Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr hab.
Imie i nazwisko
Sławomir Berski
Stanowisko

profesor Uniwersytetu

Telefon
+48 71 375 7645
Pokój
308 (budynek A)
Sławomir Berski

Kariera naukowa

Mgr 1992, Dr 2000, Dr hab. 2012

Konsultacje

Wtorek    12.00 - 13.00, biuro Dziekana    
Piątek     11.00 -  12.00, biuro Dziekana   

Zachęcam do wcześniejszego kontaktu przez pocztę elektroniczną.

Kariera naukowa

 • 11

  2012

  Zmiana stopnia/tytułu na dr hab.

 • 11

  2000

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 07

  1992

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 229.838

Liczba publikacji: 93

1. Starynowicz Przemysław, Berski Sławomir, Gulia Nurbey, Osowska Karolina, Lis Tadeusz, Szafert Sławomir
Is it conjugated or not? The theoretical and experimental electron density map of bonding in p-CH3CH2COC6H4-C≡C-C≡C-p-C6H4COCH3CH2.
Molecules, 2020, 25, 4388/1-4388/11
IF: 3.267
10.3390/molecules25194388
Zobacz w repozytorium

2. Trybuła Danuta, Marszałek-Harych Aleksandra, Gazińska Małgorzata, Berski Sławomir, Jędrzkiewicz Dawid, Ejfler Jolanta
N-activated 1,3-benzoxazine monomer as a key agent in polybenzoxazine synthesis.
Macromolecules, 2020, 53, 8202-8215
IF: 5.918
10.1021/acs.macromol.0c02036
Zobacz w repozytorium

3. Mierzwa Grzegorz, Gordon Agnieszka J., Berski Sławomir
The nature of multiple boron-nitrogen bonds studied using electron localization function (ELF), electron density (AIM), and natural bond orbital (NBO) methods.
Journal of Molecular Modeling, 2020, 26, 136/1-136/23
IF: 1.346
10.1007/s00894-020-04374-9
Zobacz w repozytorium

4. Mierzwa Grzegorz, Gordon Agnieszka J., Berski Sławomir
The nature of the triple B≡B, double, B=B, single, B–B, and one-electron, B·B boron-boron bonds from the topological analysis of electron localisation function (ELF) perspective.
Journal of Molecular Structure, 2020, 1221, 128530/1-128530/24
IF: 2.463
10.1016/j.molstruc.2020.128530
Zobacz w repozytorium

5. Michalski Michał, Gordon Agnieszka J., Berski Sławomir
The nature of the T=T double bond (T = B, Al, Ga, In) in dialumene and its derivatives: topological study of the electron localization function (ELF).
Journal of Molecular Modeling, 2019, 25, 211/1-211/11
IF: 1.346
10.1007/s00894-019-4075-7
Zobacz w repozytorium

6. Mierzwa Grzegorz, Gordon Agnieszka J., Berski Sławomir
Topological analysis of electron localisation function: unlocking the nature of B—C chemical bond. Possible existence of multiple bonds B=C and B≡C.
Polyhedron, 2019, 170, 180-187
IF: 2.343
10.1016/j.poly.2019.05.035
Zobacz w repozytorium

7. Michalski Michał, Gordon Agnieszka J., Berski Sławomir
Topological analysis of the electron localisation function (ELF) applied to the electronic structure of oxaziridine: the nature of N-O bond.
Structural Chemistry, 2019, 30, 2181-2189
IF: 2.081
10.1007/s11224-019-01407-9
Zobacz w repozytorium

8. Tejchman Waldemar, Michalski Michał, Zborowski Krzysztof K., Berski Sławomir
Why are rhodanines less efficient reagents in Diels–Alder reactions than isorhodanines? A quantum chemical study.
Journal of Molecular Modeling, 2019, 25, 190/1-190/11
IF: 1.346
10.1007/s00894-019-4063-y
Zobacz w repozytorium

9. Ćmikiewicz Agnieszka, Gordon Agnieszka J., Berski Sławomir
Characterisation of the reaction mechanism between ammonia and formaldehyde from the topological analysis of ELF and catastrophe theory perspective.
Structural Chemistry, 2018, 29, 243-255
IF: 1.624
10.1007/s11224-017-1024-x
Zobacz w repozytorium

10. Mierzwa Grzegorz, Gordon Agnieszka J., Berski Sławomir
On the nature of the boron-copper interaction. Topological study of the electron localisation function (ELF).
New Journal of Chemistry, 2018, 42, 17096-17114
IF: 3.069
10.1039/c8nj03516d
Zobacz w repozytorium

11. Mierzwa Grzegorz, Gordon Agnieszka J., Berski Sławomir
The electronic structure of molecules with the B—F and B—Cl bond in light of the topological analysis of electron localization function: possibility of multiple bonds?
International Journal of Quantum Chemistry, 2018, 118, e25781/1-e25781/21
IF: 2.263
10.1002/qua.25781
Zobacz w repozytorium

12. Berski Sławomir, Durlak Piotr
Dimeric nature of N-coordinated Mg and Ca ions in metaloorganic compounds. The topological analysis of ELF functions for Mg—Mg and Ca—Ca bonds.
Polyhedron, 2017, 129, 22-29
IF: 2.067
10.1016/j.poly.2017.03.024
Zobacz w repozytorium

13. Ndassa Ibrahim Mbouombouo, Adjieufack Abel Idrice, Ketcha Joseph Mbadcam, Berski Sławomir, Ríos-Gutiérrez Mar, Domingo Luis R.
Understanding the reactivity and regioselectivity of [3 + 2] cycloaddition reactions between substituted nitrile oxides and methyl acrylate. A molecular electron density theory study.
International Journal of Quantum Chemistry, 2017, 117, e25451/1-e25451/13
IF: 2.568
10.1002/qua.25451
Zobacz w repozytorium

14. Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Pieniążczak Damian, Wróbel Robert, Zatajska Aleksandra, Ciunik Zbigniew, Berski Sławomir
A study on the condensation reaction of aryl substituted 4-amine-1,2,4-triazole with benzaldehydes: structures and spectroscopic properties of schiff bases and stable hemiaminals.
Journal of Molecular Structure, 2016, 1114, 108-122
IF: 1.753
10.1016/j.molstruc.2016.02.047
Zobacz w repozytorium

15. Andrés Juan, Berski Sławomir, Silvi Bernard
Curly arrows meet electron density transfers in chemical reaction mechanisms : from electron localization function (ELF) analysis to valence-shell electron-pair repulsion (VSEPR) inspired interpretation.
Chemical Communications, 2016, 52, 8183-8195
IF: 6.319
10.1039/C5CC09816E
Zobacz w repozytorium

16. Makarewicz Emilia, Gordon Agnieszka J., Berski Sławomir
How many electrons form chemical bonds in the NgBeS (Ng = Ar, Kr, Xe) molecules? Topological study using the electron localisation function (ELF) and electron localisability indicator (ELI-D).
Structural Chemistry, 2016, 27, 57-64
IF: 1.582
10.1007/s11224-015-0719-0
Zobacz w repozytorium

17. Makarewicz Emilia, Lundell Jan, Gordon Agnieszka J., Berski Sławomir
On the nature of interactions in the F2OXe···NCCH3 complex : is there the Xe(IV)—N bond?
Journal of Computational Chemistry, 2016, 37, 1876-1886
IF: 3.229
10.1002/jcc.24402
Zobacz w repozytorium

18. Makarewicz Emilia, Gordon Agnieszka J., Berski Sławomir
The electronic structure of the xenon insertion compounds XXe−MX2 (X = F, Cl, Br, I ; M = B, Al, Ga).
Polyhedron, 2016, 117, 97-109
IF: 1.926
10.1016/j.poly.2016.05.025
Zobacz w repozytorium

19. Berski Sławomir, Durlak Piotr
The mechanism of Claisen rearrangement of allyl phenyl ether from the perspective of topological analysis of the ELF.
New Journal of Chemistry, 2016, 40, 8717-8726
IF: 3.269
10.1039/C6NJ02074G
Zobacz w repozytorium

20. Makarewicz Emilia, Lundell Jan, Gordon Agnieszka J., Berski Sławomir
The nature of inter- and intramolecular interactions in F2OXe···HX (X=F, Cl, Br, I) complexes.
Journal of Molecular Modeling, 2016, 22, 119/1-119/11
IF: 1.425
10.1007/s00894-016-2970-8
Zobacz w repozytorium

21. Durlak Piotr, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Theoretical studies on the molecular structure, conformational preferences, topological and vibrational analysis of allicin.
Chemical Physics Letters, 2016, 644, 5-13
IF: 1.815
10.1016/j.cplett.2015.11.038
Zobacz w repozytorium

22. Makarewicz Emilia, Gordon Agnieszka J., Berski Sławomir
Nature of the bonding in the AuNgX (Ng = Ar, Kr, Xe; X = F, Cl, Br, I) molecules. Topological study on electron density and the electron localization function (ELF).
Journal of Physical Chemistry A, 2015, 119, 2401-2412
IF: 2.883
10.1021/jp508266k
Zobacz w repozytorium

23. Mierzwa Grzegorz, Gordon Agnieszka J., Latajka Zdzisław, Berski Sławomir
On the multiple B-O bonding using the topological analysis of electron localisation function (ELF).
Computational and Theoretical Chemistry, 2015, 1053, 130-141
IF: 1.403
10.1016/j.comptc.2014.10.003
Zobacz w repozytorium

24. Berski Sławomir, Gordon Agnieszka J., Ciunik Leszek Z.
The DFT study on the reaction between benzaldehyde and 4-amine-4H-1,2,4-triazole and their derivatives as a source of stable hemiaminals and schiff bases. Effect of substitution and solvation on the reaction mechanism.
Journal of Molecular Modeling, 2015, 21, 1-17
IF: 1.438
10.1007/s00894-015-2606-4
Zobacz w repozytorium

25. Berski Sławomir, Ciunik Leszek Z.
The mechanism of the formation of the hemiaminal and Schiff base from the benzaldehyde and triazole studied by means of the topological analysis of electron localisation function and catastrophe theory.
Molecular Physics, 2015, 113, 765-781
IF: 1.837
10.1080/00268976.2014.974702
Zobacz w repozytorium

26. Makarewicz Emilia, Gordon Agnieszka J., Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław, Berski Sławomir
Effects of xenon insertion into hydrogen bromide. Comparison of the electronic structure of the HBr···CO2 and HXeBr···CO2 complexes using quantum chemical topology methods: electron localization function, atoms in molecules and symmetry adapted perturbation theory.
Journal of Physical Chemistry A, 2014, 118, 3980-3989
IF: 2.693
10.1021/jp5022517
Zobacz w repozytorium

27. Berski Sławomir, Gordon Agnieszka J., Latajka Zdzisław
Electron localization function study on the chemical bonding in a real space for tetrahedrane, cubane, adamantane, and dodecahedrane and their perfluorinated derivatives and radical anions.
Journal of Physical Chemistry A, 2014, 118, 4147-4156
IF: 2.693
10.1021/jp501838g
Zobacz w repozytorium

28. Andrés Juan, Berski Sławomir, Contreras-García Julia, González-Navarrete Patricio
Following the molecular mechanism for the NH3 +LiH → LiNH2 + H2 chemical reaction: a study based on the joint use of the quantum theory of atoms in molecules (QTAIM) and noncovalent interaction (NCI) index.
Journal of Physical Chemistry A, 2014, 118, 1663-1672
IF: 2.693
10.1021/jp4111376
Zobacz w repozytorium

29. Tsuge Masashi, Berski Sławomir, Räsänen Markku, Latajka Zdzisław, Khriachtchev Leonid
Matrix-isolation and computational study of the HXeY…H2O complexes ( Y = Cl, Br, and I).
Journal of Chemical Physics, 2014, 140, 044323/1-044323/10
IF: 2.952
10.1063/1.4862692
Zobacz w repozytorium

30. Cao Qian, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Räsänen Markku, Khriachtchev Leonid
Reaction of atomic hydrogen with formic acid.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 5993-6001
IF: 4.493
10.1039/c3cp55265a
Zobacz w repozytorium

31. Tsuge Masashi, Berski Sławomir, Räsänen Markku, Latajka Zdzisław, Khriachtchev Leonid
Experimental and computational study of the HXel···HY complexes (Y=Br and I).
Journal of Chemical Physics, 2013, 138, 104314/1-104314/10
IF: 3.122
10.1063/1.4794309
Zobacz w repozytorium

32. Berski Sławomir, Gordon Agnieszka J., Latajka Zdzisław
FONO: a difficult case for theory. The ELF and ELI–D topological studies on the chemical bonding using correlated wavefunctions.
Journal of Chemical Physics, 2013, 138, 134313/1-134313/9
IF: 3.122
10.1063/1.4798637
Zobacz w repozytorium

33. Viciano Ignacio, Berski Sławomir, Martí Sérgio, Andrés Juan
New insight into the electronic structure of iron(IV)-oxo porphyrin compound I. A quantum chemical topological analysis.
Journal of Computational Chemistry, 2013, 34, 780-789
IF: 3.601
10.1002/jcc.23201
Zobacz w repozytorium

34. Cao Qian, Berski Sławomir, Räsänen Markku, Latajka Zdzisław, Khriachtchev Leonid
Spectroscopic and computational characterization of the HCO···H2O complex.
Journal of Physical Chemistry A, 2013, 117, 4385-4393
IF: 2.775
10.1021/jp4009477
Zobacz w repozytorium

35. Shishkina Svitlana V., Slabko Anzhelika I., Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Shishkin Oleg V.
Tuning of character of the N–O bond in HONO from covalent to protocovalent by different types of intramolecular interactions.
Journal of Chemical Physics, 2013, 139, 124308/1-124308/9
IF: 3.122
10.1063/1.4821999
Zobacz w repozytorium

36. González-Navarrete Patricio, Domingo Luis R., Andrés Juan, Berski Sławomir, Silvi Bernard
Electronic fluxes during Diels-Alder reactions involving 1,2-benzoquinones: mechanistic insights from the analysis of electron localization function and catastrophe theory.
Journal of Computational Chemistry, 2012, 33, 2400-2411
IF: 3.835
10.1002/jcc.23085
Zobacz w repozytorium

37. Tsuge Masashi, Berski Sławomir, Stachowski Radosław, Räsänen Markku, Latajka Zdzisław, Khriachtchev Leonid
High kinetic stability of HXeBr upon interaction with carbon dioxide: HXeBr···CO2 complex in a xenon matrix and HXeBr in a carbon dioxide matrix.
Journal of Physical Chemistry A, 2012, 116, 4510-4517
IF: 2.771
10.1021/jp301704n
Zobacz w repozytorium

38. González-Navarrete Patricio, Andrés Juan, Berski Sławomir
How a quantum chemical topology analysis enables prediction of electron density transfers in chemical reactions. The degenerated cope rearrangement of semibullvalene.
Journal of Physical Chemistry Letters, 2012, 3, 2500-2505
IF: 6.585
10.1021/jz300974v
Zobacz w repozytorium

39. Andrés Juan, Berski Sławomir, Domingo Luis R., González-Navarrete Patricio
Nature of the ring-closure process along the rearrangement of octa-1,3,5,7-tetraene to cycloocta-1,3,5-triene from the perspective of the electron localization function and catastrophe theory.
Journal of Computational Chemistry, 2012, 33, 748-756
IF: 3.835
10.1002/jcc.22898
Zobacz w repozytorium

40. Berski Sławomir, Gordon Agnieszka J.
Topological (ELF and ρ) study of the unusually long N–O bond in (CF3)2NO–NO.
Chemical Physics Letters, 2012, 525-526, 24-31
IF: 2.145
10.1016/j.cplett.2011.12.035
Zobacz w repozytorium

41. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
A mechanism of the 1,3-dipolar cycloaddition between the hydrogen nitryl HNO2 and acetylene HCCH: the electron localization function study on evolution of the chemical bonds.
International Journal of Quantum Chemistry, 2011, 111, 2378-2389
IF: 1.357
10.1002/qua.22532
Zobacz w repozytorium

42. Kalinowski Jarosław, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
AIM and BET approach for ionic and covalent bond evolut.ion in reaction of hydrogen elimination from ammonia and lithium hydride
Chemical Physics Letters, 2011, 501, 587-593
IF: 2.337
10.1016/j.cplett.2010.11.053
Zobacz w repozytorium

43. Mierzwicki Krzysztof, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
AIM and ELF analysis of the H-, Me-, and F-substituted FeIII-TAML complexes.
Chemical Physics Letters, 2011, 507, 29-36
IF: 2.337
10.1016/j.cplett.2011.03.044
Zobacz w repozytorium

44. Durlak Piotr, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the hydrogen bond in the acetic acid dimer in the gas phase.
Journal of Molecular Modeling, 2011, 17, 2995-3004
IF: 1.797
10.1007/s00894-011-1020-9
Zobacz w repozytorium

45. Berski Sławomir, Gordon Agnieszka J.
Comparative density functional theory and post-Hartree-Fock (CCSD, CASSCF) studies on the electronic structure of halogen nitrites ClONO and BrONO using quantum chemical topology.
Journal of Chemical Physics, 2011, 135, 1-13
IF: 3.333
10.1063/1.3624894.
Zobacz w repozytorium

46. Andrés Juan, Berski Sławomir, Domingo Luis R., Polo Victor, Silvi Bernard
Describing the molecular mechanism of organic reactions by using topological analysis of electronic localization function.
Current Organic Chemistry, 2011, 15, 3566-3575
IF: 3.064
10.2174/138527211797636156
Zobacz w repozytorium

47. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Gordon Agnieszka J.
Electron localization function and electron localizability indicator applied to study the bonding in the peroxynitrous acid HOONO.
Journal of Computational Chemistry, 2011, 32, 1528-1540
IF: 4.583
10.1002/jcc.21731
Zobacz w repozytorium

48. Kalinowski Jarosław, Berski Sławomir, Gordon Agnieszka J.
Electron localization function study on intramolecular electron transfer in the QTTFQ and DBTTFI radical anions.
Journal of Physical Chemistry A, 2011, 115, 13513-13522
IF: 2.946
10.1021/jp204585s
Zobacz w repozytorium

49. Berski Sławomir, Sensato F., Polo Victor, Andrés Juan, Safont V. S.
Olefin epoxidation by molybdenum peroxo compound : molecular mechanism characterized by the electron localization function and catastrophe theory.
Journal of Physical Chemistry A, 2011, 115, 514-522
IF: 2.946
10.1021/jp108440f
Zobacz w repozytorium

50. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Gordon Agnieszka J.
On the multiple B-N bonding in boron compounds using the topological analysis of electron localization function (ELF).
New Journal of Chemistry, 2011, 35, 89-96
IF: 2.605
10.1039/c0nj00517g
Zobacz w repozytorium

51. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Gordon Agnieszka J.
Oxygen bound iodine (O-I) : the electron localization function (ELF) study on bonding in cis- and trans-IONO.
Chemical Physics Letters, 2011, 506, 15-21
IF: 2.337
10.1016/j.cplett.2011.02.043
Zobacz w repozytorium

52. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Gordon Agnieszka J.
Ab initio and quantum chemical topology studies on the isomerization of HONO to HNO2. Effect of the basis set in QCT.
Journal of Computational Chemistry, 2010, 31, 2555-2567
IF: 4.05
10.1002/jcc.21547
Zobacz w repozytorium

53. Wiśniewski Łukasz, Deperasińska Irena, Staszewska Anna, Stefanowicz Piotr, Berski Sławomir, Lipkowski Paweł, Szewczuk Zbigniew, Szemik-Hojniak Anna
Photophysical properties of dipeptides containing substituted 3-(quinoxalin-6-yl) alanine. Spectroscopic studies and theoretical calculations.
Journal of Physical Chemistry A, 2010, 114, 9405-9412
IF: 2.732
10.1021/jp911285u
Zobacz w repozytorium

54. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Gordon Agnieszka J.
Protocovalent N–O bonding in methyl nitrite (CH3ONO) and ethyl nitrite (C2H5ONO). Topological analysis of the electron localization function (ELF) and electron localizability indicator (ELI-D) functions.
Chemical Physics Letters, 2010, 493, 392-398
IF: 2.282
10.1016/j.cplett.2010.05.054
Zobacz w repozytorium

55. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Gordon Agnieszka J.
Quantum chemical topology study on the electronic structure of cis- and trans-FONO.
Journal of Chemical Physics, 2010, 133, 034304/1-034304/9
IF: 2.921
10.1063/1.3460593
Zobacz w repozytorium

56. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Quantum chemical topology: the electronic structure of the alkaline nitrites MONO (M = Li, Na, K) studied by means of topological analysis of the electron localization function.
International Journal of Quantum Chemistry, 2010, 110, 1890-1900
IF: 1.302
10.1002/qua.22383
Zobacz w repozytorium

57. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław, Berski Sławomir
A Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the intramolecular lithium bond in the lithium 2-pyridyl-N-oxide acetate.
Journal of Chemical Physics, 2009, 131, 1-8
IF: 3.093
10.1063/1.3175797
Zobacz w repozytorium

58. Panek Jarosław, Berski Sławomir
Symmetry-adapted perturbation theory study of dimers and water complexes of hypohalous acids HOF, HOCl and HOBr.
Chemical Physics Letters, 2008, 467, 41-45
IF: 2.169
10.1016/j.cplett.2008.11.014
Zobacz w repozytorium

59. Berski Sławomir, Mierzwicki Krzysztof, Bil Andrzej, Latajka Zdzisław
The protocovalent N—O bond: quantum chemical topology (QCT of ELF and ELI-D) study on the bonding in the nitrous acid H—O—N=O and its relevancy to the experiment.
Chemical Physics Letters, 2008, 460, 559-562
IF: 2.169
10.1016/j.cplett.2008.06.051
Zobacz w repozytorium

60. Kisowska Karolina, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
The structure and chemical bonding in the N2—CuX and N2···XCu ( X= F, Cl, Br) systems studied by means of the molecular orbital and quantum chemical topology methods.
Journal of Computational Chemistry, 2008, 29, 2677-2692
IF: 3.39
10.1002/jcc.21010
Zobacz w repozytorium

61. Polo Victor, Andrés Juan, Berski Sławomir, Domingo Luis R., Silvi Bernard
Understanding reaction mechanisms in organic chemistry from catastrophe theory applied to the electron localization function topology.
Journal of Physical Chemistry A, 2008, 112, 7128-7136
IF: 2.871
10.1021/jp801429m
Zobacz w repozytorium

62. Berski Sławomir, Gajewski Grzegorz, Latajka Zdzisław
Electron localization function (ELF) study on intramolecular delocalization of the electron density in the H2X, H2C=X and XO2 ( X= O, S, Se, Te) molecules: role of the atomic core and lone pair.
Journal of Molecular Structure, 2007, 844-845, 278-285
IF: 1.486

Zobacz w repozytorium

63. Bil Andrzej, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
On three-electron bonds and hydrogen bonds in the open-shell complexes. [H2X2]+ for X= F, Cl and Br.
Journal of Chemical Information and Modeling, 2007, 47, 1021-1030
IF: 2.986

Zobacz w repozytorium

64. Berski Sławomir, Andrés Juan, Silvi Bernard, Domingo Luis R.
New findings on the Diels-Alder reactions. An analysis based on the bonding evolution theory.
Journal of Physical Chemistry A, 2006, 110, 13939-13947
IF: 3.047

Zobacz w repozytorium

65. Lundell Jan, Berski Sławomir, Lignell A., Latajka Zdzisław
Quantum chemical study of the hydrogen-bonded HXeOH-H2O complex.
Journal of Molecular Structure, 2006, 790, 31-39
IF: 1.495

Zobacz w repozytorium

66. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Quantum chemical topology description of the hydrogen transfer between the ethynyl radical and ammonia (C2H. + NH3) - the electron localization function study.
Chemical Physics Letters, 2006, 426, 273-279
IF: 2.462

Zobacz w repozytorium

67. Andrés Juan, Berski Sławomir, Feliz M., Llusar R., Sensato F., Silvi Bernard
The nature of the chemical bond in di- and polynuclear metal cluster complexes as depicted by the analysis of the electron localization function.
Comptes Rendus Chimie, 2005, 8, 1400-1412
10.1016/j.crci.2004.12.014
Zobacz w repozytorium

68. Sambrano J. R., Gracia L., Andrés Juan, Berski Sławomir, Beltrán A.
A theoretical study on the gas phase reactions of the anions NbO3-, NbO5-, and NbO2(OH)2- with H2O and O2.
Journal of Physical Chemistry A, 2004, 108, 10850-10860
IF: 2.639

Zobacz w repozytorium

69. Berski Sławomir, Ciunik Zbigniew, Drabent Krzysztof, Latajka Zdzisław, Panek Jarosław
Dominant role of C-Br···N halogen bond in molecular self-organization. Crystallographic and quantum-chemical study of Schiff-base-containing triazoles.
Journal of Physical Chemistry B, 2004, 108, 12327-12332
IF: 3.834

Zobacz w repozytorium

70. Berski Sławomir, Gutsev G. L., Mochena M. D., Andrés Juan
Toward understanding the electron density distribution in magnetic clusters : insight from the ELF and AIM analyses of ground-state Fe4.
Journal of Physical Chemistry A, 2004, 108, 6025-6031
IF: 2.639

Zobacz w repozytorium

71. Polo Victor, Andrés Juan, Castillo R., Berski Sławomir, Silvi Bernard
Understanding the molecular mechanism of the 1,3-dipolar cycloaddition between fulminic acid and acetylene in terms of the electron localization function and catastrophe theory.
Chemistry-A European Journal, 2004, 10, 5165-5172
IF: 4.517

Zobacz w repozytorium

72. Lundell Jan, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Ab initio characterization of the xenon dihydride dimer - (HXeH)2.
Chemical Physics Letters, 2003, 371, 295-303
IF: 2.438

Zobacz w repozytorium

73. Berski Sławomir, Andrés Juan, Silvi Bernard, Domingo Luis R.
The joint use of catastrophe theory and electron localization function to characterize molecular mechanisms. A density functional study of the Diels-Alder reaction between ethylene and 1,3-butadiene.
Journal of Physical Chemistry A, 2003, 107, 6014-6024
IF: 2.792

Zobacz w repozytorium

74. Calatayud M., Berski Sławomir, Beltrán A., Andrés Juan
An atom-in-molecules and electron-localization-function study of the interaction between O2 and VxOy+/VxOy (x = 1, 2, y = 1-5) clusters.
Theoretical Chemistry Accounts, 2002, 108, 12-20
IF: 1.421

Zobacz w repozytorium

75. Atamas N.A., Yaremko Anatoly M., Bulavin L. A., Pogorelov V. E., Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk, Abkowicz-Bieńko Agnieszka J.
Anharmonic interactions and Fermi resonance in the vibrational spectra of alcohols.
Journal of Molecular Structure, 2002, 605, 187-198
IF: 1.122

Zobacz w repozytorium

76. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Comparison of lithium and hydrogen bonds in (X···Li···X)- and (X···H···X)- (X=F, Cl and Br) complexes: topological analysis of electron localization function.
International Journal of Quantum Chemistry, 2002, 90, 1108-1120
IF: 1.514

Zobacz w repozytorium

77. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Andrés Juan
The nature of the Au-Rg bond in the [AuRg4]2+ (Rg=Ar, Kr and Xe) molecules.
Chemical Physics Letters, 2002, 356, 483-489
IF: 2.526

Zobacz w repozytorium

78. Feliz M., Llusar R., Andrés Juan, Berski Sławomir, Silvi Bernard
Topological analysis of the bonds in incomplete cuboidal [Mo3S4] clusters.
New Journal of Chemistry, 2002, 26, 844-850
IF: 2.06

Zobacz w repozytorium

79. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Silvi Bernard, Lundell Jan
Electron localization function studies of the nature of binding in neutral rare-gas containing hydrides: HKrCN, HKrNC, HXeCN, HXeNC, HXeOH, and HXeSH.
Journal of Chemical Physics, 2001, 114, 4349-4358
IF: 3.147

Zobacz w repozytorium

80. Berski Sławomir, Jaszewski Adrian, Jezierska Julia
The view on the C=N-O group in the RHC=NO (R=H, BH2, CH3, NH2, OH, F) iminoxy radicals by means of electron localisation function (ELF).
Chemical Physics Letters, 2001, 341, 168-178
IF: 2.364

Zobacz w repozytorium

81. Berski Sławomir, Lundell Jan, Latajka Zdzisław
A density functional study of the xenon dihydride-water complex.
Journal of Molecular Structure, 2000, 552, 223-232
IF: 0.849

Zobacz w repozytorium

82. Lundell Jan, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Dihydrogen-bonded complexes of xenon dihydride with water: Ab initio calculations and topological analysis of electron localisation function (ELF).
Physical Chemistry Chemical Physics, 2000, 2, 5521-5527
IF: 1.653

Zobacz w repozytorium

83. Mierzwicki Krzysztof, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Nature of chemical bonds in MCCH(M=Li, Na, K) based on the topological analysis of electron localisation function (ELF) and electron density.
Chemical Physics Letters, 2000, 331, 538-546
IF: 2.364

Zobacz w repozytorium

84. Fuster F., Silvi Bernard, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Topological aspects of protonation and hydrogen bonding: the dihydrogen bond case.
Journal of Molecular Structure, 2000, 555, 75-84
IF: 0.849

Zobacz w repozytorium

85. Berski Sławomir, Silvi Bernard, Latajka Zdzisław, Leszczyński Jerzy
Bonding in hypohalous acids HOX (X = F, Cl, Br, and I) from the topological analysis of the electron localization function (ELF).
Journal of Chemical Physics, 1999, 111, 1-14
IF: 3.289

Zobacz w repozytorium

86. Lundell Jan, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Density functional study of the Xe2H3+ cation.
Chemical Physics, 1999, 247, 215-224
IF: 1.766

Zobacz w repozytorium

87. Ciunik Zbigniew, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Leszczyński Jerzy
New aspects of weak C-Hp bonds: intermolecular interactions between alicyclic and aromatic rings in crystals of small compounds, peptides and proteins.
Journal of Molecular Structure, 1998, 442, 125-134
IF: 0.807

Zobacz w repozytorium

88. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
On the difference between hydrogen fluoride and hydrogen chloride crystals.
Journal of Molecular Structure, 1998, 450, 259-263
IF: 0.807

Zobacz w repozytorium

89. Berski Sławomir, Lundell Jan, Latajka Zdzisław, Leszczyński Jerzy
Oxygen-bound fluorine (O-F): Ab Initio investigations of the hypofluorous acid dimer.
Journal of Physical Chemistry A, 1998, 102, 10768-10776
IF: 1.95

Zobacz w repozytorium

90. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Periodic Hartree-Fock studies on (HCl)∞ chain.
Polish Journal of Chemistry, 1998, 72, 1540-1550
IF: 0.508

Zobacz w repozytorium

91. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
On the role of the basis set and electron correlation in the description of stacking interactions.
Computers and Chemistry, 1997, 21, 347-354
IF: 1.064

Zobacz w repozytorium

92. Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Periodic Hartree-Fock study of (HF)∞ chain.
Journal of Molecular Structure-Theochem, 1997, 389, 147-154
IF: 0.884

Zobacz w repozytorium

93. Latajka Zdzisław, Berski Sławomir
Density functional study of the H3N-Cl2 system - the importance of Hartree-Fock exchange in density functional methods.
Journal of Molecular Structure-Theochem, 1996, 371, 11-16
IF: 0.921

Zobacz w repozytorium

 • 18
  Maj 2021
  02:00
 • 18
  Maj 2021
  10:15

  4. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2021, które odbędzie się dnia 18 maja 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień       Porządek ...

 • 13
  Maj 2021
  05:00

  I spotkanie Forum Grantowego WChUWr

  W imieniu Prorektora ds. Nauki, Dziekana Wydziału Chemii oraz Przewodniczącego RDN Nauki Chemiczne, zapraszamy na I Spotkanie Forum Grantowego Wydziału Chemii, które odbędzie się 13. maja 2021 r. (czwartek) o g. 17:00 w aplikacji MS Teams.

 • 13
  Maj 2021
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mehmeta Marta

  tryb zdalny ( MS Teams)
 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)