal Chemistry, 2006, 2, 175-189
10.2174/157340606776056214
Zobacz w repozytorium

49. Kluczyk Alicja, Szefczyk B., Amrhein N., Zoń Jerzy
(E)-cinnamic acid analogues as inhibitors of phenylalanine ammonia-lyase and of anthocyanin biosynthesis.
Polish Journal of Chemistry, 2005, 79, 583-592
IF: 0.513

Zobacz w repozytorium

50. Siemion Ignacy Z., Kluczyk Alicja, Cebrat Marek
The peptide molecular links between the central nervous and the immune systems.
Amino Acids, 2005, 29, 161-176
IF: 2.172
10.1007/s00726-005-0231-8
Zobacz w repozytorium

51. Lazar C., Kluczyk Alicja, Kiyota T., Konishi Y.
Drug evolution concept in drug design: 1. Hybridization method.
Journal of Medicinal Chemistry, 2004, 47, 6973-6982
IF: 5.076
10.1021/jm049637+
Zobacz w repozytorium

52. Kluczyk Alicja, Cebrat Marek, Zbozień-Pacamaj Renata, Lisowski Marek, Stefanowicz Piotr, Wieczorek Zbigniew, Siemion Ignacy Z.
On the peptide-antipeptide interactions in interleukin-1 receptor system.
Acta Biochimica Polonica, 2004, 51, 57-66
IF: 1.032

Zobacz w repozytorium

53. Siemion Ignacy Z., Cebrat Marek, Kluczyk Alicja
The problem of amino acid complementarity and antisense peptides.
Current Protein and Peptide Science, 2004, 5, 507-527
IF: 3
10.2174/1389203043379413
Zobacz w repozytorium

54. Kluczyk Alicja, Popek Tomasz, Kiyota T., de Macedo P., Stefanowicz Piotr, Lazar C., Konishi Y.
Drug evolution: p-aminobenzoic acid as a building block.
Current Medicinal Chemistry, 2002, 9, 1871-1892
IF: 4.966
10.2174/0929867023368872
Zobacz w repozytorium

55. Kluczyk Alicja, Siemion Ignacy Z., Szewczuk Zbigniew, Wieczorek Zbigniew
The immunosuppressive activity of peptide fragments of vaccinia virus C10L protein and a hypothesis on the role of this protein in the viral invasion.
Peptides, 2002, 23, 823-834
IF: 2.635
10.1016/s0196-9781(02)00006-2.
Zobacz w repozytorium

56. Kluczyk Alicja, Siemion Ignacy Z., Wieczorek Zbigniew
The "two-headed" peptide inhibitors of interleukin-1 action.
Peptides, 2000, 21, 1411-1420
IF: 1.867
10.1016/s0196-9781(00)00285-0
Zobacz w repozytorium

57. Siemion Ignacy Z., Kluczyk Alicja
Tuftsin: On the 30-year anniversary of Victor Najjar's discovery.
Peptides, 1999, 20, 645-674
IF: 2.173
10.1016/s0196-9781(99)00019-4
Zobacz w repozytorium

58. Siemion Ignacy Z., Kluczyk Alicja, Wieczorek Zbigniew
Anti-IL-1 activity of peptide fragments of IL-1 family proteins.
Peptides, 1998, 19, 373-382
IF: 2.038
10.1016/s0196-9781(97)00324-0
Zobacz w repozytorium

59. Wieczorek Zbigniew, Kluczyk Alicja, Słoń Jacek J., Siemion Ignacy Z.
A hexapeptide VTKFYF from C-terminal part of interleukin-1 receptor antagonist, an inhibitor of IL- 1-IL-1 receptor interaction.
Polish Journal of Pharmacology, 1997, 49, 107-117

Zobacz w repozytorium

60. Kluczyk Alicja, Siemion Ignacy Z., Słoń Jacek J., Wieczorek Zbigniew
Immunomodulatory activity of oligopeptides related to interleukin 1 receptor antagonist sequence.
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 1997, 45, 427-433

Zobacz w repozytorium

61. Siemion Ignacy Z., Szewczuk Zbigniew, Kluczyk Alicja, Słoń Jacek J., Wieczorek Zbigniew
On the "immunostimulative" and "immunosuppressive" conformation of thymopentin analogues.
Polish Journal of Chemistry, 1995, 69, 1669-1678
IF: 0.422

Zobacz w repozytorium

62. Wieczorek Zbigniew, Słoń Jacek J., Kluczyk Alicja, Zbozień Renata, Stefanowicz Piotr, Siemion Ignacy Z.
The immunomodulatory diversity of the proteins of the transforming growth factor β (TGFβ) family.
International Journal of Peptide and Protein Research, 1995, 46, 113-118
IF: 1.41
10.1111/j.1399-3011.1995.tb01326.x
Zobacz w repozytorium

63. Słoń Jacek J., Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Zimecki Michał, Wieczorek Zbigniew, Siemion Ignacy Z.
Immunological and chemical studies in the tuftsin-kentsin group.
Polish Journal of Chemistry, 1994, 68, 1043-1046

Zobacz w repozytorium

64. Siemion Ignacy Z., Kluczyk Alicja, Słoń Jacek J., Zimecki Michał, Wieczorek Zbigniew
Immunosuppressive activity of analogs of tripeptide Lys-Arg-Pro with D-amino acid residues.
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 1994, 42, 205-207

Zobacz w repozytorium

65. Siemion Ignacy Z., Stefanowicz Piotr, Kluczyk Alicja, Słoń Jacek J.
Circular dichroism of the peptides of tuftsin-kentsin group.
Polish Journal of Chemistry, 1993, 67, 2171-2180

Zobacz w repozytorium

 • 27
  Wrzesień 2022
  11:00

  5. posiedzenie Rady Wydziału 2022

  ...

  tryb zdalny
 • 27
  Wrzesień 2022
  09:00

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 8/2022

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 8/2022, które odbędzie się dnia 27 września 2022 r. o godz. 9:00 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień   Porządek ...

  MS Teams
 • 13
  Wrzesień 2022
  12:15

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Janigi-Janochy

  s.145 Wydział Chemii
 • 05
  Wrzesień 2022
  12:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 7/2022

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 7/2022, które odbędzie się dnia 5 września 2022 r. o godz. 12:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 02
  Wrzesień 2022
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Kozieł

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 2 września 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Kozieł na temat:Iridium(III) complexes with phosphine-fluoroquinolone conjugates - design, ...

  s. 145 Wydział Chemii oraz aplikacja MS Teams