Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr hab.
Imie i nazwisko
Maria Korabik
Stanowisko

profesor Uniwersytetu

Funkcja

Prodziekan ds. nauczania

Kierownik: Zakład Dydaktyki Chemii

Telefon
+48 71 375 7260
Pokój
309 (budynek A)
Maria Korabik

Kariera naukowa

Mgr 1984 , Dr 1993, Dr hab. 2012

Konsultacje

pok.309, środa 12:00 - 13:00, piątek 10:00-11:00

Kariera naukowa

 • 03

  2012

  Zmiana stopnia/tytułu na dr hab.

 • 05

  1993

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  1984

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 138.074

Liczba publikacji: 68

1. Pham Yen Hoang, Trush Viktor A., Korabik Maria, Amirkhanov Volodymyr M., Gawryszewska Paula
Nd3+ and Yb3+ complexes with N-(diphenylphosphoryl)pyrazine-2-carboxamide as UV-NIR radiation converters and single-ion magnets.
Dyes and Pigments, 2021, 186, 108986/1-108986/11
IF: 4.613
10.1016/j.dyepig.2020.108986
Zobacz w repozytorium

2. Khoshkhan Zakiyeh, Mirzaei Masoud, Eshtiagh-Hosseini Hossein, Izadyar Mohammad, Mague Joel T., Korabik Maria
Two polyoxometalate-based hybrids constructed from trinuclear lanthanoid clusters with single‐molecule magnet behavior.
Polyhedron, 2021, 194, 114903/1-114903/8
IF: 2.343
10.1016/j.poly.2020.114903
Zobacz w repozytorium

3. Pham Yen Hoang, Trush Victor A., Carneiro Neto Albano N., Korabik Maria, Sokolnicki Jerzy, Weselski Marek, Malta Oscar L., Amirkhanov Vladimir M., Gawryszewska Paula
Lanthanide complexes with N-phosphorylated carboxamide as UV converters with excellent emission quantum yield and single-ion magnet behavior.
Journal of Materials Chemistry C, 2020, 8, 9993-10009
IF: 7.059
10.1039/d0tc01445a
Zobacz w repozytorium

4. Krupa Katarzyna, Korabik Maria, Kowalik-Jankowska Teresa
Coordination properties of Cu(II) ions towards the peptides based on the His-Xaa-His motif from Fusobacterium nucleatum P1 protein.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2019, 201, 110819/1-110819/12
IF: 3.212
10.1016/j.jinorgbio.2019.110819
Zobacz w repozytorium

5. Rad-Yousefnia Negar, Shaabani Behrouz, Korabik Maria, Weselski Marek, Zahedi Monsoureh, Englert Ulli, Bikas Rahman, Szeliga Daria, Otręba Marta, Lis Tadeusz
Magnetic dimensionality and the crystal structure of two copper(II) coordination polymers containing Cu6 and Cu2 building units.
Dalton Transactions, 2019, 48, 11421-11432
IF: 4.174
10.1039/c9dt01728c
Zobacz w repozytorium

6. Gorczyński Adam, Marcinkowski Dawid, Kubicki Maciej, Löffler Marta, Korabik Maria, Karbowiak Mirosław, Wiśniewski Piotr, Rudowicz Czesław, Patroniak Violetta
New field-induced single ion magnets based on prolate Er(III) and Yb(III) ions: tuning the energy barrier Ueff by the choice of counterions within an N3-tridentate Schiff-base scaffold.
Inorganic Chemistry Frontiers, 2018, 5, 605-618
IF: 5.934
10.1039/c7qi00727b
Zobacz w repozytorium

7. Buvaylo Elena A., Kokozay Vladimir N., Makhankova Valeriya G., Melnyk Andrii K., Korabik Maria, Witwicki Maciej, Skelton Brian W., Vassilyeva Olga Yu.
Synthesis, characterization, and magnetic properties of a series of copper(II) chloride complexes of pyridyliminebenzoic acids.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2018, 14, 1603-1619
IF: 2.578
10.1002/ejic.201701391
Zobacz w repozytorium

8. Bikas Rahman, Soltani Behzad, Sheykhi Hamid, Korabik Maria, Hossaini-Sadr Moayad
Synthesis, crystal structure and magneto-structural studies of 2D copper(II) coordination polymer containing L-alanine amino acid.
Journal of Molecular Structure, 2018, 1168, 195-201
IF: 2.12
10.1016/j.molstruc.2018.05.016
Zobacz w repozytorium

9. Löffler Marta, Gregoliński Janusz, Korabik Maria J., Lis Tadeusz, Lisowski Jerzy
Multinuclear Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes of chiral macrocyclic nonaazamine.
Dalton Transactions, 2016, 45, 15586-15594
IF: 4.029
10.1039/C6DT02504H
Zobacz w repozytorium

10. Vlachova Jana, Tmejova Katerina, Kopel Pavel, Korabik Maria, Zitka Jan, Hynek David, Kynicky Jindrich, Adam Vojtech, Kizek Rene
A 3D microfluidic chip for electrochemical detection of hydrolysed nucleic bases by a modified glassy carbon electrode.
Sensors, 2015, 15, 2438-2452
IF: 2.033
10.3390/s150202438
Zobacz w repozytorium

11. Poole Katye M., Korabik Maria, Shiddiq Muhandis, Mitchell Kylie J., Fournet Adeline, You Zhiliang, Christou George, Hill Stephen, Hołyńska Małgorzata
A new "offset" analogue of the classical oxime-bridged [MnIII6] single-molecule magnets.
Inorganic Chemistry, 2015, 54, 1883-1889
IF: 4.82
10.1021/ic502787q
Zobacz w repozytorium

12. Pospieszna-Markiewicz Izabela, Radecka-Paryzek Wanda, Kubicki Maciej, Korabik Maria, Hnatejko Zbigniew
Different supramolecular architectures in self-assembled praseodymium(III) and europium(III) complexes with rare coordination pattern of salicylaldimine ligand.
Polyhedron, 2015, 97, 167-174
IF: 2.108
10.1016/j.poly.2015.05.022
Zobacz w repozytorium

13. Mirzaei Masoud, Eshtiagh-Hosseini Hossein, Alipour Mahboubeh, Bauzá Antonio, Mague Joel T., Korabik Maria, Frontera Antonio
Hydrothermal synthesis, X-ray structure and DFT and magnetic studies of a (H2SiW12O40)2- based one-dimensional linear coordination polymer.
Dalton Transactions, 2015, 44, 8824-8832
IF: 4.177
10.1039/c4dt03950e
Zobacz w repozytorium

14. Fik Marta A., Löffler Marta, Weselski Marek, Kubicki Maciej, Korabik Maria J., Patroniak Violetta
New Fe(II) complexes with Schiff base ligand : synthesis, spectral characterization, magnetic studies and thermal stability.
Polyhedron, 2015, 102, 609-614
IF: 2.108
10.1016/j.poly.2015.10.050
Zobacz w repozytorium

15. Buvaylo Elena A., Kokozay Vladimir N., Vassilyeva Olga Yu., Skelton Brian W., Degtyarik Mikhail M., Korabik Maria, Jezierska Julia
Synthesis, structure, and characterizations of a new antiferromagnetic manganese(II) dichloro-bridged 1-D polymer decorated by 5-amino-1-H-tetrazole.
Journal of Coordination Chemistry, 2015, 68, 1261-1272
IF: 1.756
10.1080/00958972.2015.1019874
Zobacz w repozytorium

16. Gorczyński Adam, Wałęsa-Chorab Monika, Kubicki Maciej, Korabik Maria, Patroniak Violetta
New complexes of 6,6''-dimethyl-2,2':6',2''-terpyridine with Ni(II) ions: synthesis, structure and magnetic properties.
Polyhedron, 2014, 77, 17-23
IF: 2.011
10.1016/j.poly.2014.03.058
Zobacz w repozytorium

17. Premužić Dejan, Korabik Maria, Hołyńska Małgorzata
Structure and magnetic properties of a new binuclear copper(II) complex of a tripodal oxime.
Journal of Molecular Structure, 2014, 1059, 265-270
IF: 1.602
10.1016/j.molstruc.2013.12.001
Zobacz w repozytorium

18. Smékal Zdenék, Maris Thierry, Korabik Maria
Structure and magnetic properties of binuclear [Cu(amppz)(μ-NC)Fe(CN)4NO] (amppz = 1,4-bis(3-aminopropyl)piperazine).
Journal of Coordination Chemistry, 2014, 67, 3167-3175
IF: 2.012
10.1080/00958972.2014.962524
Zobacz w repozytorium

19. Bikas Rahman, Hosseini-Monfared Hassan, Korabik Maria, Krawczyk Marta S., Lis Tadeusz
Synthesis, structure and magnetic properties of a 1D coordination polymer of Cu(II) containing phenoxido and dicyanamido bridging groups.
Polyhedron, 2014, 81, 282-289
IF: 2.011
10.1016/j.poly.2014.06.024
Zobacz w repozytorium

20. Lotfian Nahid, Mirzaei Masoud, Eshtiagh-Hosseini Hossein, Löffler Marta, Korabik Maria, Salimi Alireza
Two supramolecular inorganic-organic hybrids of 12-silicotungstic acid heteropolyoxometalate and trinuclear lanthanide clusters: syntheses, structures, and magnetic properties.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 34, 5908-5915
IF: 2.942
10.1002/ejic.201402711
Zobacz w repozytorium

21. Wałęsa-Chorab Monika, Gorczyński Adam, Kubicki Maciej, Korabik Maria, Patroniak Violetta
Mono-, di- and trinuclear complexes of bis(terpyridine) ligand: synthesis, crystal structures and magnetic properties.
Polyhedron, 2013, 54, 260-271
IF: 2.047
10.1016/j.poly.2013.02.054
Zobacz w repozytorium

22. Wałęsa-Chorab Monika, Kubicki Maciej, Korabik Maria, Patroniak Violetta
Novel self-assembled supramolecular architectures of Mn(II) ions with a hybrid pyrazine-bipyridine ligand.
Dalton Transactions, 2013, 42, 9746-9754
IF: 4.097
10.1039/c3dt50352f
Zobacz w repozytorium

23. Hołyńska Małgorzata, Korabik Maria
Preparation and properties of a series of [Cr2Ln2] oximato-bridged complexes.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2013, 31, 5469-5475
IF: 2.965
10.1002/ejic.201300658
Zobacz w repozytorium

24. Antonijević-Nikolić Mirjana, Antić-Stanowić Jelena, Tanaskovič Ssladjana B., Korabik Maria J., Gojgić-Cvijović Gordana, Vučkovič G.
Preparation, characterisation and study of in vitro biologically active azamacrocyclic Cu(II) dicarboxylate complexes.
Journal of Molecular Structure, 2013, 1054-1055, 297-306
IF: 1.599
10.1016/j.molstruc.2013.10.006
Zobacz w repozytorium

25. Stefankiewicz Artur R., Wałęsa-Chorab Monika, Harrowfield Jack, Kubicki Maciej, Hnatejko Zbigniew, Korabik Maria, Patroniak Violetta
Self-assembly of transition metal ion complexes of a hybrid pyrazine-terpyridine ligand.
Dalton Transactions, 2013, 42, 1743-1751
IF: 4.097
10.1039/c2dt31982a
Zobacz w repozytorium

26. Szczygieł I., Jagoda Z., Kłak Julia, Korabik Maria
{[NiL][Co(NCS)4]}n, an organic-inorganic coordination polymer ( L = 5,12-dimethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradeca-4,11-diene).
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, 109, 677-684
IF: 1.982
10.1007/s10973-012-2285-7
Zobacz w repozytorium

27. Mirzaei Masoud, Eshtiagh-Hosseini Hossein, Hassanpoor Azam, Szymańska-Buzar Teresa, Mague Joel T., Korabik Maria, Kochel Andrzej
Two new CuII 1D-coordination polymers containing 1,4-pyrazine-2,3-dicarboxylic acid, 2-aminopyridine, and 5-bromo-6-methyl-2(4-methylpiperazine-1-yl)pyrimidine-4-amine: X-ray crystal structure, spectroscopic and magnetic studies.
Inorganica Chimica Acta, 2012, 391, 232-238
IF: 1.687
10.1016/j.ica.2012.04.045
Zobacz w repozytorium

28. Vasková Z., Moncol Jan, Korabik Maria, Medvecká J., Švorec Jozef, Padělková Zdeňka, Valko M., Valigura D.
2D-supramolecular layers built of antiferromagnetically coupled [Cu(x-O2Nbz)2(denia)1(H2O)1]n 1D-polymers with R22(10) and R22(12) supramolecular synthons.
Polyhedron, 2011, 30, 86-92
IF: 2.057
10.1016/j.poly.2010.09.034
Zobacz w repozytorium

29. Korabik Maria, Repická Z., Martiška L., Moncol Jan, Švorec Jozef, Padělková Zdeňka, Lis Tadeusz, Mazúr M., Valigura D.
Hydrogen-bond-based magnetic exchange between μ-diethylnicotinamide(aqua)bis(X-salicylato)copper(II) polymeric chains.
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2011, 637, 224-231
IF: 1.249
10.1002/zaac.201000301
Zobacz w repozytorium

30. Wałęsa-Chorab Monika, Stefankiewicz Artur R., Ciesielski D., Hnatejko Zbigniew, Kubicki Maciej, Kłak Julia, Korabik Maria J., Patroniak Violetta
New mononuclear manganese(II) and zinc(II) complexes with a terpyridine ligand: structural, magnetic and spectroscopic properties.
Polyhedron, 2011, 30, 730-737
IF: 2.057
10.1016/j.poly.2010.12.032
Zobacz w repozytorium

31. Wałęsa-Chorab Monika, Stefankiewicz Artur R., Gorczyński Adam, Kubicki Maciej, Kłak Julia, Korabik Maria J., Patroniak Violetta
Structural, spectroscopic and magnetic properties of new copper(II) complexes with a terpyridine ligand.
Polyhedron, 2011, 30, 233-240
IF: 2.057
10.1016/j.poly.2010.10.024
Zobacz w repozytorium

32. Hołyńska Małgorzata, Korabik Maria, Kubiak Maria
Pursuing new facts in the coordination capabilities of (1-diaminomethylene)thiourea (HATU): products of the interaction with transition metal halides- structural investigations.
Polyhedron, 2010, 29, 530-538
IF: 2.034
10.1016/j.poly.209.06.045
Zobacz w repozytorium

33. Vasková Z., Moncol Jan, Korabik Maria, Valigura D., Švorec Jozef, Lis Tadeusz, Valko M., Melnik Milan
Supramolecular dimer formation through hydrogen bond extensions of carboxylate ligands : path for magnetic exchange.
Polyhedron, 2010, 29, 154-163
IF: 2.034
10.1016/j.poly.2009.06.056
Zobacz w repozytorium

34. Ciurla H., Hanuza Jerzy, Talik Z., Korabik Maria, Mroziński Jerzy
Vibrational spectra, electronic excited states and magnetic properties of the copper(II) ions in alkylaminoacetylurea complexes.
Materials Science-Poland, 2009, 27, 5-21
IF: 0.384
http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol27no1/articles/ms_01_01ciurla_2007_144.pdf
Zobacz w repozytorium

35. Siebold M., Korabik Maria, Schilde U., Mroziński Jerzy, Strauch P.
Pentanuclear heterobimetallic 3d-4f complexes of Ln2M3-type - structure and magnetism.
Chemical Papers, 2008, 62, 487-495
IF: 0.758

Zobacz w repozytorium

36. Kavalírová J., Korabik Maria, Stachová P., Moncol Jan, Sillanpää R., Lis Tadeusz, Mikloš D., Melnik Milan, Mroziński Jerzy, Valigura D.
Synthesis, spectral and magnetic properties of two different 2-nitrobenzoatocopper(II) complexes containingN,N-diethylnicotinamide.
Polyhedron, 2008, 27, 1333-1342
IF: 1.801

Zobacz w repozytorium

37. Vučkovič G., Antonijević-Nikolić Mirjana, Lis Tadeusz, Mroziński Jerzy, Korabik Maria, Radanovič D. D.
X-ray analyses, spectroscopic and magnetic properties of [Cu4(succinato)(tpmc)2](ClO4)6·2C2H5OH·4H2O and [Cu2(C6H5COO)tpmc](ClO4)3·0.5CH3OH·0.5H2O complexes.
Journal of Molecular Structure, 2008, 872, 135-144
IF: 1.594

Zobacz w repozytorium

38. Nizhnik Yakov P., Szemik-Hojniak Anna, Deperasińska Irena, Jerzykiewicz Lucjan B., Korabik Maria, Hojniak Marek, Andreev V. P.
X-ray crystal structure and magnetic and photophysical properties of novel copper(II) N-oxide adduct [(4-MPyO)2(CuCl2)2(H2O)(C2H5OH)] (4-MPyO = 4-(4-methoxystyryl)pyridine N-oxide).
Inorganic Chemistry, 2008, 47, 2103-2112
IF: 4.147

Zobacz w repozytorium

39. Vučkovič G., Tanaskovič Ssladjana B., Rychlewska U., Radanovič D. D., Mroziński Jerzy, Korabik Maria
Preparation, characterization and X-ray analysis of [Co2(Cl)2tpmc](BF4)2. Comparative structural analysis with the complexes having analogous geometries and ligans.
Journal of Molecular Structure, 2007, 827, 80-87
IF: 1.486

Zobacz w repozytorium

40. Moncol Jan, Korabik Maria, Segl’a Peter, Koman Marian, Mikloš D., Jašková J., Głowiak Tadeusz, Melnik Milan, Mroziński Jerzy, Sundberg M. R.
Preparation, structure, spectral and magnetic properties of copper(II) halogenonicotinates: crystal and molecular structure of tetrakis(μ-2-chloronicotinato-O,O')-diaquadicopper(II).
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2007, 633, 298-305
IF: 1.26

Zobacz w repozytorium

41. Hołyńska Małgorzata, Korabik Maria, Lis Tadeusz
Redetermination of bis(methyltriphenylphosphonium) hexachloridorhenate(IV).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2007, E63, m2859, 1-11
IF: 0.508

Zobacz w repozytorium

42. Stachová P., Melnik Milan, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Koman Marian, Głowiak Tadeusz, Valigura D.
Syntheis, spectral and magnetical characterization of monomeric [Cu(2-NO2bz)2(nia)2(H2O)2] and structural analysis of similar [Cu(RCOO)2(L–N)2(H2O)2]complexes.
Inorganica Chimica Acta, 2007, 360, 1517-1522
IF: 1.713

Zobacz w repozytorium

43. Jašková J., Mikloš D., Korabik Maria, Jorik V., Segl’a Peter, Kaliňáková B., Hudecová Daniela, Švorec Jozef, Fischer A., Mroziński Jerzy, Lis Tadeusz, Melnik Milan
Synthesis, spectral and magnetic properties and crystal structures of copper(II) pyridinecarboxylates as potential antimicrobial agents.
Inorganica Chimica Acta, 2007, 360, 2711-2720
IF: 1.713

Zobacz w repozytorium

44. Púčeková-Repická Z., Moncol Jan, Valigura D., Lis Tadeusz, Korabik Maria, Melnik Milan, Mroziński Jerzy, Mazúr M.
Synthesis, structure, spectral and magnetic properties of 4-methoxy- and -3-methylsalicylatocopper(II) complexes with 2-pyridylmethanol.
Journal of Coordination Chemistry, 2007, 60, 2449-2460
IF: 0.867

Zobacz w repozytorium

45. Efthymiou C. G., Raptopoulou C. P., Terzis A., Boča Roman, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Perlepes S. P., Bakalbassis E. G.
A systematic exploration of nickel(II)/acetate/Di-2-pyridyl ketone chemistry: neutral and cationic tetranuclear clusters, and a novel mononuclear complex.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2006, 2236-2252
IF: 2.704

Zobacz w repozytorium

46. Mikloš D., Jašková J., Segl’a Peter, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Sillanpää R., Mikuriya M., Melnik Milan
Crystal structures, spectral and magnetic properties of cobalt(II) pyridinecarboxylates: a novel polymeric chain in {[{2,6-(MeO)2nic}2(H2O)2Co(μ-H2O)Co(H2O)4(μ-H2O)]-{2,6-(MeO)2nic}2·6H2O}n.
Inorganica Chimica Acta, 2006, 359, 4386-4392
IF: 1.674

Zobacz w repozytorium

47. Hołyńska Małgorzata, Korabik Maria, Lis Tadeusz
Methyltriphenylphosphonium hexachlororhenate(IV).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2006, E62, m3178-m3180
IF: 0.567

Zobacz w repozytorium

48. Valigura D., Moncol Jan, Korabik Maria, Púčeková Z., Lis Tadeusz, Mroziński Jerzy, Melnik Milan
New dimeric copper(II) complex [Cu(5-MeOsal)2(μ-nia)(H2O)]2 with magnetic exchange interactions through H-bonds.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2006, 3813-3817
IF: 2.704

Zobacz w repozytorium

49. Stachová P., Korabik Maria, Koman Marian, Melnik Milan, Mroziński Jerzy, Głowiak Tadeusz, Mazúr M., Valigura D.
Synthesis, spectral and magnetical characterization of monomeric [Cu(2-NO2bz)2(3-pyme)2(H2O)2] and polymeric [Cu{3,5-(NO2)2bz}2(3-pyme)2]n.
Inorganica Chimica Acta, 2006, 359, 1275-1281
IF: 1.674

Zobacz w repozytorium

50. Vučkovič G., Antonijević-Nikolić Mirjana, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Manojlović D. D., Gojgić-Cvijović Gordana, Matsumoto Naohide
Magnetic, electrochemical and antimicrobial properties of some Cu(II) complexes with TPMC.
Polish Journal of Chemistry, 2005, 79, 679-687
IF: 0.513

Zobacz w repozytorium

51. Stachová P., Valigura D., Koman Marian, Melnik Milan, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Głowiak Tadeusz
Crystal structure, magnetic and spectral properties of tetrakis(2-nitrobenzoato)di(aqua)dicopper(II) dihydrate.
Polyhedron, 2004, 23, 1303-1308
IF: 1.586

Zobacz w repozytorium

52. Valigura D., Melnik Milan, Koman Marian, Martiška L., Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Głowiak Tadeusz
Structural confirmation of the 3,5-dinitrosalicylato anion coordination ability to metal ion: crystal structure, spectral and magnetic properties of the [Cu3{3,5-(NO2)2sal2-}2{3,5-(NO2)2sal1-}2(H2O)4]·4H2O.
Polyhedron, 2004, 23, 2447-2456
IF: 1.586

Zobacz w repozytorium

53. Segl’a Peter, Palicová M., Mikloš D., Koman Marian, Melnik Milan, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Głowiak Tadeusz, Sundberg M. R., Lönnecke P.
Synthesis, spectral and magnetic properties, and crystal structures of copper(II) pyridinecarboxylate adducts with N-heterocyclic ligands.
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2004, 630, 470-478
IF: 1.086

Zobacz w repozytorium

54. Valigura D., Melnik Milan, Koman Marian, Martiška L., Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Głowiak Tadeusz
The first structurally proved copper(II) complex simultaneously containing salicylato mono- and dianions. X-ray crystal structure, spectral and magnetic properties of the trimeric [Cu3{3,5-(NO2)2sal2-}2{3,5-(NO2)2sal1-}2(H2O)4]·4H2O.
Inorganic Chemistry Communications, 2004, 7, 548-552
IF: 1.682

Zobacz w repozytorium

55. Kopel Pavel, Trávníček Z., Marek J., Korabik Maria, Mroziński Jerzy
Syntheses and properties of binuclear copper(II) mixed-ligand complexes involving thiodiglycolic acid. The crystal structures of [(phen)2Cu(µ-tdga)Cu(phen)](NO3)2·5H2O and [(H2O)(pmdien)Cu(µ-tdga)Cu(pmdien)(H2O)](ClO4)2.
Polyhedron, 2003, 22, 411-418
IF: 1.584

Zobacz w repozytorium

56. Ciurla H., Hanuza Jerzy, Talik Tadeusz, Talik Z., Korabik Maria, Mroziński Jerzy
Chemical and magnetic properties of the new copper(II) complexes with alkylaminoacetylureas.
Journal of Alloys and Compounds, 2002, 341, 111-114
IF: 1.014

Zobacz w repozytorium

57. Mikloš D., Palicová M., Segl’a Peter, Melnik Milan, Korabik Maria, Głowiak Tadeusz, Mroziński Jerzy
Crystal structures, spectroscopic and magnetic behaviour of dimeric copper(II) 2-methylthionicotinate adducts with dimethylformamide and dimethylsulfoxide.
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2002, 628, 2862-2868
IF: 1.196

Zobacz w repozytorium

58. Sieroń Lesław, Bukowska-Strzyżewska M., Korabik Maria, Mroziński Jerzy
X-ray structure of poly[aquabis(benzimidazole-N3)copper(II)-μ-trans-2-butene-1,4-dicarboxylato-O,O' : O'', O'''] (I) and magnetic and spectroscopic characterization of I and the isostructural copper(II)-μ adipato complex II.
Polyhedron, 2002, 21, 2473-2479
IF: 1.414

Zobacz w repozytorium

59. Koman Marian, Moncol Jan, Hudecová Daniela, Dudová Barbora, Melnik Milan, Korabik Maria, Mroziński Jerzy
Copper(II) pyridine-2,6-dicarboxylates. Coordination and distortion isomers of [Cu(pydca)(H2O)2].
Polish Journal of Chemistry, 2001, 75, 957-964
IF: 0.533

Zobacz w repozytorium

60. Bakalbassis E. G., Korabik Maria, Michailides A., Mroziński Jerzy, Raptopoulou C. P., Skoulika S., Terzis A., Tsaousis D.
Crystal architecture and magnetic properties of four transitionmetal adipate coordination polymers.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2001, 850-857
IF: 2.82

Zobacz w repozytorium

61. Jäger L., Wagner Ch., Korabik Maria, Zygmunt A., Mroziński Jerzy
Crystal structure, magnetism and spectroscopy of bis(tetraphenylphosphonium)tetrakis(dicyanamido)cobaltate(II) with bridging and pendant dicyanamide ligands.
Journal of Molecular Structure, 2001, 570, 159-164
IF: 0.907

Zobacz w repozytorium

62. Mikloš D., Segl’a Peter, Palicová M., Kopcová M., Melnik Milan, Valko M., Głowiak Tadeusz, Korabik Maria, Mroziński Jerzy
Synthesis, spectral and magnetic properties, and crystal structures of copper(II)2-methylthionicotinate adducts with chelating ligands.
Polyhedron, 2001, 20, 1867-1874
IF: 1.2

Zobacz w repozytorium

63. Korabik Maria, Materny M., Surga W., Głowiak Tadeusz, Mroziński Jerzy
Crystal structure, magnetism and spectroscopy of dimeric copper(II) complex with 2-methylpyrido[2,3-d]imidazole.
Journal of Molecular Structure, 1998, 443, 255-263
IF: 0.807

Zobacz w repozytorium

64. Rzepka M., Surga W., Korabik Maria, Mroziński Jerzy
Physical properties of dimeric copper (II) complexes with 7-methylpyrido[2,3 - d]imidazole.
Polish Journal of Chemistry, 1996, 70, 19-26
IF: 0.492

Zobacz w repozytorium

65. Mroziński Jerzy, Heyduk E., Korabik Maria
Magnetism of biologically active copper(II) carboxylates monomer- dimer equilibrium.
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry, 1994, 42, 169-180
IF: 0.116

Zobacz w repozytorium

66. Melnik Milan, Holloway Clive E., Korabik Maria, Mroziński Jerzy
Synthesis and physical properties of dimeric copper(II) aryl-carboxylates with axial papaverine ligands.
Polish Journal of Chemistry, 1993, 67, 799-804

Zobacz w repozytorium

67. Mroziński Jerzy, Korabik Maria, Wajcht Józef, Zborucki Zygmunt
Magnetism of copper(II) complexes with benzothiazine ligands.
Polish Journal of Chemistry, 1992, 66, 969-975

Zobacz w repozytorium

68. Janik Maria, Malarski Zbigniew, Mroziński Jerzy, Wajcht Józef, Zborucki Zygmunt
Influence of solvent effect on polymorphism of 4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide-1,1-dioxide (piroxicam).
Journal of Crystallographic and Spectroscopic Research, 1991, 21, 519-522
IF: 0.38

Zobacz w repozytorium

 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie