Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr hab.
Imie i nazwisko
Marcin Sobczyk
Stanowisko

profesor Uniwersytetu

Funkcja

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych

Telefon
+48 71 375 7333
Pokój
614 (budynek A)
Marcin Sobczyk

Kariera naukowa

Mgr 2002, Dr 2006, Dr hab. 2016

Konsultacje

                           Wtorek, 9 - 11

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

                    Technologia chemiczna - wykład i laboratorium dla III roku studiów

                     Fotochemia stosowana - laboratorium (przedmiot do wyboru)

                     Chemia pierwiastków f-elektronowych - wykład monograficzny dla studentów i doktorantów

                     Praktyczna spektroskopia optyczna - wykład dla studentów studiów niestacjonarnych

                    Obowiązkowe praktyki zawodowe dla studentów I-go stopnia studiów

Inne funkcje

Członek komisji stypendialnej dla studentów Wydziału Chemii

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Przewodniczący komisji ds. losów absolwentów.

Kariera naukowa

 • 06

  2016

  Zmiana stopnia/tytułu na dr hab.

 • 07

  2006

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 115.828

Liczba publikacji: 49

1. Marek Łukasz, Sobczyk Marcin
Highly sensitive luminescent pressure sensor for vacuum measurement based on Pr3+:TeO2-ZnO-Na2O-La2O3 glasses.
Materials Letters, 2021, 290, 129492/1-129492/3
IF: 3.204
10.1016/j.matlet.2021.129492
Zobacz w repozytorium

2. Sobczyk Marcin, Marek Łukasz
Comparative study of optical properties of Ho3+ -doped RE2O3-Na2O-ZnO-TeO2 glasses.
Journal of Luminescence, 2019, 206, 308-318
IF: 3.28
10.1016/j.jlumin.2018.10.071
Zobacz w repozytorium

3. Solarz Piotr, Głowacki Michał, Lisiecki Radosław, Sobczyk Marcin, Komar Jarosław, Macalik Bogusław, Ryba-Romanowski Witold
Impact of temperature on excitation, emission and cross-relaxation processes of terbium ions in GGAG single crystal.
Journal of Alloys and Compounds, 2019, 789, 409-415
IF: 4.65
10.1016/j.jallcom.2019.03.087
Zobacz w repozytorium

4. Marek Łukasz, Sobczyk Marcin, Wrzeszcz Władysław
Relaxation dynamics of excited states of Tm3+ ions in TeO2-ZnO-Na2O-Y2O3 glasses.
Journal of Rare Earths, 2019, 37, 1188-1195
IF: 3.104
10.1016/j.jre.2019.03.011
Zobacz w repozytorium

5. Marek Łukasz, Sobczyk Marcin, Trush Victor A., Korzeniowski Kamil, Amirkhanov Vladimir M., Legendziewicz Janina
Synthesis, structure and radiative and nonradiative properties of a new Dy3+ complex with sulfonylamidophosphate ligand.
Journal of Rare Earths, 2019, 37, 1255-1260
IF: 3.104
10.1016/j.jre.2019.04.005
Zobacz w repozytorium

6. Korzeniowski Kamil, Sobczyk Marcin
A study of optical properties of Sm3+ -doped M′ -type structure YTaO4 powders synthesized by the disodium tetraborate flux method.
Journal of Alloys and Compounds, 2018, 753, 717-724
IF: 4.175
10.1016/j.jallcom.2018.04.162
Zobacz w repozytorium

7. Szymański Damian, Sobczyk Marcin, Lisiecki Radosław
A study of optical properties of Tm3+ ions in Y2Te4O11 microcrystalline powder.
Journal of Luminescence, 2018, 202, 354-362
IF: 2.961
10.1016/j.jlumin.2018.05.079
Zobacz w repozytorium

8. Korzeniowski Kamil, Sobczyk Marcin
Anomalous red luminescence of Sm3+ ions in Sm3+:LaKNaTaOsingle crystals.
Solid State Communications, 2018, 273, 30-33
IF: 1.433
10.1016/j.ssc.2018.02.003
Zobacz w repozytorium

9. Sobczyk Marcin, Marek Łukasz, Korzeniowski Kamil
From Sm3+:La2O3-ZnO-Na2O-TeOglasses to transparent glass ceramics containing ZnTeO3 and La2Te4O11 nanocrystals : influence of the heat treatment on crystal growth and fluorescence properties.
Materials Letters, 2018, 221, 175-178
IF: 3.019
10.1016/j.matlet.2018.03.112
Zobacz w repozytorium

10. Gerasymchuk Yuriy S., Guzik Małgorzata, Lisiecki Radosław, Sobczyk Marcin, Jański Jerzy, Koll Aleksander, Boulon Georges, Legendziewicz Janina
Photophysical properties and ab initio HF and DFT calculations of the structure and spectroscopy of axially chloro substituted Yb(III) monophthalocyanines in different systems.
Journal of Luminescence, 2018, 193, 84-89
IF: 2.961
10.1016/j.jlumin.2017.09.002
Zobacz w repozytorium

11. Sobczyk Marcin, Korzeniowski Kamil, Guzik Małgorzata, Cybińska Joanna, Gerasymchuk Yuriy S., Trush Victor A., Legendziewicz Janina
Spectroscopic behaviour of Na[Sm(SP)4] (where SP = C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)2-) and its polymeric material-new orange emitting phosphors.
Journal of Luminescence, 2018, 193, 90-97
IF: 2.961
10.1016/j.jlumin.2017.08.064
Zobacz w repozytorium

12. Marek Łukasz, Sobczyk Marcin
Spectroscopic investigations of Pr3+ ions in Na2O-La2O3-ZnO-TeOglasses.
Journal of Non-Crystalline Solids, 2018, 487, 96-103
IF: 2.6
10.1016/j.jnoncrysol.2018.02.005
Zobacz w repozytorium

13. Sobczyk Marcin, Szymański Damian
Luminescence properties of Nd3+-doped Y2Te4O1microcrystalline powder.
Journal of Luminescence, 2017, 183, 226-232
IF: 2.732
10.1016/j.jlumin.2016.11.041
Zobacz w repozytorium

14. Szymański Damian, Sobczyk Marcin
Optical and structural investigation of dysprosium doped-Y2Te4O11.
Journal of Luminescence, 2016, 173, 11-18
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2015.12.023
Zobacz w repozytorium

15. Sobczyk Marcin, Szymański Damian, Guzik Małgorzata, Legendziewicz Janina
Optical behaviour of samarium doped potassium yttrium double phosphates.
Journal of Luminescence, 2016, 169, 794-798
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2014.12.041
Zobacz w repozytorium

16. Sobczyk Marcin, Korzeniowski Kamil, Guzik Małgorzata, Amirkhanov Vladimir M., Trush Victor A., Gawryszewska Paula, Guyot Yannick, Boulon Georges, Stręk Wiesław, Legendziewicz Janina
Spectral characteristic and crystal-field calculations for new Er(III) phosphor of the type [Er(SP)4]- (where SP=C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)2-).
Journal of Luminescence, 2016, 169, 777-781
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2015.03.029
Zobacz w repozytorium

17. Puchalska Małgorzata, Zych Eugeniusz, Sobczyk Marcin, Watras Adam, Deren P.
Cooperative energy transfer in Yb3+–Tb3+ co-doped CaAl4O7 upconverting phosphor.
Materials Chemistry and Physics, 2015, 156, 220-226
IF: 2.101
10.1016/j.matchemphys.2015.03.004
Zobacz w repozytorium

18. Sobczyk Marcin, Szymański Damian
Optical properties of Sm3+-doped Y2Te4O11.
Journal of Luminescence, 2015, 166, 40-47
IF: 2.693
10.1016/j.jlumin.2015.04.035
Zobacz w repozytorium

19. Sobczyk Marcin
Optical spectroscopy of Sm3+ doped Na2O-ZnO-La2O3-TeO2 glasses.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2015, 149, 965-970
IF: 2.653
10.1016/j.saa.2015.05.034
Zobacz w repozytorium

20. Puchalska Małgorzata, Zych Eugeniusz, Sobczyk Marcin, Watras Adam, Deren P.
Effect of charge compensation on up-conversion and UV excited luminescence of Eu3+ in Yb3+–Eu3+doped calcium aluminate CaAl4O7.
Materials Chemistry and Physics, 2014, 147, 304-310
IF: 2.259
10.1016/j.matchemphys.2014.05.003
Zobacz w repozytorium

21. Prorok Katarzyna, Bednarkiewicz Artur, Cichy Bartłomiej, Gnach Anna, Misiak Małgorzata, Sobczyk Marcin, Stręk Wiesław
The impact of shell host (NaYF4/CaF2) and shell deposition methods on the up-conversion enhancement in Tb3+, Yb3+ codoped colloidal α-NaYF4 core–shell nanoparticles.
Nanoscale, 2014, 6, 1855-1864
IF: 7.394
10.1039/C3NR05412H
Zobacz w repozytorium

22. Sobczyk Marcin, Szymański Damian
A study of optical properties of Sm3+ ions in α-Na3Y(VO4)2 single crystals.
Journal of Luminescence, 2013, 142, 96-102
IF: 2.367
10.1016/j.jlumin.2013.03.062
Zobacz w repozytorium

23. Puchalska Małgorzata, Sobczyk Marcin, Targowska J., Watras Adam, Zych Eugeniusz
Infrared and cooperative luminescence in Yb3+ doped calcium aluminate CaAl4O7.
Journal of Luminescence, 2013, 143, 503-509
IF: 2.367
10.1016/j.jlumin.2013.05.020
Zobacz w repozytorium

24. Sobczyk Marcin
Optical properties of α-Nd3+: Na3Y(VO4)2 single crystals - potential laser materials.
Optical Materials, 2013, 35, 852-859
IF: 2.075
10.1016/j.optmat.2012.10.043
Zobacz w repozytorium

25. Sobczyk Marcin
Temperature-dependent luminescence and temperature-stimulated NIR-to-VIS up-conversion in Nd3+-doped La2O3–Na2O–ZnO–TeO2 glasses.
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2013, 119, 128-136
IF: 2.288
10.1016/j.jqsrt.2012.12.025
Zobacz w repozytorium

26. Sobczyk Marcin
Influence of Nd3+ concentration on up-conversion fluorescence colour in YVO4 co-doped with Ho3+, Yb3+ and Nd3+ ions.
Materials Letters, 2012, 88, 86-88
IF: 2.224
10.1016/j.matlet.2012.08.026
Zobacz w repozytorium

27. Starosta Radosław, Komarnicka Urszula K., Sobczyk Marcin, Barys Maciej
Laser induced multi-component luminescence of [CuNCS(1,10-phen)P(CH2N(CH2CH2)2O)3]–the first example of CuNCS complexes with diimines and tris(aminomethyl)phosphanes.
Journal of Luminescence, 2012, 132, 1842-1847
IF: 2.144
10.1016/j.jlumin.2012.03.015
Zobacz w repozytorium

28. Solarz Piotr, Sobczyk Marcin
Spectroscopic properties of Sm3+ in KZnLa(PO4)2 in IR-VUV region.
Optical Materials, 2012, 34, 1826-1832
IF: 1.918
10.1016/j.optmat.2012.05.011
Zobacz w repozytorium

29. Gawryszewska Paula, Moroz O. V., Trush Victor A., Amirkhanov Vladimir M., Lis Tadeusz, Sobczyk Marcin, Siczek Miłosz
Spectroscopy and structure of LnIII complexes with sulfonylamidophosphate-type ligands as sensitizers of visible and near-infrared luminescence.
ChemPlusChem, 2012, 77, 482-496
10.1002/cplu.201200026
Zobacz w repozytorium

30. Szulia Sylwia, Kosmowska Magdalena, Kołodziej Hubert A., Sobczyk Marcin, Czupińska G.
Dielectric relaxation and electronic spectroscopy of double potassium yttrium tetraoxophosphate(V) K3Y(PO4)2 doped by neodymium and europium ions.
Journal of Molecular Structure, 2011, 1006, 409-418
IF: 1.634
10.1016/j.molstruc.2011.09.039
Zobacz w repozytorium

31. Szulia Sylwia, Kosmowska Magdalena, Kołodziej Hubert A., Sobczyk Marcin, Czupińska G.
Dielectric relaxation in double potassium yttrium orthophosphate K3Y(PO4)2 doped by ytterbium ions.
Journal of Molecular Structure, 2011, 996, 135-140
IF: 1.634
10.1016/j.molstruc.2011.04.038
Zobacz w repozytorium

32. Macalik Lucyna, Tomaszewski P. E., Matraszek A., Szczygieł I., Solarz Piotr, Godlewska Patrycja, Sobczyk Marcin, Hanuza Jerzy
Optical and structural characterisation of pure and Pr3+ doped LaPO4 and CePO4 nanocrystals.
Journal of Alloys and Compounds, 2011, 509, 7458-7465
IF: 2.289
10.1016/j.jallcom.2011.04.077
Zobacz w repozytorium

33. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz
Optical properties of U4+-doped KPb2Cl5 single crystal.
Structural Chemistry, 2010, 21, 455-459
IF: 1.727
10.1007/s11224-009-9559-0
Zobacz w repozytorium

34. Sobczyk Marcin, Lisiecki Radosław, Solarz Piotr, Ryba-Romanowski Witold
Spectroscopic properties of new luminescent system based on vanadate(V) crystal doped with erbium ions.
Journal of Luminescence, 2010, 130, 567-575
IF: 1.797
10.1016/j.jlumin.2009.10.032
Zobacz w repozytorium

35. Kulesza Dagmara, Sobczyk Marcin, Legendziewicz Janina, Moroz O. M., Amirkhanov Vladimir M.
Structure and spectroscopy of NaNd(SP)4chelate: a new type of lanthanide luminophore.
Structural Chemistry, 2010, 21, 425-438
IF: 1.727
10.1007/s11224-009-9548-3
Zobacz w repozytorium

36. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz
Vibronic transitions of U3+-doped LaBr3 single crystals.
Structural Chemistry, 2010, 21, 449-454
IF: 1.727
10.1007/s11224-009-9558-1
Zobacz w repozytorium

37. Sobczyk Marcin
Synthesis and optical properties of KZnLa0.99Nd0.01(VO4)2 triple vanadate(V)—new promising laser materials.
Journal of Luminescence, 2009, 129, 430-433
IF: 1.847

Zobacz w repozytorium

38. Puchalska Małgorzata, Porcher P., Tsaryuk Vera I., Sobczyk Marcin, Legendziewicz Janina
CF calculation, optical and magnetic characteristics of lanthanide chelate dimer systems.
Journal of Alloys and Compounds, 2008, 451, 258-263
IF: 1.51

Zobacz w repozytorium

39. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Lisiecki Radosław, Ryba-Romanowski Witold
Near infrared and visible luminescence of U3+ - doped PbCl2 single crystals.
Journal of Luminescence, 2008, 128, 185-189
IF: 1.628

Zobacz w repozytorium

40. Sobczyk Marcin, Starynowicz Przemysław, Lisiecki Radosław, Ryba-Romanowski Witold
Synthesis, optical spectra and radiative properties of Sm2O3:PbO:P2O5 glass materials.
Optical Materials, 2008, 30, 1571-1575
IF: 1.714

Zobacz w repozytorium

41. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Lisiecki Radosław, Ryba-Romanowski Witold
Optical spectroscopy of U3+ doped KPb2Cl5 laser crystal.
Optical Materials, 2007, 29, 1029-1034
IF: 1.519

Zobacz w repozytorium

42. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz
Room temperature near infrared luminescence of an U3+ doped CsCdCl3 potential laser crystal.
Materials Letters, 2007, 61, 2319-2321
IF: 1.625

Zobacz w repozytorium

43. Lisiecki Radosław, Solarz Piotr, Dominiak-Dzik G., Ryba-Romanowski Witold, Sobczyk Marcin, Černý P., Šulc J., Jelínková H., Urata Y., Higuchi M.
Comparative optical study of thulium-doped YVO4, GdVO4, and LuVO4 single crystals.
Physical Review B, 2006, 74, 1-14
IF: 3.107

Zobacz w repozytorium

44. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Lisiecki Radosław, Solarz Piotr, Ryba-Romanowski Witold
Room temperature fluorescence and excited state dynamics in the near infrared and visible region of U3+ doped LaBr3 single crystals.
Solid State Communications, 2006, 137, 59-62
IF: 1.556

Zobacz w repozytorium

45. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Karbowiak Mirosław
Analysis of the absorption spectrum of U3+ doped YCL3 single crystals.
Polish Journal of Chemistry, 2005, 79, 1805-1811
IF: 0.513

Zobacz w repozytorium

46. Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Karbowiak Mirosław
Spectrum analysis of U3+-doped LaBr3 single crystals. Part 1: crystal-field analysis.
Journal of Solid State Chemistry, 2005, 178, 536-544
IF: 1.725

Zobacz w repozytorium

47. Karbowiak Mirosław, Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz
Comparison between electron-phonon coupling strengths of U3+ and Nd3+ ions doped in LaCl3 and U3+ in LaBr3 single crystals.
Journal of Solid State Chemistry, 2003, 173, 59-68
IF: 1.413

Zobacz w repozytorium

48. Sobczyk Marcin, Karbowiak Mirosław, Drożdżyński Janusz
Crystal-field analysis of low-temperature UCl3 and UBr3 absorption spectra.
Journal of Solid State Chemistry, 2003, 170, 443-449
IF: 1.413

Zobacz w repozytorium

49. Karbowiak Mirosław, Drożdżyński Janusz, Sobczyk Marcin
Spectrum analysis, correlation crystal-field effects and f - f transition intensities of U3+ in LaCl3.
Journal of Chemical Physics, 2002, 117, 2800-2808
IF: 2.998

Zobacz w repozytorium

 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie